Forh├©jet driftstilskud til museet

Den 1. november d.å. havde bestyrelsen for Genforenings- og Grænsemuseet den dejlige oplevelse at kunne byde Kolding kommunes Kulturudvalg velkommen på
Genforenings- og Gr├ªnsemuseet til en besigtigelse af – og orientering om – museet. Alle kulturudvalgsmedlemmer deltog i bes├©get.
Anledningen var, at museums-bestyrelsen havde s├©gt Kulturudvalget om en forh├©jelse af det ├Ñrlige driftstilskud p├Ñ 11.000 kr.
P├Ñ et Kulturudvalgsm├©de senere samme dag vedtoges uden afstemning at h├ªve driftstilskuddet til Genforenings-og Gr├ªnsemuseet til 35.000 kr. pr. ├Ñr fra 2008 at regne. En afg├©relse, som museumsbestyrelsen tolker derhen, at Kulturudvalget v├ªrds├ªtter det store frivillige arbejde, som udf├©res omkring
Genforenings- og Gr├ªnsemuseet i Christiansfeld. Museumsbestyrelsen tog selvsagt imod afg├©relsen med stor gl├ªde og ├Ñbne arme