NYHEDER I 2022

”Fra konstabelelev til slotsforvalter” d. 11.11.2022

I respekt for de faldne soldater i 1. Verdenskrig, men i særdeleshed for de sønderjyske/nordslesvigske drenge og mænd, som faldt i verdenskrigen blev Genforenings- og Grænsemuseets flag igen i år sat på halv stang kl. 08:00 og hejst til tops kl. 11:00. En tradition, indført for mange år siden, efter idé af tidligere bestyrelsesmedlem Leif Gr. Thomsen, Anslet. Markeringen af den historiske dag blev fulgt op af et foredrag af Oberst Bjarne Højgaard Jensen.

Allerede kl. 14:00 mødte de første tilhørere op for at få en god plads til eftermiddagens blændende foredrag ”Fra konstabelelev til slotsforvalter”, som en meget veloplagt Bjarne Højgaard Jensen fredag eftermiddag kl. 15:00 holdt i Genforenings- og Grænsemuseets fyldte auditorium for 68 interesserede tilhørere. Foredraget blev fulgt op af mange billeder på museets storskærm. De mange billeder illustrerede og komplementerede på fineste vis de mange oplevelser, som tilhørerne fik kendskab til undervejs.

Bjarne Højgaard Jensen, som er vokset op i Christiansfeld og har boet i byen med sin familie indtil 2018, berettede om sin opvækst og om sin fantastiske militære løbebane, som har bragt ham viden om i verden: Tyskland, Bosnien, Kroatien, USA, Afghanistan, Letland, Polen. I de 43 år, Bjarne har gjort tjeneste i forsvaret, har han opholdt sig i udlandet i ca. 13 år, men ind imellem også med tid til lokalpolitik som venstres viceborgmester i Christiansfeld og byrådets repræsentant i Genforenings- og Grænsemuseets bestyrelse.
Bjarne Højgaard Jensen omtalte specielt sit ophold i Helmand-provinsen i Afghanistan på hold 6 som sit livs mest oplevelsesrige periode, fordi han var med til at gøre en forskel for lokalbefolkningen bl.a. med opbygning af vandforsyning, undervisning og andre tiltag for piger og kvinder, udbygning af infrastruktur og dialog med Taleban. 

Utallige er de opgaver, som han er blevet sat til at løse i årenes løb.

Bjarne fortalte om, hvordan han gang på gang var blevet bedt om at ringe hjem og havde fået forelagt forsvarets planer med ham – planer, som han lige skulle have ”go” til fra hjemmefronten, inden han kunne sige ja. Det skortede imidlertid aldrig på opbakning fra hustruens, Dorthes, side, og i to perioder var hun ledsagende hustru i hans udstationeringer i Letland og Polen.

Bjarne sluttede sin karriere i forsvaret som oberst og som regimentschef i Holstebro.
Da han blev pensioneret som 60-årig, fik han en invitation til at orientere dronningen om forsvarsforliget. Hvad han ikke vidste var, at der også var en anden dagsorden, nemlig at opfordre ham til at søge stillingen som slotsforvalter på Fredensborg Slot, en stilling, som netop skulle slås op. Bjarne fik og tiltrådte stillingen i 2018 og fortalte om et spændende og meget varieret job med mange ansvarsområder. Både før og nu har han truffet rigtig mange spændende personer under udførelsen af sit job.

Tilhørerne fik et meget levende og spændende indblik i Bjarnes utrolige liv og levned fra barnsben til nu. TAK for en fantastisk eftermiddag på Genforenings- og Grænsemuseet.

GENFORENINGS- OG GRÆNSEMUSEETS STUDIETUR d. 23.9.2022 

Årets studietur (heldagstur) den 23. september 2022 med start kl. 09:00 havde 46 forventningsfulde deltagere – nemlig museets frivillige med ægtefæller/samlevende og bestyrelse. Fra turstart til hjemkomst var gruppen begunstiget af et dejlig vejr. 

Første højdepunkt var et stop ved Vemmingbund Strand, hvor den hjemmebragte kaffe blev indtaget med lækkert, sponsoreret wienerbrød fra “Honningkagehusets” ejere i Christiansfeld, nemlig bagerparret Tove og Torben Jørgensen.
Få kilometer fra Vemmingbund Strand, hvor formiddagskaffen blev indtaget, ligger Gammelmark, hvorfra prøjserne bombarderede Dybbøl og Sønderborg i 1864.

Videre gik det til Det tyske Museum i Sønderborg. Det nye museum blev indviet i 2021 af bl.a. H.M. Dronning Margrethe II og den tyske forbundspræsident Frank-Walter Steinmeier efter 1 års om- og tilbygning. Pris 30.000.000 kr. Museet belyser det tyske mindretals historie efter ca. 1850.
Der er kunst- og kulturhistoriske samlinger til belysning af identitet, hverdagsliv, skolegang, krigsdeltagelse 1939-45, retsopgøret, samt den positive udvikling efter 1955. 

Dagens arbejdsmiddag var henlagt til Restaurant Colosseum ved Sønderborgs smukke havnefront med udsigt til Christian X´s bro og Sønderborg Slot. Menuen bestod af “Kong Fiddes Livret” og en rabarbertrifli til dessert akkompagneret af det hyggelige samvær og den gode snak og erfaringsudveksling frivillige og frivillige imellem.

Sidste punkt på studieturens dagsorden var det flotte Museet Oldemorstoft i Bov. Oldemorstoft, tidligere Bov Museum, er et egns- og grænsemuseum beliggende i Padborg. Her fortælles historien om grænseegnen og dens landbrug samt historien om toldopkrævning og grænsebevogtningen igennem tiden. Museet er beliggende på den gamle frigård Oldemorstoft, her fik gruppen eftermiddagskaffe med ”brødtorte” inden hjemturen, som sluttede for de oplevelsesmættede frivillige på museets P-plads kort før kl. 18

REFERAT fra Kulturudvalgsmøde i Kulturudvalget, Kolding d. 12.9.2022

Permanent placering af Genforeningsportal
Sagsnr: 19/37777

Resumé
Genforeningsportalen, der stod ved grænsen i forbindelse med fejringen af 100-året for Genforeningen, skal have en permanent placering. I sagen præsenteres relevante mulige placeringer af portalen.

Sagen behandles i
Kultur.

Forslag
By- og udviklingsdirektøren foreslår, at udvalget beslutter en permanent lokation.at finansieringen findes i Kulturpuljen.

Beslutning Kultur den 12-09-2022
Udvalget besluttede at Æresporten skulle placeres som beskrevet i forslag A: I lund ved tidligere grænse
at finansieringen sker fra Kulturpuljen

Sagsfremstilling
Æresporten fra Genforeningen er opstillet midlertidigt på Søterrassen ved Slotssøen i Kolding. Her blev den placeret for at være med til at markere den store sommer i Kolding med blandt andet Royal Run og Tour de France. Der er skiltet ved æresporten med formidling af historien om æresport og Genforening på både dansk, tysk og engelsk.
Planen har været, at æresporten skulle placeres mere permanent efter sommeren. De tidligere foreslåede placeringer er blevet undersøgt nærmere, og flere har vist sig at være mere omkostningstunge end først antaget, ligesom alt ikke er muligt.
Genforenings- og Grænsemuseet har desuden henvendt sig til Kulturudvalget og forvaltningen med et forslag til en placering, der ikke tidligere har været drøftet. Museet vægter det højt at få æresporten tilbage på en placering tæt ved den historiske grænse.
På den baggrund fremlægger forvaltningen en række nye forslag til permanent placering til drøftelse og beslutning i Kulturudvalget.
Genforeningsportalen er ikke skabt med henblik på at kunne stå i mange år. En foreløbig vurdering er, at den vil kunne stå i 4-7 år. Da den ruster naturligt, vil en placering ved vejareal, hvor den udsættes for vejsalt, betyde en væsentligt forkortet levetid i forhold til hvis den står placeret, hvor der ikke sprøjtes med salt. Det er ikke muligt at ”efter-galvanisere” æresporten og således forlænge levetiden.

Forslag til permanent placering:

A: I lund ved den tidligere grænse
Der er tale om en placering på et mindre areal ved grænsestien, som man kan gå ind på fra den fjerne ende af P-pladsen ved Genforenings- og Grænsemuseet. Det er en lille tilgroet lund skråt over for den gamle grænse – på modsat side af skulpturen med grænsesten. Arealet tilhører Grænsekroen, der har sagt ok for anvendelsen.
Der skal omlægges et mindre område fra vildtvoksende ukrudt til græs samt tyndes ud i krat af hvidtjørn og småtræer, for at æresporten kan stå mere synligt.
Placeringen er foreslået af en enig bestyrelse ved museet, og museet tilbyder at slå græsset på området efterfølgende. Årligt klipning af træer og buske vil dog påhvile forvaltningen, hvilket vil betyde en mindre løbende driftsudgift.

Anslåede omkostninger: 110.000 kr.

Artikel i Jydskevestkysten Kolding, torsdag d. 2 juni 2022

        Besøg Jydskevestkysten Kolding her.

“Super. Mægtig godt, kompetent og flot fremført. DET BLEV ET 13-TAL! Tak for det.”

Således afsluttede Genforenings- og Grænsemuseets formand under stormende klapsalver fra 42 fremmødte tilhørere den 10. juli sin tak til dagens foredragsholder, kgl. våbenmaler og særlig sagkyndig i heraldiske spørgsmål i Kongehusets Ordenskapitel, historiker og heraldiker Ronny Andersen, som i løbet af fem kvarter førte tilhørerne igennem sit spændende foredrag “LØVER, ELEFAN-TER, HJERTER OG VILDMÆND  –  HERALDIKENS  SPÆNDENDE VERDEN” med en efterfølgende meget stor spørgelyst fra de begejstrede tilhørere.

Også en tak og en smuk buket blomster fik Ingrid Jensen, Hejlsminde, som igennem mange år har støttet museet økonomisk. Senest også med et tilskud på 75.000 kr., som sammen med Kolding Kommunes  og Genforenings- og Grænsemuseets økonomiske støtte, gjorde det muligt at gennemføre museets idéforslag til kommunen om kunstinstalationen, bronzeskulptur og -bronzebånd ført over vej og cykelsti direkte på den slettede 1864-1920 grænse, udført af billedhugger Flemming Jarle, Vejle.
Installationen får nu endelig et info-skilt, til de mange besøgende turisters orientering, har Kolding Kommune lovet.

Forleden kom der et brev til museet

Museet modtager stadig – næsten ugentligt – gaver som, med stor hengivenhed er blevet gemt og passet godt på af Genforeningens efterfølgende generationer. 

Dette lille mørnede flag blev i 1920 lagt ned i den afbillede kuvert hvorpå kan læses: 

“Det lille Dannebrogsflag som var anbragt foran paa Automobilen, som kørte de første embedsmænd over Grænsen. 12/2-20”

Blomsterhovedet (en tørret nellike) lå i samme kuvert, men derudover kendes historien bag gaven desværre ikke. 

Flag fra 1920
Brevet der var vedlagt flaget