Oplev genforeningen uden for museet

Området omkring museet

På kortet kan du se hvor de forskellige seværdigheder ligger og samtidig få en rutevejledning dertil.

1: HOVEDLANDEVEJEN
Anlagt 1854 som chausse (stenvej) . Tilgroet i tiden efter 1914 og indtil genforeningen 1920. Vejen er anlagt fra Kolding til Haderslev.

2: KONGESTENEN I NORD
Opsat og afsløret 23. oktober 1921 i et forrygende uvejr. Rejst af  Vejle Amtsraad og de 8 forhenværende slesvigske Sogne. Mindestenen er sat hvor Kong Chr. X. steg på sin hvide hest, inden han begyndte ridtet ind i det genvundne Sønderjylland. 

3: SKOVEN MELLEM KONGEVEJEN OG HOVEDVEJEN
Dette skovstykke blev meget benyttet af russiske, rumænske og franske krigsfanger, der forsøgte at komme over grænsen til Danmark. 

4: HØKKELBJERG SKOLE
Skolen er bygget 1905 -06 og benyttedes fra den tid af omegnens børn, samt børn af de  tyske toldere og gendarmer.  

5: DE 2 GENDARMHUSE I HØKKELBJERG
Husene er bygget I årene 1903 -04 og anvendtes som gendarmbeboelse og vagtstuer. 

6: DET GAMLE TYSKE TOLDSTED
Toldstedet ligger overfor de 2 gendarmboliger og anvendtes ved kontrol af kørende trafik. Bemærk porten, hvor de kørende skulle kontrolleres inde bagved. 

7: DEN SYDLIGE ”KONGESTEN”
Cirka 50 meter syd for den slettede grænse blev den såkaldte sydlige ”Kongesten” rejst og afsløret 15. maj 1921, kl. 0900 til minde om, at det var her, landrådsmand P.J. Refshauge – på sønderjydernes vegne – bød Kong Chr. X. velkommen ved genforeningen 10. juli 1920.

8: BRONZESKULPTUR OG BRONZEBÅND –  Indviet af H.M. Dronning Margrethe den den 13. juni 2021.
Den danske kilometersten angiver afstandene til Kolding og Vejle. Den tyske kilometersten angiver afstanden til Altona – 236,3 km.

9: GRÆNSESTIEN
Imellem landevej nr. 170 og Tingskovhedevej kan man følge den slettede grænse over ca. 500 meter. Grænsestien blev indviet den 10.7.2010.

10: GRÆNSESKELLET MED NIVELLEMENTS-STENEN
Den gamle Grænse gik langs det levende, øst-vestgående hegn, lidt nord for den sydlige kongesten. På den anden side af grænsevandløbet ses en tysk nivellementssten fra 1888 (fredet i forbindelse med museets indvielse den 10. juli 1995)

11: DEN GAMLE GRÆNSEKRO
Lå i tidligere tid fra ca. 1660 til 1854 ved Den gamle Kongevej (nu Tingskovhedevej). Flyttet til nuværende plads i 1854.

Kongelig Privilegeret siden 1660. Kroen hed tidligere, da den lå ved Kongevejen,  Høkkelbjerg kro . Efter flytningen I 1854 kom den til at hedde Frederikshøj Gjæstgiveri og efter at være blevet grænsekro i 1864 kom så det nuværende navn: Den gamle Grænsekro.