GDPR

Vi indsamler udelukkende de personoplysninger, som du selv giver os. Det kan være navn, adresse, telefon og mailadresse, f.eks. ved bestilling af  museumsbesøg eller ved tilmelding til vores bogtrykte og elektroniske nyhedsbrevudsendelser.
Vi indhenter ikke oplysninger fra tredjemand eller hos offentlige myndigheder.
Vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.