STOR ROS TIL KOLDING KOMMUNE

En henvendelse fra Genforenings- og Gr├ªnsemuseet til Kulturudvalget i Kolding Kommune er blevet ekspederet meget hurtigt. Stor ros for det. Vi har f├Ñet et hurtigt svar tilbage fra kulturudvalgsformand Jesper Elkj├ªr, som lige f├©r p├Ñske bad forvaltningen om at unders├©ge henvendelsen fra Genforenings- og Gr├ªnsemuseet om mindestenen og flagstangen ved K├ªrm├©lle.

Genforenings- og Gr├ªnsemuseet fik for nylig en venlig ment henvendelse vedr├©rende K├ªrm├©lle. P├Ñ trods af venligheden var vedkommende lidt pikeret over det triste syn, som m├©der forbipasserende ved den tidligere gr├ªnseovergang (1864-1920) ved K├ªrm├©lle – nemlig en trist┬áhistorisk mindesten med en sv├ªrt l├ªselig inskription, som nok b├©r males op – og en (lidt) sk├ªv flagstang, fuld af gr├©nne alger – og en flagline som bl├ªsten har f├©rt op i n├ªrmeste tr├ª, hvor linen nu sidder fast.

Vedkommende, som henvendte sig, mente fejlagtigt at vide, at Genforenings- og Gr├ªnsemuseet skulle v├ªre ansvarlig for mindesten og flagstang, men vi m├Ñtte melde hus forbi – vi ved ikke engang, hvorn├Ñr der sidst er blevet flaget i K├ªrm├©lle – eller hvem den ansvarlige flaghejser er.

P├Ñ Kolding Kommunes hjemmeside henvises som kildemateriale til bogen Genforeningsmindesm├ªrkernes Historie. Kolding, 1939 – skrevet af Johannes Vejlager, kan man l├ªse f├©lgende om sten og flagstang:
“Efter Genforeningen 1920 lod ejeren af k├ªr M├©lle Poul Dall en sten rejse p├Ñ det sted, hvor der indtil Genforeningen stod en gr├ªnsep├ªl med det tyske rigsm├ªrke. Ved stenen rejstes ogs├Ñ en flagstang, hvorfra dannebrog vajer hver dag. (sidstn├ªvnte oplysning er jo forkert, men har sikkert haft sin rigtighed tidligere/mus.) – I stenen er indhugget ├Ñrstallene 1864-1920 til minde om den tid, hvor hele S├©nderjylland h├©rte under Tyskland”.

Stenen, som markerer 1864-1920 gr├ªnsen ved K├ªrm├©ll
Stenen, som markerer 1864-1920 gr├ªnsen ved K├ªrm├©ll

Forvaltningen har ganske hurtigt fundet ud af at flagstangen ikke er en del af mindesmærket. Flagstangen er ejet af en landmand, som nu agter at pille den ned. Stenen vil til gengæld blive malet op af kommunen, så årstallene 1864-1920 kan fortælle de forbipasserende, at her gik grænsen en gang i 56 år.
Museet kan forslå, at der i tilgift hertil etableres en forklaringstavle til de historisk forbipasserende, videbegærlige turister.