HISTORIEN OM FREJ-MALERIERNE

I ├Ñr er det 120 ├Ñr siden, at Frej blev opf├©rt – og 30 ├Ñr siden, at bygningen blev revet ned for at give plads til et supermarked.
I de mange mellemliggende ├Ñr, var Frej stedet, hvor man kom for at f├Ñ god borgerlig mad, for at spille banko, for med b├©rnene at danse om juletr├ªet og meget mere. Det var her, at foreningslivet blomstrede.
Det var ogs├Ñ her, at maleren Stefan Viggo Pedersen malede 3 malerier, hvoraf et forestiller den m├©rke tid imellem 1864 og 1920 med flag placeret p├Ñ afstemningsstederne. Et andet, viser hvordan Dannebrog tages frem af gemmerne – og det sidste viser tyske gendarmer, som plomberer og lukker Frej p├Ñ selve indvielsesdagen.

Disse tre malerier skænkede Ny Carlsberg Fondet den 23.9. 1957 til DE NATIONALE FORENINGER I Tyrstrup Kommune og Christiansfeld By.
Samme dag godkendtes p├Ñ Udvalgets Generalforsamling “FUNDATSBESTEMMELSERNE”, hvori man kan l├ªse, at en 3.mands KUNSTBESTYRELSE v├ªlges f├©rste gang af repr├ªsentanter for de foreninger, som arrangerede de nationale fester, afstemnings- og genforeningsfester. Denne bestyrelse overlades i fundatsbestemmelserne myndighed til at varetage maleriernes placering. Denne f├©rste KUNSTBESTYRELSE bestod af pastor P.N. Wive, direkt├©r Michael M├©ller og borgmester Johan Madsen og er if├©lge fundatsbestemmelserne selvsupplerende. Maleriernes placering skulle v├ªre p├Ñ Frej – og v├ªrten skulle skade-. og brandforsikre malerierne for mindst 50.000 kr.

S├Ñ opst├Ñr et problem. I 1987, da FREJ nedrives, m├Ñ man finde en anden placering til malerierne og de flyttes efter aftale med dav├ªrende Christiansfeld Kommune, repr├ªsenteret af borgmester Bent Skriver, Tyrstrup skole, repr├ªsenteret ved skoleinspekt├©r Leo Ranlev og den myndighedshavende KUNSTBESTYRELSE, som p├Ñ dette tidspunkt p.g.a. d├©dsfald og fraflytning fra kommunen best├Ñr af direkt├©r Michael M├©ller, Holger Refshauge og Arne Autzen, til Tyrstrup skole.

Samme KUNSTBESTYRELSE beslutter i juli 1995 at flytte malerierne til Den gamle Gr├ªnsekro med det sigte, at malerierne skal have blivende placering p├Ñ Genforenings- og Gr├ªnsemuseet, n├Ñr og hvis museet ved udvidelse f├Ñr den n├©dvendige udstillingsplads, som kan rumme malerierne.

Dette sker den 15.6.2006, da KUNSTBESTYRELSEN, nu best├Ñende af kaptajn Albert H├©jgaard Jensen, propriet├ªr Erik Wiborg og sparekasseassistent Poul Refshauge ved en h├©jtidelighed overflytter malerierne fra Den gamle Gr├ªnsekro til “endelig opbevaring” p├Ñ Genforenings- og Gr├ªnsemuseet, som det hele tiden havde v├ªret meningen, da museet ved udbygning med en ny stor udstillingssal sal lod maleriernes st├©rrelse indg├Ñ i tilbygningsplanl├ªgningen m.v.

Denne placering p├Ñ Genforenings- og Gr├ªnsemuseet blev meddelt Ny Carlsberg Fondet, fordi Ny Carlsbergfondets Direktion af 11.2.1987 til KUNSTBESTYRELSEN ved formand hr. Michael M├©ller havde skrevet bl.a. dette til KUNSTBESTYRELSEN:
“Direktionen anmoder Dem om at fors├©ge at finde den bedst mulige plads i S├©nderjylland til anbringelse af disse billeder og at holde Fondet underrettet, hvor de til sin tid vil blive placeret”.

Formand Albert H├©jgaard Jensens tale ved overdragelsen ses gengivet her p├Ñ siden. KUNSTBESTYRELSEN best├Ñr fortsat i 2017 i lige linje siden 1957 af 3 medlemmer med kaptajn Albert H├©jgaard Jensen som formand.

Senere har museet af kunstnerens datter modtaget nogle flotte skitser af kunstnerens v├ªrker. Bl.a den f├©rste skitse til Frej-maleriet, som viser S├©nderjylland i regn og rusk og sol – og som symboliserer den sv├ªre tid i udl├ªndighed. En anden skitse er lavet til to genforeningsmalerier, hvoraf det ene er i privateje og det andet udstillet p├Ñ Frederiksborg Slot.