Deutsch
English
 • Grænsestien

  Nu kan man gå en smuk tur langs et stykke af den slettede 1864 – 1920 grænse. Museets bestyrelse har nemlig over flere år ønsket at anlægge en sti langs den gamle grænse, som i 56 år adskilte Sønderjylland/Nordslesvig fra Danmark.


  Et tip: Køb folderen ”En historisk slentretur” til bare 10,- kr. på museet. Folderen fortæller om det historiske område omkring museet.

  De oprindelige planer og ønsker gik på, at stien skulle anlægges langs den gamle grænse fra museet til Kærmølle. Dette projekt kuldsejlede imidlertid, da et par af de lodsejere, som blev bedt om at afgive den nødvendige stribe jord, var imod projektet.

  NivellementsstenDa Taps Sti-laug erfarede, at en vandresti fortsat var på bestyrelsens ønskeliste, slog man straks til – og tilbød at anlægge en ”trampesti” langs med den gamle grænse.
  Taps Sti-laug, som består af 8 – 10 frivillige, har i flere år specialiseret sig i at anlægge natur- og vandrestier i området omkring Taps. I alt ca. 18 kilometer er det efterhånden blevet til.

  Nu bliver det så til en delvis opfyldelse af museumsbestyrelsens store ønske – som en kærkommen fødselsdagsgave. Den anlagte sti starter i den sydlige ende af museets parkeringsplads. Efter ca. 40 meters gang står man direkte ved det tidligere grænsevandløb (i denne sommervarme tørlagt) – med udsigt til den prøjsiske nivellementssten på den anden side bækken, som dengang var Tyskland. Stien svinger herfra direkte mod øst og følger over ca. 450 meter den gamle grænse over til Den gamle Kongevej, hvor den udmunder og stopper tæt på det sted, hvor engang Høkkelbjerg Kro lå. Ingen er i tvivl om, at man med GRÆNSESTIEN får tilført området – Genforenings- og Grænsemuseet, gæsterne på Den gamle Grænsekro og andre naturelskere – et godt og værdifuldt aktiv. Nu er man startet – første etape er anlagt – og museumsbestyrelsen håber fortsat, at det en gang vil lykkes at færdiggøre det oprindelige stiprojekt helt ud til Kærmølle.

  Stien blev indviet officielt og navngivet GRÆNSESTIEN af museets protektorpar, H.E. Ingolf, Greve af Rosenborg og hustru, Grevinde Sussie, som sagde disse ord ved åbningen af stien:


  Tillykke med 90-årsdagen for genforeningen, tillykke med de 15 år til Genforenings- og Grænsemuseet.

  At gi’ gaver til en 90-årig er nærmest umuligt – de har ingen ønsker – men en 15-årig, sådan en teen-age’er har en ønskeseddel der er mindst lige så lang som smørrebrødssedlen hos Ida Davidsen.

  I den gamle sang om bageren, hedder det, “Hvis du har penge, så ka’ du få, og har du ingen, så ka’ du gå”.

  Men ikke alt er til salg og ikke alt kan købes for penge. Ønsker man sig noget, der kræver brugsret over andres ejendom, skal der opnås tilladelser fra lodsejerne.

  Teen-age’ren ønskede sig en sti langs den gamle grænse, der i 56 år adskilte Sønderjylland/Nordslesvig fra Danmark. Stien skulle anlægges langs den gamle grænse fra Museet til Kærmølle, men hertil kræves, at alle de involverede lodsejere giver deres samtykke. Det har ikke været muligt at opnå tilladelse, hvorfor dette projekt måtte opgives.

  Taps Sti-laug, der består af 8-10 frivillige, hørte om Museets ønske. Taps Sti-laug har igennem flere år anlagt natur- og vandrestier i området ved Taps. Det gæve Sti-laug har nu, som “det mindre af det mere”, etableret en trampesti, der begynder i den sydlige ende af Museets parkeringsplads. Når man har gået ca. 40 meter, står man direkte ved det tidligere grænsevandløb (p.t. tørlagt) med udsigt til den prøjsiske nivellementssten på den anden side af bækken. Dengang var dét Tyskland.

  Herfra svinger stien direkte mod øst og følger over 450 meter den gamle grænse til Den gamle Kongevej, hvor den udmunder og stopper tæt på det sted, hvor Høkkelbjerg Kro engang lå.

  Med Grænsestien får området, herunder Genforenings- og Grænsemuseet, gæsterne på Den gamle Grænsekro og andre naturelskere, endnu et værdifuldt aktiv.

  Nu, hvor første etape er anlagt, håber den ukuelige teen-age’er stadig, at det en dag vil lykkes at få det oprindelige stiprojekt, helt til Kærmølle, etableret.

  Lad os med Museet tilslutte os håbet og skride til navngivning af stien.