St├©ttebevismotiv 2007

Af Lorenz Asmussen, fhv. medlem af museumsbestyrelsen
Denne plakat er blevet tolket på helt forskellig vis alt efter om betragteren er dansk eller tysk.
For en dansker vil flaget v├ªre et positivt symbol, og teksten vil opfattes som et udsagn om, at den bitre n├©d, d.v.s. undertrykkelsen af dansk sprog og sindelag og forf├©lgelsen af dansksindede vil oph├©re, hvis landsdelen atter bliver dansk.
En tysksindet vil opfatte plakaten som en opfordring til at stemme ud fra materielle motiver, og dette ├©konomiske argument er pakket ind i et af de st├ªrkeste nationale symboler, s├Ñ det fremtr├ªder mere ÔÇ£rentÔÇØ og tilforladeligt.
Plakatens ophavsmand har sikkert anvendt ordene- ÔÇ£bitre n├©dÔÇØ i den brede betydning. Men i samtiden blev plakaten opfattet anderledes. Det skyldes, at den udelukkende er anvendt i 2.zone, hvor hovedparten af befolkningen ikke tolkede plakaten ud fra dansk tradition. Der blev hurtig lavet et tysk gensvar i form af en l├©beseddel, der blev kl├ªbet over plakaten, hvorp├Ñ der stod: ÔÇ£Hellere tysk n├©d end dansk br├©dÔÇØ.
Plakaten er tegnet af Thor B├©gelund, tekst af Hans Ahlmann. Den er trykt i 20.000 ekspl. – st├©rrelse 65├ù44,5 cm.
Tekst i dansk oversættelse:
N├Ñr flaget igen er hvidt og r├©dt, s├Ñ er den bitre n├©d forbi.