Nyt fra Genforenings- og Grænsemuseet

KUSTODEARRANGEMENT
Den 15. november d.├Ñ. samles kustoder og bestyrelse p├Ñ Genforenings- og Gr├ªnsemuseet til et helt specielt arrangement. S├ªsonen er slut – og skal nu afsluttes p├Ñ hyggelig vis. Vi har altid haft tradition for at afslutte s├ªsonen med en faglig og social ekskursion til et andet museum. Dette har vi i ├Ñr valgt at aflyse. I stedet for bliver vi hjemme og g├Ñr p├Ñ opdagelse p├Ñ vores eget museum.
kl. 16.30 m├©des alle tilmeldte – i alt 38 personer – p├Ñ Genforeningsmuseet. Her vil bestyrelsesmedlem Leif G. Thomsen lave en introduktion og tage imod kustoder og bestyrelse – som om det er et hold g├ªster, der bes├©ger museet. Efter introduktionen vil der v├ªre en rundgang p├Ñ museet. S├Ñ det er om at lytte godt efter – for her gives en virkelig kompetent gennemgang.
Kl. ca. 18.00 forts├ªttes p├Ñ Den gamle Gr├ªnsekro, hvor vi over en bid br├©d skal hygge os sammen – med et par sange og lidt opl├ªsning. Ved 20.30-tiden forventes det at alle kan ├©nske hinanden en god juletid.
PENGE TIL MUSEET
Et brev dumpede den 29.10. ind ad brevspr├ªkken. Det var et svar p├Ñ en ans├©gning fra museet fra for├Ñret – med et tilsagn om 10.000 kr. fra Det Schaumanns┬┤ke Familiefond i Haderslev. En dejlig hilsen, som luner i den museale dagligdag.
UDBYGNING AF MUSEET
Museets n├ªstformand, som ogs├Ñ er ankermand p├Ñ det seneste byggeprojekt p├Ñ museet – etablering af en glasarkade, som skal samle den gamle og den nye bygning – har meddelt, at byggetilladelsen nu forventes at v├ªre ÔÇ£lige om hj├©rnetÔÇØ. Det betyder, at museet snart igen kan s├ªtte spaden i jorden til endnu et nybyggeri.
Hans og Ingrid Jensen┬┤s Fond har tidligere p├Ñ ├Ñret givet tilsagn om 120.000 kr. til projektet. Pengene vil blive frigivet, n├Ñr byggeriet s├ªttes i gang. Museumsbestyrelsen forventer at nybygningen kan st├Ñ klar engang f├©rst i det nye ├Ñr.
HAVEMAND
Bestyrelsen s├©ger efter en ny havemand.
Museets hidtidige gartner, Viggo Nissen, som d├©de i en alt for tidlig alder i for├Ñret 2007, bliver sv├ªr at erstatte. Alligevel h├Ñber bestyrelsen at der i kredsen af st├©ttemedlemmer og museumsvenner findes en person med ÔÇ£gr├©nneÔÇØ fingre, som kunne t├ªnke sig at v├ªre med i f├ªllesskabet omkring museet. For den rigtige person er der tale om et sp├ªndende arbejde, som er ganske ul├©nnet. L├©nnen for arbejdsindsatsen er alene gl├ªden ved arbejdet og samv├ªret med alle de andre ÔÇ£ildsj├ªleÔÇØ. Interesserede l├ªsere bedes kontakte et af museets bestyrelsesmedlemmer for n├ªrmere orientering. Kustoderne og bestyrelsesmedlemmerne har hen over sommeren 2007 – p├Ñ skift – fors├©gt at t├ªmme ukrudt og gr├ªspl├ªne.
BES├ÿG AF KOLDING KOMMUNES KULTURUDVALG
Museumsbestyrelsen har ans├©gt Kolding Kommune om et for├©get driftstilskud – samt anmodet om at kommunen harmoniserer tilskudsreglerne. Kulturelt Samr├Ñd, som Kulturudvalget h├©rer i s├Ñdanne sager har udtalt sig ganske positivt til fordel for Genforenings- og Gr├ªnsemuseets ans├©gning. Nu har Kulturudvalget s├Ñ besluttet sig til at bes├©ge museet. Oprindelig skulle bes├©get have v├ªret den 4.10. – men bes├©get er blevet rykket til torsdag den 1.11. kl. 08.30, hvor bestyrelsen vil gl├ªde sig til at modtage det kulturelle udvalg for en orientering om museet og dets virke. Museet modtager p.t. 11.000 kr. om ├Ñret i kommunalt tilskud. Desuden nyder vi fritagelse for ejendomsskat.