Indsamling til udvidelse af museet

Indsamlingen af midler til museets udvidelse skrider langsomt frem. Foruden museets egen opsparing (gaver, arv og fondsmidler) p├Ñ 100.000 kr. har vi haft den gl├ªde at f├Ñ tilsagn om 100.000 kr. fra Alvingfonden, 10.000 kr. fra Kong Frederik og Dronning Ingrids Fond, Amalienborg, 40.000 kr. fra Konsul George Jorck og hustru Emma Jorcks Fond, 20.000 kr. fra Carlsen-Langes Legatstiftelse samt senest 250.000 kr. fra Johanne og Ejnar Flach-Bundegaards Fond. I alt har vi s├Ñledes indsamlet 520.000 kr. – men der er fortsat et godt stykke vej til m├Ñlet – de 2 millioner kroner.In