Genforeningsbr├©nden fra Odense

Genforenings- og Gr├ªnsemuseet har f├Ñet en ny attraktion – ÔÇ£Genforeningsbr├©ndenÔÇØ fra Odense.
Efter afstemningen i 1920 skulle ogs├Ñ Odense have sit genforeningsmonument i form af ÔÇ£en perle af dansk h├Ñndv├ªrksarbejdeÔÇØ, og her var det, at Grand Hotel og smeden fra Hudevad, Hans Rasmussen, kom ind. Efter tegninger af Jens M├©ller Jensen skulle Hans Rasmussen med hj├ªlp fra sin svend, Niels Lindeskov Hansen (1899-1979), og l├ªrling udf├©re det planlagte monument, der til den uh├©rte pris af 18.000 kr. skulle finansieres af lokale borgere og opstilles p├Ñ Grand Hotel i den gamle palmehave.
I december 1920 var det kolossale stykke kunstmedearbejde til minde om genforeningen fuldf├©rt efter i 14 m├Ñneder at have bestemt arbejdsplanen for smeden og hans hj├ªlpere-i Hudevad. Om aftenen den 15. p├Ñ det ny hotels indvielsesdag afsl├©redes den oplyste br├©nd over for et publikum best├Ñende af ministre, politikere fra rigsdag, amt og byr├Ñd foruden embedsm├ªnd og honoratiores i Odense, anf├©rt af Odenses borgmester A. P Henriksen (1865-1939).
Br├©nden blev bl.a. omtalt som ÔÇ£et ypperligt stykke smedekunst, der her er pr├ªsteret, en pryd for dansk h├Ñndv├ªrkerkunst, udf├©rt med dygtig teknik og med udpr├ªget kunstnerisk forst├ÑelseÔÇØ.
Br├©ndens tanke og symbolet deri var f├©lgende: Ved genforeningen hejstes kransene p├Ñ Danmarks Hus, og ogs├Ñ over br├©nden er kransene hejst – en for Jylland og S├©nderjylland, en for Sj├ªlland, og en for Fyn, og over disse kranse er Odense-liljen sat som kronen over det hele. ├©verst i br├©ndens stamme er prentet genforenings├Ñret Anno 1920 og lysene skal symbolisere festblussene, gl├ªdesblussene. Underneden ser man lysklokkerne, der kaster lyset ned over vandet, og br├©ndens pragtfulde gitterv├ªrk best├Ñr skiftevis af felter med ornamentik og af felter med m├©nstre. I felterne er der 8 l├Ñger, og under de 5 af disse st├Ñr skrevet digte af Kaj Hofmann.
I de sidste tre felter st├Ñr givernes navne: ÔÇ£Denne br├©nd sattes af direkt├©rerne Christian Richter Hartmann og Johannes Lekven som et minde om S├©nderjyllands genforening med DanmarkÔÇØ og navnene Jens M├©ller Jensen og Hans Rasmussen – henholdsvis id├®mand og ud├©vende smedemester – der skabte br├©nden.
F├©rst i 1970┬┤erne blev den overtaget af kommunen, da bygningen, hvori den var opmagasineret, blev solgt fra Grand Hotel.
Kort tid efter var det tanken at transportere den til Hudevad, for at ÔÇ£Br├©ndenÔÇØ kunne blive istandsat, da Odense Smedelav ville udstille den ved laugets jubil├ªum. Det skete imidlertid alligevel ikke, og da samtidig en privat kunstsamler, nemlig Hans Rasmussens tidligere svend og medarbejder p├Ñ ÔÇ£Br├©ndenÔÇØ, Niels Lindeskov Hansen, if├©lge forlydender i Fyns Stiftstidende ├©nskede at indlemme den i samlingen, blev der fra Hudevad taget initiativ til at f├Ñ den f├©rt tilbage dertil, alternativt opstillet p├Ñ Teknisk Skole i Odense.
L├©sningen blev i 1974 en aftale med Odense Kommune, hvorefter Hudevad kunne l├Ñne – og istands├ªtte – ÔÇ£Br├©ndenÔÇØ. L├Ñneaftalen er senere blevet fornyet flere gange og har siden prydet receptionen i en anden af Hans Rasmussens mesterstykker, Hudevad Radiatorfabrik.
Nu er radiatorfabrikken blevet solgt og skal bruges til andet form├Ñl, og derfor har Genforenings- og Gr├ªnsemuseet nu f├Ñet tilbudt at overtage ÔÇ£v├ªrtsskabetÔÇØ for den flotte br├©nd – og det tager museets bestyrelse med gl├ªde imod.