Deutsch
English
  • Vi mindedes…

    Udgivet den 13. november 2016

    Den 11.11.2016 mødtes 34 personer på Genforenings- og Grænsemuseet til en times samvær for at mindes Våbenstilstanden i 1918. Leif Gr. Thomsen og Kaj G. Nielsen læste tekster op, skrevet af soldater, som dengang, forskellige steder i Europa, modtog meddelelsen om Våbenstilstanden – bl.a. i Kiel, Cambrai i Nordfrankrig, Vaux ved Verdun og Namur i Belgien. Meddelelsen påvirkede soldaterne på mange måder og mange måtte marchere den lange vej hjem til Sønderjylland. En enkelt beretning omhandlede en soldats hjemkomst til sin gård og hustru nær Kongeåen. Også historien om valmuen af papir, den såkaldte “Remembrance Poppy”, som bliver båret til minde om – og en hyldest til – de soldater, der faldt under Første Verdenskrig (1914-18), blev berørt.

    Desuden vistes billeder fra krigskirkegården i Braine, hvor 79 sønderjyder ligger genbegravet i jord fra deres egne sogne. Også billeder og videoklip fra middelalderbyen Ypres i Flandern, blev vist. Byen blev jævnet med jorden af tyske tropper under 1. verdenskrig – men blev genopbygget efter krigen. Knap 55.000 soldater fra Commonwealth savnedes efter 1. verdenskrig. Deres navne er mejslet ind i hvælvingerne i byens mindeport – “Menin-gate”. Her har trompeterer fra byen siden 1928 – 365 dage om året – spillet “The last Post” for at mindes de faldne soldater. Under 2. verdenskrig foregik ceremonien dog et andet sted i byen. Arrangementet samler hver aften flere hundrede mennesker fra hele verden. Ved afslutningen af museets arrangement den 11.11., kunne bestyrelsen glæde sig over, at tre af gæsterne havde konkrete tilbud med om bl.a. foredrag og andre museumsinteressante aktiviteter.last-post meningate poppy