Deutsch
English
 • STOR ROS TIL KOLDING KOMMUNE

  Udgivet den 25. april 2014

  En henvendelse fra Genforenings- og Grænsemuseet til Kulturudvalget i Kolding Kommune er blevet ekspederet meget hurtigt. Stor ros for det. Vi har fået et hurtigt svar tilbage fra kulturudvalgsformand Jesper Elkjær, som lige før påske bad forvaltningen om at undersøge henvendelsen fra Genforenings- og Grænsemuseet om mindestenen og flagstangen ved Kærmølle.

  Genforenings- og Grænsemuseet fik for nylig en venlig ment henvendelse vedrørende Kærmølle. På trods af venligheden var vedkommende lidt pikeret over det triste syn, som møder forbipasserende ved den tidligere grænseovergang (1864-1920) ved Kærmølle – nemlig en trist historisk mindesten med en svært læselig inskription, som nok bør males op – og en (lidt) skæv flagstang, fuld af grønne alger – og en flagline som blæsten har ført op i nærmeste træ, hvor linen nu sidder fast.

  Vedkommende, som henvendte sig, mente fejlagtigt at vide, at Genforenings- og Grænsemuseet skulle være ansvarlig for mindesten og flagstang, men vi måtte melde hus forbi – vi ved ikke engang, hvornår der sidst er blevet flaget i Kærmølle – eller hvem den ansvarlige flaghejser er.

  På Kolding Kommunes hjemmeside henvises som kildemateriale til bogen Genforeningsmindesmærkernes Historie. Kolding, 1939 – skrevet af Johannes Vejlager, kan man læse følgende om sten og flagstang:
  “Efter Genforeningen 1920 lod ejeren af kær Mølle Poul Dall en sten rejse på det sted, hvor der indtil Genforeningen stod en grænsepæl med det tyske rigsmærke. Ved stenen rejstes også en flagstang, hvorfra dannebrog vajer hver dag. (sidstnævnte oplysning er jo forkert, men har sikkert haft sin rigtighed tidligere/mus.) – I stenen er indhugget årstallene 1864-1920 til minde om den tid, hvor hele Sønderjylland hørte under Tyskland”.

  Stenen, som markerer 1864-1920 grænsen ved Kærmøll

  Stenen, som markerer 1864-1920 grænsen ved Kærmøll

  Forvaltningen har ganske hurtigt fundet ud af at flagstangen ikke er en del af mindesmærket. Flagstangen er ejet af en landmand, som nu agter at pille den ned. Stenen vil til gengæld blive malet op af kommunen, så årstallene 1864-1920 kan fortælle de forbipasserende, at her gik grænsen en gang i 56 år.
  Museet kan forslå, at der i tilgift hertil etableres en forklaringstavle til de historisk forbipasserende, videbegærlige turister.