Deutsch
English
 • Støttebevismotiv 2007

  Udgivet den 1. januar 2007

  Af Lorenz Asmussen, fhv. medlem af museumsbestyrelsen
  Denne plakat er blevet tolket på helt forskellig vis alt efter om betragteren er dansk eller tysk.
  For en dansker vil flaget være et positivt symbol, og teksten vil opfattes som et udsagn om, at den bitre nød, d.v.s. undertrykkelsen af dansk sprog og sindelag og forfølgelsen af dansksindede vil ophøre, hvis landsdelen atter bliver dansk.
  En tysksindet vil opfatte plakaten som en opfordring til at stemme ud fra materielle motiver, og dette økonomiske argument er pakket ind i et af de stærkeste nationale symboler, så det fremtræder mere “rent” og tilforladeligt.
  Plakatens ophavsmand har sikkert anvendt ordene- “bitre nød” i den brede betydning. Men i samtiden blev plakaten opfattet anderledes. Det skyldes, at den udelukkende er anvendt i 2.zone, hvor hovedparten af befolkningen ikke tolkede plakaten ud fra dansk tradition. Der blev hurtig lavet et tysk gensvar i form af en løbeseddel, der blev klæbet over plakaten, hvorpå der stod: “Hellere tysk nød end dansk brød”.
  Plakaten er tegnet af Thor Bøgelund, tekst af Hans Ahlmann. Den er trykt i 20.000 ekspl. – størrelse 65×44,5 cm.
  Tekst i dansk oversættelse:
  Når flaget igen er hvidt og rødt, så er den bitre nød forbi.