Deutsch
English
  • Spændende foto-foredrag

    Udgivet den 9. august 2016

    En mindre men meget  interesseret tilhørerskare lyttede og spurgte ind, da Birgit Schrøder fortalte om Christiansfeld i 50´erne og 60´erne. Birgit holdt tilhørerne i sin hule hånd, mens hun i 2 timer og 10 minutter fortalte om barndom, ungdom og Christiansfeld dengang… 265 billeder rullede over skærmen – og de blev ivrigt kommenteret af tilhørerne. Birgit er barnefødt i Christiansfeld i1946 med bopæl Lindegade 44. Hun var elev på Christiansfeld private Realskole 1953-1963. I 8 år var hun fraflyttet byen, men vendte tilbage og var i en årrække bestyrer i Handelsbanken/Danske Bank. Hun er kvinden bag facebook-gruppen GAMLE BILLEDER FRA CHRISTIANSFELD, som i dag har 1082 interesserede “følgere”.

    Birgit havde tilhørerne i sin hule hånd....

    Birgit havde tilhørerne i sin hule hånd….