Deutsch
English
  • Se lige her, kære skolelærer

    Museet vil gerne invitere skoleklasser indenfor. Museets tilbud skal give eleverne et kulturhistorisk indblik, som måske kan afstedkomme en øget historieinteresse blandt eleverne.

    Tilbuddet lyder i sin enkelhed på, at eleverne tilbydes en indledende vandretur sammen med deres lærer i det historiske område med en forklarende tur-folder, som museet har udarbejdet, i hånden. Start ved den nordlige Kongesten. Derfra ad Kongevejen til det gamle tingsted og mindestenen for kroen, som tidligere lå her. Sydpå og igennem skoven ud til det tidligere prøjsiske toldsted, gendarm-husene – videre op til Kongestenen, hvor det berømte grænseoverskridende kongeridt fandt sted. Slut ved Genforenings- og Grænsemuseet, hvor museets guide tager imod med forklaring/foredrag om Genforeningen og begivenhederne omkring den gamle grænse, som havde sit forløb lige syd for museet.

    Besøget skal medvirke til at gøre eleverne bekendt med den unikke historieskrivning, som bl.a. fandt sted her ved Frederikshøj samt at inspirere børn og lærere til at tænke internationalt – med den fredelige grænse-dragning og sameksistens som et godt forbillede herpå.

    Nærmere oplysning og bestilling: 7456-6593 eller 7456-1879