Deutsch
English
 • SÅ ER FJELSTRUP-FANEN KOMPLET…

  Udgivet den 12. juli 2014

  Der blev igen sunget og spillet  så festligt på museet med musikledsagelse. Bente Ibenfeldt og museets nyerhvervede klaver matchede hinanden særdeles godt.

  Anledningen var, at Menighedsrådet ved Fjelstrup Kirke gerne ville sikre, at det DSK-flag som i mange år har hængt i Fjelstrup Kirke, kunne få et bedre klimamæssigt sted at blive opbevaret. Og det er helt bestemt en kærkommen opgave for Genforenings- og Grænsemuseet. Omkring 45 personer deltog i den lille højtidelighed.

  Fanen blev overrakt af menighedsrådets formand Randi Johansen og næstformanden, Jenny Grodt Nissen.

  “Og her står vi så – Den 10. juli. En dag hvor DSK-fanen gerne måtte bruges! Dagen for det berømte Kongeridt over den slettede grænse. Lige uden for museets vinduer. I dag for 94 år siden.

  Dagen i dag er valgt med omhu, for kun på bestemte dage måtte en DSK-fane bruges. Foreningens flagreglementet tilsagde flagning, således:

  – 10. februar, Afstemningsdag- 15. juni, Valdemarsdag – 10. juli, Kongens ridt over Grænsen i 1920 – Den første søndag i august – Årsmøde for DSK i Aabenraa – 11.11. kl. 11.00, Våbenstilstandsdagen for 1. verdenskrig  – og ved et DSK-medlems begravelse.

  Jeres fane repræsenterer såvel et stykke lokalhistorie som et stykke sønderjyllands – og danmarkshistorie”, sagde Kaj G. Nielsen bl.a. ved overdragelsen, inden 87-årige Johannes Grodt fra Sommersted slog en sølvplakette på fanestangen med faderens navn og data. Faderen, Jokum Grodt var med i 1. verdenskrig – og DSKs sidste fanebærer. Han døde i 1985 som det sidste DSK-medlem i Fjelstrup.

  DSK blev oprettet en aften den 30.oktober 1936. Da sad 5 tidligere krigsdeltagere på Gæstgivergården Frej (det sønderjydske ord for FRED) i Christiansfeld , og som så ofte før, blev der talt om oplevelser under krigen. Samtalen kom også til at dreje sig om Nazismen i Sønderjylland. De 5 blev enige om at gøre et forsøg. Foreningens navn blev FORENINGEN AF DANSKSINDEDE SØNDERJYDSKE KRIGSDELTAGERE. Foreningens formål skulle være at samle alle dansksindede krigsdeltagere uden hensyn til stand og stilling eller partipolitisk sindelag til et værn om medlemmernes hjem mod nazismen. DSK eksisterede i 70 år – indtil foreningen blev nedlagt ved et møde på Folkehjem den 30.7.1988. 32 medlemmer lukkede og slukkede.

  Johannes Grodt tjekker om sølvpladen er fæstnet rigtigt...

  Johannes Grodt tjekker om sølvpladen er fæstnet rigtigt…

  Leif Gr. Thomsen læste efter faneoverrækkelsen navnene på de 61 afdøde lokalmedlemmer op – og læste et digt på alsisk af den alsiske digter Martin N. Hansen – inden Kaj G. Nielsen rundede arrangementet af med en stor tak til Menighedsrådet og Menigheden ved Fjelstrup Kirke for den tillid, de ved denne deponering af fanen viser museet.