Deutsch
English
  • Renovering af museets 1. sal…

    Udgivet den 20. april 2017

    ….gik i gang mandag den 18. april. Arbejdet kommer til at vare omkring halvanden måned, men så er overetagen også som ny. Vi kan til den tid glæde os over et stort lyst rum, som kommer til at fungere som bl.a. depot til ekstra stole og borde, opbevaring af museets dubletter – samt et mindre “værksted”, hvor småreparationer af forskellig art kan udføres.