GLASINDGANGEN: Bemærk her den flotte sponsortavle, hvor fondsydere, håndværkere, museumsvenner m.fl. hædres. Mindste værdi er 5.000 kr. Største værdi – nemlig en arv til museet – er på 922.850,25 kr. værd. Her ses også nogle fotostater fra det gamle Christiansfeld.