Deutsch
English
 • Der blev pudset, gnubbet, svedt og hygget…..

  Udgivet den 8. oktober 2017

  Lørdag den 7. oktober stod i arbejdslørdagens tegn på Genforenings- og Grænsemuseet. Fra kl. 9 til næsten 14 knoklede og hyggede 16 frivillige museumsvenner sig stille, men effektivt, igennem det planlagt arbejdsprogram.
  Et hold kastede sig over klargøring af 5 nye montrer til museets udstilling i 2018. Montrerne blev leveret kl. 9 præcis. I prisen medfulgte diverse støv og snavs efter lang tids opbevaring i en lade. Men de blev som nye.
  Et andet hold rengjorde museets nye usamlede arkivreoler – hentet på Stadsarkivet i Kolding – flyttede dem op i museets nye depot og mødelokale på 1.sal, hvor de blev samlet – og efterfølgende fyldt med de mange depotvarer, som indtil arbejdslørdagen havde været samlet på “lånt ophold” på museets arkiv i stueetagen, hvor der i takt med udflytningen blev mere og mere plads til museets arkivalier. I forvejen havde et par bestyrelsesmedlemmer monteret skabe og skuffer og indrettet et mindre værkstedsafsnit.
  På arkivet sørgede en af de frivillige for at samle museets mange nye arkivkasser, leveret som samlesæt.
  Museets store mødebord blev flyttet fra mediebalkonen til den nyindrettede 1. sal for at give mere plads til museumsudstillingen og alt i museets fyrrum blev tømt og flyttet for at give plads til nedbrydning i uge 42 forud for bygge-etape 3 – den sidste i rækken af om- og tilbygninger på museet, omfattende nye toiletter og et kombineret fyrrum og køkken.
  Dagens sidste punkt var en beskeden, men hyggelig og særdeles velfortjent arbejdsfrokost.

  Museets sidste byggefase igangsættes primo november med færdiggørelse til ibrugtagning i 2018. I den mellemliggende byggeperiode er museet lukket, men gennemfører dog to arrangementer, nemlig “Vi mindes Våbenstilstanden” 11.11.2017 og Sangeftermiddag “Vi synger julen ind” den 14.12.2017.