Deutsch
English
 • Præsentation af Sønderjyske Årbøger 2013

  Udgivet den 25. november 2013

  Veloplagt Hans Schultz HansenHistorisk Samfund for Sønderjylland præsenterede mandag den 25.11.2013 på Genforenings- og Grænsemuseet den nye årbog 2013 med spændende historier fra landsdelen for ca. 20 inviterede gæster og pressefolk.
  Ved præsentationen blev den flotte årbog udleveret og de fremmødte kunne træffe flere af forfatterne.
  Det er sædvanen tro meget forskellige artikler, som i år bliver præsenteret i Sønderjyske Årbøger 2013. Bl.a. har Historisk Samfund for Sønderjylland med årbogen taget hul på markeringen af 150-året for krigen i1864 og 100-året for starten af 1. Verdenskrig.

  Følgende forfattere, som har leveret artikler til årbogen, fortalte om deres artikler:

  Thomas Clausen – Kampen om tvangsmølleriets afskaffelse i hertugdømmet Slesvig 1836-1852
  Claus Pørksen – Kampen om Vesterhavsøerne i 1864.
  Anton Marckmann – Den menige danske infanterist i 1864-krigen.
  Mikkel Leth Jespersen – Om den duelige kaptajn og skibets interesse – et kærlighedsdrama fra Aabenraa-søfartens storhedstid.
  Jens Skrumsager Skau – gengiver i uddrag i årbogen de mere end 1.000 breve, som Sigurd Kloppenborg Skrumsager fra Københoved sendte hjem under krigen 1914 – 1918.
  Hans Schultz Hansen – i artiklen To drab og et attentatforsøg fremdrager forfatteren tre voldelige hændelser med mere eller mindre tragisk udgang for de implicerede fra årene 1945, 1946 og 1948

  Knud J.V. Jespersen – som ikke kunne være til til stede – fortæller i artiklen Christian X og Sønderjylland, hvilken central rolle det sønderjyske spørgsmål spillede for kongens handlemåde under Påskekrisen i marts 1920 og i forbindelse med Genforeningen få måneder senere.
  Kirsten Lylloff – som heller ikke var til stede, beretter i sin artikel Konfiskation af tysk ejendom i Sønderjylland efter 2. Verdenskrig om nogle af konfiskationslovens virkninger i Sønderjylland og Sydslesvig.Sønderjyske Årbøger er udkommet siden 1889 og udgives af Historisk Samfund for Sønderjylland, der har ca. 2.400 medlemmer. Årbogen er på mere end 300 sider. Se mere på www.hssdj.dk

  På billedet ses veloplagte Hans Schultz Hansen, medlem af redaktionsudvalget, byde velkommen på museet.