Deutsch
English
 • Præsentation af museets nye male-fortællebog

  Udgivet den 11. november 2011

  ”Genforeningen 1920 – en historisk fortælle- og malebog for familiens store og små” blev præsenteret på Genforenings- og Grænsemuseet den 10. november.

  Anført af tegner og forfatter Leif Gr. Thomsen farvelagde Peter, Mathias, Maja, Christine og Caroline fra Christiansfeld skole ivrigt siderne i malebogen.

  Ca. 30 – forældre, bedsteforældre, lokalpolitikere, støttemedlemmer og andre interesserede var mødt op, da formand Kaj G. Nielsen bød velkommen.

  Besøgstallet henover eftermiddagen var på 71 personer, og på denne første salgsdag solgtes på museet 42 historiefortællende malebøger – hvortil kommer 6 telefonbestillinger.

  Bogen er trykt i 600 eksemplarer – og trykning er muliggjort ved et sponsorat fra HELLE BILER i Kolding

  Eleverne, som udgjorde dommerpanelet, skulle hver især give fortælle- malebogen en sur eller smilende Smiley og gerne skrive en ledsagende bemærkning. Bl.a. skrev Christine: ”Den er Mega-god og tegningerne er fantastiske”. Forventeligt fik bogen derudover bedste bedømmelse: 5 smilende Smileys.

  Fortælle- og malebogen for familiens store og små sælges fra Genforenings- og Grænsemuseet for bare 40 kr. pr. stk.

  Hvis man ønsker den fremsendt pr. post er prisen 21,- kr. ekstra til porto (gælder maks. 2 bøger). Bøgerne sendes som B-post. Bestilling kan ske som mail til: info@genforeningsmuseet.dk