Deutsch
English
  • Odd Fellow Donation til museet

    Udgivet den 15. maj 2014

    oDD fELLOWOdd Fellow Logen, nr. 15 Odin, Kolding donerede den 13. maj mange penge til 7 modtagere – heriblandt Genforenings- og Grænsemuseet. Museets forretningsudvalg deltog i den højtidelige overrækkelse, som fandt sted i logens festlokale. Museet modtog 5.000 kr. – øremærket til den forestående 1864-udstilling, som åbnes 1. juni d.å.