Deutsch
English
 • Nyt fra Genforenings- og Grænsemuseet

  Udgivet den 3. oktober 2007

  KUSTODEARRANGEMENT
  Den 15. november d.å. samles kustoder og bestyrelse på Genforenings- og Grænsemuseet til et helt specielt arrangement. Sæsonen er slut – og skal nu afsluttes på hyggelig vis. Vi har altid haft tradition for at afslutte sæsonen med en faglig og social ekskursion til et andet museum. Dette har vi i år valgt at aflyse. I stedet for bliver vi hjemme og går på opdagelse på vores eget museum.
  kl. 16.30 mødes alle tilmeldte – i alt 38 personer – på Genforeningsmuseet. Her vil bestyrelsesmedlem Leif G. Thomsen lave en introduktion og tage imod kustoder og bestyrelse – som om det er et hold gæster, der besøger museet. Efter introduktionen vil der være en rundgang på museet. Så det er om at lytte godt efter – for her gives en virkelig kompetent gennemgang.
  Kl. ca. 18.00 fortsættes på Den gamle Grænsekro, hvor vi over en bid brød skal hygge os sammen – med et par sange og lidt oplæsning. Ved 20.30-tiden forventes det at alle kan ønske hinanden en god juletid.
  PENGE TIL MUSEET
  Et brev dumpede den 29.10. ind ad brevsprækken. Det var et svar på en ansøgning fra museet fra foråret – med et tilsagn om 10.000 kr. fra Det Schaumanns´ke Familiefond i Haderslev. En dejlig hilsen, som luner i den museale dagligdag.
  UDBYGNING AF MUSEET
  Museets næstformand, som også er ankermand på det seneste byggeprojekt på museet – etablering af en glasarkade, som skal samle den gamle og den nye bygning – har meddelt, at byggetilladelsen nu forventes at være “lige om hjørnet”. Det betyder, at museet snart igen kan sætte spaden i jorden til endnu et nybyggeri.
  Hans og Ingrid Jensen´s Fond har tidligere på året givet tilsagn om 120.000 kr. til projektet. Pengene vil blive frigivet, når byggeriet sættes i gang. Museumsbestyrelsen forventer at nybygningen kan stå klar engang først i det nye år.
  HAVEMAND
  Bestyrelsen søger efter en ny havemand.
  Museets hidtidige gartner, Viggo Nissen, som døde i en alt for tidlig alder i foråret 2007, bliver svær at erstatte. Alligevel håber bestyrelsen at der i kredsen af støttemedlemmer og museumsvenner findes en person med “grønne” fingre, som kunne tænke sig at være med i fællesskabet omkring museet. For den rigtige person er der tale om et spændende arbejde, som er ganske ulønnet. Lønnen for arbejdsindsatsen er alene glæden ved arbejdet og samværet med alle de andre “ildsjæle”. Interesserede læsere bedes kontakte et af museets bestyrelsesmedlemmer for nærmere orientering. Kustoderne og bestyrelsesmedlemmerne har hen over sommeren 2007 – på skift – forsøgt at tæmme ukrudt og græsplæne.
  BESØG AF KOLDING KOMMUNES KULTURUDVALG
  Museumsbestyrelsen har ansøgt Kolding Kommune om et forøget driftstilskud – samt anmodet om at kommunen harmoniserer tilskudsreglerne. Kulturelt Samråd, som Kulturudvalget hører i sådanne sager har udtalt sig ganske positivt til fordel for Genforenings- og Grænsemuseets ansøgning. Nu har Kulturudvalget så besluttet sig til at besøge museet. Oprindelig skulle besøget have været den 4.10. – men besøget er blevet rykket til torsdag den 1.11. kl. 08.30, hvor bestyrelsen vil glæde sig til at modtage det kulturelle udvalg for en orientering om museet og dets virke. Museet modtager p.t. 11.000 kr. om året i kommunalt tilskud. Desuden nyder vi fritagelse for ejendomsskat.