Deutsch
English
 • Nyhedsbrev 2007

  Udgivet den 3. februar 2007

  Vi glæder os til arbejdet i 2007. Museet vil byde på forskellige nyheder i den nye udstillingsfløj, som i højt solskinsvejr, blev indviet på den historiske Valdemarsdag d. 15.6.2006. Smukkere ramme kunne vi næppe have ønsket os.
  2006 blev et skelsættende år for museet – med et nogenlunde tilfreds-stillende besøgstal, som lå lidt under de foregående års besøg, hvilket uden tvivl skyldes, at museet i foråret var lukket for besøgende – på grund af museets om- og udbygning.
  Takket være mange flotte donationer fra forskellige fonde og private – og museets egenopsparing – fik vi i december 2005 mulighed for at gå i gang med byggeriet.
  Byggeriet gik i gang kort tid før jul 2005. Resultatet er blevet et flot byggeri, som alle kan være stolte over. Der blev taget et fint hensyn til museumshaven, som blev behandlet med nænsomhed og fingerspidsfornemmelse. Byggeriet blev afsluttet i maj måned 2006 og vi har dermed, som oprindelig ønsket, kunnet give “Frej-malerierne” gode og ordentlige udstillingsrammer.
  Den indvendige indretning af den nye fløj ser måske nok i skrivende stund lidt spartansk ud, men vi skal have vore udstillingsplaner på skinner – og hertil kommer, at museet på Koldinghus har foreslået et samarbejde, hvilket indebærer, at vi hen over foråret 2007 – om alt går vel – kan hente forskellige låneeffekter på Koldinghus, som skal udstilles på Genforenings- og Grænsemuseet. Bl.a. de gamle grænsebomme fra Kærmølle og forskellige andre genforeningsrelaterede effekter. Vore planer indebærer, at vi i den nye fløj får indrettet et lille foredragshjørne til besøgende grupper – at vi får et mindre håndbibliotek og et “mediatek” med 1 eller 2 pc´ere .
  Men lige nu tager vi altså det hele, sådan lidt med ro, for vi vil jo også gerne have skabt rum til vores effekter fra arkivet – og ikke mindst have tid til de indretningsmæssige ideer kan udføres optimalt.
  Bestyrelsens ansvarlige for – og tilsynsførende med – byggeriet har været næstformand Jens Jørgen Madsen. Det er ikke få timer, han har brugt. I byggeperioden har han været “på” rigtig mange gange. Det gjaldt også, da udstillingsfløjens indvendige del skulle færdiggøres.
  Museets øvrige bestyrelse og nogle af kustoderne har naturligvis også været i gang. På arbejdslørdage og hverdagseftermiddage og aftener. Indvendig, såvel som udvendig. Med at gøre rent, male, sætte vinduer i, indrette den nye reception, lægge fliser, grave drænrør ned, lave et kanonbatteri, nyindrette flere museumsafsnit o.s.v. Fra en glad formand skal lyde en velment og glad tak – og ledsaget af et stort 13-tal for den præstation – til alle, der har lagt tid og energi i dette arbejde.
  I øjeblikket har vi planer om udbygning af indgangspartiet, så vi kan få sat en glasfacade op, som kan forbinde museets to afdelinger. Noget af facaden er allerede købt og står opmagasineret hos en tømrer, men vi har p.t. ikke rigtig økonomisk mulighed for at færdiggøre det. Udvendig skal bygningerne have en overhaling inden sommersæsonen 2007 og det nye redskabsskur skal indrettes.
  Af andet kan nævnes, at vi har tilpasset museets vedtægter og forretningsorden til den nye kommunestruktur. Desuden har vi fået bekræftet, at byrådsmedlem Knud Erik Dinesen af Ny Kolding byråd er blevet udpeget til at repræsentere byrådet i bestyrelsen for Genforenings- og Grænsemuseet – og det glæder os meget.
  Som en del af den økonomiske strategi har vi siden 1995 altid reserveret en økonomisk “buffer” til minimum 1 års drift af Genforenings- og Grænsemuseet . Efter sidste års byggeri , som gjorde indhug i denne “buffer”, arbejder vi nu på at genopbygge en fornuftig saldo på bankbogen og håber derfor, at alle støttemedlemmer fortsat vil støtte os ved køb af støttebevis – eller på anden måde vil betænke os.
  Vi vil fortsat være taknemmelige for et hvert bidrag – dels til museets daglige drift – og dels til museets forsatte udbygningsplaner.
  Med disse ord vil jeg gerne opfordre læserne til et besøg på Genforenings- og Grænsemuseet i 2007. Vi skal nok tage rigtig godt imod Dem. På bestyrelsens vegne ønsker jeg Dem et rigtigt glædeligt nyt år – med tak for al hjælp og støtte i 2006.