Deutsch
English
 • Løver, elefanter, hjerter og vildmænd

  Udgivet den 29. juni 2022

  – HERALDIKENS SPÆNDENDE VERDEN

  Historiker og heraldiker Ronny Andersen er kgl. våbenmaler og særlig sagkyndig i heraldiske spørgsmål i Kongehusets Ordenskapitel, og er der ansvarlig for at komponere og male våbenskjolde for Riddere af Elefantordenen og Storkors af Dannebrogordenen samt rådgivende i alle heraldiske spørgsmål. Ronny Andersen er også arkivar og heraldisk konsulent i Rigsarkivet, hvor han blandt andet behandler spørgsmål om brug af rigsvåbenet og kongekronen samt ansvarlig for rådgivning af offentlige myndigheder om brug af våbenskjolde, segl og emblemer. Privat virker Ronny Andersen også som heraldisk kunstner. I dette foredrag vil han fortælle om heraldikkens fascinerende verden, våbenskjoldenes historie fra middelalderen til i dag og om sit arbejde i en helt særlig verden af symboler og traditioner.
  Ronny Andersen har trådt sine barne- og ungdomssko i tidligere Christiansfld Kommune og har gået i skole på Christiansfeld og Tyrstrup skoler.

   1. juli 2022 kl 15 til 16:
    Entré 50 kr.
    Kun 75 pladser. Derfor er tilmelding nødvendig på telefon 7557-3003 daglig 10-17 (mandag lukket)
 • VÅBENSTILSTANDEN MINDES

  Udgivet den 5. november 2021

  103-årsdagen for Våbenstilstanden den 11.11.1918 kl. 11:00 mindes for alle på Genforenings- og Grænsemuseet den 11. november 2021 kl. 15.Genforenings- og Grænsemuseets flag vil vaje på både halv og hel stang den 11. november. Klokken 8 sættes flaget stilfærdigt på halv af et bestyrelsesmedlem. Et andet bestyrelsesmedlem sætter kl. 11 flaget på hel stang. Således mindes museet i respekt de mange sønderjyske drenge og fædre, som aldrig kom tilbage fra den krig, som kostede en dræbt soldat hvert 45. sekund.

  Sønderjylland, som fra 1864 til 1920 havde skæbnefællesskab med det tyske rige, blev hårdt ramt da  Første Verdenskrig startede. Bl.a. blev omkring 30.000 mænd indkaldt som soldater og efterlod landsdelen til kvinderne, der måtte lide sult, afsavn og frygt for mænd og børns skæbne.
  På museet læser Kaj G. Nielsen kl. 15 en øjenvidneskildring fra krigsårene 1914 – 1918. Skildringen er skrevet ”Til Inge af din bedstemor  (Olga Margrethe Termansen) i Dover” .


  Derefter følges op med en kort film om Den danske Kirkegård i Braine i Frankrig, hvor 79 sønderjyder hviler i jord fra deres danske hjem-sogne  – selvom de nu ligger begravet i Frankrig. Filmen har TVSyd for nogle år siden venligst foræret museet til forevisning for museets gæster.

  Samme eftermiddag kan tilhørerne også sikre sig en af de eftertragtede røde papirvalmuer, Remembrance Poppy, som museet har fået tilsendt direkte fra England. Valmuen blev dengang et så populært symbol på freden, at store dele af verden siden har taget den til sig.

  I denne tid ses bl.a. ofte engelske parlamentsmedlemmer bære valmuen, når der transmitteres TV fra Det britiske Parlament.

  Museet holder åbent fra kl. 14 indtil arrangementsstart kl. 15. Adgangsbilletten koster 40 kr.


  I forlængelse af arrangementet, takker vi af med et par afgåede bestyrelsesmedlemmer, til hvem vi har en lille overraskelse.


 • De elsker grænser

  Udgivet den 1. oktober 2021

  En flok mennesker fra mange lande har det til fælles, at de interesserer sig for grænser. De har slået sig sammen i IBRG (INTERNATIONAL BORDER RESEARCH GROUP). I Danmark tæller foreningen omkring 10 personer. Deres forening er baseret på internettet, og de har hverken medlemskartotek eller kontingent, så selvom de regner det samlede deltagerantal til omkring 100 på verdensplan, så kender de det ikke præcist. På www.ibrg.info med diverse links ses de personer, som er kernen i IBRG.

  “Mange betragter IBRG’ erne som ”nørder”, men det generer os ikke, for vores interesse giver os en sjov viden og bringer os til spændende grænser og steder overalt i verden”, mener Hans Peter Nordstrøm Nissen, talsmand for IBRG i Danmark.

  Ni medlemmer startede årets grænsetur den 25.9. med fokus på 1864-1920 grænsen. Blandt andet med et besøg ved den slettede grænse og et bbesøg på Genforenings- og Grænsemuseet.

  De næste to dage er det 1920-grænsen der studeres af gruppen, fortæller Hans Peter Nordstrøm Nissen, som for et par år siden i samarbejde med Genforenings- og Grænsemuseet arrangerede en udstilling på museet om netop denne grænsedragning i 1920. Et par år senere blev udstillingen tillige udgivet af museet i bogform med titlen “De skæve historier om 1920-grænsen”.

   

  Ni medlemmer af IBGR fra England, Norge , Finland og Danmark påbegyndte årets grænsetur ved den slettede 1864-1920-grænse og ses her ved Flemming Jarles bronzeskulptur. Talsmand Hans Peter Nordstrøm Nissen i den gule vest.

 • 40 ildsjæle på studietur

  Udgivet den 1. oktober 2021

  Den 18.9. tog 40 museumsvenner – alle af “ildsjælskaliber” – på studietur til Vadehavscenteret, Vester Vedsted. Rejseleder var museumsvært Jørn Jepsen, som født i Hømlund på spændende vis førte os igennem sit gamle “hjemland”. Undervejs blev der holdt kaffepause med lækre wienerbasser, som traditionen tro var sponseret af Honningkagehuset i Christiansfeld. Inden aftenen sluttede på Den gamle Grænsekro med en arbejdsmiddag, fik deltagerne mulighed for et glas vin, snacks og networking med hinanden om og på deres alle sammens museum. Lad de flotte fotos, som Jørgen Ibenfeldt har taget, tale for sig selv om en dejlig dag.

 • Fra bomberegn til Ridderkors

  Udgivet den 22. september 2021

  Erindringsbogen er skrevet af fvh. statsskovfoged Bjørn Døssing, alsidig forfatter med mange udgivelser af naturbøger for både børn og voksne. Bjørn Døssing – også kendt som idémand og inspirator bag Kongens Allé, lige uden for Genforenings- og Grænsemuseets vinduer. Alléen var er en folkegave til Kronprinsparrets bryllup den 14.5.2004 og var en genplantning af den allé, som kong Christian X red igennem, da han den 10. juli 1920 markerede, at Nordslesvig var kommet hjem til Danmark.
  Det dog mennesket Bjørn Døssings erindringer med hovedvægt på barndommen i Tyskland under 2. verdenskrig og livet på børnehjem i efterkrigsårene, som gør den spændende, rørende og velfortalte forfatters erindringer så særdeles læseværdige. Museet har af Bjørn Døssings familie fået tilbudt, uden omkostning at overtage et restoplag til salg på museet til fordel for museets drift. Det er selvsagt en donation, vi er meget taknemmelige for.

  Bogen kan derfor sælges på Genforenings- og Grænsemuseet for kr. 70,- – Bogen også fremsendes som pakkepost. Prisen vil da inkl. porto udgøre kr. 120,- kr.
  Bogen bestilles med en email til museet, som fremsender bogen, når betaling og bestilling er tilgået museet. Se nærmere herom på museets hjemmeside.

 • Genforeningen på plejehjem

  Udgivet den 26. august 2021

  Christiansfeld-Centeret har siden januar i fjor lånt forskellige udstillingseffekter af Genforenings- og Grænsemuseet til centerets genforeningsudstilling i anledning af 100-året for Genforeningen i 2020. Altsammen dubletter. Udlånet forlængedes i 2021 da markeringen af 100-års jubilæet, fordi coronaen umuliggjorde mange af de festligheder, som var planlagt over hele landet i 2020.

  Udlånet til Centeret satte for alvor skub i museumsbestyrelsens idé om at etablere et par udlånskasser til kommunens plejehjem med med dubletter af museets genforeningseffekter, som kommunens plejehjem kan låne til glæde for vores ældre medborgere, pårørende og de daggæster, som har deres gang på plejehjemmene.

  Idéen er indtil videre blevet præsenteret som en “prøveballon” på to plejehjem og er blevet vældig godt modtaget på Kongebrocenteret i Christiansfeld og Olivenhaven i Kolding. Lånetiden aftales individuelt med plejehjemmene.

  Alle effekter til udlån er dubletter, som i stedet for at samle støv på museets arkiv, nu bliver tilbudt at blive udstillet på nogle af kommunens plejehjem. Plejehjemmene kan også låne en eller flere udstillingsmontrer af museet til formålet. De udlånte effekter tåler alle at blive taget ud af montren til beboernes berøring og nostalgi-kig.

  Den første lånekasse forventes udlånt om ca. 14 dage til Kongebrocenteret.

  Museumsinspektør Louise Klinge, Christiansfeld-Centeret afleverede i dag de lånte effekter tilbage til Genforenings- og Grænsemuseets frivillige arkivmedhjælper, Harald Kjøde

 • Billedforedrag – Genforeningen i 1920 fortalt i 100 billeder

  Udgivet den 1. juli 2021

  Forfatter Steffen Riis holder sit spændende foredrag på Genforenings- og Grænsemuseet den 10. juli i år – med 1 års coronaforsinkelse. Glæd dig.

 • 101 års Genforeningsfejring med 3 royale generationer

  Udgivet den 15. juni 2021

 • Søndag den 13. juni – en stor dag

  Udgivet den 12. juni 2021

  Så er vi klar til den store dag – søndag den 13.6. ved Frederikshøj et par kilometer nord for Christiansfeld.
  Museets have er så flot som aldrig før. Grænsestenene er malet op, galgerne med henvisning til Grænsestien er ligeledes nymalede, museets P-plads er nyrevet og lindetræerne med nummererede messingskilte er færdigmonterede. På foto ses billedhugger Flemming Jarle i færd med at placere skulpturen det rigtige sted.
  De gaver, som præstedatteren fra Aastrup, Johanne, fik af HM Kong Christian X, det berømte foto af Kongen og Johanne i en flot sølvramme, armbåndet og sølvopsatsen med Christian X´s monogram, kan ses udstillet på Genforenings- og Grænsemuseet fra 13.6. til og med 19.6.2021.
  Johannes datter, som skal overrække blomster til Dronningen, hentes og bringes i dagens glade anledning ved museets foranstaltning.
  I Christiansfeld sker der også en hel masse på dagen. Se mere i Christiansfeld Avis og Kolding Ugeavis.

 • DGI-stafet og Operation træmærkning

  Udgivet den 10. juni 2021

 • Genforeningsskulptur og bronzebånd

  Udgivet den 2. april 2021

  Så er bronzeskulpturen, en kopi af scenariet den 10. juli .1920 lige på den slettede 1864-1920 grænse ved Frederikshøj, snart færdig til afsløring i juni måned 2021. Dette grænsescenarie historiegøres af billedhugger Flemming Jarle, Vejle, i bronze sammen med bronzestriben over vejbane og cykelstierne, som for turister og historieinteresserede skal markere, hvor 1864-1920 grænsen forløb. Foto af skulpturen er fra 31. marts i år og taget i Flemming Jarles atelier. Nu mangler kun ganske få efterbehandlinger af skulpturen. Bl.a. den afsluttende patinering. Skulptur og bronzebånd er blevet til i et samarbejde imellem billedhuggeren, Kolding Kommune, Hans og Ingrid Jensens Fond og Genforenings- og Grænsemuseet.

  Det noget ældre foto er fra den slettede 1864-1920 grænse ved Frederikshøj, nord for Christiansfeld – et par hundrede meter syd for Genforenings- og Grænsemuseet. Det er taget fra den vestlige grøft ud mod landevejen nord for æresporten. De to (lyse) sten er kilometersten set bagfra. Den til venstre viser afstanden til Kolding og Vejle og er placeret i Danmark. Den højre kilometersten er placeret i Tyskland og angiver afstanden til Altona. Stenen i midten er en væltet grænsesten – nummer 112.

 • Hvem var soldaten P. Jessen, Høkkelbjerg pr. Christiansfeld

  Udgivet den 16. januar 2021

  På Genforenings- og Grænsemuseet har vi denne ikke så store transportkasse med et låg, som kan vendes.
  På bagsiden af det vendbare låg står P. Jessens navn og adressen på hans tjenestested i Rendsborg. På forsiden af låget blot teksten, som her vist på billedet og som brugtes, når kassen skulle sendes hjem til Høkkelbjerg.
  Transportkassen, som kunne låses med en nøgle måler 40 cm lang x 30 cm høj x 25 cm bred.
  Men hvem var P. Jessen, Høkkelbjerg pr. Christansfeld ?? Rang ?? Hvornår var han tjenestegørende?
  Er der nogen som kan hjælpe os med svaret?

 • Spændende forfatter holder foredrag 11.11.

  Udgivet den 30. oktober 2020

  Den 11. november 2020 mindes vi våbenstilstanden efter 1. verdenskrig med et spændende
  foredrag på Genforenings- og Grænsemuseet   kl. 15.00 – 16.00 –
  Museet er åbent fra kl. 14:00
  Hør forfatter Helle Juhl fortælle om en dansk kvindeskæbne under Stillehavskrigen 1914-1918 med udgangspunkt i sin bog ”Mathildes krig”.Helle Juhl
  Kun 50 pladser. Derfor er tilmelding nødvendig på telefon 2283-1879 eller mail: info@genforeningsmuseet.dk

  Entré 40 kr.              

 • Hvorfor frivillig på Genforenings- og Grænsemuseet?

  Udgivet den 28. september 2020

  Fordi du kommer til at opleve og arbejde sammen med andre engagerede og dygtige frivillige, som netop i 2020 har oplevet en formidabel succes med mange spændende oplevelser. Alle frivillige – og deres ægtefæller – får del i de fællesoplevelser, som arrangeres for museets frivillige.

  Alle kan bidrage med et eller andet – uanset om det er som museumsvært, havepilot, it-kyndig, korrekturlæser, rundviser og fortæller skoleklasser (også gerne på tysk), altmuligmand/-kvinde, rengøring, arkivhjælp, renskrift af gamle dokumenter, udarbejdelse af små skiftende billedpræsentationer (PowerPoint/DVD) af materiale fra arkivet, som ikke egner sig til at blive set i en glasmontre, men bedre opleves på en storskærm – eller andre små praktiske hverdagsarbejdsopgaver på museet.

  Vi forventer intet forudgående kendskab til genforeningshistorien, men kun at du har lyst til at bruge din fritid på en god, hyggelig og måde sammen med andre museumsentusiaster, som vil gøre alt for at du skal føle dig “hjemme” i flokken af frivillige og i de mangfoldige spændende opgaver, som venter.

  Vi har på trods af Coronalukning i to og en halv forårsmåneder haft et godt år indtil nu med bl.a. 4 ministerbesøg, en flot markering af Genforeningens 100 års jubilæum den 10.7., nominering til JydskeVestkystens Kulturpris i januar, museets 25- år fødselsdag og p.t. knapt 8.200 besøgende gæster.

  Vi tror, at det bliver ligeså forrygende næste år, når de arrangementer, som er blevet udsat til 2021, kan gennemføres. F.eks. det royale besøg ved Frederikshøj, når bronzebåndet over vej og cykelsti og den tilhørende bronzeskulptur skal indvies.

  Interesseret? Så vil vi gerne invitere dig til en informationseftermiddag den 30. september kl. 16 på museet. Send gerne en mail på info@genforeninsmuseet.dk Håber vi ses.

  I luftskibshallen

  Zeppelinmuseet

  Michelsens gård – Æresport i haven

 • Flagdagen den 5. september 2020 er aflyst

  Udgivet den 28. august 2020

  Flagdagen er dagen, hvor bl.a. Danmarks udsendte soldater anerkendes for den indsats, de har ydet, og hvor de faldne mindes. Dagen omfatter alle, der er eller har været sendt ud fra Forsvaret, Redningsberedskabet, Politiet, Udenrigsministeriet og Sundhedsvæsenet.
  I år havde Kolding Kommune og Veteranforeningen for Kolding aftalt at holde arrangementet for veteranerne fra Kolding Veteranforening og deres familier i samarbejde med Genforenings- og Grænsemuseet om eftermiddagen på museets P-plads med tale af borgmester Jørn Pedersen m.fl. og med kaffe og kage – og afsluttende besøg på Genforenings- og Grænsemuseet for de, som måtte ønske det. Tre museumsværter havde stillet sig til rådighed for det flotte arrangement.
  Veteranforeningen og kommunen besluttede dog at aflyse arrangementet, fordi man anslog, at omkring 200 personer ville tilmelde sig og dermed ikke måtte forsamles pga af corona-forsamlingsforbuddet ved flere end 100 personer.

 • Kulturministeren besøger museet

  Udgivet den 23. juli 2020

  Den 20. juli besøgte kulturminister Joy Mogensen Genforenings- og Grænsemuseet på et privatbesøg i sin sommerferie. Hun var ganske begejstret for vores lille museum og besøget kom til at vare ca. 70 minutter mere, end der var aftalt med hendes ministersekretær i sidste uge. Fra bestyrelsen deltog Frank Smits, Christian Rasmussen, Knud Erik Dinesen, Bent Kiil og jeg med de af vores ægtefæller, som kunne være med. Desuden deltog fung. borgmester, Søren Rasmussen, som er museets kontaktperson til Kulturudvalget i Kolding.

  Siden genåbning af museet den 8. juni har museet haft mere end 2.000 gæster – imellem 120 og 190 gæster hver dag – og desuden 4 ministerbesøg af hhv. statsminister Mette Frederiksen , forsvarsminister Trine Bramsen, trafikminister Benny Engelbrecht og nu senest kirke- og kulturminister Joy Mogensen.

  Fotos: Brit Langborg-Hansen og Søren Rasmussen

 • Genforeningen fejret på Genforenings- og Grænsemuseet

  Udgivet den 16. juli 2020

  Næstformand Christian Rasmussen lægger blomster

  Ingrid Jensen får blomster

  Blomster til Lene Klint, som har lavet museets logo

  Også Regimentet i Haderslev lagde blomster

  25.års jubilar Dorthea Lyngbye fik blomster og en messingplakette

  Kaj G. Nielsen holdt festtalen på kroen

  Kl. 09:20 præcis holdt bestyrelsesmedlem Kirsten Abild festtalen

  Borgmester Jørn Pedersen lagde blomster

  Næsten 500 gæster fejrede 100-året for Christian X’s ridt over den slettede grænse på Genforenings- og Grænsemuseet.

  Den historiske dag var samtidig museets 25-års fødselsdag, og det blev fejret med fri entre på museet. Efter et besøg i museets sale kunne gæsterne nyde en guidet hestevognstur i området langs den gamle grænse. På parkeringspladsen foran museet gav Museum Sønderjyllands genforeningsbus mulighed for at høre mere om Genforeningen og at quizze på viden om Sønderjylland.

  På Genforenings- og Grænsemuseet var dagen startet med besøg af transportminister Benny Engelbrecht, Koldings borgmester Jørn Pedersen, formand for kulturudvalget i Kolding Kommune Jesper Elkjær og EU-parlamentarikeren Asger Christensen.

  Ved Kongestenen, der er rejst hvor sønderjyderne modtog Christian X i 1920, holdt bestyrelsesmedlem i Genforenings- og Grænsemuseet Kirsten Abild tale, og der blev lagt blomster til minde om den historiske dag.

  På Den gamle Grænsekro holdt forfatterne til fire nye bøger korte oplæg. Formand for Genforenings- og Grænsemuseet Kaj G. Nielsen fortalte om museets jubilæumsskrift, Steffen Riis præsenterede sit to-bindsværk om Genforeningen, mens Hans Peter Nissen underholdt med historier om tilblivelsen af den nuværende grænse. Jens Bruhn viste nogle af de billeder, han har samlet, fra en grænsegendarms liv i området omkring Frederikshøj i starten af 1900-tallet.

  Gik du glip af fejringen af Genforeningen den 10. juli, så kan du stadig besøge Genforening- og Grænsemuseet, som holder åbent dagligt fra klokken 10 til 17 undtagen mandag frem til den 31. august.
  Det er en mulighed rigtig mange har benyttet sig af, nemlig i alt 788 gæster de første 5 almindelige åbningsdage efter 10. juli 2020.
  Nu venter så den næste herlige oplevelse bestyrelsen, for i uge 30 besøger kulturminister Joy Mogensen nemlig museet på et privat besøg.

   

 • Genforenings- og Grænsemuseets 25 års fødselsdag – og 100-året for Genforeningen – fejres MED AFSTAND 10. juli 2020

  Udgivet den 5. juli 2020

  Selvom Genforenings- og Grænsemuseet, som så mange andre aktører, i år har måttet aflyse flere spændende museumsarrangementer på grund af corona-krisen, så er museumsbestyrelsen fast besluttet på, at museets 25-års fødselsdag SKAL fejres.

  Planerne om et nyt Genforeningsmuseum startede faktisk allerede for 27 år siden i 1993, men museets jubeldag vil være den 10. juli i år, hvor det kl. 12.00 er 25 år siden at Dronning Margrethe II, Dronning Ingrid, Kronprins Frederik Prins Joachim og Greve Ingolf sammen mange tusinde mennesker fejrede indvielsen af det lille museum, som siden har formidlet den store danmarkshistorie.

  Fødselsdagen starter med blomsternedlæggelse kl. 9.20 ved den store Kongesten syd for museet. Kirsten Abild fra museumsbestyrelsen holder museets tale, hvorefter der lægges blomster. Først ved næstformand i bestyrelsen Christian Rasmussen, så ved borgmester Jørn Pedersen, Kolding Kommune og endelig ved chefen for Slesvigske Fodregiment på Haderslev Kaserne, oberst Lars Mouritsen.

  Efterfølgende samles de trofaste museumsværter, museumsvenner og andre inviterede til hyggelig brunch på Den gamle Grænsekro.

  Museet slår dørene op til gratis besøg  fra kl. 11 til kl. 17 med flere spændende aktiviteter.
  Dagen byder bl.a. på gratis hestevognsture i det historiske område. Hver halve time vises museets nye præsentationsvideo i den nyeste udstillingssal.

  Klokken  13 inviteres til 3 bogudgivelser på Den gamle Grænsekro overfor museet. De tre udgivelser præsenteres af deres forfattere. Tyve minutter til hver udgivelse. Det drejer sig om museets jubilæumsskrift, “Genforenings- og Grænsemuseet i ORD, KLIP & BILLEDER fra april 1993 til juli 2020″, “1920-Grænsen, de SKÆVE historier” og “Fra grænsen ved Høkkelbjerg, Frederikshøj og Taps – 1895 til 1920” med enestående fotos fra bl.a. kroen og toldområdet. Desuden præsenterer Steffen Riis sit dobbeltbind om Genforeningen med 600 sider og 800  illustrationer udgivet på museet den 10.2. i år.
  Museets gæster er velkomne til, gratis, at deltage i præsentationen af publikationerne, som alle efter præsentationen kan købes med eller uden forfattersignatur.

  Museum Sønderjyllands Genforeningsbus  deltager også i museets festdag. Bussen vil være parkeret på museets P-Plads fra kl. 11 – nogenlunde samtidig med at kromanden fra Den gamle Grænsekro  rykker udendørs med servering.

  Inde på museet vil der naturligvis også være en overraskelse til museets gæster.

  Genforenings- og Grænsemuseet håber, at rigtig mange vil hejse flaget den 10. juli 2020 for at markere 100-året for Genforeningen især og naturligvis også for museets 25 års fødselsdag.

   

 • CORONA AFLYSNINGER

  Udgivet den 12. marts 2020

  Som følge af Corrona-epidemien er Genforenings- og Grænsemuseets herunder nævnte tiltag og arrangementer, med forbehold for kommende ministerielle udmeldinger om forsamlingers størrelse, tidshorisont, person-afstandskrav m.m. aflyst og museet lukket til/med 8. juni.2020.

  Som reglerne er i øjeblikket, kan museet hverken leve op til kravet om forsamlingers størrelse (max. 10 personer) eller 2 meters afstandskravet. Pr. dags dato har 66 grupper (=> 2.133 gæster) ud af 164 bestilte grupper i 2020 aflyst deres besøg på museet.

  Museets bestyrelse frygter en yderligere forlængelse af disse regler og dermed yderligere busgruppeaflysninger. Vi håber, at regeringen med et snarligt fornuftigt varsel melder en plan ud om, hvad der skal ske efter 10. maj i år.

  Omfattet af Coronaændringerne er:

  Arrangementet med foredrag om SØNDERJYSK KOMMANDO den 5. maj UDSÆTTES til 2021.

  Det årlige info-møde for museumsværter den 19. maj AFLYSES. Det forsøges at lave en alternativ vagtplansløsning for sommer og efterår, som vi håber museumsværterne vil tage godt imod.

  Fællesarrangement med DGI den 25.5. AFLYSES, da DGI har udskudt deres del af arrangementet til 2021.
  museets amputerede andel i arrangementet UDSÆTTES til 2021 og forsøges koblet som oprindelig planlagt med den til 2021 udsatte DGI-STAFET.

  Fejring af Genforeningsdagen 15.6.AFLYSES. Nogen af de planlagte aktiviteter fra 15.6. KUNNE måske flyttes til en mulig markeringen af 10.7.2020.

  Fejring af Genforenings- og Grænsemuseets egen 25-års jubilæumsdag den 10.7.2020:
  En mindre markering af museets egen 25-års dag ønskes, men det er ikke betimeligt  at tænke planlægning, før vi kender regeringens næste udspil m.h.t  lovligt antal forsamlede personer, afstandskriterier m.m.

  Fejring af 100-året for Genforeningen ved den slettede 1864-1920-grænse – 10.7.2020 – med afsløring af bronze-bånd nedlagt i vejbane og cykelsti samt afsløring af bronzeskulptur UDSÆT­TES til 2021, hvor dette arrangement forventes at være en del af den samlede, forsinkede Genforeningspakke med fejring af Genforeningens 101-ÅRS DAG med omdrejningspunkt i det royale besøg i dagene omkring 15.6.2021.

  Sommeråbent 1. juni til 31. august: Gruppebesøg aflyses måske I denne periode – men adgang for max. 10 gæster på museet ad gangen (nuværende præmis) forventes opretholdt. Dette antal tilladte gæster ad gangen KAN naturligvis ændre sig med nye ministerielle udmeldinger.

   

   

 • To bogudgivelser på museet den 14. marts

  Udgivet den 8. marts 2020

  GENFORENINGS– OG GRÆNSEMUSEET fester den 14. marts 2020.

  Museets jubilæumsskrift “GENFORENINGS- OG GRÆNSEMUSEET i ORD. KLIP & BILLEDER fra april 1993 til juli 2020″ udgives og præsenteres for museets gæster.

  Jubilæumsskriftet fortæller den eventyrlige historie om museets start og udvikling frem til i dag og er tænkt som et bidrag til museets snarlige 25- års jubilæum den 10. juli 2020.

  Samtidig udgiver museet publikationen “DE “SKÆVE” HISTORIER OM 1920-GRÆNSEN” med et efterfølgende foredrag af publikationens forfatter, Hans Peter N. Nissen, Lyngby.

  Publikationen fokuserer på ”1920-grænsen” – 69 km lang – med den spændende historie og de mærkelige grænsedragninger, som skete fra Skomagerhus i øst til Siltoft ved Højer i vest. Denne grænsedragning var en følge af afstemningerne i foråret 1920, som også førte til Genforeningen. Arrangementet varer fra kl. 14.00 til kl. 15.30.

  Der er naturligvis fri entré. Alle museets venner er velkomne.

 • Foredrag ved generalkonsul Kim Andersen, Flensborg:

  Udgivet den 29. november 2019

  Så handler det om fejring af 2020, mindretal og den aktuelle situation i grænselandet

  Den 10. december 2019 kl. 15:00 vil generalkonsul Kim Andersen, Flensborg, give en aktuel status over de begivenheder, der finder sted i forbindelse med fejringen af 100-året for Sønderjyllands genforening med Danmark i 1920. Desuden vil Kim Andersen orientere om den aktuelle situation i grænselandet, mindretallene og forholdet imellem Danmark og Tyskland.
  Generalkonsul Kim Andersen, Flensborg, er udpeget af regeringen som Udenrigsministeriets repræsentant i den statslige styregruppen vedr. 100-års jubilæet for Genforeningen i 2020. Desuden har Kim Andersen sæde som statens repræsentant i både det Sønderjyske Præsidium og det Sønderjyske Præsidiums forretningsudvalg vedrørende Genforeningsjubilæet i 2020.
  I julemånedens glade anledning, vil vi også synge julen ind med et par julesange og -salmer med pianist og komponist Bente Ibenfeldt ved klaveret.
  Max. 70 pladser efter “først til mølle”-princippet. Kom i god tid, museet er åbent fra kl. 14:00.
  Entré 40 kr.

 • VI MINDEDES VÅBENSTILSTANDEN

  Udgivet den 2. november 2019

  På Genforenings-og Grænsemuseet blev 101-årsdagen for Våbenstilstanden den 11.11.1918 kl. 11:00 markeret den 11. november i år med et foredrag af Sven Erik Ravn. “Blandt de sønderjyske kvinder og børn under den store krig 1914-1918”.
  91 tilhørere havde valgt at bruge den mandag eftermiddag på det medrivende foredrag.
  Foredraget blev oprindelig udarbejdet i anledning af 100 året for første verdenskrigs udbrud. Sønderjylland, der dengang havde skæbnefællesskab med det tyske rige, blev hårdt ramt bl.a. ved at 30.000 mænd blev indkaldt som soldater og efterlod landsdelen til kvinderne, der måtte lide sult, afsavn og frygt for mænd og børns skæbne.

  Een af disse kvinder var Cathrine Schmidt, som helt alene hjemme på Vojensgård måtte tage imod en indkvartering af 50 mand blot 2 dage efter krigsudbruddet, fortalte Sven Erik Ravn. Juleaften blev fejret med 17 personer.
  De indkvarterede skulle bespises tre gange dagligt, samtidig med at man kæmpede med knaphed og restriktioner på madvarer. Alligevel havde Cathrine overskud til at sende otte hjælpepakker ud til fronten med bl.a. salmebøger og chokolade.

  På flere gårde fik man for mænd og sønner, som blev sendt i krig, til erstatning tildelt russiske krigsfanger, som skulle hjælpe med det daglige arbejde på gårdene. Om aftenen var det et krav, at de skulle lukkes inde.
  Nogle af disse forsøgte naturligt nok at flygte. Lokalt oplevede man ved Brabæk, at to russere kom løbende over markerne syd for byen.
  De blev de råbt an af den ved skoven posterede soldat, men da de ikke standsede skød vagtposten. Den ene mand sank sammen og blev liggende på stedet. – Den anden slap over et hegn til den næste mark, hvor posterne var blevet varskoet ved fløjtesignal, og her løb han lige i armene på en soldat og var hermed fanget. Den dræbte russer lod man ligge til næste dags morgen. – Da kom der nogle soldater med et køretøj fra Aller og hentede ham til begravelse.

  Ejeren af marken satte senere en hjemmehugget granitsten i markhegnet med et indhugget kors og årstallet 1917.
  Oprindelig blev der under stenen nedlagt en flaske med beretningen, men flaskens prop var desværre – sammen med indholdet – mørnet så meget, at det var en umulighed, at læse om episoden.
  Denne mindesten, som nu står uden for museets hovedindgang, fik Genforenings- og Grænsemuseet overdraget af gårdejerens slægtninge ved museumsåbningen i 1995.

 • Kanonuge på museet

  Udgivet den 8. september 2019

  Når museet i dag lukker kl. 17, kan vi notere os at museet i ugen, der er gået (2.9. til 8.9.2019) har været besøgt af 10 grupper og har afholdt et flot foredrag om Sikringsstilling Nord ved Major Torben Falk. Foredraget samlede 61 tilhørere.
  Lørdag den 7.9. gæstede ikke mindre en 5 grupper museet med i alt 119 museumsgæster, som blev dygtig serviceret af 5 museumsværter!
  I alt kan museet notere sig 324 gruppegæster i ugen der gik. Hertil kommer 75 enkeltbetalende gæster.

 • Danmark i lyst og nød

  Udgivet den 30. juni 2019

  Sangfortælling om “Danmark – i lyst og nød” på Genforenings- og Grænsemuseet den 4. juni kunne samle omkring 60 sangglade gæster.

  Tidligere børne- og uddannelsesdirektør i Kolding, Ib Hansen, fortalte ved hjælp af dejlige danske sange om Danmark gennem 200 år.


  Blandt de mange fortællinger, som ledsagede sangene fra den danske sangskat,  indgik bl.a. historien om “Talerstolen” på Skamlingsbanken som på forsiden bærer Slesvigs to løver og Thors hammer. På en af stenene citeres Grundtvigs ord: “Ordet, det er Guddoms Underværket. Det er Folke-Kendemærket”. På en anden  sten ses navnene på de fire talere ved det andet sprogmøde på Skamlingsbanken 4. juli 1844.

  Også maleriet ”Danske soldater kommer tilbage til København i 1849,” malet af Otto Bache i 1894 fik et par ord med på vejen.

  Skulpturen, “Modersmålet”, i Skibelund Krat nær Askov, skabt af billedhuggeren Niels Hansen Jacobsen og opstillet i 1903 var en helt naturlig del af Ib Hansens fortælling. Det gjaldt naturligvis også en kærlig orientering om en af tegneren Thor Bøgelunds afstemningsplakater fra 1920 – som blev trykt med såvel dansk som tysk tekst. Den viser en fattig dreng med bare fødder og lappet tøj som måtte nøjes med fortsat at lege med en tom tændstikæske, hvis man ikke stemte dansk.
  Motivet var hentet fra en tysk plakat til valget til den tyske rigsdag i 1919.

  Ib Hansen flotte historiefortælling om tiden fra tabet af Norge i 1814 til Genforeningen i 1920 tog virkelig kegler hos de fremmødte tilhørere.

  Den musikalske ledsagelse var lagt i hænderne på komponisten og pianisten Bente Ibenfeldt.
  Fotos: Jørgen Ibenfeldt

 • Bronzebånd – og -skulptur

  Udgivet den 18. maj 2019

  Så er bronzebåndet på vej. Det skal være klart til 2020. I sidste uge gik skulptør og billedhugget Flemming Jarle i gang med at lave en afstøbning af en grænsesten. Et par dage før besigtigede viceborgmester Søren Rasmussen, Kolding Kommune, Kulturchef Lisbet H. Lambert, Kolding Kommune og museets formand Kaj G. Nielsen stedet, hvor bronzebånd og -skulptur skal placeres for at markere 1864-1920 grænsen.

 • STOLENE SLAP BARE OP…..

  Udgivet den 12. november 2018

  Bente Ibenfeldt og Henning Buch, Canal6000

  Flagnedhaling

  Forfatter Sven Petersen

  Koncert på museets balkon

  Koncert

  Hele 104 gæster deltog i museets markering af  Våbenstilstanden den 11.11.1918 og flere gæster måtte stå op under arrangementet, som startede på museet kl. 15. Allerede inden kl. 14 myldrede gæsterne ind. Dels for at sikre sig en siddeplads. Dels for at sikre sig en af de eftertragtede 100-årsjubilæums pins med den symbolske valmue. I dagens program indgik også sang, akkompagneret af Bente Ibenfeldt og fortælling af Leif Gr. Thomsen om, hvorfor kornvalmuen, Remembrance Poppy, dengang blev et så populært symbol på freden. Et symbol, som store dele af verden siden har delt og taget til sig.

  Forfatter Sven Petersen, Kalundborg, fortalte om et familiemedlems,  Theodor Hansen Hartung´s, deltagelse i 1. verdenskrig. Det er der blevet en gribende bog ud af med titlen – ”En sønderjydes liv på godt og ondt”.  Der var naturligvis mulighed for bogkøb med forfatterens personlige hilsen. En af skildringerne fortæller om Theodor Hansen Hartungs oplevelse, da krigen sluttede. På Våbenstilstandsdagen led han af en frygtelig tandpine og bad sin overordnede om at få tilladelse til at gå til lægen for at få tanden trukket ud. Han fik følgende besked og samtidig ordre om ikke at røbe noget for andre: “De har min tilladelse”, sagde majoren, “men sørg for at få den ud, mens der er krig, for kl. 11 er det slut!!”  Tavshedsløftet holdt han dog ikke. Lægen var færdig med stuegang, havde fri  og ville ikke trække tanden ud. Men da han hørte at freden startede kl. 11, blev han alligevel så begejstret, at han serverede en halv liter god, gammel cognac for Hartung, inden han så endelig trak hans tand ud! Uden bedøvelse.
  Den meget spændende og velskrevne bog kan købes på Genforenings- og Grænsemuseet.

  Dernæst oplevede gæsterne den danske kirkegård i Braine i en TVSyd udsendelse fra 90-året, som museet har fået af kanalen til brug på museet – og endelig, som en smuk afslutning på dagen, nedhaling af museets flag til sækkepibetonerne “Amazing Grace” , hvorefter resten af gruppen fra Green Forest Pipe Band gav en indendørs koncert fra museets biblioteksbalkon til stor begejstring for gæster.
  En virkelig flot og værdig eftermiddag.
  Fotos: Jørgen Ibenfeldt

   

 • TAK FOR JERES INDSATS I ÅR

  Udgivet den 18. september 2018

  Traditionen tro, var der igen i år arrangeret en udflugt for museumsværter, æresmedlemmer, havelaug, plæneklipperpiloter, museumsvenlige medhjælpere og bestyrelse.
  Udflugten var bestyrelsens tak til de mange frivillige ildsjæles ulønnede indsats på museet i 2018.

  Vejret var vi spændte på, men når nu alle disse herlige frivillige skulle af sted, så måtte det jo blive godt vejr. Og det blev det!

  Uhmm dejlig eftermiddagskaffe

  Stentøjsfigurer i haven

  Overalt – figurer i stentøj

  Der lyttes intensivt til guiden men der kigges på bison´er

  Sikken udsigt

  Flotte dyr

  kaffepause med lækkert bagværk fra Honningkagehuset

  Kl. præcis 08:45 kørte bussen mod Fyn, hvor vi skulle besøge Europas største bisonfarm på den nordfynske prærie med traktor og vogn, mens en erfaren guide fortalte om dyrene, deres adfærd og sjove historier fra vores farmens hverdag med de store flotte dyr.
  Inden vi kørte ud på prærien holdt vi kaffepause med lækkert wienerbrød – igen i år sponseret af Honningkagehuset i Christiansfeld. (STOR TAK for det Tove og Torben).
  Efterfølgende gik turen ud til de mange bisonokser. Der var stor spørgelyst og turen foregik i en åben, overdækket vogn med en imponerende guide og fortæller på 83 år!

  Bagefter var det tid til en lækker frokostbuffet på Den grimme Ælling i Odense med rigtig god tid til at nyde alle buffetens lækkerier.

  Dagen sluttede i Middelfart hos Freddy Sejer, som siden han blev pensioneret, har lavet de sjoveste stentøjsfigurer – “Det grønne Folk”, som huserer overalt i hans have. De er brændt ved mere end 1200 grader og kan derfor stå ude hele året. Freddy Sejer er imponeret af menneskers forskellige udseender og spekulerer tit på, hvad folk ser, når de ser sig selv i spejlet. Figurerne ligner almindelige mennesker – på godt og ondt – og foretager sig de samme ting….Da have og kælder med mange figurer var set, var der eftermiddagskaffe. Freddy Sejer havde mobiliseret alle havemøbler – og sine søde børnebørn, som serverede de lækreste madder med ost og rullepølse.
  Kl. 16.30 “landede” vi igen på museets parkeringsplads. Godt mætte af den gode mad og dagens mange indtryk.
  Fotos: Jørgen Ibenfeldt

 • Nyanlæg af museets vestvendte have

  Udgivet den 8. september 2018
  I øsende pjaskende regnvejr begyndte renoveringen af museets vesthave kl. 08:00 i dag. De friske havefolk var anlægsgartner Erling Stuke og haveholdet med Frank Smits, Gunnar Lund, Bo Bojesen og John Olesen. Holdet kæmpede sig igennem bygerne – og vandt selvom de var gennemblødte. Heldigvis blev det opholdsvejr, så der kunne fotograferes – og snart derefter ventede et stykke velfortjent smørebrød…
  Snart vil haven fremstå flottere end nogensinde med museets nye museumsskilt lige ud til hovedlandevejen.
 • Genforenings- og Grænsemuseet – Historik 3 – Fondsansøgninger og huskøb

  Udgivet den 9. august 2018

  I april 1994 udsendes ansøgninger til forskellige fonde – bl.a. ledsaget af et papir underskrevet af anbefalere af etablering af et Genforeningsmuseum og den 11. maj1994 kommer første positive svar på ansøgningerne – nemlig 1000,- kr. fra Frøs Herreds Sparekasse.

  Den 20. juni 1994 stiftes Genforenings- og Grænsemuseums Fonden med følgende bestyrelse:
  Skolekonsulent Kaj Nielsen – formand
  Kaptajn Albert Højgaard – næstformand
  Major Lorenz Asmussen – kasserer
  Gårdejer Peder Graasbøll
  Hotelejer Lars Bo Andersen
  Advokat Peter Giødesen
  Udviklingschef Poul Erik Jørgensen

  Borgmester Jørgen From deltager som Byrådets repræsentant. Bestyrelsen bliver førstegangsindkaldt den 14. September 1994 kl. 14.

  September 1994
  Det planlagte nybyggeri opgives i september 1994 , da et hus bliver til salg. Huset – Koldingvej 52 – købes den 5. oktober 1994 til overtagelse 1. januar 1995 – bare 7 måneder og 10 dage før Dronningen vil være med til indvielsen af museet.

  Museets første bestyrelse

 • Mange blev klogere på 1864

  Udgivet den 24. juli 2018

  “Den danske sabel, model 1854, også kaldet “gravkorset”, er et dansk sidevåben, udleveret til de menige soldater under krigen i 1864. Den har fået tilnavnet “gravkorset”, da skæftet ligner det kristne kors, og fordi sværdet udover kamp også blev brugt til at markere de danske døde soldater på slagmarken. På gravkorset var soldatens nummer indgraveret, så man kunne identificere den enkelte faldne soldat , som enten ofte var blevet begravet i en fart – eller som slet og ret lå, hvor han faldt”.
  Denne orientering om “gravkorset” og om soldatens udrustning anno 1864, samt andre drabelige  soldaterberetninger. fik de fremmødte gæster i Genforenings- og Grænsemuseets have, da Hasse Jespersen den 18. juli slog lejr i haven i fuld tidstypisk feltmæssig mundering.
  Desværre tillod politiet p.g.a. brandfare ikke affyring af soldatens forladegevær – et miniégevær, årgang 1822.
  Hasse Jespersen kunne glæde sig over mange spørgsmål fra de fremmødte tilhørere og han forlod ikke sin post – og fik mange henvendelser fra interesserede gæster.

 • Genforenings- og Grænsemuseets historik 2 – Sådan startede det hele

  Udgivet den 14. juli 2018

  20.April 1993
  Ideen fødes af en borger i kommunen og fremsendes til Christiansfeld Kommunes koordineringsudvalg

  17. August 1993
  Kulturudvalget – sag nr. 231: Forslag om etablering af et “Genforeningsmuseum”. Kulturudvalget foreslår nedsættelse af en arbejdsgruppe med det formål, at udarbejde et præcist oplæg incl. finansiering.
  Til arbejdsgruppen foreslås Skolekonsulent Kaj Nielsen, Museumsinspektør Per Ole Schovsbo og Hotelejer Lars Bo Andersen, Den gamle Grænsekro. Som Kulturudvalgets repræsentant udpeges Peder Graasbøll.

  23. September 1993
  1. møde i den nedsatte arbejdsgruppe med Poul Erik Jørgensen som referent. Gruppen enedes bl.a. om at
  – placeringen på arealet overfor Den gamle Grænsekro er velegnet.
  – 1995 vil være velvalgt som indvielsesår (75-året for Genforeningen).
  – den mest realistiske mulighed er en ubemandet “pavillonmodel” baseret på plancheudstillinger evt. suppleret med et par køretøjer.
  – der også foretages sonderinger om mere omkostnings¬krævende løsninger.
  Desuden blev det vedtaget at udvide arbejdsgruppen med Albert Højgaard Jensen, Lorenz Asmussen og Ole Barfod.

 • Genforenings- og Grænsemuseets historik 1 – Artikel fra 1995

  Udgivet den 14. juli 2018

  En dag i det spæde forår 1993 blev en tanke tænkt – og en ide født – af en borger i Christiansfeld kommune:
  Etablering af et Genforenings- og grænsemuseum i 75-året for Genforeningen på det sted, hvor hele Danmarks Kong Christian d. X – ved Genforeningen den 10. juli 1920 – red ind i det gamle land. Af nogle kaldet Nordslesvig. Af andre kaldet Sønderjylland.

  Dengang – i 1920 – en stor dag for befolkningen, og endnu er der mennesker i Sønderjylland, som husker Genforeningsdagen og Kongeridtet, og som husker, at denne store dag – ikke bare vejrmæssigt – var fuld af solskin.

  Museumsplanerne blev virkelig vel modtaget. Af politikere, museumsfolk og indbyggere i Christiansfeld kommune.
  Tegninger og planer blev fremstillet. Museumsfolk inddraget – og forskellige fonde søgt om midler. Ligeledes er tilsagn om effekter til udstilling givet. Både fra eksisterende museer, som har effekter liggende i depot, men også fra private i Sønderjylland.

  Udvalget har ved mange møder på Den gamle Grænsekro arbejdet med – dels det formelle grundlag, der resulterede i nedsættelse af en Fondsbestyrelse – dels med etableringsplanerne for museet. Herunder også økonomien. Undervejs ændredes konceptet, fordi der viste sig en mulighed for at købe et hus fra 1877 beliggende overfor Den gamle Grænsekro – og så indrette dette hus til museum. En mulighed, som Fondsbestyrelsen fandt endnu bedre end de første og oprindelige museumsplaner. Ganske vist får vi nu mindre museum, med et mindre udstillingsareal – men uden at det går ud over projektets ide og kvalitet. Et kuriosum er det, at der i det gamle skøde er tinglyst, at husets ejer skulle stille et værelse på 1.sal til rådighed for overnattende gendarmer. I den store have er der udvidelsesmuligheder. Fondsbestyrelsen har – i samarbejde med Sønderjyllands Amt – endog planer om ad åre at udbygge museet med et stiprojekt langs den gamle grænse. Fra Frederikshøj til Hejlsminde over Kær Mølle.

  Men det er klart, at køb, anlæg og drift af et sådan museum har sine omkostninger. En del fonde, private, Christiansfeld kommune og Sønderjyllands Amt har betænkt os. Men det er ikke helt nok.

  Derfor sælger fondsbestyrelsen bl.a. støttebeviser til fordel for museet. Beviserne, som er udført som en miniature afstemningsplakat i 4-farvet tryk, bliver påført støttemedlemmets navn – samt den donerede beløbsstørrelse.Støttebeviserne koster 100,- kr., men der er naturligvis også åbnet mulighed for at yde en supplerende pengegave.

  De kommende års støttebeviser vil – som i år – være nummererede – men med skiftende afstemningsplakatmotiver, således, at man ad åre kan erhverve sig en komplet samling nummererede, dekorative miniature-afstemningsplakater.

  Fondsbestyrelsen er også meget interesseret i at høre fra læsere, som har Genforeningseffekter, som vi må overtage eller låne. Eventuelt blot låne til kopiering og registrering. En beboer nær Frederikshøj har således på sit loft fundet en gammel vagtprotokol, som han vil overdrage museet. En efterlysning i Radio Syd i november om effekter og interiør gav en utrolig respons.

  “Det lyder som som et Æventyr.” skrev Pontoppidan.
  Genforeningsdigtet blev første gang offentliggjort i Berlingske Tidendes tillæg “Ude og Hjemme” den 25. december 1918.
  I jubilæumsåret 1995 vil vi få disse linier at høre mange gange.

  Genforenings- og Grænsemuseums Fondens bestyrelse har gjort disse så bevingede ord til deres egne. I ordenes egentlige forstand.
  For et eventyr er det sandelig, når vi skal fortælle om det igangværende museumsbyggeri.
  Et rigtigt eventyr endda – solidt rodfæstet i kommunens aktive erhvervsliv, som sammen med støttemedlemmer og museets bestyrelse har slået TV2s “Udfordringen” med flere længder. Endda uden at have eet eneste reklamefikseret kamera med på sidelinien – som allieret succesgarant.

  En lille flok mennesker arbejder i øjeblikket på højtryk for at gøre det planlagte Genforenings- og Grænsemuseum klart til 75-års dagen for Kongeridtet. Hendes majestæt Dronning Margrethe, Hans kongelige højhed Prins Henrik, Hendes majestæt Dronning Ingrid og Hans kongelige højhed Prins Joachim vil deltage i museums-indvielsen.

  Fra pålidelig kilde har vi endog erfaret, at den kongelige familie udelukkende har lagt besøget i Christiansfeld ind i kalenderen på grund af det nye museum. Det forpligter naturligvis. Og vi glæder os.

  Gunnar T., Kaj P., Christian K., Aage M. og Albert H.J. – denne lille, trofaste, frivillige flok pensionerede idealister har siden de første januardage næsten dagligt har arbejdet i huset for at gøre det klart til håndværkerne.

  Museumsplanerne har fået en utrolig god modtagelse. Af lokalpolitikere. Af private. Af håndværkere. Af velgørende fonde. Af mange forskellige firmaer. Af pressen.

  Størst er denne fantastiske opbakning naturligvis i lokalområdet. Men også i vores nabokommuner spores interesse for sagen.

  På 7 mdr. har vi solgt støttebeviser for næsten 60.000 kr. Beløbet er fordelt på 490 støttemedlemmer. Flere har ydet flotte pengegaver. Blandt støttemedlemmerne ser vi også navne på meget kendte danske medborgere. Vi har støttemedlemmer i Spanien, Tyskland og U.S.A.

  Vi har søgt om – og fået små 350.000 kr. hjem i fondsmidler.

  Og så har vi kontaktet stort set alle håndværkere i kommunen og spurgt, om de ville hjælpe med byggeriet. Ikke EEN af de adspurgte håndværkere og virksomhedsejere sagde nej. Vi har på nuværende tidspunkt fået en hjælp og håndsrækning, der i menneskepenge svarer til ca. 500.000 kr.

  En af vore lokale håndværkere har sømmet nye lægter på det gamle hovedhus. En anden har lagt det nye, røde tegltag og 2 malere har lovet at male hele huset indvendigt – uden udgift for os.
  Udhuset – som bestyrelsen havde dømt til nedrivning – har et par håndværkere i fællesskab renoveret, så vi kan få indrettet et lille auditorium.
  Snart kan haveforeningens medlemmer gå i gang med at anlægge haven – med en have anno 1900 som forbillede. Der vil bl.a. blive hentet planter til haven fra Dronning Ingrids have ved slottet i Gråsten.

  Desværre er det en umulig opgave her at nævne alle bidragydere. Men vi har fået en utrolig stor hjælp af rigtig mange mennesker.Det har været fantastisk at opleve. Museet er næsten blevet en folkesag.

  I næste uge begynder vi – sammen med en museumsmedarbejder fra Haderslev Museum – at planlægge udstillingen i husets rum, som skal holdes i lyse venlige farver. Alle de effekter, der skal udstilles i museet er skænket af historieinteresserede mennesker. Vi har fået flag fra Dybbøl, gamle pas, stemplet i Høkkelbjerg. En lyseblå gendarm-uniform, en “glemt” grænsesten, som har stået upåagtet i en bondegårdshave siden 1920 – kun kendt af landmanden og hans familie. Et fløde-sukkersæt i nysølv med gendarminskription mangler heller ikke. Masser af fotos, postkort, gamle bøger, plakater. Vi bliver daglig ringet op af medborgere, som gerne vil støtte museet med effekter. Vi siger ja tak til det hele, men kan ikke love at alt vil blive udstillet her og nu. Men vi håber, at vi kan tilrettlægge små, skiftende særudstillinger, så alle effekter må komme til deres ret . Vi kan stadig bruge flere udstillingseffekter.

  Og snart begynder vi – sammen med de, der frivilligt har meldt sig som kustoder – at planlægge åbningstiderne for museets første sæson, som starter 10.juli 1995. Vi skal også have planlagt receptionen den 10. juli , hvortil alle vore sponsorer og støttemedlemmer inviteres og hvor Frode Kristoffersen har lovet at holde festtalen. Til disse – og andre – aktiviteter kan vi bruge mange, mange flere frivillige hænder.

  Vores museum bliver ikke et stort, flot strømlinet prestigemuseum.
  Men det bliver til noget. Enkelt, beskedent og prunkløst.

  Genforenings- og grænsemuseet vil være med til at markere, at det KAN lade sig gøre at leve fredeligt side om side for to grænselandsfolk, fordi de på så mange punkter har haft – og stadig har – en fælles slesvigsk historisk og kulturmæssig baggrund, som har været samlende for nord og syd, selvom tilhørsforholdet til to stater med forskellige nationaliteter og overhøjhed naturligvis nok også har præget befolkningen og deres landsdele.

  Et Genforeningsmuseum er udover at være et historisk vidnesbyrd for kommende generationer tillige et fornemt nationalt monument, der understøtter det slesvigske mønstereksempel på fredelig grænseoverskridende sameksistens, som man ude i verden i disse år kunne lære rigtig meget af….

  Jeg tror, at alle kan være enige med mig i, at historien om den tidsmæssigt rekordagtige opbygning – og den folkelige opbakning omkring – Genforenings- og Grænsemuseet ikke bare LYDER som et eventyr. Det ER et eventyr.

  Et museum – bygget af – og bygget for – de mennesker, som har det tilfælles, at de alle gerne vil værne mindet om Genforeningen og dens historiske baggrund.
  Kaj G. Nielsen

 • Mød to soldater fra 1864

  Udgivet den 9. juli 2018

  På Genforenings- og Grænsemuseets plæne kan man møde to soldater fra 1864. Det sker onsdag den 18. juli. Mødet med soldaterne er gratis.

  Fra kl. 11.00 til kl. 11.30 og igen kl. 15.00 til 15.30 vil soldaterne nemlig demonstrere deres sabler, geværer, uniform, øvrige udrustning og fortælle deres spændende soldaterhistorier. Måske vil de også vise, hvordan deres geværer lades og affyres!

  Kan man ikke lige passe sin dag ind efter de to demonstrationer, er det ingen ulykke, da de to soldater vil være til stede for alle hele dagen fra kl. 10 til kl. ca. 16, hvor man også kan få en snak med dem, fortæller formanden for Det Danske Auxiliarkorps, Hasse Smedegaard Jespersen fra Kolding.

  Det Danske Auxiliarkorps arbejder med historieformidling og levende historie. Gruppen, som tæller op til 20 uniformerede soldater, forsøger at genskabe historien, som den har, eller kunne have været, ved at genskabe den danske soldats udstyr og liv, hovedsageligt i perioderne 1808, 1848-1850 samt krigen i 1864. Gruppen har valgt at arbejde med disse perioder, fordi disse perioder har haft en stor indflydelse på den danske identitet og samtidsforståelse. Men den 18. juli er det 1864, som får opmærksomhed.

 • Kongeridtet for 98 år siden markeres

  Udgivet den 24. juni 2018

  I år er det 98 år siden, at Kong Christian X ved Frederikshøj red over den slettede grænse fra 1864 til 1920 .
  Dagen markeres traditionen tro på Genforenings– og Grænsemuseet på årsdagen – 10.7.2018. I år med gratis omvisning for museets gæster kl. 11 og kl. 14.
  En af de begejstrede fremmødte tilbage i 1920 var Rudolf Hansen fra Kolding. Den 17. juli 1995 nedfældede han følgende beretning, som sammen med hans foto blev overgivet til Genforenings- og Grænsemuseet.

  ” Jeg var 13 år gammel, da jeg tidligt om morgenen den 10. juli, 1920, cyklede fra Kolding til Taps, hvor jeg stillede min cykel. Jeg kom nordfra, og gik gennem æresporten. Jeg var 13 år gammel, og ikke stor af vækst, så den eneste chance jeg havde for at se noget, var at klatre op i et træ, og det lykkedes, med mit fotografiapparat, en firkantet sort kasse, at komme op, hvor der iøvrigt i forvejen sad tre voksne mænd.

  Ikke længe herefter, kom kongen ridende på den hvide hest gennem æresporten, og der var en larm af hurraråb, stemningen var nærmest ophidset. Kongen red dybt bevæget gennem æresporten, blottede sit hoved, og jeg tror næsten han græd. Efter kongen kom kronprins Frederik og prins Knud på hver sin hest, og efter dem, en landauer med dronning Alexandrine, og nogle prinsesser. Hyldesten var vild og voldsom. Jeg husker tydeligt, at træet, jeg sad i, nærmest rystede, forårsaget af de tre mænds synlige bevægelse ved oplevelsen, et af fædrelandets store historiske øjeblikke, og ikke mindre blev det, da kongen et lille stykke derfra, blev opmærksom på en lille pige i hvid kjole, som stod og rakte en blomsterbuket op mod kongen, der nu bøjede sig ned, og udvekslede nogle ord med en dame, som jeg har forstået, var pigens mor. Kongen løftede derpå den lille pige op, som forskrækket klyngede sig ind til kongen, og slog armene om hans hals. Kongen kyssede hende kærligt på kinden, hvorpå han satte hende foran sig på hesten. Ved synet af, hvad der her skete, kendte de tre mænds voldsomme bevægelse, ingen grænser.

  Jeg forstår godt, hvis den lille pige blev meget forskrækket, over alt det der skete, og nok ikke mindst over de høje velmente hyldestråb, og al den larm, der dermed fulgte. Rideturen på hesten strakte sig vel over 150 m, og jeg mener, at den lille pige under turen, stadig holdt sin højre arm om kongens hals. Johanne blev nu hjulpet af hesten, og overgivet til sin mor, der fulgte med under turen.”

  Dette var i korte træk, hvad jeg for 75 år siden, i 1920, oplevede, og det er en af de store begivenheder i mit liv, jeg husker, om jeg så vil opleve en alder af 100 år!

 • 14 gode og travle dage

  Udgivet den 29. maj 2018

  Dagene siden den 14. maj har været travle – og spændende for alle ildsjæle på museet.
  Vi har haft besøg af Udvalget for regional udvikling fra Region Syd, som afholdt et arbejdsmøde på museet den 14. maj. I alt var 19 personer involveret i mødet, som varede fra kl. 14 til 18. Viceborgmester Søren Rasmussen er formand for udvalget. En af mødedeltagerne var tidligere overborgmester Simon Faber, Flensborg, som er ansat som koordinator af Genforenings-festlighederne i Regionen. Han besøger museet igen senere på sommeren sammen med sin sekretær.

  8 gruppebesøg – af i alt 65 gruppebestillinger i år – er det også blevet til i løbet af de 14 dage. Bl.a. et besøg af 115 motorcyklister (85 motorcykler) som startede ud på en 160 km lang køretur vestover fra Genforenings- og Grænsemuseet, hvor de skulle besøge bl.a. Knage Mølle, Skibelund Krat, Sønderskov Museum, Røding Højskole og Vilstrup Kirke. Men allerførst med et hurtigt besøg på vores museum – og en efterfølgende orientering omkring flagstangen i den flotte have om museet og geografien omkring museet.

  Desuden kom 4a og 4b (2 x 20 4.klasses elever) fra Christiansfeld skole cyklende til museet og de lyttede meget opmærksomt til historien om 1. verdenskrig, fortalt af Leif Thomsen. Der er næsten tale om en tradition, da lige netop dette klassetrin besøger museet år efter år med deres lærere. Museet har dog også haft besøg af 2. og 8.årgang fra Christiansfeld Skole. Flere skoler og gymnasieklasser har også lagt vejen forbi i tidens løb.
  Den 22.5. blev museet klargjort til den nye sæson med en velfortjent overhaling – en forårsrengøring før et bestyrelsesmøde den 24.5., som efterfølgende gik over i et møde med museumsværterne om vagtplaner og nyheder på det renoverede og udbyggede museum efter at have indtaget en lækker biksemad – sponseret af Den gamle Grænsekro.

  Den 27.5. havde vi så den glæde at kunne byde til tillykke til Svea Gammelgaards 80 års fødselsdag, og at hun blev budt velkommen som gæst nummer 5.000 på Genforenings- og Grænsemuseet siden 4.4.2017 – på trods af at museet i omtalte periode måtte holde lukket i tre og en halv måned på grund af ombygning. Museumsvært Kirsten Strube ønskede jubilæumsgæsten til lykke.

  Nu glæder vi os til sæsonstart den 1. juni med gode oplevelser. Bl.a. et foredrag med fhv. Generalkonsul Henrik Becker Chistensen og fejring af 98-årsdagen for 10. juli.

 • SÅ BLEV DET ENDELIG FORÅR I MUSEUMSHAVEN

  Udgivet den 24. april 2018

  I 3 timer knoklede museets havegruppe i dag med at få styr på museuumshaven. Haven er nu sommerklar og flot. Klar til at sommerens mange smukke planter kan præsentere sig. Indtil da er det påskeliljerne, som dominerer.

 • 115 gæster til åbent hus

  Udgivet den 22. april 2018

  Fra nær og fjern – ja helt fra Flensborg – var glade gæster med til at fejre, at det den 20.4. var 25 år siden, at Ideoplæg om et Genforeningsmuseum blev afleveret til Christiansfeld Kommune. Museets fyldte P-plads vidnede om det store fremmøde.

  De cirka 115 gæster kunne også se det nyrenoverede museum og få et sjældent kig ind i museets arkiv og arbejdsværelser. 

  Med glade gæster og fantastisk vejr kunne dagen næsten ikke blive bedre – men blev det alligevel, da et par af de besøgende overrakte spændende effekter til museets samlinger.

   

 • DETTE ER IKKE EN APRILSNAR

  Udgivet den 2. april 2018

  1. påskedag den 1. april fik Janna Hansen, Kolding sig noget af en overraskelse.
  Efter en hyggelig 75-års fødselsdag og en efterfølgende god nats søvn på Den gamle Grænsekro ville Janna Hansen nemlig sammen med familie og venner besøge Genforenings– og Grænsemuseet. Hun blev dermed gæst nr. 4.000 siden i brugtagning af museets nyeste sal den 4. april 2017. Et flot rundt besøgstal siden da, selvom museet i det år, som er gået siden, har haft lukket i tre og en halv måned p.g.a. ombygning. På billedet ses Janna Hansen få overrakt en lille boggave af museumsvært Frida Jensen.

  Da museet lukkede dørene efter 1. påskedag var det samlede besøgstal siden i fjor på 4.016 gæster. Torsdag den 5. april har museet 3 besøgende grupper i løbet af dagen – sluttende med et spændende aftenforedrag af Sven Borrregaard om 2 sønderjyder, som under 1. verdenskrig måtte kæmpe som marinesoldater under tysk flag.

 • 1. verdenskrig – langt fra hjemstavnen

  Udgivet den 26. marts 2018

  Under første verdenskrig udsendte Tyskland to “neutrale danske” undsætningsskibe til den tyske koloni Tanganyika, i dag Tanzania. Da der var engelsk blokade, skulle skibene være “danske” og med dansktalende søfolk, altså hovedsagelig folk fra Sønderjylland/ Nordslesvig. Det er disse to sejladser, som historieinteresserede museumsvært Sven Borregaard vil berette om den 5. april kl. 19:30. Et spændende foredrag om to sønderjyders deltagelse i 1. verdenskrig – fjernt fra deres hjemstavn.

  Med på det ene skib var Nis A. Jacobsen, som var født i Anslet ved Christiansfeld. Han deltog som maskinist på sejladsen fra Wilhelmshafen i Tyskland, op under Island, sydpå gennem Atlanterhavet og syd om Afrika, inden han kom i land i Tanzania i 1915. Han sejlede med skibet “Marie”, der var lastet med krigsmateriel. Da skibet skulle se ud til at være neutralt, var dækslasten tømmer, som skulle sejles til Island.
  Senere sejlede skibet til Indonesien, hvor Jacobsen blev en holden mand som el-installatør, inden han i 1920 sejlede til Danmark med et skib fra ØK og fortsatte sin virksomhed som installatør i Christiansfeld. Faktisk blev han grundlæggeren af AG Electric i Christiansfeld, idet han i 1935 solgte forretningen til Max Schulz, der i 1974 solgte den til Andreas Gaarde, som ændrede navnet til AG Electric A/S.

  Det andet skib, som omtales i foredraget, er “Kronborg”, der en måned senere stævnede ud. Ombord var bl.a. Nis Kock fra Kegnæs og Anker Nissen fra Haderslev. Sejladsen fulgte samme mønster, som “Marie” havde gjort. Skibet nåede Tanzania, hvor det blev bombet af englænderne, men skibslasten blev reddet. Kock og Nissen kom til at fortsætte krigen på land under den kendte general Lettow Vorbeck. De kom senere i krigsfangelejr i Ægypten, inden de blev hentet af den danske krydser “Valkyrien” og sejlet tilbage til Danmark, hvortil de ankom i september 1919. Da var der gået over 5 år, siden de forlod hjemstavnen.
  Foredragsholderen, Sven Borregaard, er el-ingeniør og har været ansat på Haderslev tekniske Skole/EUC-SYD. I 1981-83 var han og familien ansat i Udenrigsministeriet og udsendt til Tanzania, hvor han flere gange krydsede Nis Kocks fodspor, ganske vist med 66 års forsinkelse. Han har skrevet flere artikler om både Nis Jacobsen og Nis Kock.

 • Anke Spoorendonk, foredrag på Genforenings- og Grænsemuseet

  Udgivet den 4. marts 2018

  Anke Spoorendonk holdt onsdag den 14. marts et spændende, engageret, hjertevarmt og meget nærværende foredrag på Genforenings- og Grænsemuseet. Man kunne høre en knappenål falde til gulvet, mens de 42 fremmødte gæster intenst lyttede til hendes causeri om hendes familiemæssige forhold, opvæksten i barndommens Slesvig, oplevelserne som feriebarn i Århus, den gymnasiale uddannelse i Flensborg på Duborgsskolen – og senere Københavns Universitet – hvorefter hun fik job på Duborgsskolen. Den politiske vinkel, hendes virke indenfor SSW, som førte hende til Landdagen i Kiel til en 3-dobbelt ministerpost, kom hun også ind på.

  De politiske mærkesager, først og fremmest det danske mindretals ligestilling med flertalsbefolkningen i Slesvig.Holsten og den grænseoverskridende politik ind over den dansk-tyske grænse med et mål om at fremme de politikområder, der er vigtige for samfundet ved inspiration af danske og nordiske forbilleder, har altid haft en stor plads i Anke Spoorendonks hverdag, og de fylder stadig meget, fortalte hun forsamlingen. – Efter foredraget svarede den veloplagte politiker-pensionist på spørgsmål fra de fremmødte.

 • IGEN et godt arrangement på Genforenings- og Grænsemuseet

  Udgivet den 22. februar 2018

  Den 21.2. holdt Christiansfelds lokale forfatter, N.P. Wiborg et foredrag om de russiske krigsfanger, som han har skrevet en bog om.

  Foredraget samlede 59 tilhørere fra nær og fjern, som kom for at høre om Sønderjylland/Nordslesvig, som ind til Genforeningen i 1920 var tysk område. Fra 1915 tog man imod et stigende antal krigsfanger, især russiske, fra 1. verdenskrigs slagmarker.
  Fra to hovedlejre, en ved Løgumkloster og en ved Bajstrup ved Tinglev, blev de via en række mindre lejre fordelt til arbejdsopgaver rundt om i hele landsdelen især indenfor landbruget.

  Fra krigsudbruddet i august 1914 og frem til krigsafslutningen i november 1918 blev en stor del af den mandlige befolkning i Sønderjylland/Nordslesvig indkaldt til krigstjeneste, og især inden for landbruget blev dette meget føleligt og medførte store vanskeligheder for den fortsatte drift af såvel store som små ejendomme.

  Men ikke kun landbruget blev ramt af indkaldelserne, også industri- og håndværksvirksomheder og den kommunale drift fik akut behov for tilført arbejdskraft.
  Det stigende antal krigsfanger gjorde det også muligt for de lokale myndigheder at iværksætte en række mandskabskrævende anlægsopgaver.

  De tildelte krigsfanger blev derfor et kærkomment – og nødvendigt – supplement til den arbejds-styrke, der var til rådighed.
  Ud fra tilgængelige beretninger synes især de russiske krigsfanger at have ydet en stor indsats og generelt set været vel lidte rundt om i sognene. Denne interessante verdenshistorie tryllebandt forsamlingen i mere end en time. Efterfølgende var der mulighed for at stille supplerende spørgsmål til Wiborg, købe hans bog om emnet – og oven i købet få den signeret.

 • Prins Henrik er ikke mere….

  Udgivet den 14. februar 2018

  Også Genforenings- og Grænsemuseets flag gik i dag – 13. februar 2018 – på halv stang da den triste nyhed om HKH Prins Henriks død nåede os. Museets flag sættes normalt kun ved de officielle begivenheder, som flagkalenderen tilsiger, ellers udelukkende, når museet holder åbent, men i dag sattes flaget på halv stang i stor respekt for afdøde Prins Henrik – og for at vise museets deltagelse i Kongehusets store sorg.

 • Julearrangement

  Udgivet den 12. december 2017

  SYNG JULEN IND – den 14. december – med bare få dage til Juleaften – inviterer Genforenings- og Grænsemuseet til sang-eftermiddag. Sammen vil vi, mens det langsomt mørkner udenfor, synge Julen ind.
  Arrangementet, som er gratis, varer fra kl. 15.00 til ca. 16.00, men dørene åbnes fra kl. 14.30.

  For de støttemedlemmer som er uden Netbank og som normalt betaler for deres støttemedlemsskab på posthuset, tilbyder vi mulighed for betaling af medlemskab i 2018 på museet samme dag, hvis det ønskes. Herved spares girogebyret! Vi tager både mod kontanter og MobilePay – på 42713933.
  Eftermiddagsarrangementet er i øvrigt ganske gratis – og alle er velkommen.

 • 11.11.2017 – fin eftermiddag

  Udgivet den 14. november 2017

  Mindet lever stadig – 99 år efter
  Genforenings- og Grænsemuseets årlige markering Våbenstilstanden den 11.11.1918 blev igen i år – i 99-året – vel modtaget på selve årsdagen.
  Ekstra stole måtte tilvejebringes til arrangementet, som bl.a. blev indrammet af sang med Bente Ibenfeldts musikalske akkompagnement. Mindeprogrammet indeholdt udover sang bl.a. beretningen om de røde valmuer, en præsentation af de Dansksindede sønderjyske Krigsdeltagere, oplæsning af beretninger fra skyttegravene fra 1914 til 1918 og en orientering om, det, der rent praktisk skete, når en tysk soldat faldt….
  Hele arrangementet blev præsenteret af Leif Gr. Thomsen og Kaj G. Nielsen og varede lige præcis 60 minutter, hvorefter de 68 fremmødte samledes udenfor museet for at nedhale flaget til tonerne af The last Post, spillet af Jørn Iversen fra Flyverhjemmeværnets musikkorps.
  Det blev en flot og mindeværdig eftermiddag – og museets gæsteantal siden 4. april i år nåede dermed op på 3.538 personer.
  Se her, hvad JydskeVestkysten skrev (2 scannede sider).

 • Vi mindes Våbenstilstanden for 99 år siden

  Udgivet den 9. november 2017

  Den 11.11.1918 – for 99 år siden – kl. 11 trådte Våbenstilstanden efter 1. verdenskrig i kraft. Det mindes vi på Genforenings- og Grænsemuseet den 11.11.2017 fra kl. 15 til kl. ca. 16 med bl.a. oplæsning af tekster, skrevet af de soldater, som var i krig. Også historien om valmuen fortælles. Inspireret af digtet In Flandern Fields fra 1. verdenskrig – har valmuen siden 1920 været brugt til at mindes soldater, som falder i krig. Museet har bl.a. fået en lille sending knaphulsvalmuer tilsendt fra England. Disse sælges ved lørdagens arrangement. På et af fotografierne herunder ses bl.a. en sønderskudt træstamme med mange trækors – monteret med valmuer. Trækorsene er opsat af familier, som har mistet en far eller søn i 1. verdenskrig i Flandern, hvor kampene rasede i nærheden af bl.a. middelalderbyen Ypres, som blev jævnet med jorden.
  På et andet foto ses kirkegården i Braine, Nordfrankrig, hvor 79 sønderjyder blev genbegravet på deres “egen” kirkegård i jord fra deres hjemsogne.
  På et tredie foto ses en paprulle med et tragisk budskab. Hør mere herom på lørdag på Genforenings- og Grænsemuseet.
  Til dagens sang akkompagnerer pianist Bente Ibenfeldt og når flaget nedhales kl. ca. 16 spiller Jørn Iversen fra Flyverhjemmeværnet The last Post.

 • HISTORIEN OM FREJ-MALERIERNE

  Udgivet den 9. oktober 2017

  I år er det 120 år siden, at Frej blev opført – og 30 år siden, at bygningen blev revet ned for at give plads til et supermarked.
  I de mange mellemliggende år, var Frej stedet, hvor man kom for at få god borgerlig mad, for at spille banko, for med børnene at danse om juletræet og meget mere. Det var her, at foreningslivet blomstrede.
  Det var også her, at maleren Stefan Viggo Pedersen malede 3 malerier, hvoraf et forestiller den mørke tid imellem 1864 og 1920 med flag placeret på afstemningsstederne. Et andet, viser hvordan Dannebrog tages frem af gemmerne – og det sidste viser tyske gendarmer, som plomberer og lukker Frej på selve indvielsesdagen.

  Disse tre malerier skænkede Ny Carlsberg Fondet den 23.9. 1957 til DE NATIONALE FORENINGER I Tyrstrup Kommune og Christiansfeld By.
  Samme dag godkendtes på Udvalgets Generalforsamling “FUNDATSBESTEMMELSERNE”, hvori man kan læse, at en 3.mands KUNSTBESTYRELSE vælges første gang af repræsentanter for de foreninger, som arrangerede de nationale fester, afstemnings- og genforeningsfester. Denne bestyrelse overlades i fundatsbestemmelserne myndighed til at varetage maleriernes placering. Denne første KUNSTBESTYRELSE bestod af pastor P.N. Wive, direktør Michael Møller og borgmester Johan Madsen og er ifølge fundatsbestemmelserne selvsupplerende. Maleriernes placering skulle være på Frej – og værten skulle skade-. og brandforsikre malerierne for mindst 50.000 kr.

  Så opstår et problem. I 1987, da FREJ nedrives, må man finde en anden placering til malerierne og de flyttes efter aftale med daværende Christiansfeld Kommune, repræsenteret af borgmester Bent Skriver, Tyrstrup skole, repræsenteret ved skoleinspektør Leo Ranlev og den myndighedshavende KUNSTBESTYRELSE, som på dette tidspunkt p.g.a. dødsfald og fraflytning fra kommunen består af direktør Michael Møller, Holger Refshauge og Arne Autzen, til Tyrstrup skole.

  Samme KUNSTBESTYRELSE beslutter i juli 1995 at flytte malerierne til Den gamle Grænsekro med det sigte, at malerierne skal have blivende placering på Genforenings- og Grænsemuseet, når og hvis museet ved udvidelse får den nødvendige udstillingsplads, som kan rumme malerierne.

  Dette sker den 15.6.2006, da KUNSTBESTYRELSEN, nu bestående af kaptajn Albert Højgaard Jensen, proprietær Erik Wiborg og sparekasseassistent Poul Refshauge ved en højtidelighed overflytter malerierne fra Den gamle Grænsekro til “endelig opbevaring” på Genforenings- og Grænsemuseet, som det hele tiden havde været meningen, da museet ved udbygning med en ny stor udstillingssal sal lod maleriernes størrelse indgå i tilbygningsplanlægningen m.v.

  Denne placering på Genforenings- og Grænsemuseet blev meddelt Ny Carlsberg Fondet, fordi Ny Carlsbergfondets Direktion af 11.2.1987 til KUNSTBESTYRELSEN ved formand hr. Michael Møller havde skrevet bl.a. dette til KUNSTBESTYRELSEN:
  “Direktionen anmoder Dem om at forsøge at finde den bedst mulige plads i Sønderjylland til anbringelse af disse billeder og at holde Fondet underrettet, hvor de til sin tid vil blive placeret”.

  Formand Albert Højgaard Jensens tale ved overdragelsen ses gengivet her på siden. KUNSTBESTYRELSEN består fortsat i 2017 i lige linje siden 1957 af 3 medlemmer med kaptajn Albert Højgaard Jensen som formand.

  Senere har museet af kunstnerens datter modtaget nogle flotte skitser af kunstnerens værker. Bl.a den første skitse til Frej-maleriet, som viser Sønderjylland i regn og rusk og sol – og som symboliserer den svære tid i udlændighed. En anden skitse er lavet til to genforeningsmalerier, hvoraf det ene er i privateje og det andet udstillet på Frederiksborg Slot.

 • Der blev pudset, gnubbet, svedt og hygget…..

  Udgivet den 8. oktober 2017

  Lørdag den 7. oktober stod i arbejdslørdagens tegn på Genforenings- og Grænsemuseet. Fra kl. 9 til næsten 14 knoklede og hyggede 16 frivillige museumsvenner sig stille, men effektivt, igennem det planlagt arbejdsprogram.
  Et hold kastede sig over klargøring af 5 nye montrer til museets udstilling i 2018. Montrerne blev leveret kl. 9 præcis. I prisen medfulgte diverse støv og snavs efter lang tids opbevaring i en lade. Men de blev som nye.
  Et andet hold rengjorde museets nye usamlede arkivreoler – hentet på Stadsarkivet i Kolding – flyttede dem op i museets nye depot og mødelokale på 1.sal, hvor de blev samlet – og efterfølgende fyldt med de mange depotvarer, som indtil arbejdslørdagen havde været samlet på “lånt ophold” på museets arkiv i stueetagen, hvor der i takt med udflytningen blev mere og mere plads til museets arkivalier. I forvejen havde et par bestyrelsesmedlemmer monteret skabe og skuffer og indrettet et mindre værkstedsafsnit.
  På arkivet sørgede en af de frivillige for at samle museets mange nye arkivkasser, leveret som samlesæt.
  Museets store mødebord blev flyttet fra mediebalkonen til den nyindrettede 1. sal for at give mere plads til museumsudstillingen og alt i museets fyrrum blev tømt og flyttet for at give plads til nedbrydning i uge 42 forud for bygge-etape 3 – den sidste i rækken af om- og tilbygninger på museet, omfattende nye toiletter og et kombineret fyrrum og køkken.
  Dagens sidste punkt var en beskeden, men hyggelig og særdeles velfortjent arbejdsfrokost.

  Museets sidste byggefase igangsættes primo november med færdiggørelse til ibrugtagning i 2018. I den mellemliggende byggeperiode er museet lukket, men gennemfører dog to arrangementer, nemlig “Vi mindes Våbenstilstanden” 11.11.2017 og Sangeftermiddag “Vi synger julen ind” den 14.12.2017.

 • 46 GLADE MUSEUMSVENNER PÅ TUR

  Udgivet den 10. september 2017


  Præcis kl. 8:00 gled den flotte og kun 3 måneder gamle bus fra Bjert Busser ud fra parkeringspladsen ved Genforenings- og Grænsemuseet med 46 forventningsfulde museumsværter og museumsvenner. Første stop var Dannevirkemuseet, hvor kaffen med lækkert wienerbrød – sponseret af bager Jørgensen, Honningkagehuset i Christiansfeld – blev indtaget siddende i bussen, medens regnen skyllede ned udenfor. En tilhørende dram sagde ikke mange nej tak til.
  Efterfølgende et besøg ved Valdemarsmuren og Skanse 14, inden det blev tid til et hurtigt kig på Dannevirkemuseet, som generøst havde slået dørene op for det kollegiale besøg af os. Så var det tid til selvstudium på Gottorp Slot indtil spisetid kl. 12:30. En flot frokosttallerken med forskellige lækkerier stod klar i den hyggelige spisestue på Hotel Hohenzollern. Dejligt at få fourageret og hvilet benene lidt, mente flere.
  Imponerende St. Petri domkirke stod næst i programmet med bl.a. Bordesholmalteret og Frederik 1´s gravmæle – og så en hurtig spadseretur til bydelen Holm – tidligere en ø i Slien – men siden 1933 landfast med resten af Slesvig by. Oprindelig en bebyggelse ejet af sildefiskere, som havde eneretten til sildefiskeri i Slien, som 43 kilometer længere mod øst udmunder ved Schleimünde. Fiskerne havde – og har – som det ses på billedet – deres små fiskerbåde og fiskenet i “baghaven”.
  Hjemturen gik forbi A.P.Møllerskolen og via Oversø til Sankelmark-passet for en kort pause – og endnu en dram – inden turen gik igennem Flensborg, forbi den imponerende politistation på havnen, hvorfra CIS-kommissionen ledede genforeningsprocessen. Vi “landede” i god behold – men trætte af dagens mange indtryk i blæst, regn og sol – hjemme på Frederikshøj kl. 17:00 præcis – akkurat som planlagt.

  Foto: Jørgen Ibenfeldt

 • CAMPER-BESØG

  Udgivet den 19. august 2017

  Genforenings- og Grænsemuseets besøgstal blev 23 større, da 15 Autocampere den 8. august kom på besøg som et led i en Sønderjyllandstur. Gæsterne kom fra hele landet. På billedet ses de flotte køretøjer linet op på museets P-plads.

 • VÆRDIG 10. JULI 2017 MARKERING

  Udgivet den 12. juli 2017

  97-års dagen for Genforeningen samlede 63 deltagere på Genforenings- og Grænsemuseet til museets traditionelle markering af dagen.
  En god times tid varede arrangementet, hvor der blev både sunget godt igennem og læst op. De dejlige sange blev akkompagneret af Bente Ibenfeldt – og tekster med øjenvidneskildringer blev læst op af Kaj G. Nielsen.
  Blandt de oplæste skildringer var et interview med den i 1970 82-årige Henrik Nielsen, der sine sidste år boede på De gamles Hjem i Pedersborg ved Sorø Hans deltagelse havde sin ganske specielle baggrund – det var nemlig ham, der bragte den hvide hest frem til kong Christian X’s historiske ridt.
  Desuden oplæsning af et interview med 86-årige Johanne Herlak – den pige, som Christian den X i 1920 tog op til sig på den hvide hest.
  Hendes mor skrev i sin dagbog om 10. juli bl.a.dette: “Jeg skar en stor Madpose, vi skulde med Toget Kl. 7 og kom først hjem Kl. 3. Søster Martha klædte lille Johanne paa. Kjolen var lavet af et gammelt, hvidt broderet Skørt, Strømperne var strikket vrang og ret, dem vendte vi; thi hun havde haft det hele paa Dagen før. Vi havde efter Krigen ingen Udvalg i Tøj, og der blev sagt: »Der er jo ingen, der lægger mærke til hende«. Dog skulde netop denne lille Pige komme til at spille en uforglemmelig Rolle paa denne store Dag”.
  Ina Petersen, Egholt Nygård, har for mange år siden beskrevet, hvordan den stolte genforeningsdag blev oplevet af blomsterpiger fra Taps skole. Hvordan deres lærerinde marcherede og eksercerede med med de 8 – 10 årige piger i ugerne op til 10. juli – og hvordan hun med sit bestemte blik over lorgnetterne fik sat en politimand på plads. Han mente nemlig ikke, pigerne skulle igennem afspærringerne for at strø blomster. Men det kom de altså, takket være en særdeles principfast lærerinde.
  Også et digt af den alsiske digter Martin N. Hansen, “Nej, no hærr æ ålde sett!” blev der tid til at læse op.

  Mange af museets gæster fra om eftermiddagen kunne man om aftenen møde i Tyrstrup Kirke, da kirken holdt sin traditionelle mindegudstjeneste i dagen anledning. Akkurat som kirken har gjort det i alle årene siden Genforeningen.

  Museets næste markering af en historisk begivenhed, som i den grad fik indflydelse på den sønderjyske historie, er markeringen af 11.11.1918 – Våbenstilstanden. Naturligvis på dagen 11.11.2017. På museet går flaget på halv fra kl. 8 om morgenen – for at blive hejst på fuld stang kl. 11. Om eftermiddagen inviteres til et mindearrangement på museet.
  FOTOS: Jørgen Ibenfeldt

 • Markering af 10. juli

  Udgivet den 30. juni 2017

  Genforenings– og Grænsemuseet markerer igen, som vi plejer, den historiske dato – 10. juli og det symbolske kongeridt over den slettede grænse.
  I år er det 97-året for Genforeningen. Vi mindes dette den 10. juli 2017 fra kl. 14.30 til ca. 15.30 på Genforenings- og Grænsemuseet med bl.a. fællessang- og oplæsning af beretninger fra 10.7.1920.
  Bente Ibenfeldt akkompagnerer fællessangen – og Kaj G. Nielsen læser beretningerne op. Da der er begrænset antal siddepladser, opfordres interesserede til at reservere en siddeplads ved at ringe til museet i museets åbningstid på tlf. 7557-3003. Der er gratis adgang til arrangementet.

 • NYT “OMVISNINGS”- KONCEPT begejstrer besøgende grupper

  Udgivet den 24. juni 2017

  På storskærm viser vi fotos af – og fortæller om – museets udstilling og highlights, mens den besøgende gruppe sidder behageligt ned og kan koncentrere sig om at se – og lytte. Foredragets varighed – 30 til 45 minutter – aftales med den enkelte gruppe.
  Efterfølgende sendes gruppen på individuel opdagelse i udstillingen, mens en af vore dygtige museumsværter bevæger sig rundt i udstillingen for at svare på spørgsmål – og supplerende gerne uddyber fortællingerne om de forskellige effekter.
  På fotoet taget efter museumsbesøget ses en af de grupper, Lions fra Vojens, som nød at få museets orientering fortalt på den måde.

 • SÅ blev det sommer på museet

  Udgivet den 1. juni 2017

  blev det sommer på Genforenings- og Grænsemuseet, hvor vi starter ligeså stille op uden at markere sæsonens opstart.

  Kalenderen viser 1. juni – sommersæsonen er skudt i gang. Vores dygtige museumsværter – heraf 3 nyslåede – er klar til at tage godt imod sommerens gæster. Haveholdet har sat smukke røde pelargonier og hvide margueritter i forhaven som en velkomst til vore gæster og resten af haven har de givet en sommerfrisk make-over. Super havehold, vi har.

  På museets første sommeråbningsdag – i dag den 1.6. – får vi besøg af 3 grupper – i alt 105 gæster – og dermed er antallet af museumsgæster siden 4. april i år nået op på 1070. På nuværende tidspunkt er der for hele 2017 indkommet 47 gruppebestillinger, men flere forventes. Indenfor fortsætter håndværkerne renoveringen af 1. sal – men det mærker vores gæster ikke! Museet har de næste tre måneder åbent dagligt fra kl. 10 til 17 – undtagen mandag, som er lukkedag. Mod forudbestilling åbner vi dog fortsat uden for museets normale åbningstider for besøgende grupper eller enkeltpersoner. Vi ønsker en god sommer – og et STORT VELKOMMEN til de gæster, som lægger vejen forbi.

 • Renovering af museets 1. sal…

  Udgivet den 20. april 2017

  ….gik i gang mandag den 18. april. Arbejdet kommer til at vare omkring halvanden måned, men så er overetagen også som ny. Vi kan til den tid glæde os over et stort lyst rum, som kommer til at fungere som bl.a. depot til ekstra stole og borde, opbevaring af museets dubletter – samt et mindre “værksted”, hvor småreparationer af forskellig art kan udføres.

 • Flot gave til museet

  Udgivet den 20. april 2017

  Christian X´s ridt over den slettede grænse – malet af Stefan Viggo Pedersen – hænger på Frederiksborg Slot!

  MEN SKITSERNE til bl.a. nævnte maleri har Genforenings- og Grænsemuseet netop fået overdraget af kunstmalerens datter, Sisseli Krogh, igennem museumsven Birgit Schrøder, Christiansfeld. De vises her.
  Begejstrede Birgit Schrøder har desuden foræret museet en fin lille kopi af maleriet med Kongens ridt – overført til lærred med blændramme. Samtidig har museet fået den allerførste skitse til det ene af Stefan Viggo Pedersens “FREJ-malerier” – landskabsbilledet – og en skitse, der viser de 3 “FREJ-malerier” på forsamlingsgården FREJ. Virkelig flotte gaver som kan komplettere museets udstilling om Stefan Viggo Pedersen og “FREJ-malerierne”.

 • Vi fejrer….

  Udgivet den 10. marts 2017

  GENÅBNING af Genforenings- og Grænsemuseet den 4. april 2017 med GRATIS ADGANG til museet for ALLE fra kl. 16 – 18. 
  Vi fejrer færdiggørelse af tilbygning og ny-indretning af museumsudstillingen, som ekstraordinært slå dørene op et par timer den 4.4. forud for sæsonåbningen til påske – den 13.4.
  Det skal fejres, at museet nu udstiller i to sale og i tilgift har fået mulighed for at indrette et ekstra udstillingsrum til kommende særudstillinger og at vi endelig igen er klar til at modtage gæster efter at museet har været lukket ned p.g.a. ombygning og nyindretning siden november 2016.
  Vi afholder i den glade anledning to arrangementer den 4. april i år. Af pladshensyn først et lukket arrangement med inviterede gæster – nemlig museets kustoder, havefolk, andre museumsstøtter og bestyrelse fra kl. 14. Efterfølgende holder vi “Åbent Hus” fra kl. 16 til kl. 18 for ALLE interesserede museumsvenner.
  Vi glæder vi os til den nye sæson 2017, hvor ordrebogen allerede rummer flere gruppebestillinger. Ja faktisk kommer den første gruppe allerede på besøg på genåbningsdagen – den 4. april kl. 19.45.
  I 2017 har vi følgende faste åbningstider:

  Påskeferien: 13.4. til 16.4.2017

   

   

   

   

   

   

   

  Sommer: 1.6. til 31.8.2017.
  Alle week-ends i september måned
  Efterårsferien: 14.10. til 22.10.2017

  Museet er dog ikke lukket for gæster i de perioder, som ligger udenfor ovennævnte faste åbningstider. ENKELTPERSONER og GRUPPER modtages fortsat gerne mod forudbestilling og mod at betale et ekstra åbningsgebyr udover entréen. Dette koster blot 100,- kr. ekstra. Er man f.eks. en gruppe på 5 personer, som deles om udgiften, har man adgang til museet for blot 50 kr. pr. person (billetpris 30,- kr.) + 20 kr. (andel i gebyret for ekstraordinær åbning). Umiddelbart efter Påske påbegyndes en renovering af førstesalen i det hovedhuset, og med indretning af museets nye arkivlokaler i stueetagen, men det vil ikke få indflydelse på gæsternes museumsbesøg. Til efteråret etableres to toiletter – det ene handicapvenligt – samt et mini-køkken, men så er vi også igennem en laaaang periode med om- og tilbygning som startede i april 2016.

 • NU begynder alvoren at gå op for os!

  Udgivet den 29. januar 2017

  For nu står Genforenings- og Grænsemuseumsmenuen
  1) på indretning af den nye og gamle udstillingssal (Sal 1 og Sal 2) – og i ugen som starter i morgen, endvidere
  2) renovering af det gamle hovedhus fra 1877.
  Billederne herunder taler vistnok for sig selv. Vi håber at kunne gen-indvie museet en gang omkring primo april og glæder os til at byder Jer alle sammen velkommen til en ny sæson her i 2017.
  SELVOM MUSEET P.T. LUKKET ER P.G.A. OMBYGNING, GIVES FOREDRAG OM MUSEET OG GENFORENINGEN GERNE “UD AF HUSET”.

 • Gløggen og småkagerne slog da til…

  Udgivet den 15. december 2016

  81 mennesker tog imod Genforenings- og Grænsemuseets invitation den 14.12. kl. 15 til at synge julen ind. Så mange kom, at museets P-plads var fyldt næsten op, at der ikke var sanghæfter nok – og at der måtte sættes flere stole frem. Men gløggen, brunkagerne og pebernødderne slog heldigvis til!
  Forventningen til en god eftermiddag blev “tændt” hos de fremmødte, da Bente Ibenfeldt forud for sangeftermiddagen spillede sit julepotpourri.
  Flere gæster kom for at forudbetale deres støttemedlemsskab. Nogen kom for at høre og synge igen, som de gjorde den 1. december på Kolding Bibliotek, da Bente Ibenfeldt og Kaj G. Nielsen deroppe havde et lignende julearrangement.
  Tre gæster havde gaver med til museets udstilling. Bl.a. modtog museet en klædebørste fra genforeningstiden med børsterne sat som Dannebrog. To årgange af tyske propagandatidsskrifter fra 1. verdenskrig og et bæger fra et tysk krigsskib, var også blandt gaverne.
  Eftermiddagens repertoire bestod som i fjor af 15 af julens dejligste sange og salmer, som Bente Ibenfeldt akkompagnerede. Kaj G. Nielsen bandt eftermiddagens sangskatte sammen med små fortællinger om bl.a. barndommens jul, traditioner, kæmpende soldaters selvbestaltede våbenhvile i Flandern i julen 1914 – en DMI vejrprognose for de tre vintermåneder – og julemandens hæsblæsende juleaften, hvor han skal nå at besøge 967,7 husstande pr. sekund.
  Deltagerne afsluttede sangeftermiddagen med at rejse sig – og synge “Dejlig er Jorden” – og dermed var julestemningen i hus!
  Genforenings- og Grænsemuseets bestyrelse ønsker alle en skøn juletid og et dejligt nytår. Vi glæder os til at kunne “genåbne” omkring 1. april med en om-organiseret museumsudstilling i museets to nye sale.
  Foto: Jørgen Ibenfeldt

 • Glædelig julesang

  Udgivet den 4. december 2016

   SYNG JULEN IND!
  Den 14. december –  med bare 10 dage til Juleaften – inviterer Genforenings- og Grænsemuseet til sang-eftermiddag. Sammen vil vi, mens det langsomt mørkner udenfor, synge Julen ind. Bente Ibenfeldt har lovet at spille til eftermiddagens dejlige julesange og -salmer. Kaj G. Nielsen “binder sangene sammen”. Arrangementet varer fra kl. 15.00 til ca. 16.00, men dørene åbnes fra kl. 14.30.
  Bestyrelsen satser på at kunne gennemføre eftermiddagen i museets helt nye sal – “Sal 2” – selvom vi roder en del i øjeblikket efter ombygningen, som netop er blevet afsluttet. I løbet af de tre første måneder i 2017 skal museet “ny-indrettes”, så vi kan genåbne omkring 1.april 2017.
  julesangFor de støttemedlemmer som er uden Netbank og som normalt betaler for deres støttemedlemsskab på posthuset, tilbyder vi mulighed for betaling af medlemskab i 2017 på museet samme dag, hvis det ønskes. Herved spares girogebyret! Der kan betales med både mod kontanter og MobilePay (42713933). Eftermiddagsarrangementet er i øvrigt ganske gratis – og alle er velkommen.

                                                                  Foto: Jørgen Ibenfeldt

 • Vi mindedes…

  Udgivet den 13. november 2016

  Den 11.11.2016 mødtes 34 personer på Genforenings- og Grænsemuseet til en times samvær for at mindes Våbenstilstanden i 1918. Leif Gr. Thomsen og Kaj G. Nielsen læste tekster op, skrevet af soldater, som dengang, forskellige steder i Europa, modtog meddelelsen om Våbenstilstanden – bl.a. i Kiel, Cambrai i Nordfrankrig, Vaux ved Verdun og Namur i Belgien. Meddelelsen påvirkede soldaterne på mange måder og mange måtte marchere den lange vej hjem til Sønderjylland. En enkelt beretning omhandlede en soldats hjemkomst til sin gård og hustru nær Kongeåen. Også historien om valmuen af papir, den såkaldte “Remembrance Poppy”, som bliver båret til minde om – og en hyldest til – de soldater, der faldt under Første Verdenskrig (1914-18), blev berørt.

  Desuden vistes billeder fra krigskirkegården i Braine, hvor 79 sønderjyder ligger genbegravet i jord fra deres egne sogne. Også billeder og videoklip fra middelalderbyen Ypres i Flandern, blev vist. Byen blev jævnet med jorden af tyske tropper under 1. verdenskrig – men blev genopbygget efter krigen. Knap 55.000 soldater fra Commonwealth savnedes efter 1. verdenskrig. Deres navne er mejslet ind i hvælvingerne i byens mindeport – “Menin-gate”. Her har trompeterer fra byen siden 1928 – 365 dage om året – spillet “The last Post” for at mindes de faldne soldater. Under 2. verdenskrig foregik ceremonien dog et andet sted i byen. Arrangementet samler hver aften flere hundrede mennesker fra hele verden. Ved afslutningen af museets arrangement den 11.11., kunne bestyrelsen glæde sig over, at tre af gæsterne havde konkrete tilbud med om bl.a. foredrag og andre museumsinteressante aktiviteter.last-post meningate poppy

 • Vi mindes 11.11. 1918 kl. 11

  Udgivet den 6. november 2016

  2016-annonce-11-11-vi-mindesVåbenstilstanden den 11.11.1918 kl. 11.00 mindes på Genforenings- og Grænsemuseet den 11. november med bl.a. oplæsning af erindringer skrevet af Dansksindede Sønderjyske Deltagere, som modtog det glade budskab på slagmarkerne ude i den store verden. Erindringerne læses op af Leif Gr. Thomsen og Kaj G. Nielsen. Dagen starter når flaget sættes på halv stang kl. 8. Kl.11 går museets flag til tops i respekt for de mange sønderjyske drenge og fædre, som aldrig kom tilbage fra den krig, som kostede en dræbt soldat hvert 45. sekund. Fra Sønderjylland deltog skønsmæssigt 35.000 mænd, som måtte deltage i tysk uniform. Af disse faldt imellem 5.500 og 6.000 på slagmarkerne. Museets arrangement starter på museet kl. 15 og slutter kl. ca. 16. Der er adgang til museet fra kl. 14, men kom gerne i god tid, da der er begrænsede pladser – 45 i alt. Deltagelse er gratis og alle er velkommen.

  Det er formentlig sidste gang, at vi må annoncere med begrænsninger på antallet af pladser, for den 21.11. er det planlagt at gennembryde muren ind til museets nybygning – en sal på 125 kvm, som med et nyt fleksibelt foredragsafsnit bl.a. giver plads til mange flere tilhørere. Vi håber bl.a. at kunne afholde museets ”Vi synger julen ind sammen” den 14. december i den nye sal, men mere herom senere.

  Hvis nogen læsere går med en frivillig ildsjæl i maven, er denne eftermiddag en god anledning til at komme forbi – se – høre – og få en snak om det frivillige museumsarbejde, som netop nu og de kommende år bliver rigtig spændende. Dels tager museet snart den nye udstillingsfløj i brug – og dels lægger vi sammen med andre ”medspillere” an til 100-året for Genforeningen i 2020.

   

 • Blomsterflor i museets nye staudehave

  Udgivet den 6. oktober 2016

  staudebuketstaude5staude6Efteråret fornægter sig ikke. Til gengæld kan museets besøgende glæde sig over de smukke farver i museets forhave, hvor stauderne står i fuldt flor. Lidt langt mellem planterne – men utrolig smukt arrangeret arrangeret og plejet af museets havehold, så nu kan kustoderne plukke buketter ind fra haven. staude1

 • To gode historier til journalisten

  Udgivet den 20. august 2016

  Karin Friederichsen i fotostilling

  Karin Friederichsen i fotostilling

  På billedet ses journalist Karin Friedrichsen, Der Nordschleswiger, i fotostilling. Hun scoopede to gode pressehistorier på Genforenings- og Grænsemuseet, da hun besøgte museet fredag den 19. august.
  Familien Sommer fra Haderslev besøgte nemlig museet for at overrække en del spændende 1. verdenskrigs effekter, som familien har værnet om i 100 år. Bl.a. afleverede ægteparret til museet en feltkikkert og en lille æske, som blev sendt hjem fra fronten som “Feltpost”. Æsken indeholder resterne af en lille buket vilde, tørrede blomster fra slagmarken. Desuden fik museet en meget flot cigaræske i mahognitræ, håndlavet i fritiden ved fronten i ledige stunder. Ud over disse effekter modtog museet en del andre interessante effekter.

  Samtidig mødte journalisten Jonas Thygesen, tidligere bestyrelsessuppleant (tv) og journalist og specialestuderende ved Syddansk Universitet, Anders Davidsen (th), som holdt møde i museets glasindgang. Jonas Thygesen, som har skrevet en bog om sin oldefars deltagelse i 1. verdenskrig, blev for nylig kontaktet af Anders Davidsen, som er ved at skrive et speciale omhandlende de dansksindede sønderjyders tvungne deltagelse i 1. verdenskrig på tysk side. Han vil forsøge at undersøge, om man kan opfatte krigen som glemt i en dansknational kontekst. Anders ville gerne interviewe Jonas Schultz Thygesen om hans oldefars deltagelse i 1. verdenskrig og hvor meget 1. verdenskrig fylder i Sønderjylland her 100 år senere.

  Jonas Schultz Thygesen ville gerne afholde et sådant møde på Genforenings- og Grænsemuseet, således at Anders Davidsen også kunne se de mange effekter og spændende udstillinger på museet.

 • Spændende foto-foredrag

  Udgivet den 9. august 2016

  En mindre men meget  interesseret tilhørerskare lyttede og spurgte ind, da Birgit Schrøder fortalte om Christiansfeld i 50´erne og 60´erne. Birgit holdt tilhørerne i sin hule hånd, mens hun i 2 timer og 10 minutter fortalte om barndom, ungdom og Christiansfeld dengang… 265 billeder rullede over skærmen – og de blev ivrigt kommenteret af tilhørerne. Birgit er barnefødt i Christiansfeld i1946 med bopæl Lindegade 44. Hun var elev på Christiansfeld private Realskole 1953-1963. I 8 år var hun fraflyttet byen, men vendte tilbage og var i en årrække bestyrer i Handelsbanken/Danske Bank. Hun er kvinden bag facebook-gruppen GAMLE BILLEDER FRA CHRISTIANSFELD, som i dag har 1082 interesserede “følgere”.

  Birgit havde tilhørerne i sin hule hånd....

  Birgit havde tilhørerne i sin hule hånd….

   

 • Kræmmersucces – igen – igen

  Udgivet den 8. august 2016

  Genforenings- og Grænsemuseets “Bagagerums- , Trailer- og Kræmmermarked 2016” blev en ubetinget succes – igen!

  Kl. 06:20 mødte den første kræmmer ind – på samme tid som den kræmmerarbejdende del af museumsbestyrelsen. Der blev kridtet op – anvist pladser – og udvekslet hyggelige bemærkninger og knus med de “gamle” kræmmere fra i fjor og forfjor og hele pladsen emmede af organiseret kaos. Fyldt plads! 45 kræmmere fra nær og fjern. “Opkøbshajerne” kom i god til før åbningen kl. 9 for at gøre en god handel – til videresalg. Ikke alle kræmmere havde på det tidspunkt fået pakket ud endnu, men det generede ikke “hajerne”. Så kom markedsgæsterne. Ude vestpå truede tunge skyer – og så brød regnen løs i en god times tid. Hastigt fik de kræmmere, som ikke havde sikret sig med pavilloner, plastikrullerne frem til afdækning af de mange kosteligheder. Trods regnen kom der stadig en del gæster – men tre kræmmere forlod på grund af regnen pladsen. Til stor irritation for deres kræmmerkollegaer. “Udeluk dem næste år”, lød det fra de ærgerlige kræmmerkollegaer. For sådan en regnvejrsflugt i utide, kan nemt ødelægge et godt marked for både kræmmere og arrangører. Men de tre skulle nu ikke have forladt pladsen, for pludselig var der blå skyer og højt solskin på himlen og nu væltede gæsterne ind, og humøret var igen højt hos alle. Fra stadeplads nummer 7 – Gurlis kræmmerbod – lød der pludselig muntre harmonikatoner ud over pladsen, da hendes mand hev harmonikadyret frem og trakterede med glade melodier. Andreas Brøchner ankom med sin ekvipage. 2 flotte heste og en hestevogn, som nåede at køre 7 gratis rundture i det historiske område omkring museet med børn og voksne, som blev guidet af museets kustode, Kate Heiby, og på museets plæne fik Leif og Solveig Thomsen rigget de hjemmegjorte børneaktiviteter til, mens duften af grillede pølser og burgere fra Den gamle Grænsekro´s grill bredte sig over pladsen. Alle – kræmmere, besøgende og museumsbestyrelse – havde en god dag og rigtig mange kræmmere udtrykte ønske om at være med igen næste år. Ja, flere bestilte såmænd allerede en plads til næste år – på samme stadeplads som i år og foregående år.

  Stor interesse

  Stor interesse

  Kø ved flere boder

  Kø ved flere boder

  Gratis hestevvognstur

  Gratis hestevognstur

  Mange spændende tilbud

  Mange spændende tilbud

 • KRISTIANSBORG-flag fra 1919 til museet

  Udgivet den 17. juli 2016

  På Christiansborg slot syede danske kvinder i 1919 flag til hele Sønderjylland. Nu har museet fået et af disse. Giveren, Margret Otto Jensen, ses på fotoet med flaget fra Christiansborg. På flaget er broderet teksten: KRISTIANSBORG SLOT – 1919 – Emilie Bærentz. Giveren står på billedet med flaget foran Hedvig Collin´s maleri, som viser de mange kvinder, som syr flag på slottet. Samtidig modtog museet en spændende historie i artikelform – DENGANG JEG HJALP FOLK OVER GRÆNSEN – fortalt til avisen af hovedpersonen selv, Niels I. Jensen.

  Et særdeles velholdt KRISTIANSBORG-flag fra 1919 blev i dag afleveret til museet

  Et særdeles velholdt KRISTIANSBORG-flag fra 1919 blev i dag afleveret til museet

 • Hyggeligt og bevægende arrangement

  Udgivet den 14. juli 2016

  Markeringen af 96-året for Genforeningen samlede godt 50 tilhørere – mange lokale men, også gæster langvejs fra. Bl.a. fra Holstebro og Fredericia. Forsamlingen sang og lyttede intenst til de skildringer, som var nedfældet i forbindelse med oplevelserne ved Genforeningen af  Johanne (den lille pige på Kong Christian Xs hvide hest), Johannes adoptivmor, Marie fra Sjælland, møller Bylling fra Aller, togpersonalet fra Tønder, diverse journalister, Arveprins Knud og Kong Christian X.

  Der lyttes intenst

  Der lyttes intenst

  Også plads til munterhed

  Også plads til munterhed

  Spørgelystne gæster

  Spørgelystne gæster

  En times tid varede seancen, som af deltagerne blev kaldt både hyggelig og bevægende. Programmet vekslede imellem en buket gode sange fra den danske sangskat og beretninger fra Genforeningstiden i bl.a. Kolding – Christiansfeld – Dybbøl og Tønder.
  Bente Ibenfeldt ledsagede den glade sang. Kaj G. Nielsen læste op. Eftermiddagsarrangementet kan genopleves i uge 29-2016, når TV Kolding sender den knapt 35 minutter lange udsendelse. Udsendelsen vil kunne findes på YouTube, hvis man ikke kan finde TV Kolding på sit TV.
  Fotos: Jørgen Ibenfeldt.

  ????????????????????????????????????

  Bente Ibenfeldt

 • KANON MUSEUMSSTART PÅ SÆSON 2016

  Udgivet den 3. juni 2016

  Et vue ned over salen med de mange gæster

  Et vue ned over salen med de mange gæster

  Det er ganske vist! Vi HAR allerede haft en del museumsgæster i 2016. Både enkeltpersoner og grupper, selvom museet endnu ikke siden påske har haft en daglig fast åbningstid.. Ordrebogen rummer p.t. 40 bestilte grupper. Onsdag den 1. blev en ganske speciel dag. For første gang siden 1996 deltog vores protektor Grev Ingolf desværre ikke i museets sommeråbningsarrangement. Greveparret var forhindret, men sendte en mail med ønsket om en god udstilling og en god sommer til alle på museet. Fejret blev det også, at det i år er 21 år siden, at museet blev indviet af H.M. Dronning Margrethe, Dr. Ingrid og prinserne Frederik og Joachim. Og snart kan vi også nyde en smuk staudehave – med aflæggere fra Dronning Ingrids staudehave – som vi hentede i efteråret i Fredensborg Slotshave. Haveholdet har virkelig lagt krop og sjæl i at gøre haven indbydende til sommerens gæster. Vores dygtige kustoder, som alle er drevet af en ildsjæl, er SÅ klar og glæder sig til at komme “rigtigt” i gang. Bare 27 minutter tog det i fællesskab den 19. maj at lægge en vagtplan for 3 sommermåneder, alle week-ends i september og efterårsferien. Dagens to højdepunkter var velbesøgt. Omkring 80 personer deltog i eftermiddagens arrangement – afsløring af museets særudstilling om den 69 km lange 1920-grænse med dens spændende historie og mærkelige grænsedragninger fra Skomagerhus i øst til Siltoft ved Højer i vest og det efterfølgende foredrag om denne grænsedragning, som var en følge af afstemningerne i foråret 1920, som også førte til Genforeningen. Hans Peter Nissen, Lyngby stod bag både særudstilling og foredrag. Troels Dall, Kærmølle overrakte museet det originale flag, som vajede på flagstangen ved Kærmølle Grænseovergang ved Genforeningen i 1920 og Bente Ibenfeldt akkompagnerede dagens to sange – “Det er så køhnt – det er så dejle” og “For en fremmed barsk og fattigt”. Ekstra festligt var det, at borgmester Jørn Pedersen indvilligede i at klippe snoren til den sammenfoldede udstilling og at han dukkede op på museet med kommunens nye kommunaldirektør, Henrik Beier og præsenterede ham for forsamlingen på kommunaldirektørens første dag i jobbet! I en pause i sommervarmen nød gæsterne en forfriskning – øl eller vand – fra bryggeriet Fuglsang, mens de kiggede på haven og museets nye tilbygning. Jo, det var en GOD dag.
  Se flere billeder på museets fotogalleri-side.

  Borgmester Jørn Pedersen og Kommunaldirektør Henrik Beier, som havde første arbejdsdag i kommunen, deltog i festlighederne

  Borgmester Jørn Pedersen og Kommunaldirektør Henrik Beier, som havde første arbejdsdag i kommunen, deltog i festlighederne

 • Færdig vagtplan på 27 minutter!

  Udgivet den 21. maj 2016

  20160519_19014023 glade museumsfrivillige startede aftenens møde på Den gamle Grænsekro, hvor kromand Lars Bo Andersen for 21. år i træk sponserede aftensmaden – traditionen tro – en lækker biksemad, inden museumsvennerne fortsatte ovre på museet med at lægge vagtplanen for den kommende sæson – juni, juli, august og alle week-ends i september samt efterårsferien. 27 minutter tog det i fællesskab at planlægge vagtplanen for sæson 2016.

  Kromand Lars Bo Andersen

  Kromand Lars Bo Andersen

 • INVITATION til alle

  Udgivet den 15. maj 2016

  Billede1Genforenings– og Grænsemuseet inviterer til
  ÅBNING AF ÅRETS SÆRUDSTILLING
  den 1.juni 2016:
  ”1920-Grænsen”

  Årets særudstilling fokuserer på ”1920-grænsen” – 69 km lang – med den spændende historie og de mærkelige grænsedragninger, som skete fra Skomagerhus i øst til Siltoft ved Højer i vest. Denne grænsedragning var en følge af afstemningerne i foråret 1920, som også førte til Genforeningen.

  Program:

  Kl. 14:00 Åbning af særudstilling
  Hvorfor kan en dansk landmand i Padborg kun komme hjem til sin gård ved at køre igennem Tyskland? Hvorfor er Anton Nielsen ejendom i Rudbøl omgivet af Tyskland på tre sider?? Hvorfor opholder man sig ved motorvejsgrænsen rent faktisk i Tyskland – selvom man tror man er i Danmark? Bliv meget klogere på dette, når vi præsenterer museets særudstilling. Dokumenterne fra Rigsarkivet fortæller ikke helt den samme historie, som de forklaringer vi oftest hører.

  Museumsven, logistikdirektør i JP/Politikens Hans Peter Nissen, Lyngby, medlem af IBRG, står for idéoplæg, tekster, illustrationer og udformning af dette års særudstilling. Fotos leveret mange dygtige fotografer. HPN har et stort kendskab til grænselandskaber og -problematikker fra studierejser til alverdens spændende grænser – herunder altså også den dansk-tyske grænse fra 1920 med dens spændende historie, som vi nu sætter fokus på med en flot plancheudstilling. Pianist Bente Ibenfeldt medvirker og akkompagnerer vores sang. Alle er velkomne. Fri entré.

  Pause  – mulighed for at se, hvordan byggeriet af den nye museumsfløj  skrider frem
  .

  Derefter mulighed for at høre et spændende foredrag:

  Kl. 15:30 DER MÅ VÆRE EN GRÆNSE
  – Foredrag I fortsættelse af åbningsfestlighederne vil der være mulighed for at høre et 45 minutters forrygende grænseforedrag af Hans Peter Nissen . Måske om netop 1920-grænsen. Måske om en helt anden af verdens grænser! :O) HPN ryster sine grænseberetninger ud af ærmet og deler gerne sine spændende oplevelser med Tilmelding modtages gerne på museets mail. På glædeligt gensyn den 1. juni 2016.

  Billedet er fra Skomagerhus ved Flensborg Fjord.

 • Har du en god idé til 2020?

  Udgivet den 4. maj 2016

  2020 – hundrede-året for Genforeningen – nærmer sig med hastige skridt – og planlægning på mange niveauer er allerede igangsat.

  I 2010 – i 90-året for Genforeningen – fejrede Genforenings- og Grænsemuseet sammen Lokalhistorisk Arkiv, Christiansfeld, Handelsstandsforeningen, Christiansfeld og Menighedsrådet ved Tyrstrup Kirke den historiske dato – 10. juli. Et brag af en fest. Understøttet økonomisk af Kolding Kommune – med deltagelse af museets protektor H.E. Ingolf, Greve af Rosenborg og hustru, Grevinde Sussie – og med bl.a. kulturminister Bertel Haarder som festtaler, koncert med et militærorkester, friluftsgudstjeneste på Genforeningspladsen i Christiansfeld ved biskop Søren Lodberg Hvas, Ålborg, sønderjysk pølsebord på Den gamle Grænsekro og meget andet. Og der er selvfølgelig ingen tvivl om, at der naturligvis skal fejres igen i 2020 – 100-året for Genforeningen.

  Hvis du/I har gode idéer til festligholdelse af Genforeningen hen over året 2020 og på den egentlige 100-års dag – 10.7.2010 både i Kolding Kommune generelt – men selvfølgelig også lokalt omkring Genforenings- og Grænsemuseet og Frederikshøj, hvor H.M. Kong Christian X red over den slettede grænse – så vil vi med tak tage imod disse gode idéer på vores mail – info@genforeningsmuseet.dk

  Kong Christian X rider med lille Johanne på den hvide hest forbi gendarmboligerne et par hundrede meter syd for Genforenings- og Grænsemuseet

  Kong Christian X rider med lille Johanne på den hvide hest forbi gendarmboligerne et par hundrede meter syd for Genforenings- og Grænsemuseet

 • På byggepladsen

  Udgivet den 8. april 2016

  2-5-2016 - museumsbyggeri..på byggepladsen. Den første uge (billederne til højre – og nu 2. maj 2017 – 5. arbejdsuge (billedet til venstre) – hvor murerne er i fuldt sving. Fredag den 8.4. - 1Fredag den 8.4. - 2

 • To nyheder i april

  Udgivet den 2. april 2016

  Stauderne deles og renses

  Stauderne deles og renses

  Så er stauderne fra Dronnings Ingrids Staudehave i Fredensborg Slotshave blevet plantet ud i Genforenings- og Grænsemuseets have og skal nu bare have ro til at gro. 7 frivillige (museumsvenner – heriblandt anlægsgartner Erling Stuke – og nogle bestyrelsesmedlemmer) deltog. STOR tak til alle “plantører”.

  På mandag den 4.4.2016 starter håndværkerne på byggeriet af museets nye fløj. Takket være vores velvillige nabo, kan adgangsvejen til byggepladsen føres via hans grund til museumshaven. Kørepladerne er lagt ud – og hækken fjernet… Så nu sker der snart noget….

 • 30% RABAT PÅ MUSEUMSBILLETTEN

  Udgivet den 18. marts 2016

  PÅSKEN står for døren – blomsterkrukken ved yderdøren er plantet til – og museet er klar til at holde påskeåbent fra 24.3. til 27.3. (begge dage incl.).

  ?

  ?

  Påskeåbningen betyder også starten på et rabatsamarbejde mellem Dansk Legetøjsmuseum i Christiansfeld bymidte og Genforenings– og Grænsemuseet. Alle betalende gæster på Genforenings– og Grænsemuseet får fremover udleveret en rabatkupon til legetøjsmuseet, som giver 30% rabat på entréen, når kuponen afleveres til legetøjsmuseet. På tilsvarende vis udleverer Dansk Legetøjsmuseum til deres gæster rabatkuponer, som giver rabat til Genforenings– og Grænsemuseet.

   

 • Så sang vi julen ind

  Udgivet den 19. december 2015

  Så trak Genforenings- og Grænsemuseet endnu et herligt eftermiddags arrangement i land. 65 mennesker tog imod invitationen til at synge julen ind. Både auditoriet og museets udstilling måtte give plads til gæsterne. Forventningen til en god eftermiddag blev “tændt” hos de fremmødte, da Bente Ibenfeldt forud for sangeftermiddagen spillede sit julepotpourri. Flere gæster kom for at forudbetale deres støttemedlemsskab.. Nogen havde gaver med til museets udstilling og alle sang højt med på 15 af julens dejligste sange og salmer, naturligvis akkompagneret af Bente Ibenfeldt. Midtvejs i eftermiddagens program læste museets formand en beretning op om en juleaften på Flanderns slagmarker i 1914. Den jul nedlagde fjenderne – englænderne og tyskerne – på et frontafsnit i Flandern spontant våbnene for at fejre julen. Mænd, der døgnet inden gjorde deres bedste for at tage livet af hinanden, mødtes ansigt til ansigt. De lærte hinanden at kende, talte sammen, bød hinanden på tobak og drikkevarer, udvekslede souvenirs og omgikkes på helt almindelig vis – midt under denne 1. verdenskrig, hvor også 35.000 sønderjyske drenge og mænd deltog som tyske soldater, fordi de nu var tyske statsborgere. Omkring 5.500 af dem kom aldrig hjem igen. Efter en times sang var der en overraskelse til alle: Gratis gløgg og småkager. Dette sammen med en lille julegave, en pakke med 4 dobbeltkort med museumsmotiv af kunstneren Karl Johan Berkwill, Haderslev til alle, gjorde stor lykke. Julestemningen var i hus!Fotos: Jørgen Ibenfeldt

  Bente Ibenfeldt forrest i billedet – stående bagest ses museets formand Kaj G. Nielsen

 • Syng Julen ind på Genforenings- og Grænsemuseet

  Udgivet den 4. december 2015

  Bente Ibenfeldt leverer musikken til Julens smukke melodier

  Bente Ibenfeldt leverer musikken til Julens smukke melodier

  Den 17. december – bare 1 uge før Juleaften – inviterer Genforenings- og Grænsemuseet til sang-eftermiddag. Sammen vil vi, mens det langsomt mørkner udenfor, tænde lysene inde på museet og synge Julen ind. Bente Ibenfeldt har lovet at spille til eftermiddagens dejlige julesange. Arrangementet varer fra kl. 15.30 til 16.30, men museet holder dog åbent allerede fra kl. 14.30, så interesserede kan se museets spændende udstillinger.For de af vore lokale støttemedlemmer, som normalt er henvist til at betale for deres støttemedlemsskab på posthuset, tilbyder vi mulighed for, at de kan betale for medlemskab i 2016 på museet samme dag, hvis det ønskes. UDEN girogebyr!
  Sangarrangementet er i øvrigt ganske gratis – og alle er velkommen.

 • En bilæggerovn til museet…

  Udgivet den 3. december 2015

  Den glade giver sammen med ovnen

  Den glade giver sammen med ovnen

  En begejstret skorstensfejer – Orla Nielsen, Christiansfeld – kontaktede for en tid siden museet for at høre om vi var interesseret i en bilæggerovn…..?
  Museet svarede prompte JA, hvorefter Orla Nielsen købte ovnen – og forærede den til museet.
  Ovnen er fra 1920/21 med motiver fra Genforeningen. Afbildet er bl.a. Dybbøl Mølle – og på to af ovnens sider Kong Christian Xs ridt igennem æresporten – over den slettede 1864-1920 grænse med inskriptionen “Den Konge red frem under Danebrog og Grænsen veg for hvert Skridt han tog. – Genforeningen 1920”
  Ovnen er modelleret af billedhuggerinden Elise Falck, mønsterbeskyttet og produceret på “C.M.Hess´ Fabrikker a/s, Veile”.

 • Royale stauder i museumshaven

  Udgivet den 20. november 2015

  Genforenings- og Grænsemuseets have beplantes med stauder fra Dronning Ingrids staudehave i Fredensborg Slotshave:

  2 slotsgartnere giver gode råd...

  2 slotsgartnere giver gode råd…


  Efter en henvendelse fra Genforenings- og Grænsemuseet kom der i september måned en opringning retur fra slotsforvalter, Oberst John Kidde-Hansen på Fredensborg Slot. Han kunne fortælle, at han havde haft møde med Dronningen dagen før – og at Dronningen havde givet grønt lys for, at Genforenings- og Grænsemuseet måtte få et antal stauder fra Dronning Ingrids staudehave, som snart skal nedlægges og erstattes af et andet og nyt staudehaveanlæg, som H.M. Dronning Margrethe II fik i 75 års fødselsdagsgave af Regeringen og Folketinget. Tidlig morgen den 1. oktober tog museets repræsentanter – haveansvarlige, Frank Smits, anlægsgartner Erling Stuke og museets formand Kaj G Nielsen – derfor til Fredensborg Slot for at hjemføre et antal stauder. I tal omkring 60 planter fordelt på 15 forskellige arter. Garant for, at det var stauder, udvalgt af Dronning Ingrid, var slotsgartnerne Michel Christian Amsen og Morten Jein. Sidst nævnte har i 20 år har passet og plejet netop de fire staudebede i dette slotshaveafsnit. Begejstret fortalte Morten Jein bl.a. om, hvordan det har glædet Dronningen at kunne stå i sit vindue på slottet og beundre de mange smukke farver i blomsterbedet. Om en af stauderne, den Afrikanske Skærmlilje, kunne Morten Jein berette, hvordan han for mange år siden havde drevet stauden frem til stor glæde for Dronning Ingrid. Museumsbestyrelsen ser allerede nu frem til fra 2016, at kunne byde museumsgæsterne velkommen med en farvestrålende have, hvor i der i 1995 blev plantet knapt 2000 planter. Af disse var 300 planter en gave fra Dronning Ingrids Slotshave i Gråsten

 • VELLYKKET FOREDRAG – MED EN OVERRASKELSE

  Udgivet den 12. november 2015

  Aftenens 2 foredragsholdere, sognepræst Lars Christoffersen og myndighedschef i Viborg Kommune Lars Gormsen, som repræsenterede museet, I.C.Christensens hus, i Hee ved Ringkøbing, kom langt omkring i deres foredrag den 11.11. om politikeren og statsmanden I.C. CHRISTENSEN. Foredraget, som var arrangeret af Genforenings- og Grænsemuseet, var besøgt af 46 gæster. Facts og anekdoter flød i aftenens løb i en lind strøm om politikeren I.C.Christensen, som efterlod sig et stort fingeraftryk i danmarkshistorien. Aftenen sluttede med en stor overraskelse, da to af I.C.Christensens oldebørn, brødrene Mads og Lars Hvelplund, som sad blandt tilhørerne, gav sig til kende – og kunne supplere ved at fortælle flere anekdoter om deres berømte oldefar..
  Bente Ibenfeldt akkompagnerede aftenens sange – og Jørgen Ibenfeldt var aftenens fotograf.

  Fra venstre mod højre: Lars Christoffersen, Mads og Lars Hvelplund og Lars Gormsen

  Fra venstre mod højre: Lars Christoffersen, Mads og Lars Hvelplund og Lars Gormsen

 • Foredrag om en farverig politiker og minister

  Udgivet den 30. oktober 2015

  I.C. CHRISTENSEN – STATSMANDEN OG DET SØNDERJYSKE SPØRGSMÅL

  Genforenings- og Grænsemuseet arrangerer igen et godt og gedigent foredrag med 2 foredragsholdere, som virkelig kender deres historiefortælling. Det foregår onsdag den 11. 11. 2015 kl. 19:30 på Den gamle Grænsekro. Foredragsholderne er begge I.C.Christensen eksperter – og bestyrelsesmedlemmer ved I.C.Christensenmuseet i Hee ved Ringkøbing.

  Lars Christoffersen, sognepræst i Hee og med familiemæssige aner i Sommersted, fortæller om STATSMANDEN I.C.‘s opvækst, hans samlede politiske virke med særlig fokus på hans rolle i forhold til systemskiftet, lov om menighedsråd, indflydelse på 1915-grundloven samt Alberti- og rigsretssagen. Desuden fortæller Lars Gormsen,myndighedschef i Viborg Kommune og med familiemæssige aner i Jegerup  om I.C. OG DET SØNDERJYSKE SPØRGSMÅL – herunder fortællingen om I.C.’s rolle for at sikre Danmark neutralitet under 1. verdenskrig, sammenhængen mellem salget af De vestindiske Øer, spørgsmålet om Grønlands tilknytning til Danmark, det sønderjyske spørgsmål og genforeningen.
  Bente Ibenfeldt spiller til aftenens sange.

  PRIS: Billetter købes ved indgangen. Entré 30,- kr. – eller: entre inkl. kaffe og Grænsekroens lækre hjemmebagte kringle i pausen – kun 80,- kr.

   

 • Genforenings- og Grænsemuseet udstiller i Flensborg

  Udgivet den 2. oktober 2015

  ?

  Kristian Langborg Hansen orienterer en gæst på udstillingen

  Genforenings- og Grænsemuseet deltager i dagene 10. til 30. oktober på Det danske Centralbibliotek, Norderstr. 59, i Flensborg i udstillingen “SLESVÍA2015 –  Museumslandskab Slesvig“.

  Ved dette dansk- og tysksprogede arrangement præsenteres 24 små museer fra området mellem Kongeåen og Ejderen. Bl.a. kan man møde Sønderjyllands Radiomuseum,Sønderborg,  ”Haus Peters” – den historiske købmandsbutik fra Nordfrisland, landsbymuseet Hanved, og 22 andre museer, som udstiller og orienterer om sig selv.
  Udstillingen er åben fra 10. oktober til 30. oktober – mandag til fredag – fra kl. 9 – 19 og lørdag fra kl. 9 – 14. Adgang til udstillingen er gratis.
  Her kan man lade sig overraske af den slesvigske mangfoldighed i museumslandskabet og måske få inspiration til kommende udflugtsmål. Nærmere oplysninger på Biblioteket i Flensborg på telefon: +49 461 86 97 141.
  Ved åbningen af udstillingen deltog fra Genforenings- og Grænsemuseet  Knud Erik Dinesen, Kristian Langborg-Hansen og Kaj G. Nielsen. Det er Kristian Langborg-Hansen, som ses på billedet – sammen med en besøgende gæst.

 • Hestesko og marked…

  Udgivet den 2. august 2015

  EN HESTESKO TIL MUSEET – VÆRS´GO
  Genforenings- og Grænsemuseet fik i forleden, da der blev afholdt marked på pladsen foran museet overrakt en hestesko, som har siddet på den hvide hest den 10.7.1920, da den bar kongen over den slettede 1864-1920 grænse ved det symbolske genforeningsridt ved Frederikshøj – lige uden for museets vinduer.
  Hesteskoen blev overrakt af Theodor Munch Knudsen, Nordborg, som for nogle år siden fik den til sin fødselsdag af den oprindelige ejer Thorkild Balslev Clausen, Ålborg. Han kan hele historien om hesteskoens lange vej til  Genforeningsmuseet. Hesteskoen vil kunne ses i museets samlinger fra uge 32.
  Museet havde i øvrigt omkring 50 betalende gæster i løbet af dagen.

  MARKEDSDAG PÅ MUSEET
  45 kræmmere pakkede fra tidlig morgenstund deres mange fine salgsvarer ud. Vejret var godt – og kunderne mange. Kræmmerne var overvejende tilfredse med omsætningen – men med vejret i særdeleshed. Rigtig mange har allerede meldt sig til næste års marked for at få deres favoritplads igen!  Et uheld på motorvejen ledte i mange timer den lange kø af motorvejsbilister forbi museet og flere valgte at indlægge en pause på markedet.

  For børnene var der arrangeret gratis spil med bl.a. en karamel-kastmaskine på museets græsplæne. Alle spil udtænkt og fremstillet af Leif Gr. Thomsen og fru Solvej, som  havde en herlig dag sammen med de mange børn og deres forældre. For andre blev plænen en slags “helle” i  markedsbesøget, hvis man da ikke valgte at indlægge pausen med en af Den gamle Kro´s lækre grillpølser, som kromanden havde travlt med at grille.

  På 9 ture kørte Andreas Brøchner fra Lillegårdens Karétkørsel knap 200 børn og voksne rundt på en næsten 30 minutters rundtur i det kulturhistoriske område. Kustode Kate Heiby fra museet kørte med som kyndig guide og kommenterede undervejs de historiske steder. Ingen var i tvivl, når hestevognen kom retur, for klapsalverne til kusk og guide var mange – hver gang.

  En glad formand har modtaget en bagsko fra den hvide hest

  En glad formand har modtaget en bagsko fra den hvide hest

 • Så er der marked igen – NU med gratis hestevognstur…

  Udgivet den 16. juli 2015

  Bagagerums- , Trailer- og Kræmmermarked

  Genforenings- og Grænsemuseet afholder for 5. gang marked på museets P-plads (Koldingvej 52, 6070 Christiansfeld) – direkte ved hovedvej 170 overfor Den gamle Grænsekro mellem Haderslev og Kolding, lørdag den 1. august 2015. Markedet er åbent fra kl. 9 til kl. 15. Endnu få ledige stadepladser at få ved henvendelse til tlf. 2283 1879.

  FÅ GRATIS KØRETUR MED HESTEVOGN Fra kl. 10:30: Få en gratis køretur med hestevogn i det historiske kulturlandskab (det, vi andre kalder det historiske “smørhul”) med kort forklaring i både børne- og voksenhøjde af den medkørende kustode fra Genforenings- og Grænsemuseet, når kusken stopper ved de historiske mindesmærker på ruten…
  Kræmmer BØRNEAKTIVITETER På museets plæne vil der være små aktiviteter for markedets mindste gæster, mens mor og far besøger de spændende kræmmerboder.

 • FLOT JUBILÆUMSDAG PÅ GENFORENINGS- og GRÆNSEMUSEET

  Udgivet den 12. juli 2015

  Så kan Genforenings- og Grænsemuseet igen lægge en god dag bag sig og notere sig, at 95-årsdagen for Genforeningen og museets egen 20-års fødselsdag den 10. juli blev en ubetinget succes, selvom fejringen foregik i al stilfærdighed.
  I kortform kan nævnes, at mere end 100 gæster benyttede sig af dagens “gratis-tilbud” og lagde vejen forbi museet. Gæsterne kom fra følgende postnumre: 2860-2880-3400-4100-6000-6040-6070-6093-6100-6500-6560-7000-7120-8780-9000-9300. Naturligvis var der flest gæster fra postnumrene 6000-6070-6100, men også udlandet var repræsenteret. To svenske gæster med familierødder i Sommersted var overvældet. En af dem ønsker fremover at modtage museets elektroniske nyhedsbrev. To tyske gæster fra Münsterland i Nordrhein/Westfalen blev så fascineret af genforeningshistorien – og så glade for museets nye manual på tysk til tysktalende gæster – at de donerede et pænt beløb til museet. – der blev solgt 2 støttebeviser. – En Koldingfamilie med rødder i sønderjyske Nybøl og Broager besluttede begejstret efter for nylig at have set en TV-udsendelse om museet på DK4, at det var et “must”, at den sjællandske familiegren skulle med en tur på Genforeningsmuseet. – Tre gæster kom med gaver. Bl.a. effekter til udstillingen, som museet endnu ikke har… En af gaverne var en såkaldt “Flyverpil” – en blyantslignende metalpil, som piloterne på militærflyene kastede ned over fjenden og deres balloner. De opbevaredes i en kasse, hvis bund kunne åbnes, når pilene skulle kastes ned. – En museumsgæst fra Haderslev fik en aftale med os om at træde ind i det frivillige museumsarbejde. – Til museets 3 arrangementer – 2 x film og 1 foredrag – var der fuldt hus i auditoriet, hvor der er plads til max. 45 personer.
  – Både TVSyd og TV Kolding lavede optagelser på museet.
  Næste museumsarrangement bliver Bagagerums- , Trailer- og  Kræmmermarkedet den 1. august fra kl. 9 til kl. 15 på parkeringspladsen ved museet. Her vil der bl.a. være sjove børneaktiviteter og gratis køretur i hestevogn i det historiske kulturlandskab med en dygtig guide, som kan fortælle i både børne- og voksenhøjde om de historiske highlights, som passeres.

 • Genforeningen og museets fødselsdag markeres

  Udgivet den 30. juni 2015

  FredagNyt og gammelt museum d.10. juli 2015 markerer Genforenings- og Grænsemuseet  95-års dagen for den symbolske markering af Genforeningen ved  H.M. Kong Christian Xs historiske ridt over den slettede 1864-1920-grænse. Samme dag kan museet fejre 20 års fødselsdag.
  Dagens markeres uden den store festivitas med forskellige indslag. Bl.a. vil der være GRATIS ADGANG til museet hele dagen. Det er museets fødselsdagsgave til gæsterne, som inviteres til en snak eller en forklarende omvisning i museets udstillinger.
  Desuden vises to film. Kl. 11 vises filmen GULD, KONGE OG FÆDRELAND – en  film om danskerne under 1. verdenskrig. Kronprins Frederik og Prins Joachim fortæller danskernes historie sammen med familiemedlemmer til forfatteren og debattøren Emma Gad, finansfyrsten Harald Plum, den dansksindede soldat Thyge Thygesen fra Stepping ved Christiansfeld – og den lille pige, Johanne Braren, som Kong Christian X løftede op på sin hvide hest ved genforeningsridtet – næsten lige uden for Genforenings- og Grænsemuseets vinduer.
  Kl. 13:00 – kan man se Filmen ”TINE” – efter Herman Bangs roman. TINE handler om tiden fra krigsudbruddet i februar 1864 til stormen på Dybbøl i april, der ændrer livet på Als. Fra et idyllisk samfund, som skildres gennem Tines erindringer. Efter rømningen af Dannevirke indkvarteres de sårede soldater i skovridergården, hvor snavs og normløshed breder sig. Ved handlingens begyndelse har skovrideren sendt sin hustru og sønnen Herluf bort, og i sin ensomhed vender han sit behov for ømhed mod Tine, der forsøger at skabe hjemlig hygge om ham, når han er tilbage fra fronten. I det stigende kaos af død og menneskeligt sammenbrud finder de trøst hos hinanden.

  Dagens indslag afsluttes Kl. 15:00 med et power-point-foredrag ved Kaj G. Nielsen med titlen FOR 20 ÅR SIDEN. Det er et historisk tilbageblik til museets start i 1995. Hør historien – og se billeder fra dengang….

 • 45 års lærerjubilæum fejret på museet

  Udgivet den 7. juni 2015

  13 “gamle seminarister” udgået fra Tønder Statsseminarium fejrede den 6.6., at det i år er 45 år siden, de blev færdiguddannede som lærere – og derefter skiltes for at virke som lærere mange steder rundt omkring i landet og for enkeltes vedkommende i Sydslesvig. Dagen blev fejret i Christiansfeld, hvor både Historicum, Brødremenighedens Kirke, bymidte og Gudsager samt Genforenings- og Grænsemuseet blev besøgt, inden man satte sig til bords på Den gamle Grænsekro for at fejre videre med god mad, fotos fra “dengang”, genopfriskning af gamle minder – og sang, som i de glade studiedage….

  Museets gavl udgjorde en perfekt baggrund for jubilæumsbillledet

  Museets gavl udgjorde en perfekt baggrund for jubilæumsbillledet

   

 • Museets dobbeltarrangement – en succes

  Udgivet den 3. juni 2015

  Kort før kl. 14 mandag den 1. juni 2015 kl. 14.00 strømmede gæsterne til Genforenings- og Grænsemuseet “tvillingearrangement”.Blandt gæsterne sås museets protektorpar H.E. Ingolf, Greve af Rosenborg, H.E. Grevinde Sussie, borgmester Jørn Petersen, Kolding, viceborgmester Søren Rasmussen, Kolding og Kulturudvalgsformand Jesper Elkjær, Kolding. Derudover knapt 90 gæster fra nær og fjern, sponsorer, støttemedlemmer, museumsvenner, gæster, kustoder og bestyrelse.

  Anledningen var 20-året for museets indvielse og sommeråbning 2015.

  Imens gæsterne fandt på plads, fik museets huspianist Bente Ibenfeldt på museets nye klaver, sat gæsterne i den helt rigtige stemning til et par hyggelige timer. Undervejs i programmet markeredes Carl Nielsen-året ved at forsamlingen sang 3 sange af komponisten.

  Formand Kaj G. Nielsen bød velkommen til markeringen som bl.a. indebar en bogudgivelse af bogen SØNDERJYSK KOMMANDO, skrevet af forfatter Steffen Riis, Værløse. Bogen er interessant for alle historieinteresserede – især i det tidligere Sønderjylland/Nordslesvig, da den beskriver  bl.a. SØNDERJYSK KOMMANDOS indtog i Haderslev, Tønder, Sønderborg og Aabenraa. Forfatteren fortalte om bogens tilblivelse – et værk på 80 sider – illustreret med mange fotos og postkort fra indtoget i det genvundne område – og rettede en stor tak for praktisk hjælp under skriveprocessen til Bruno Rosenlund, Haderslev. Bogen kan købes på museet for 149,- kr.

  Stor begejstring var der også for særudstillingen med titlen:  “En stille humorist fra Store Anslet”  (Haderslev Kommune) – med et udpluk af humoristens – Leif Gr. Thomsens -festlige streg og tekster bragt bl.a. i Æ Rummelpot, diverse tidsskrifter m.m. Bl.a. vandt han konkurrencen om et 700 års haderslev-logo i 1992! – Et ansigt, kendt af RIGTIG mange……
  For nogle år siden lavede du publikationen GENFORENINGEN – EN HISTORISK MALE- FORTÆLLEBOG FOR FAMILIENS STORE OG SMÅ. Den er rigtig populær hos forældre og bedsteforældre, som vil delagtiggøre børn og børnebørn i Genforeningens historie.
  Leif Thomsen har i mange år trådt sine sko på museet. Dels i bestyrelsen – og nu som museets ansvarlige for gruppebesøg. Det er blevet til rigtig mange museumstimer. Og nu er han så selv blevet en slags “museumsgenstand”.
  Efter at være blevet introduceret fortalte han forsamlingen om, hvad humor er for en størrelse – og hvad der fik ham til at starte som tegner.

  Sidste programpunkt var museets tak til Odd Fellow Loge 15, Odin, Kolding. I fjor donerede logen et pengebeløb som en håndsrækning til museets udstilling om 150-året for 1864- krigen. Overmester Ove Hjorth og undermester Bjarne Lyngsø Madsen fra logen i Kolding tog imod museets tak, en messingplakette, som skulle skrues op på museets sponsorplade.
  2 Vue over salen
  Til sidst hædredes Peder Graasbøll, Hejlsminde for trofast bestyrelsesarbejde siden 1994.
  I januar valgte han at skifte rollen som bestyrelsesmedlem ud med suppleantrollen.

  “Du har så absolut igennem årene været museets handymand og en Georg Gearløs uden lige, når nye tanker og ideér skal/skulle tænkes. Du ser aldrig problemer – kun løsningsmuligheder og vi håber at Ingeborg vil låne dig ud til os i mange, mange år endnu”. sagde Kaj G. Nielsen, inden også Peter Graasbøll fik sin messingplakette.
  Begge modtagere af messingplaketterne skulle selv skrue plaketterne op.

  Da den officielle del af arrangementet var slut bød museet på en forfriskning. Her var øl og vand sponseret af bryggeriet Fuglsang i Haderslev.

  I dagens glade anledning havde museet forsøgsvis indført muligheden for mobilpay, hvilket der også blev brug for. På førstedagen solgtes Steffen Riis´ s bog i 30 eksemplarer – og forfatteren måtte signere næsten alle sammen.
  Efter to og en halv time kunne bestyrelsen rydde op, lukke og slukke – og i øvrigt se tilbage på endnu et godt og vellykket museumsarrrangement.

 • Særudstilling: 1. juni 2015 kl. 14

  Udgivet den 18. maj 2015

  Foruden bogudgivelsen den 1.juni åbner vi en særudstilling med titlen: “En stille humorist fra Store Anslet” (mili - mågeklatterHaderslev Kommune) – med et udpluk af humoristens festlige tegninger og tekster fra et langt liv – tegninger bragt bl.a. i Æ Rummelpot, diverse tidsskrifter m.m. Tegneren, Leif Gr. Thomsen, som er født i Sønderborg, har et langt og spændende liv bag sig inden for shipping, spedition og forsikring. Hovedbeskæftigelse blev dog lærergerningen – bl.a. med nogle år på Grønland. Fra 1975 til 1996 var Leif Gr. Thomsen lærer og skoleleder på Hejls skole. Som tegner har han ladet sig inspirere af Albert Engström, Storm P, Carl Giles og Ib Spang Olsen.

 • Bogudgivelse 1. juni 2015 kl. 14

  Udgivet den 18. maj 2015

  Museet udgiver bogen SØNDERJYSK KOMMANDO, skrevet af forfatter Steffen Riis, Værløse. Bogen er interessant for alle historieinteresserede – især i det tidligere Sønderjylland/Nordslesvig da den beskriver  bl.a. SØNDERJYSK KOMMANDOS 1) indtog i Haderslev, Tønder, Sønderborg og Aabenraa. Den gren af genforeningshistorien har forfatter og postkortsamler Steffen Riis over flere måneder igennem et dygtigt detektivarbejde gransket intensivt i – og beskrevet rigtig flot. Det er blevet til en fremragende bog på 80 sider – illustreret med mange fotos og postkort fra indtoget i det genvundne område.
  Forfatter Steffen Riis har foræret manuskriptet til Genforenings- og Grænsemuseets udgivelse. Steffen Riis er desuden museets forfatter bag historierne om støttebevisets årlige motiv, nødpengesedler, i museets Nyhedsbrev, som udkommer hvert år i januar måned.

  1) SØNDERJYSK KOMMANDO var et specialkorps – oprettet til at afløse de allierede tropper i Zone 1 efter Afstemningen i 1920. Korpset bestod overvejende af infanterister, som kom fra samtlige fodfolksregimenter i Danmark. Der ud over et antal dragoner, husarer og et musikkorps. SØNDERJYSK KOMMANDO rykkede ind i den genvundne landsdel den 5. maj 1920 og virkede indtil der i 1923 var oprettet garnisoner i landsdelen. Bogen indeholder et righoldigt fotografisk og dokumentarisk billedmateriale samt en unik historie, som aldrig vil forældes.

   

  Bogforside

 • FOREDRAGSHOLDEREN GIK LIGE TIL GRÆNSEN….

  Udgivet den 23. april 2015

  Stemningen var god da Genforenings- og Grænsemuseets foredragsaften den 22. april startede med musik. Bente Ibenfeldt akkompagnerede aftenens sang – og hyggespillede for selskabet inden foredragsstart.

  En MEGET interesseret og begejstret lille skare på 33 tilhørere trodsede det smukke sommervejr og andre gode tilbud i sommerlandet og havde fundet vej til Den gamle Grænsekro for at høre foredraget om ALVERDENS GRÆNSER. Tilhørerne blev IKKE skuffede. Tvært i mod var der stor ros til foredragsholderens fantastiske viden om grænser og det skortede efterfølgende ikke på positive tillægsord og ros. Efter at have ridset historien om “grænser før grænsernes tid” op over “imperiernes tid” til “verdenskortet anno 2015” havde foredragsholderen, Hans Peter Nissen, lagt op til en lille sommerspøg. Ttilhørerne fik ved skriftlig afstemning mulighed for at bestemme aftenens videre foredragsindhold. Valgmulighederne var følgende: 1. Berlingrænsen fra 1948 til 1990 – 2. Ukraines grænser – 3. Grænsen som skiftede side – lille sjov historie fra Vistijes – 4. Polen flyttede mod vest – 5. Grænsen i Rudbøl . – 6. Vilmkærgård – kun adgang via Tyskland – 7. Grænserne rundt om Israel – 8. Nordkoreas grænser – 9. Grænsen ved Kruså, Kobbermøllen og Padborg. Naturligt nok, var der stor interesse for de danske grænser.

  Tilhørerne fik bl.a. historien om en dansk landmand i Padborg, som kun komme hjem til sin gård ved at køre igennem Tyskland! Også historien om Landegrænsen ved Rudbøl skabte en del moro. I Rudbøl/Rosenkranz gjorde den tyske kroejer i 1920 ivrige forsøg på at presse grænsen længere mod nord, så han kunne forblive i Tyskland og modtage gæster sydfra. Den dansksindede Anton Nielsen som boede syd for kroen, men på den anden side af gaden og lidt sydligere kæmpede derimod for at få hele Rudbøl/Rosenkranz til Danmark for derved at bevare kontrollen over diger og sluser til den vigtige Vidå. De to kæmpede indædt for hver deres synspunkt, men i stedet for at en af dem blev tabere, blev de lige før den endelige kommissionsbeslutning enige om en fælles grænseindstilling. De to foreslog, at grænsen på et par hundrede meter skulle gå midt i vejen, så den tyske kro på østsiden af vejen forblev i Tyskland og dermed fortsat kunne modtage tyske gæster, mens danskerne med Anton Nielsen kom til Danmark inkl. kontrollen med diger og sluser. Danmark og Tyskland protesterede over den besynderlige grænsedragning, som gjorde grænsekontrol dyr og besværlig. Anton og kroejeren overbeviste den internationale grænsekommission, og dermed blev grænsen, som den er i dag, med grænsestenene midt i gaden, så den østre side er tysk, og den vestre er dansk. Anton Nielsens hus i Danmark har grænse til Tyskland på hele tre sider af huset. Så gjaldt det Koreagrænsen og de polske grænser, inden aftenen sluttede.

  Aftenens foredragsholder, logistikdirektør i JP/Politikens Hus Hans Peter Nissen, Kongens Lyngby har sin viden fra mange ture til alverdens grænseområder – men også fra nærstudier af dokumenter fra Rigsarkivet, som ikke altid fortæller helt den samme historie, som de forklaringer vi oftest hører. HPN er et af mange mennesker som i sin fritid “forsker” i landegrænser. Han er medlem af foreningen INTERNATIONAL BORDER RESEARCH GROUP (IBRG), som på verdensplan har under 50 ”medlemmer” – og velnok et par hundrede ”følgere”. Foredraget var arrangeret af Genforenings- og Grænsemuseet – på Den gamle Grænsekro.

  De grænser som Hans Peter Nissen ikke nåede at fortælle om, vender han muligvis tilbage med på et andet tidspunkt. Planerne er også at Genforenings- og Grænsemuseet fremadrettet muligvis skal lave en særudstilling om “ALVERDENS GRÆNSER” – bistået af Hans Peter Nissen og andre medlemmer af IBRG.

  Foto: Jørgen Ibenfeldt

  101_6326

 • Museets protektor fylder 75 år

  Udgivet den 17. februar 2015

  Museets protektor, H.E. Ingolf, Greve af Rosenborg fyldte i dag (17.2.) 75 år og om få dage har Grevinde Sussie fødselsdag.
  I dagens glade anledning forærede Genforenings- og Grænsemuseets bestyrelse Greveparret et fyldt honningkagehjerte. Hjertet blev afleveret med bl.a. disse ord:

  “Hvad giver man manden, som har næsten alt?
  Museets bestyrelse gik i tænkeboks for at udtænke en hilsen til Grevens runde dag.
  På forespørgsel til Egeland om en ønskeseddel lød svaret tilbage: “MUSEETS GAVE KUNNE VÆRE EN DONATION TIL MUSEET – f.eks. i form af et økonomisk tilskud til museets snarlige udgivelse af bogen SØNDERJYSK KOMMANDO“.
  Dette ønske har vi været glade for at opfylde – og paradoksalt nok er det nu museumsbestyrelsen, som må sige tak til Dem for fødselsdagsgaven, men De er naturligvis selvskrevet til at modtage det første eksemplar, når vi udgiver bogen – som – i parantes bemærket –  trykkes i netop disse dage.

  Men ingen fødselsdag uden gave, synes vi!
  Bare en beskeden en.
  Derfor har vi i dag medbragt en egnstypisk gave – til Dem og til Grevinde Sussie.
  Gaven kommer fra byen, som flyder i mælk og honning!
  Byen, hvor vi har hjertet med!
  Brødremenighedsbyen Christiansfeld!

  Gaven er et fyldt honningkagehjerte, som vi håber, De vil nyde med hinanden, når roen igen efter denne fødselsdagsuge sænker sig over Egeland.
  Museumsbestyrelsen ønsker et stort og hjerteligt til lykke.Honningkagehjerte

 • KONKURRENCEVINDERE

  Udgivet den 7. januar 2015

  Genforenings- og Grænsemuseet har henover sæson 2014 haft en konkurrence kørende. Museets gæster skulle afsløre, hvilken af de 9 udstillede 1-skillinger, der var en SPIONMØNT.

  En glad Kirsten Jensen har udtrukket 3 vindere i museets konkurrence

  En glad Kirsten Jensen har udtrukket 3 vindere i museets konkurrence

  Mange gæster har forsøgt sig – og forleden blev konkurrencens tre vindere udtrukket af “Lykkens Gudinde” – alias kustode Kirsten Jensen.  De tre vindere fordelte sig på følgende lokaliteter: Vejle, Kolding og Hejls. Vinderne har særskilt pr. post fået tilsendt deres præmie, bogen KUN LEGETØJ I DERES HÆNDER, skrevet at forfatter, suppleant i museumsbestyrelsen, Jonas Thygesen. Naturligvis med en personlig hilsen i hver af bøgerne til de heldige vindere.

 • Guld, Konge og Fædreland

  Udgivet den 3. december 2014

  Jonas Thygesen, suppleant i museets bestyrelse, medvirker i denne dokumentarfilm:

  Guld, Konge og Fædreland
  DR1 viser søndag den 14.  december kl. 20.00 en ny dokumentarfilm om 1. verdenskrig – Guld, Konge og Fædreland. Filmen er produceret af Nordisk Film v/ Anna von Lowzow, og temaet er Danmark og Sønderjylland under 1. verdenskrig.

  Hovedpersonerne i filmen er Christian X (fortalt af Kronprinsen og Prins Joachim), journalisten Emma Gad (fortalt af Birte Weiss), gullaschbaron Harald Plum (fortalt af Simon Plum), den sønderjyske soldat i tysk uniform Thyge Thygesen (fortalt af Jonas Thygesen), samt historien om den lille pige Johanne, som kongen tog op på sin hvide hest (fortalt af Johannes datter Eli Fredskilde).

 • TRAVLHED PÅ MUSEET

  Udgivet den 15. november 2014

  busFordelt over 4 ugedage modtog museet i uge 46 ikke mindre end 8 busser med glade og interesserede busgæster, som var på en rundtur i det sønderjyske med De grå Busser.  Gæsterne kom fra hele landet. Nogle af gæsterne havde besøgt museet før, men mange af dem hørte for første gang om Genforenings- og Grænsemuseet da tur-programmet blev læst – og endnu flere gav begejstret udtryk for, at de ville komme tilbage igen, idet det korte besøg på mellem 30 og 45 minutter desværre kun gav mulighed for en overordnet introduktion til museet.

 • 11.11.2014

  Udgivet den 13. november 2014

  På den historiske dato – 11.11. – flagede Genforenings- og Grænsemuseet som i fjor – efter helt egne flagregler. Museets flag blev nemlig sat på halv kl. 8 – for igen fra kl. 11 til solnedgang at blive sat på hel stang. De tre timer på halv stang for at mindes de mange faldne sønderjyske sønner fra 1. verdenskrig. På hel stang flagedes for at fejre 1. verdenskrigs våbenstilstand.

  Et af museets støttemedlemmer, Annmarie Langballe, har sendt os disse billeder efter at hun den 11.11. deltog jeg i mindehøjtideligheden for 100 året for 1. verdenskrig i Marselisborg Mindepark.

  11.11.2014Hendes morfar, Jørgen Jørgensen, Augustenhof, Als, faldt ved Soissons den 12.januar 1915 og da hun ikke kunne komme til mindearrangementet i Broager og Sønderborg i august, tog hun til Aarhus den 11.11.

  Prinsens Musikkorps spillede og årets taler var, chefen for Jydske Dragonregiment, oberst Kurt Mosgaard. Efter kransenedlæggelsen spillede musikkorpset Kongernes Konge”, hvor alle sang med.

 • Foredrag sprængte alle rammer

  Udgivet den 13. november 2014

  En engageret fortæller...

  En engageret fortæller…

  Forhenværende skoledirektør Ib Hansen holdt den 11.11. med en helt personlig vinkling på, hvad der skete dengang i 1860-erne og frem til Genforeningen, et fremragende foredrag om “OVERMOD OG ROMANTIK I 1863-64″ Komponist og pianist Bente Ibenfeldt sørgede musikalsk for at alle kom i rette stemning.

  Ib Hansens kalejdoskopiske indspark var mange og bredtfavnende og indeholdt bl.a. beretningen om den tids toneangivende kendisser, fjendens krigsrov – de døde danske soldaters støvler – og historien om slagets eneste danske faldne marinesoldat i 1864. Han sejlede med panserkrydseren Rolf Krake. Historien om §5 – ikke bare den fra Prag-fredens §5. – Nej, historien om to lokaliteter i syddanmark opkaldt efter fredens §5 – nemlig i kroen i Stevning på Als og ” Æ Kleinbahn”- trinbrættet ved mellem Erlev og Pamhule indgik også i historiedygtige Ib Hansens foredrag, som sprængte museets foredragsrammer da godt 60 tilhørere – en enkelt endda fra Ringe på Fyn – mødte op på museet, så foredragsholder, gæster og bestyrelse, i al hast måtte flytte over på Den gamle Grænsekro på den anden side af landevejen kort før foredragsstart. Takket være kroejer Lars Bo Andersens velvillighed lykkedes det med kun få minutters forsinkelse at komme i gang med en herlig aften, hvor Ib Hansen havde et godt og fast greb om både danmarkshistorien og tilhørerne.

  Foto: Jørgen Ibenfeldt

 • Foredrag: “OVERMOD OG ROMANTIK 1863-1864”

  Udgivet den 12. oktober 2014

  Ib Hansen

  Ib Hansen

  OVERMOD OG ROMANTIK 1863 – 1864– det er titlen på et foredrag, som fhv. skoledirektør Ib Hansen, Kolding holder på Genforenings- og Grænsemuseet tirsdag d. 11.11.2014 kl. 19:30-22:00.
  Død og lemlæstelse. Blod og tårer. Et mangeårigt nationalt traume. Det blev resultatet af De Slesvigske Krige. Tidligere børne- og uddannelsesdirektør i Kolding Kommune Ib Hansen vil i sit foredrag komme ind på baggrunden for den ulykkelige krig i 1864 og krigens konsekvenser. I foredraget vil han berøre de lokale konsekvenser for egnen mellem Kolding og Haderslev i det tidsperspektiv, der spændes ud mellem Treårskrigen 1848-50, krigen 1864 og Genforeningen i 1920.
  Et par sange vil der også være plads til – og den musikalske sangledsagelse leveres naturligvis af komponist og pianist Bente Ibenfeldt, Christiansfeld.
  Museet er åbent fra kl. 18:00 den 11.11. – med gratis museumsadgang for aftenens foredragsgæster.
  Entré til aftenens foredrag: 50,- kr

 • Alle tiders aften…

  Udgivet den 3. oktober 2014

  Allerede en time før fordragsstart sad den første tilhører klar!! Og spændende var det. Våben, specialudtryk – og foredraget om 1864 – gik op i en fantastisk enhed. Han er bare så suverænt god, den fhv. vicepræsident for Vaabenhistorisk Selskab, Niels Elsborg fra København. Midtvejs – i pausen – diverterede Lars Bo Andersen fra Den gamle Grænsekro med et flot pølsebord, som det for nogen var svært at trække sig tilbage fra, da arrangøren ringede ind til 3. og sidste runde… Bente Ibenfeldt spillede så smukt – både før foredraget – og efterfølgende til sangene, da foredraget gik i gang…. Stemningen var helt i top for de knapt 60 deltagere…
  Foto: Jørgen Ibenfelt101_5878-1

 • Køb NIELS ELSBORGS bog om 1864 TIL SÆRPRIS

  Udgivet den 28. september 2014

  Niels Elsborgs bog

  Niels Elsborgs bog

  Når foredragsholderen, forhenværende vicepræsident for Vaabenhistorisk Selskab, Niels Elsborg på tirsdag holder sit foredrag om 1864, på Den gamle Grænsekro, vil det være muligt at købe hans bog til en SÆRPRIS på blot – 200,- kr. Normalprisen er 300,- kr.
  Elsborgs bog – KRIGEN 1864 – med dagbogsoptegnelser af bl.a. Lieutenant V. Fabricius – handler om krigens gang, med fotos af soldaterne, deres våben og udrustning. Elsborg signerer gerne sin bog. Det er endnu muligt at reservere plads til Elsborgs foredrag den 30.9. kl. 19:30 om Krigen 1864. Foredraget holdes på Den gamle Grænsekro og koster 100 kr. – incl. pølsebord i pausen.

 • Genforenings- og Grænsemuseet har medvind i 2014.

  Udgivet den 24. september 2014

  Trappen fra 1877 fører til nuværende arkiv på 1. sal

  Trappen fra 1877 fører til nuværende arkiv på 1. sal

  Genforenings- og Grænsemuseet har medvind i 2014.
  Sådan skriver JydskeVestkysten i dag, og det er da også ganske rigtigt. Museet har indtil nu haft et travlt, godt og positivt år, men tre begivenheder “topper” – og har især gjort indtryk.

  Museet fik Kolding Kommunes Kulturpris 2014. – Museet fik af et ægtepar testamenteret 922.850,25 kr. og museet fik den 18. september den glædelige meddelelse, at Kolding Kommunes Byråd har afsat en million kroner i 2017 til museets ønske om en tilbygning.

  ØNSKET om TILBYGNING har stået højt på bestyrelsens ønskeseddel i mange år – og omfatter en tilbygning  indeholdende nyt arkiv incl. brandbokse, pc ére og anden nødvendig arkivindretning – i stueplan. Desuden værksted med faciliteter til småreparationer, indramning af billeder, forberedelse af særudstillinger m.v., et kontor, et te-køkken og gerne – hvis det er en mulighed – en kombineret udstillings-foredragssal – med plads til 70 personer, hvor der kan synges, vises film, holdes foredrag og oplæsninger m.v.; men der er naturligvis mange løse ender: indretning med møbler, av-udstyr, brandsikre skabe, fyrets kapacitet, tyverisikring, alarm m.m. at tage stilling til.

  Desuden forestår en nødtørftig, men nødvendig LOFTSRENOVERING i den ældste bygning.
  Loftet rummer i dag museets arkiv på bare ca. 20 kvm – og kontor – ca. 16 kvm. En renovering vil bl.a. indeholde nedrivning af skorsten (p.g.a. løbesod), ny trappe til førstesalen, idet den nuværende trappe er fra 1877 – og ganske nedslidt. Eksisterende vægge fornyes og ny gulvbelægning lægges. Både lofter og vægge ny-isoleres – og derudover skal også el-installationerne have et “løft”.

  Alt dette, som bestyrelsen i flere år har drømt om, er nu pludselig i løbet af 2014 kommet indenfor realiserbar rækkevidde. Forventning til ønskernes finansiering har udviklet sig ret hurtigt, for indtil 17. august i år, var vejen frem at ansøge fonde om hjælp til museets ønsker.
  Ind fra sidelinien kom så omtalte arv – og her i september 2014 Byrådets flotte tilsagn om en rund million i 2017. En helt ny situation, som vi nu med tak vil forholde os til.  

  Sidstnævnte betyder, at bestyrelsen nu har tiden indtil 2017 til – med professionel hjælp  (arkitekt m.fl.) – at projektere den – OPTIMALE mulighed – for en til- og ombygning. Og dermed få et stort ønske opfyldt i forhold til en velfungerende museumsdagligdag. Og det er vi rigtig mange, som glædes over – ja helt fra Roskilde og Tønder er der kommet mails med glade ønsker til museets frivillige.

  I øvrigt har følgende begivenheder været i focus på museet i 2014 (enkelte kan vi endnu glæde os til):

  02-03-2014
  Kolding Kommunes Kulturpris
  14-03-2014
  Genudgivelse af bog om Kongeågrænsen
  03-04-2014
  Foredrag om Grænsegnedarmeriet 1839-1869 ved forfatter Aage Emil Hansen
  13-05-2014
  Donation: Odd Fellow Loge nr. 15, Kolding – 5.000 kr.
  17-05-2014
  Bustur til Frederiksborg Slot og Kastellet – 46 personer deltog
  01-06-2014
  Historisk løbe-lunte-travetur (årligt tilbagevendende)
  01-06-2014
  Vandreudstilling: Fokus 1864 åbnes
  09-06-2014
  Klaver foræret af en Berdiin Olesens Fond, Kolding
  10-06-2014
  Donation: Forsikringsselskabet Sønderjylland Øst: 10.000 kr.
  10-07-2014
  DSK fane fra Fjelstrup kirke overdrages museet
  02-08-2014
  Museets kræmmermarked med 55 kræmmere (årligt tilbagevendende)
  17-08-2014
  Museet er gjort til universalarving: Arven er på 822.850,25 kr.
  10-09-2014
  Kollegialt museumsbesøg på Sygeplejemuseet i Kolding
  18-09-2014
  Kolding Kommunes budget vedtages: Museet får 1.000.000 kr. til museumsudvidelse i 2017
  30-09-2014
  Foredrag om 1864 ved fhv. vicepræsident i Våbenhistorisk Selskab, Niels Elsborg, København
  11-11-2014
  Foredrag: Overmod og romantik i 1863/64  – ved fhv. skoledirektør Ib Hansen, Kolding
  ????
  Sangaften på museet
  Fremadrettet
  Der skal bl.a. arbejdes med Stiprojekt langs grænsen , Nyhedsbrev og museets tilbygning omkring arkivforhold

 • Grænsestien trimmes…

  Udgivet den 21. september 2014

  Genforenings- og Grænsemuseets 500 meter lange sti – “Grænsestien” – langs med den gamle 1864-1920 grænse blev indviet i 2010. Den bruges flittigt af museets gæster, geocachere, motionister, hundeluftere og de tohjulede lokale, når de har brug for en genvej. Men stien har længe trængt til lidt naturpleje. Græsset skal slås, buskene skal beskæres og træer, som er væltet ind over det lille grænsevandløb, skal fjernes. Det har mange reageret på – bl.a. også Karsten Faaborg fra Christiansfeld Multiservice. Han har derfor henvendt sig til museet med et tilbud om at trimme og vedligeholde stien for bestyrelsen – henover efteråret – og uden beregning – alene for den gode museum-idé s skyld – og for derved at vise sin støtte til museets frivillige og museets historieformidling på dette historiske sted.

  I øvrigt er Karsten Faaborg næsten en del af grænsens historie. Han bor på sin fædrene gård – få hundrede meter fra Genforenings- og Grænsemuseet. Gården ligger på den – dengang – tyske side af grænsen. Karsten Faaborgs grandonkel, Niels Christian Faaborg, deltog som dansksindet sønderjysk krigsdeltager i 1. verdenskrig på tysk side. Han vendte ikke hjem – men døde på et krigslazaret den 15. april 1918 af lungehindebetændelse i Lithauen, hvor han blev begravet.

  Karstens farfar, Theodor J. Faaborg, legede som dreng oppe ved det tyske toldsted. Her oplevede han meget. Det har han inden sin død fortalt om på et bånd, som er blevet overspillet på CD, så hans beretning nu igen kan købes på Genforenings- og Grænsemuseet.

  Karsten i gang med buskrydderen

  Karsten i gang med buskrydderen

 • – Og så den ALLERSENESTE nyhed!

  Udgivet den 20. september 2014

  Genforenings- og Grænsemuseet er ved Kolding Byråds Budgetvedtagelse for 2015
  blevet betænkt med et beløb på 1.000.000 – skriver en rund million – i 2017 –
  til museets udvidelses- og renoveringsplaner.

  Viceborgmester Søren Rasmussen overrækker den glade nyhed til museets formand, Kaj G. Nielsen

  Viceborgmester Søren Rasmussen overrækker den glade nyhed til museets formand, Kaj G. Nielsen

  STOR, STOR tak for den bevågenhed vi får fra politisk side.

 • SPÆNDENDE FORDRAGSHOLDER PÅ BESØG

  Udgivet den 18. september 2014

  FOTO: Jørgen Ibenfeldt

  FOTO: Jørgen Ibenfeldt

  Tilmelding til foredraget kan ske til Den gamle Grænsekro på tlf. 7557 3218 – senest mandag den 29.9.2014 kl. 15.

  Helt unikt er det lykkedes Genforenings- og Grænsemuseet at få forfatter og fhv. vicepræsident i Vaabenhistorisk Selskab, Niels Elsborg, fra København til at holde et foredrag om 1864-krigen og Danmark, tabet af Hertugdømmerne m.m. Niels Elsborgs er en hyppig privat gæst i det sønderjyske, som han holder så meget af.
  Aftenens foredrag bærer overskriften “Krigen 1864 – en katastrofe for Danmark” og kan opleves tirsdag d. 30. september 2014, kl. 19.30 på Den gamle Grænsekro overfor museet. (Entré: 100,- kr. – incl. pølsebord)
  Foredraget omhandler bl.a. hvorledes soldaterne oplevede krigens virkelighed, hvad de havde af våben og udrustning. Hvad tænkte de, og hvordan med familierne derhjemme?
  Foredraget illustreres med PowerPoint og eksempler på krigens våben og udrustning. Desuden vil der være mulighed for køb af Niels Elsborgs bog: “Krigen 1864”. I det daglige er Niels Elsborg aktivmedlem af Kastellets Venner og Historiske Samling som rundviser.
  På billedet – taget af Jørgen Ibenfeldt – ses Niels Elsborg vise Genforenings- og Grænsemuseets kustoder, venner og bestyrelse rundt på Kastellet den 17. maj i år.

 • På museumsbesøg…

  Udgivet den 14. september 2014

  23 kustoder, museumsvenner og bestyrelsesmedlemmer fra Genforeningsmuseet var tirsdag den 10.9. på aftenudflugt til Dansk Sygeplejemuseum i Kolding.
  Aftenen havde et såvel socialt som fagligt sigte og startede med en meget flot introduktion til Sygeplejemuseet, givet af en af museets frivillige kustoder, Else Marie Thomsen.
  Det blev til et fint, inspirerende og tankevækkende kollegialt besøg, som Genforenings- og Grænsemuseet glæder sig til at kunne kvittere for med et returbesøg af Sygeplejemuseets frivillige ildsjæle ved en senere lejlighed.

  Genforeningsmuseets besøg sluttede med kaffe og aftensang hos bestyrelsesmedlem Peter Giødesen, Kolding.

  Fotograf: Jørgen Ibenfeldt

  Fotograf: Jørgen Ibenfeldt

  På billedet – taget af Jørgen Ibenfeldt – ses den cyklende hjemmesygeplejerske. Hendes arbejdsopgaver studeres og drøftes af kustode Povl Verner Hanen og museumsven, Ejnar Frandsen.

 • MUSEET ARVER….

  Udgivet den 17. august 2014

  Foto: Jørgen Ibenfeldt

  Foto: Jørgen Ibenfeldt

  En dag i september 2013 ringede advokat Anners P. Dahl og meddelte, at museet var gjort til universalarving efter et ægtepar, som havde levet et stille og nøjsomt liv blot 8 – 9 km fra museet.
  Siden 1995 har ægteparret trofast hvert år købt museets støttebevis – og lagt en gave på 500 kr. oveni. Museet har ligeledes hvert år kvitteret med et takkebrev for pengegaven, men har aldrig mødt ægteparret personligt.
  Sidst levende ægtefælle døde i fjor og det viste sig da, at ægteparret havde betænkt museet testamentarisk.  Arvesagen er blevet gennemført af advokatfirmaet Dahl og Bindeballe, Haderslev.
  Den 2. juli i år videresendte Skifteretten sagen til SKAT, som i sidste uge frigav beløbet til museet – 922.850,25 kr.

  Advokat Anners P. Dahl kunne derfor søndag den 17.8. overrække den store check til museet. Ved overdragelsen nævnte Anners P. Dahl bl.a. at ægteparret, som begge havde haft gode stillinger, var flyttet fra Sjælland til Sønderjylland – helt bevidst syd for den slettede grænse – for at nyde deres otium i en landsdel, som de beundrede og holdt så meget af  – blandt andet p.g.a. landsdelens historie. En landsdel, hvor det for befolkningen absolut ikke har været nogen selvfølge at være dansk.
  Arven giver museumsbestyrelsen mulighed for at iværksætte nogen af museets mange fremtidsplaner, og vil helt naturligt blive hovedemnet på museets bestyrelsesmøde den 26.8.
  Bl.a. er der store ønsker om nye og bedre arkivforhold, renovering af loftet på museets ældste bygning og bedre, besparende, belysningsforhold.
  Museets bestyrelse er selvsagt meget glad og taknemmelig for det store beløb, men glæden udspringer også i bevidstheden om, at et anonymt ægtepar har fulgt os i så mange år – og følt så meget for museets tanke, idé, formidling og frivillighed – at de på denne måde har betænkt os i deres testamente.
  Men et eller andet sted efterlader det også bestyrelsen med lidt tristhed, fordi vi ikke kan – og ikke har haft mulighed for – at sige de to ældre mennesker en stor tak – så vel for deres  positive museumstanker som for den arv, som nu er tilgået os.

 • FIN MARKEDSDAG

  Udgivet den 3. august 2014

  Det blev en fin markedsdag i går – lørdag den 2. august – bl.a. begrundet i det gode vejr og den omstændighed, at Jens Peters og Sunes marker blev færdighøstede før markedsdagen – og dermed gav os den luksus, at vi kunne disponere over hele 2 marker. Det gav mulighed for et indtag af alle de kræmmere, som var sat på venteliste. I alt deltog 55 kræmmere i dagens arrangement og det gav en pæn skilling til museets daglige drift. Vi fik en fantastisk pressedækning op til dagen. Ugen før i Christiansfeld Ugeavis og JydskeVestkysten. I ugen lige op til arrangementet: presseomtale i Kolding og Haderslev ugeaviser. Den elektroniske omtale har jeg ikke styr på – udover, Facebook, Kultunaut og museet egen hjemmeside.

  I løbet af dagen opsøgte en landmand os med tilbud om bl.a. slåning og naturpleje omkring Grænsestien u.b. – og en gæst afleverede effekter til museets udstilling.
  Flere gange i løbet af dagen så stærk trafik på hovedlandevejen, at det gav kø-kørsel.

  Som i fjor: stor ros fik vi af kræmmere og markedsgæster for et hyggeligt og velbesøgt arrangement, som vi også skal se som en reklame for museet med alle de mange positive ambassadører, som forlod pladserne imellem kl. 15 og 16 uden at efterlade sig så meget som eet stykke affald.

 • Bagagerums- , Trailer- og Kræmmermarked

  Udgivet den 15. juli 2014

  Genforenings- og Grænsemuseet afholder i år for 4. gang et  Bagagerums-, Trailer- og Kræmmermarked.  Det sker den 2. august 2014 fra kl. 9-15 på museets store parkeringsplads syd for museet. Markedet plejer at samle rigtig mange gæster, som er på jagt efter et guldrandet køb.
  Salgssortimentet plejer at være stort – lige fra tante Odas bridgebord, Hans´ hjemmelavede fuglehuse og Kajs udrangerede gummihjul fra trækvognen til 10.000 andre spændende ting, idet flere af deltagerne er kræmmere  for en dag ud fra devisen: ”ryd op i gemmerne derhjemme – lad andre blive glade – og tjen en skilling”!
  Museets marked er velbeliggende – lige ud til vej nr. 170 – og over for Den gamle Grænsekro. Normalt er der en god lørdagstrafik imellem Kolding og Christiansfeld, hvor det må forventes at mange helt impulsivt stopper op og bliver markedsgæster.

  Børnekræmmere
  Der er i år også plads til børnekræmmere i museumshaven. Børnekræmmerne deltager igen gratis. –Der er dog den betingelse, at det ikke er fars nedlagte legetøjsforretning, som børnene sættes til at realisere, men at de sælger ud af egne ”overskudslagre” – som de nu er vokset fra.  Det forventes også, at der følger en voksen med børnene.

  Krofar hygger
  Også krofar på Den gamle Grænsekro er med på løjerne. Kroen tænder op under grillen på markedspladsen og står klar med grillpølser og drikkevarer til lækkersultne gæster.

  KræmmerplakatbilledeKræmmertilmelding kan ske på mail til Genforenings- og Grænsemuseet info@genforeningsmuseet.dk eller på tlf. 22831879. De sidste ledige facademeter vil blive solgt efter ”først til mølle”- princippet.

  Se kræmmerbilleder på hjemmesidens FOTOGALLERI-side.

 • SÅ ER FJELSTRUP-FANEN KOMPLET…

  Udgivet den 12. juli 2014

  Der blev igen sunget og spillet  så festligt på museet med musikledsagelse. Bente Ibenfeldt og museets nyerhvervede klaver matchede hinanden særdeles godt.

  Anledningen var, at Menighedsrådet ved Fjelstrup Kirke gerne ville sikre, at det DSK-flag som i mange år har hængt i Fjelstrup Kirke, kunne få et bedre klimamæssigt sted at blive opbevaret. Og det er helt bestemt en kærkommen opgave for Genforenings- og Grænsemuseet. Omkring 45 personer deltog i den lille højtidelighed.

  Fanen blev overrakt af menighedsrådets formand Randi Johansen og næstformanden, Jenny Grodt Nissen.

  “Og her står vi så – Den 10. juli. En dag hvor DSK-fanen gerne måtte bruges! Dagen for det berømte Kongeridt over den slettede grænse. Lige uden for museets vinduer. I dag for 94 år siden.

  Dagen i dag er valgt med omhu, for kun på bestemte dage måtte en DSK-fane bruges. Foreningens flagreglementet tilsagde flagning, således:

  – 10. februar, Afstemningsdag- 15. juni, Valdemarsdag – 10. juli, Kongens ridt over Grænsen i 1920 – Den første søndag i august – Årsmøde for DSK i Aabenraa – 11.11. kl. 11.00, Våbenstilstandsdagen for 1. verdenskrig  – og ved et DSK-medlems begravelse.

  Jeres fane repræsenterer såvel et stykke lokalhistorie som et stykke sønderjyllands – og danmarkshistorie”, sagde Kaj G. Nielsen bl.a. ved overdragelsen, inden 87-årige Johannes Grodt fra Sommersted slog en sølvplakette på fanestangen med faderens navn og data. Faderen, Jokum Grodt var med i 1. verdenskrig – og DSKs sidste fanebærer. Han døde i 1985 som det sidste DSK-medlem i Fjelstrup.

  DSK blev oprettet en aften den 30.oktober 1936. Da sad 5 tidligere krigsdeltagere på Gæstgivergården Frej (det sønderjydske ord for FRED) i Christiansfeld , og som så ofte før, blev der talt om oplevelser under krigen. Samtalen kom også til at dreje sig om Nazismen i Sønderjylland. De 5 blev enige om at gøre et forsøg. Foreningens navn blev FORENINGEN AF DANSKSINDEDE SØNDERJYDSKE KRIGSDELTAGERE. Foreningens formål skulle være at samle alle dansksindede krigsdeltagere uden hensyn til stand og stilling eller partipolitisk sindelag til et værn om medlemmernes hjem mod nazismen. DSK eksisterede i 70 år – indtil foreningen blev nedlagt ved et møde på Folkehjem den 30.7.1988. 32 medlemmer lukkede og slukkede.

  Johannes Grodt tjekker om sølvpladen er fæstnet rigtigt...

  Johannes Grodt tjekker om sølvpladen er fæstnet rigtigt…

  Leif Gr. Thomsen læste efter faneoverrækkelsen navnene på de 61 afdøde lokalmedlemmer op – og læste et digt på alsisk af den alsiske digter Martin N. Hansen – inden Kaj G. Nielsen rundede arrangementet af med en stor tak til Menighedsrådet og Menigheden ved Fjelstrup Kirke for den tillid, de ved denne deponering af fanen viser museet.

 • DSK-fanen fra Fjelstrup

  Udgivet den 5. juli 2014

  Med DSK-fanen fra Fjelstrup Kirke lukkes endnu et historisk kapitel

  I april måned fik Genforenings- og Grænsemuseet følgende henvendelse fra Menighedsrådet ved Fjelstrup Kirke. “Vil I passe godt på vores DSK-fane”?

  Den opgave ser museumsbestyrelsen som en både naturlig og velkommen tillidsopgave.

  For år tilbage – sådan erindrer tidligere bestyrelsesmedlem i Genforenings- og Grænsemuseets bestyrelse, Leif Gr. Thomsen, Anslet, det – sad den sidste fanebærer i DSK – Fjelstrup, Jokum Grodt, i Fjelstrup Kirke ved en kirkelig handling med et godt og fast greb om den DSK fane, som nu af Menighedsrådet ved Fjelstrup Kirke bliver deponeret hos Genforenings- og Grænsemuseet.

  Jokum Grodt døde i 1985, men hans navn bringes nu igen i erindring ved overdragelsen af den gamle fane, idet hans søn, Johannes Grodt – 87 år – fra Sommersted på Genforenings- og Grænsemuseets initiativ vil blive bedt om at fæstne en sølvplade med faderens data på fanestangen sammen med de mange andre sølvplader med bortgangne DSK´eres  navne. Dermed er fanestangen komplet – og ringen omkring DSK´s lokalforening i Fjelstrup sluttet, inden fanen bliver sat op på Genforenings- Grænsemuseet. Sølvskjoldet er doneret af guldsmed Karl Olof Kruse, Haderslev.

  Fanen er en DSK-fane. DSK står for Dansksindede Sønderjyske Krigsdeltagere, en forening, der blev stiftet på Våbenstilstandsdagen 11. november 1936 som et særdeles nationalt samlingssted for sønderjyder, der havde deltaget i den store krig 1914-18. En krig, som ikke var deres, men som de var nødt til at deltage i, fordi de jo på det tidspunkt var tyske undersåtter.
  Nu er der ingen DSKere tilbage. DSK´erne lukkede og slukkede foreningen den 30.7.1988. Flere af de 32 fremmødte DSK´ere kunne ikke hilse de 18 faner stående. Også det ni-foldige hurra for Dronningen, måtte nogle udråbe siddende. – Kræfterne var sluppet op. Nu er de alle borte.

  Fanen tilhørende Fjelstrups lokale DSK-forening blev efterfølgende hængt op i Fjelstrup kirke, men i forbindelse med en forestående restaurering af kirken har Menighedsrådet nu genovervejet værtsskabet – og fundet, at en placering på Genforenings- og Grænsemuseet ved Frederikshøj nord for Christiansfeld ville være bedre og mere rigtig. Både for fanen, som trods alt gerne skulle holde i mange år endnu – men også for historien omkring fanen og de Dansksindede Sønderjyske Krigsdeltagere. En historie, som Genforenings- og Grænsemuseet i forvejen formidler.

  Museet  har lovet Menighedsrådet at fanen vil få en smuk og iøjnefaldende placering i forbindelse med den bestående DSK-udstilling med pc-præsentation af foreningen, plancher og det meget smukke træskjold, der beskriver, hvorledes DSK blev stiftet den 11. november 1936 på Frej i Christiansfeld – på netop årsdagen for våbenstilstanden for 1. verdenskrig………
  Fanens  overdragelse i museets varetægt finder sted den 10. juli 2014 kl. 15, hvortil alle interesserede er velkomne.

 • Igen en god dag for museet

  Udgivet den 15. juni 2014

  Forsikringsselskabet SØNDERJYLLAND ØST G/S´S FOND har igen i år betænkt os med et legat. Tirsdag den 10. juni var der på forsikringsselskabets kontor uddeling af i alt 50 legater. Museet blev betænkt med 10.000 kr., hvoraf en del af beløbet er øremærket til el-arbejde på museet – bl.a. installation af ny el-tavle med automatsikringer og opdatering af HFI-relæ m.m. – alt sammen for at opnå en bedre driftsikkerhed.

 • Lektørudtalelse fra Dansk Biblioteks Center (DBC)

  Udgivet den 15. juni 2014

  Museets genudgivelse af bogen om Kongeågrænsen er nu blevet vurderet i en lektørudtalelese af DBC.

  Lektørudtalelse

  DBC leverer data og formidlingsløsninger til bibliotekerne, så borgerne let finder den information de søger og bliver præsenteret for dem på en forståelig og anvendelig måde. Bl.a. udsender de lektørudtalelser, som skal styrke det enkelte bibliotek i at tage stilling til anskaffelse af et materiale. En lektørudtalelse skal indeholde en vurdering af anvendelsesmuligheder/målgruppe/niveau, en beskrivelse af bogen,  en sammenligning med anden relevant litteratur til målgruppen inden for genren/emne og en vurdering af bogens kvalitet og en samlet konklusion. Se lektørudtalelsen på denne side.

 • ER TALLET 80 MON MUSEETS LYKKETAL…

  Udgivet den 5. juni 2014

  De sidste mange arrangementer på museet har hver gang kunnet samle omkring 80 deltagere.

  Søndag den 1.juni var heller ingen undtagelse. Her samlede museets dobbelt­arrangement også omkring 80 personer til den festlige åbning af 1864-udstillingen – og knap så mange til den efterfølgende HISTORISKE gå-, lunte-, trave-, løbetur.

  Dagen startede festligt med Bente Ibenfeldts velkomstmusik på museets nye elektriske klaver forud for den egentlige åbning, som blev foretaget af formanden for Kulturudvalget i Kolding, Jesper Elkjær. Han bandt en tråd fra 1864 op til dagens grænsekonflikter – bl.a. i Ukraine – og takkede initiativtagerne bag Fokus 1864 for samarbejdet omkring vandreudstillingen, som fortæller, hvad 1864 betød rent lokalt. Fondsbestyrelsen for Berdiin Olesens Fond var både glade og tilfredse, og de øvrige gæster begejstrede, fordi man tydeligt mærkede den publikumsglæde, som var forbundet med præsentationen af det nye klaver, da Bente Ibenfeldt undervejs spillede to numre – begge egne kompositioner – for de fremmødte, nemlig “Kun et kys” – og Gråsten marchen. Sidstnævnte oveni købet spillet for H.M. Dronningen på Gråsten Slot af Livgardens Musikkorps for et par år siden.

  Efterfølgende blev “march-deltagerne” sendt af sted af Jesper Elkjær på de to ruter – hvor deltagerne  travede ruterne igennem på “quiz og tværs” og kom hjem igen til museet til festlige og flotte gaver, som var skænket af byens erhvervsdrivende.

  Genforenings– og Grænsemuseet siger STOR TAK til ALLE, som var med til at gøre den 1. juni til en rigtig god dag for alle.Tak til sponsorer, museumsvenner, gæster, tur­deltagere, hjælpere, til Berdiin Olesens Fond for det nye elektriske klaver og til formanden for Kulturudvalget Jesper Elkjær – for positiv medvirken ved åbning af 1864-udstillingen og som “starter” af Den HISTORISKE gå-, lunte-, trave-, løbetur.

  Det blev til to gode oplevelser takket være den fine opbakning fra alle.

  Bente Ibenfeldt spiller

  Bente Ibenfeldt spiller

 • Slagtebænk Dybbøl-uniform i 1864-udstillingen

  Udgivet den 29. maj 2014

  Montresoldat3Genforenings- og Grænsemuseets mini- særudstilling, som åbner på søndag den 1. juni  er næsten udstillingsklar og har netop fået tilføjet en ny kuriøs effekt: En soldateruniform fra 1864.
  Ganske vist en kopi – men ikke en hvilken som helst kopi, for uniformen har været brugt i forbindelse med indspilning af Bornedals film, “Slagtebænk Dybbøl”.  Udstillingen åbnes kl. 10 – og der er gratis adgang til museet hele dagen.

 • Bustur og fine gaver!!

  Udgivet den 19. maj 2014

  Så blev Kolding Kulturpris 2014-pengene brugt, da 45 frivillige fra Genforenings- og Grænsemuseet  lagde turen omkring Sjælland fra kl. 7 – 20 den 17. maj. Det blev en stor oplevelse for de fleste. Fra morgenstunden var humøret højt – og vejret godt.

  Humøret ekstra højt, fordi der dagen før var indløbet en melding fra Berdiin Olesens Fond om, at Fonden vil donere et beløb til indkøb af et elektrisk klaver til museet, så museets arrangementer kan suppleres med sang og musik.

  Første stop i Knudshoved, hvor de medbragte, hjemmebagte, boller blev nydt. Videre gik det til Frederiksborg Slot til den imponerende 1864-udstilling, slottes øvrige samlinger, slotskirken, slotshaven – og derefter en lækker frokostplatte – inden turen gik til Kastellet i København, hvor et af Genforenings- og Grænsemuseets trofaste støttemedlemmer – vicepræsident i Våbenhistorisk Selskab, Niels Elsborg, til daglig guide på Kastellet  – tog imod gruppen og i løbet af små 2 timer guidede rundt på Kastellet, i Kastellets samlinger, 6 x 6 alen små soldaterlejligheder, Kastel

  Niels Elsborg overrækker København Skoledirektions skrift fra 1920 til Kaj G. Nielsen

  Niels Elsborg overrækker København Skoledirektions skrift fra 1920 til Kaj G. Nielsen

  kirken og den skumle fængselscelle, hvor Struensee tilbragte sin sidste tid inden han blev halshugget på Fælleden.

  Niels Elsborg havde overraskende en gave med til museet – nemlig et lille skrift – kort over og beskrivelse af Sønderjylland – som Elsborgs far – ligesom alle andre skoleelever modtog i 1920 – udgivet af Københavns Kommunalbestyrelse. “Til minde om den lykkelige Dag i Danmarks Historie, da Nordslesvig genforenes med Fædrelandet….. for at du kan lære Sønderjyllands Kort, dets ejendommelige Landskaber og dets danske Førere gennem Trængselstiderne at kende….Der er flere Danske tilbage syd for vor Grænse, ligesom vi har faaet tysksindede og tysktalende Medborgere indenfor Danmarks Omraade. Vi Danske vil alle behandle Tyskerne hos os godt og vil virke for, at der på samme maade vises Retfærdighed mod de Danske i Mellemslesvig. Syng af dit fulde Hjerte de smukke ange om dit Fædreland og dit Modersmaal”, slutter Skoledirektionens introduktion til skriftet.

 • 1864-udstilling snart klar

  Udgivet den 15. maj 2014

  Den 1. juni kl. 10 åbner Kolding Kommunes Kulturudvalgsformand, Jesper Elkjær, Genforenings- og Grænsemuseets mini-udstilling om 1864-krigen. Her ses i udstillingen bl.a. den cirkulerende fællesudstilling “Fokus på 1864” om krigens betydning på det lokale plan – belyst i 9 roll-ups, fremstillet af flere af kommunens lokalhistoriske arkiver, Kongeåmuseet, Koldinghus og Genforenings- og Grænsemuseet. På museet arbejdes p.t. på højtryk for at blive færdig med udstillingen. Bl.a. skal man have monteret nye montrer – og have fundet kuriositeter frem fra museets gemmer. Desuden vises en billedserie fra illustreret Tidende, 1864, med tegninger fra bl.a. Dybbøl i 1864, Lidt om den nye Toldlov af 1864, som var en konsekvens af den nye grænse, samt en soldats sidste brev hjem til familien. Historien om en lille hornblæser med familie i dagens Christiansfeld – og efter aftale med forfatter Hanne Reintoft   – et uddrag af hendes bog “Nu er det længe siden” om hustruens rørende omsorg for sin mand, den 47-årige frivillige soldat Jens Peter, som hårdt såret i Dybbøl skanserne bringes hjem – og dør i hjemmet på Broagerland. Desuden kan man i en oldtimer-radio høre H.P.Hanssens 3 minutters fortælling fra 1933 om stormen på Dybbøl i 1864.Logo_Fokus 1864

 • HISTORISK LØBE-, TRAVE-, LUNTETUR

  Udgivet den 15. maj 2014

  løblogoSøndag den 1. juni 2014 sker det igen!
  Dagen, hvor det ”historiske” løb for hele familien – uanset om man er til motionsløb eller luntetur -afvikles for 3. gang med mulighed for at få genopfrisket den del af danmarkshistorien, som handler om 1864 og Genforeningen.
  Arrangementet er åbent for alle, som gerne vil bevæge sig – og som bonus få en naturoplevelse i tilgift. Motionister, stavgængere, kapgængere, vandrere, familier med børn, børnebørn, hunde og barnevogne. Alle er velkomne – også til at være med i almindeligt søndags-hyggeturs-slentre-tempo, hvor der kan samles appetit til hjemmefrokosten – eller en lækker grillpølse over lidt familiehygge ved den åbne grill ved museet – samtidig med at man får en på ”opleveren”. Kort sagt: for ALLE, som kan lide frisk luft og en sjov oplevelse.
  Løbet skydes i gang af kulturudvalgsformand Jesper Elkjær denne søndag i juni måned kl. præcis 11:00 på pladsen foran Genforenings- og Grænsemuseet. Der er to overkommelige ruter på henholdsvis 2,6 og 6,0 km.
  Undervejs er der indlagt spørgsmål ved de historiske poster. Alle tilmeldte udstyres med et svarkort. ”Risikoen” ved at svare rigtigt på posternes spørgsmål er højst, at man kan vinde en af de mange flotte præmier, som flere af byens handlende har sat på højkant til de forhåbentlig mange historieinteresserede løbere, motionister og familier
  Vel hjemkommet fra løb eller travetur er der mulighed for at slukke tørsten og købe en grillpølse, som personale fra Den gamle Grænsekro står klar med.

  Startgebyret – incl. en museumsbillet til Genforenings- og Grænsemuseet – er 35 kr. for voksne. Børn mellem 10 og 15 år betaler 10 kr. – og børn under 10 år deltager gratis ifølge voksne.
  Overskuddet fra løbet går ubeskåret til driften af Genforenings- og Grænsemuseet.

 • Odd Fellow Donation til museet

  Udgivet den 15. maj 2014

  oDD fELLOWOdd Fellow Logen, nr. 15 Odin, Kolding donerede den 13. maj mange penge til 7 modtagere – heriblandt Genforenings- og Grænsemuseet. Museets forretningsudvalg deltog i den højtidelige overrækkelse, som fandt sted i logens festlokale. Museet modtog 5.000 kr. – øremærket til den forestående 1864-udstilling, som åbnes 1. juni d.å.

 • FRIVILLIGE TA´R PÅ TUR FOR KULTURPRISPENGE

  Udgivet den 7. maj 2014

  GenforeningsbusKolding Kommunes kulturpris 2014, som i år tilfaldt Genforenings- og Grænsemuseet, bestod af et flot diplom – og en kontant pengegave på 10.000 kr.
  Dette beløb skal nu bruges, så den 17. maj tager 42 museale ildsjæle på bustur til Sjælland for pengene. Første stop bliver Frederiksborg Slot i Hillerød, som generøst og kollegialt åbner dørene, for de mange frivillige, når vi ankommer for at se Frederiksborgmuseets flotte udstilling om 1864-krigen – vist ved hjælp af historiske malerier. Undervejs på turen sørger 2 bestyrelsesmedlemmer for både boller og andet bagværk til kaffen og frokosten indtages på en hyggelig café i Hillerød.

  Efter frokost fortsættes til Kastellet i København, hvor et af Genforenings- og Grænsemuseets trofaste støttemedlemmer – vicepræsident i Våbenhistorisk Selskab, Niels Elsborg – tager imod gruppen og i løbet af små 2 timer vil guide rundt på Kastellet og i Kastellets samlinger – inden hjemturen til Christiansfeld. Hermed er pengene brugt! – Ikke til driften af museet! – Men til belønning og anerkendelse af de frivilliges store arbejdsindsats på museet. Helt i tråd med tankerne bag Kolding Kulturpris 2014.

 • STOR ROS TIL KOLDING KOMMUNE

  Udgivet den 25. april 2014

  En henvendelse fra Genforenings- og Grænsemuseet til Kulturudvalget i Kolding Kommune er blevet ekspederet meget hurtigt. Stor ros for det. Vi har fået et hurtigt svar tilbage fra kulturudvalgsformand Jesper Elkjær, som lige før påske bad forvaltningen om at undersøge henvendelsen fra Genforenings- og Grænsemuseet om mindestenen og flagstangen ved Kærmølle.

  Genforenings- og Grænsemuseet fik for nylig en venlig ment henvendelse vedrørende Kærmølle. På trods af venligheden var vedkommende lidt pikeret over det triste syn, som møder forbipasserende ved den tidligere grænseovergang (1864-1920) ved Kærmølle – nemlig en trist historisk mindesten med en svært læselig inskription, som nok bør males op – og en (lidt) skæv flagstang, fuld af grønne alger – og en flagline som blæsten har ført op i nærmeste træ, hvor linen nu sidder fast.

  Vedkommende, som henvendte sig, mente fejlagtigt at vide, at Genforenings- og Grænsemuseet skulle være ansvarlig for mindesten og flagstang, men vi måtte melde hus forbi – vi ved ikke engang, hvornår der sidst er blevet flaget i Kærmølle – eller hvem den ansvarlige flaghejser er.

  På Kolding Kommunes hjemmeside henvises som kildemateriale til bogen Genforeningsmindesmærkernes Historie. Kolding, 1939 – skrevet af Johannes Vejlager, kan man læse følgende om sten og flagstang:
  “Efter Genforeningen 1920 lod ejeren af kær Mølle Poul Dall en sten rejse på det sted, hvor der indtil Genforeningen stod en grænsepæl med det tyske rigsmærke. Ved stenen rejstes også en flagstang, hvorfra dannebrog vajer hver dag. (sidstnævnte oplysning er jo forkert, men har sikkert haft sin rigtighed tidligere/mus.) – I stenen er indhugget årstallene 1864-1920 til minde om den tid, hvor hele Sønderjylland hørte under Tyskland”.

  Stenen, som markerer 1864-1920 grænsen ved Kærmøll

  Stenen, som markerer 1864-1920 grænsen ved Kærmøll

  Forvaltningen har ganske hurtigt fundet ud af at flagstangen ikke er en del af mindesmærket. Flagstangen er ejet af en landmand, som nu agter at pille den ned. Stenen vil til gengæld blive malet op af kommunen, så årstallene 1864-1920 kan fortælle de forbipasserende, at her gik grænsen en gang i 56 år.
  Museet kan forslå, at der i tilgift hertil etableres en forklaringstavle til de historisk forbipasserende, videbegærlige turister.

   

 • GRÆNSESTI langs 1864-grænsen

  Udgivet den 10. april 2014

  Grænsestien ved museet, som også "geocacherne" har taget til sig...

  Grænsestien ved museet, som også “geocacherne” har taget til sig…

  Kolding Kommune har netop inviteret til et dialogmøde på Den gamle Grænsekro  omkring en etablering af en grænsesti.  For museumsbestyrelsen på Genforenings- og Grænsemuseet er det jo et særdeles glædeligt tiltag.  Idéen om en grænsesti har  ligget højt på museets ønskeliste siden 1997 – og så sent som for et par år siden var et par bestyrelsesmedlemmer fra museet til møde med repræsentanter fra Kolding Kommune omkring disse planer omkring en sti – både mod vest og øst set fra museet.
  Desværre har museets bestyrelse og frivillige ikke haft kræfterne til at løfte opgaven, så derfor modtages nyheden med stor glæde af bestyrelsen på museet, som nu kan se frem til at idéen måske kan effektueres.

  Genforenings- og Grænsemuseet indviede i 90-året for Genforeningen i 2010  ca. 500 meter grænsesti imellem hovedlandevej 170 og Tingskovhedevej øst for museet i håb om, at denne anlæggelse kunne være en spydspids for de videre planer for en grænsesti  ført ned til Kærmølle. Allerede i 1997 (22.1.1997)  afholdt Genforenings- og Grænsemuseet et møde med de lodsejere som ejede jord langs den gamle grænse imellem Genforenings- og Grænsemuseet og Kær Mølle. Mødet handlede om en mulig sti langs den gamle 1864-1920 grænse – i første omgang  planlagt fra Genforenings- og Grænsemuseet til Kærmølle.

  Udover lodsejerne og museumsbestyrelsen deltog  H.E. Ingolf, Greve af Rosenborg, Amtsborgmester i Sønderjyllands Amt, Kresten Phillipsen (som lovede amtslig anlæg af en mulig sti), borgmester i Christiansfeld Kommune, Jørgen From (som lovede kommunal vedligehold af en mulig sti) og som naturfaglig bisidder en begejstret statsskovridder – Carsten Ørnsholt.

  Ideen var, at lodsejerne skulle afgive/låne os en bræmme på 2 meters bredde over deres grunde  – langs med det gamle grænseforløb – et stykke jord, som på grund af gældende lovgivning alligevel ikke måtte bruges til dyrkning af noget som helst.
  Det handlede altså om, at få skabt en stemning og opbakning blandt de implicerede lodsejere, forankret i  – og motiveret ved – den succes museumsbestyrelsen havde haft i forbindelse med etablering af Genforenings- og Grænsemuseet – og således, at et stiprojekt kunne fremstå som en naturlig videreførelse af museets formidling.

  Der var ved mødet stor begejstring for tanken blandt de 17 deltagende lodsejere. Der var i alt 41 lodsejere impliceret i stien. De øvrige lodsejere (minus 2) viste også stor velvilje. Det blev dog således, at de to lodsejere, som ikke var med på ideen, fik lukket projektet. Ganske vist overvejede vi et stianlæg FREM til den første af de to lodsejere – for der at slutte stien. Men ideen blev henlagt – for igen siden at blive taget op et par gange – internt i bestyrelsen.
  Senere anlagde andre en sti omkring Hejlsminde Nor. Dette kunne måske være Grænsestiens fortsættelse – så man kunne føre grænsestien videre fra Kærmølle helt til Hejlsminde igennem dette smukke natur- og historiebugnende landskab.

  En avisartikel i JydskeVestkysten om, at man ude vestpå påtænkte et lignende stiprojekt langs med Kongeåen satte nye tanker i sving hos museumsbestyrelsen hos Genforenings- og Grænsemuseet: Hvad om vi på sigt fik gennemført vores eget stiprojekt som oprindelig tænkt – med en færdiggørelse af stien ud til Hejlsminde efterfulgt af en fortsættelse mod vest,  som kunne forbindes med den – af andre – planlagte  sti langs Kongeåen?  Herved kunne man præsentere en hel grænsesti tværs over Sønderjylland FRA Vester Vedsted TIL Hejlsminde. Måske et projekt til indvielse i 2020 – 100 året for Genforeningen. Eller før.
  Det er vel det, som nu skydes i gang af Kolding Kommune? Vi glæder os til at være med i arbejdet og håber, at planerne må lykkes.

   

   

 • Velbesøgt foredrag om GRÆNSEGENDARMERIET 1839 – 1969

  Udgivet den 4. april 2014

  Et vue ned over et udsnit af de mange fremmødte tilhørere. Foto: Jørgen Ibenfeldt

  Et vue ned over et udsnit af de mange fremmødte tilhørere. Foto: Jørgen Ibenfeldt

  Forfatter Aage Emil Hansens spændende lysbilledforedrag om Grænsegendarmeriets historie fra Holstens sydgrænse 1839, deltagelse i 1864 og Kongeåtiden frem til nedlæggelse i 1969 blev den 3.4. afholdt på Genforenings- og Grænsemuseet.

  53 interesserede tilhørere havde fundet vej til museet for at høre den spændende historie. Deltagerantallet overraskede arrangøren positivt, idet der denne aften var rigtig mange andre spændende og “konkurrerende” arrangementer i Kolding Kommune.

   

 • VAGTSKIFTE

  Udgivet den 2. april 2014

  Oluf Lykke Nielsen har i 4 år været Kolding Kommunes repræsentant i Genforenings- og Grænsemuseets bestyrelse – en post han har udfyldt på bedste vis. Bestyrelsen siger ham en stor tak for 4 års godt samarbejde.

  Farvel til Oluf Lykke Nielsen - og god dag til Søren Rasmussen

  Farvel til Oluf Lykke Nielsen – og god dag til Søren Rasmussen

  Ved Kommunalvalget i efteråret 2013 blev kortene blandet – og medlem af Kulturudvalget i Kolding Kommune, viceborgmester Søren Rasmussen, blev efterfølgende udpeget som Kulturudvalgets kontaktperson til museet. Det glæder Søren Rasmussen sig vældig meget til – og det gør museumsbestyrelsen også og byder velkommen til et godt fremtidigt samarbejde.

   

 • Foredrag om Grænsegendarmeriet 1839 – 1969

  Udgivet den 21. marts 2014

  GRÆNSEGENDARMERIET – 1839 – 1969
  Forfatter Aage Emil Hansens spændende lysbilledforedrag
  om Grænsegendarmeriets historie fra Holstens sydgrænse 1839, gendarmeriets deltagelse i 1864 og Kongeåtiden frem til nedlæggelse i 1969 afholdes den 3. APRIL 2014 kl. 19:30 på Genforenings- og Grænsemuseet. Prisen er kun 40,- kr.Gendarm1

  Her vil igen blive mulighed for at købe en forfattersigneret bog med hjem. Aftenens foredragsholder er nemlig ingen ringere end forfatteren bag Bogen ”KONGEÅEN – told og statsgrænse 1864-1920” som blev udgivet den 14. marts 2014 på Genforenings- og Grænsemuseet.

  Alle er velkommen.

   

 • Velbesøgt bogudgivelse på historisk dag

  Udgivet den 16. marts 2014

  Daniel overrækker den rød-hvide blomsterbuket til Grevinde Sussie

  Daniel overrækker den rød-hvide blomsterbuket til Grevinde Sussie

  H.E. Ingolf, Greve af Rosenborg og Grevinde Sussie, Koldings borgmester Jørn Pedersen og viceborgmester Søren Rasmussen og rigtig mange andre gode mennesker gjorde Genforenings- og Grænsemuseets udgivelse af bogen Kongeåen – Told- og statsgrænse 1864-1920 til en festlig begivenhed. Udgivelsen var fastsat til fredag den 14. marts – 150-året for oprettelsen af de tyske toldposter langs grænsen – og afstemningsdatoen i Zone II.
  På billedet  – taget af Jørgen Ibenfeldt  – ses Daniel overrække den smukke buket til Grevinde Sussie.

  Gæsterne hørte Genforenings- og Grænsemuseets formand, Kaj G. Nielsen, fortælle om baggrunden for bogudgivelsen, og om de gavmilde donationer, som gjorde udgivelsen mulig.

  Bogens forfatter, Aage Emil Hansen, fortalte, hvordan han var kommet i gang med at skrive bogen, og om det store arbejde med at skaffe alle bogens detaljerede oplysninger og de mange anekdoter. Koldings borgmester, Jørn Pedersen, benyttede lejligheden til både at ønske tillykke med den nye bog og med museets nylige tildeling af Kolding Kommunes Kulturpris 2014. Hele arrangementet blev akkompagneret af pianist Bente Ibenfeldt, som også sørgede for den musikalske underholdning, mens gæsterne stod i kø til en snak med forfatteren og en signatur i de nye bøger.
  Se her, hvad avisen “Der Nordschleswiger” har skrevet om arrangementet: http://nordschleswiger.dk/SEEEMS/20033.asp?artid=64796

  Bogen “Kongeåen – Told- og statsgrænse 1864-1920” kan købes på Genforenings- og Grænsemuseet i museets åbningstid, men kan også bestilles på museets hjemmeside, www.genforeningsmuseet.dk. Vejledende udsalgspris er 198 kr. – excl. porto – hvis man ønsker den fremsendt pr. post – men bogen er også på vej til førende boghandlere./KLH

   

 • Historien om 1864-grænsen – genfortalt

  Udgivet den 9. marts 2014

  Den gamle Grænsekro ved Frederikshøj var dansk toldsted

  Den gamle Grænsekro ved Frederikshøj var dansk toldsted

  Bogen ”KONGEÅEN – told og statsgrænse 1864-1920” udgives den 14. marts 2014 på Genforenings- og Grænsemuseet, Koldingvej 52, 6070 Christiansfeld under overværelse af bl.a. H.E. Ingolf, Greve af Rosenborg og Grevinde Sussie.
  Du er velkommen til at deltage ved bogudgivelsen – som starter kl. 14, hvor bl.a. Koldings borgmester Jørn Pedersen vil give bogen og museet et par ord med på vejen, inden du får mulighed bl.a. for at møde forfatteren – og lejlighed til at købe en signeret bog med hjem – til introduktionspris!

  Bogen giver et enestående indblik i livet omkring den ganske grænse i perioden 1864 til 1920.Det synlige bevis på Sønderjyllands adskillelse fra Danmark var først de hvidmalede grænsepæle , som senere blev erstattet af grænsepæle af sten. Uanset træ eller sten, så markerede de 1864-grænsen langs Kongeåen. De var nummereret fra nr. 1 ved Vester Vedsted til nr. 128 på den tyske side i Hejlsminde.

  Selvom stenene ikke synede af meget, betød de for sønderjyderne forskellen mellem at bo i Danmark og at leve under tysk overherredømme. Hvert punkt på grænsen har sine egne historier, anekdoter og tragedier.

  I bogen KONGEÅEN – told- og statsgrænse 1864-1920 tager Aage Emil Hansen læseren med på en rejse langs den gamle grænse. Han gør stop ved hver eneste grænseovergang, hvor han fortæller grænseovergangens historier og deler ud af de lokale anekdoter. Det er en enestående gennemgang af grænseområdet, og bogen giver et unikt indblik i livet omkring grænsen fra 1864 til 1920.Bogen er tidligere udgivet på forfatterens eget forlag, men den genudgives nu i en lettere revideret udgave i samarbejde med Genforenings- og Grænsemuseet i Christiansfeld den 14. marts 2014.Datoen for udgivelsen er ikke tilfældig; på den dag er det nemlig 150 år siden, at toldposterne på den tyske side af grænsen blev oprettet.Bogens vejledende udsalgspris vil efter introduktionen den 14.3. være 198,- kr., og den kan købes direkte fra Genforenings- og Grænsemuseet – bestilles på info@genforeningsmuseet.dk – eller på museet, når du besøger os. Forventeligt også hos førende boghandlere i løbet af kort tid.

  Bogens udgivelse er støttet økonomisk af Berdiin Olsens Fond, Ingrid Jensen, Hans og Ingrid Jensens Fond, Forsikringsselskabet Sønderjylland øst g/s Fond.

   

 • KOLDING KOMMUNES KULTURPRIS 2014

  Udgivet den 3. marts 2014

  PRISOVERRÆKKELSE Kolding Kommunes Kulturpris 2014KOLDING KOMUNES KULTURPRIS 2014 blev uddelt den 2. marts 2014 på Dorothea-teatret i Kolding. Genforenings- og Grænsemuseet var blandt de tre nominerede til prisen. Og vandt. Et flot diplom og en stor check på 10.000 kr., samt den store ære det er, at vinde en sådan pris! Alt sammen begrundet i den store ildsjælsindsats på museet. TV Koldings klip ses her:
  http://vimeo.com/88062784

  Nomineringen blev fra Kulturudvalgets side motiveret således:
  – I er et klart bevis på, hvordan det lange seje træk til sidst bærer frugt. Fra ingenting til flot museum på 21 år – kun ved hjælp af ildsjæle og et stærkt fællesskab.
  Med formand Kaj G. Nielsen ved roret har et stort antal ildsjæle gennem tiden været med til at stable museet på benene og sørget for at lave vedkommende og gode udstillinger for borgere fra nær og fjern. Genforenings- og Grænsemuseet lidt nord for Christiansfeld har i særlig grad betydning for folk i grænseområdet. Det samler folk fra nær og fjern og fortæller på fineste vis historien om det meget vigtige afsnit i den slesvigske danmarkshistorie om Genforeningen og det berømte kongeridt over den slettede grænse, som fandt sted den 10. juli 1920 uden for museets vinduer.
  Kulturen bryder grænser, og det er Genforenings- og Grænsemuseet om nogen garant for. Derfor er museet nomineret til årets kulturpris.

   

 • Fokus 1864 – lokale historier i Kolding Kommune

  Udgivet den 9. januar 2014

  Logo_Fokus 1864I anledning af 150-året for slaget på Dybbøl og tabet af Sønderjylland er Koldings lokalhistoriske institutioner og foreninger gået sammen om en fælles vandreudstilling. Udgangspunktet er 1864 og hvilke konsekvenser det fik for området. Gennem 9 roll up bannere fortælles en række lokale historier med afsæt i forskellige steder i kommunen. Ligesom fortællingerne er en rejse rundt i kommunen, således vil udstillingen også gennem de næste 9 måneder i 2014 rejse rundt i hele Kolding Kommune.

  Udstillingen åbnes torsdag den 16. januar – på den historiske dag, hvor Bismarck afgav sit ultimatum til danskerne. Åbningen finder sted på Christiansfeld Bibliotek kl. 15.00. Her vil bl.a. Kulturudvalgets formand Jesper Elkjær tale og Tågelund Koret vil stå for den musikalske underholdning. Der er gratis adgang og alle er velkomne!

  INVITATION TIL UDSTILLINGSÅBNING

  Åbning af FOKUS 1864:

  Torsdag den 16. januar 2014 kl. 15.00 på Christiansfeld Bibliotek, Gl. Kongevej 3, Christiansfeld

  Program:

  – ”Slumrer sødt i Slesvigs jord” v. Tågelund Koret
  – Tale ved kulturudvalgsformand, Jesper Elkjær
  – ”Det haver så nyligen regnet” og ”I Danmark er jeg født” v. Tågelund Koret
  – Tale v. Poul Berrig, Kongeåmuseet (introduktion til udstillingen og udstillingskonceptet)
  – Tale ved Jytte Ludvigsen, Christiansfeld Lokalarkiv
  – Udstilling og reception

  På vegne af Lokalhistorisk Udvalg

  Lene Wul, Stadsarkivar

  Udstillingen er skabt i regi af Lokalhistorisk Udvalg og kommunens kulturpulje har venligst støttet udstillingen.

  Udstillingens bidragsydere:
  Lokalhistorisk Arkiv for Hejls-Hejlsminde
  Genforenings- og Grænsemuseet
  Christiansfeld lokalarkiv
  Lunderskov Lokalarkiv
  Kongeåmuseet i Vamdrup
  Historisk Samfund for Sydøstjylland
  Kolding Stadsarkiv

  Derudover har Museet for Koldinghus bidraget med historisk konsultation og sparring under hele forløbet.

   

 • Genforeningskirken – Tyrstrup Kirke – jubilerer

  Udgivet den 4. december 2013

  Biskop Marianne Christiansen

  Biskop Marianne Christiansen

  Genforenings- og Grænsemuseet har ikke bare historien – men også historierne – fælles med Genforeningskirken, Tyrstrup Kirke, som 1. søndag i advent, 1. december 2013 kunne fejre 150 års jubilæum.

  Omkring 250 mennesker var mødt op til at fejre deres kirkes 150 års jubilæum. I mange måneder i forvejen har jubilæumsudvalget ved Tyrstrup kirke arbejdet på, at få jubilæumsgudstjenesten planlagt med alt, hvad dertil hører; at få biskoppen til at prædike, få Flyverhjemmeværnets Musikkorps til at spille og operasangerinde Bettina Hellemann Munch til at synge.

  Hele 2013 har af Tyrstrup kirke været udråbt som ”jubilæumsår” og mange af kirkens arrangementer har haft en eller anden form for tilknytning til kirken og dens forholdsvis ”unge” jubilæum.

  Kl. 10.30 lød de sidste bedeslag og den festlige gudstjeneste kunne begynde. Den første salme, ”Gør døren høj, gør porten vid” er skrevet af N. J. Holm (1778-1845), der var præst i Brødremenigheden. Denne salme samt et par andre, har fulgt kirken fra den spæde start i 1863 og de store jubilæer fremadrettet.

  Provst over Kolding Provsti, Grete Wigh-Poulsen var blandt de deltagende præster og hjalp biskop over Haderslev Stift, Marianne Christiansen og kirkens sognepræster, Annette Wiuf Christensen og Lene Thiim med at betjene menigheden ved nadverbordet.

  Ved den efterfølgende sammenkomst på Brødremenighedens Hotel, fik alle inviterede gæster en gave – et smukt nummereret kors med tilhørende bånd i de liturgiske farver. Korset kan bl.a. bæres på tøjet i mange sammenhænge. I korset er lodret indgraveret TYRSTRUP – og vandret KIRKE. I centrum af korset er bogstavet R fælles for de to ord. R kan tolkes som forkortelsen af REX – altså KONGE, fortalte sognepræst Annette Wiuf Christensen, da hun afsluttede den smukke jubilæumsfest.

  Genforenings- og Grænsemuseets gave til kirken i dagens glade anledning var et gavekort til en guidet rundvisning på Genforenings- og Grænsemuseet til en senere udflugt for kirkens samlede personale.

   

   

   

   

   

 • Præsentation af Sønderjyske Årbøger 2013

  Udgivet den 25. november 2013

  Veloplagt Hans Schultz HansenHistorisk Samfund for Sønderjylland præsenterede mandag den 25.11.2013 på Genforenings- og Grænsemuseet den nye årbog 2013 med spændende historier fra landsdelen for ca. 20 inviterede gæster og pressefolk.
  Ved præsentationen blev den flotte årbog udleveret og de fremmødte kunne træffe flere af forfatterne.
  Det er sædvanen tro meget forskellige artikler, som i år bliver præsenteret i Sønderjyske Årbøger 2013. Bl.a. har Historisk Samfund for Sønderjylland med årbogen taget hul på markeringen af 150-året for krigen i1864 og 100-året for starten af 1. Verdenskrig.

  Følgende forfattere, som har leveret artikler til årbogen, fortalte om deres artikler:

  Thomas Clausen – Kampen om tvangsmølleriets afskaffelse i hertugdømmet Slesvig 1836-1852
  Claus Pørksen – Kampen om Vesterhavsøerne i 1864.
  Anton Marckmann – Den menige danske infanterist i 1864-krigen.
  Mikkel Leth Jespersen – Om den duelige kaptajn og skibets interesse – et kærlighedsdrama fra Aabenraa-søfartens storhedstid.
  Jens Skrumsager Skau – gengiver i uddrag i årbogen de mere end 1.000 breve, som Sigurd Kloppenborg Skrumsager fra Københoved sendte hjem under krigen 1914 – 1918.
  Hans Schultz Hansen – i artiklen To drab og et attentatforsøg fremdrager forfatteren tre voldelige hændelser med mere eller mindre tragisk udgang for de implicerede fra årene 1945, 1946 og 1948

  Knud J.V. Jespersen – som ikke kunne være til til stede – fortæller i artiklen Christian X og Sønderjylland, hvilken central rolle det sønderjyske spørgsmål spillede for kongens handlemåde under Påskekrisen i marts 1920 og i forbindelse med Genforeningen få måneder senere.
  Kirsten Lylloff – som heller ikke var til stede, beretter i sin artikel Konfiskation af tysk ejendom i Sønderjylland efter 2. Verdenskrig om nogle af konfiskationslovens virkninger i Sønderjylland og Sydslesvig.Sønderjyske Årbøger er udkommet siden 1889 og udgives af Historisk Samfund for Sønderjylland, der har ca. 2.400 medlemmer. Årbogen er på mere end 300 sider. Se mere på www.hssdj.dk

  På billedet ses veloplagte Hans Schultz Hansen, medlem af redaktionsudvalget, byde velkommen på museet.

   

   

 • “Sønderjyder i krig for en fremmed sag” – foredragsaften

  Udgivet den 14. november 2013

  Den 11.11. blev flaget – efter forslag fra aftenens foredragsholdere – sat på halv på Genforenings- og Grænsemuseet kl. 8 – for igen fra kl. 11 og resten af dagen at vaje på hel stang.

  Museet var om aftenen igen vært ved en god foredragsaften på Den gamle Grænsekro. Allerede kl. 17:45 – da, vi ankom for at lukke op for at være klar til kl. 18 – var der gæster “på vent” – De stod på P-pladsen og sad i bilerne og var klar til at købe billetter og besøge museet.

  Vi fik af 4 fremmødte gæster spændende tilbud om effekter til museet – og så måtte vi øvrigt igen sætte 2 ekstra borde ind i foredragsssalen på kroen, så der kunne være plads til alle 80 tilhørere – heraf mange udenbys. En enkelt kom helt fra Århus. – Tilhørerne fik en formiddabel god oplevelse. Flot aften – skåret over den vanlige læst. Stor, Stor tak til Paul Rochler og til Leif Thomsen for deres indsigtsfulde, gribende, oplysende og tankevækkende indlæg

   

  Skyttegrav ved Somme 1917

 • Museet stormskadet…..

  Udgivet den 30. oktober 2013

  Museet klarede ikke frisag under stormen den 28.10. Der blev vendt godt og grundigt rundt på rigtig mange tagsten, men heldigvis kunne skaden udbedres allerede dagen efter stormen….Hus5-1

 • FOREDRAG: Første Verdenskrig – sønderjyder i krig for en fremmed magt 1914 – 1918

  Udgivet den 9. oktober 2013

  Aftenarrangement, hvor vi på forskellig vis vil mindes de faldne sønderjyder i 1. verdenskrig.Billede1

  Datoen 11. november er ikke særlig kendt ude i landet, men i Sønderjylland er det en af de datoer, man gennem årene har højtideligholdt, men som måske er på vej i glemmebogen.

  Det var den 11. november kl. 11 i 1918, at våbenstilstanden trådte i kraft efter 4 års bitter krig, en dato, der fik vidtrækkende betydning for den enkelte soldat, for sønderjyden, der var i krig for et flag, der ikke var hans, for dem derhjemme, for de involverede parter i krigen, både taberne og de sejrende.

  Alle disse forhold vil Leif Gr. Thomsen og Poul Erik Rochler belyse med deres foredrag om dem, der måtte gå i krig for en fremmed magt.

  Foredraget holdes på Den gamle Grænsekro.  Pris for foredrag: 40,- kr.

  Billetter kan købes på Genforenings- og Grænsemuseet fra kl. 18:00 den 11.11.2013. Gratis adgang til museet fra kl. 18 – 19:30 for de, der afhenter billetter til foredraget.

  I en midtvejspause vil der være mulighed for at købe en forfriskning, øl, vand, et glas vin – eller kroens dejlige kaffe med hjemmebagt kringle, som kan bestilles inden foredragsstart.

   

   

 • Besøg på TV-Syd

  Udgivet den 22. september 2013

  Malthe viser rundt i studiet33 museumsvenner, kustoder og bestyrelsesmedlemmer fra Genforenings- og Grænsemuseet var torsdag den 19.9. på en velfortjent aftenudflugt til TV-Syd. Målet for aftenturen var TV-Syds nye mediehus.
  Malthe, som går i 3.G på Munkensdam Gymnasium, har fritidsjob på stationen og han gav med sin store viden om alle funktioner i det travle hus, gruppen en særdeles kompetent rundvisning.
  Museumsgruppen startede aftenen med at se stationens præsentationsvideo. Efterfølgende en tur i garageanlægget for senere – efter aftenens udsendelse kl. 19.30 – at se resten af husets lokaler. Især var studiet og redigeringslokalerne – og mødet med aftenens studievært, journalist Søren Vesterby, – et sjovt og spændende indslag i aftenbesøget.

   

 • Lancaster sprængte alle rammer

  Udgivet den 13. september 2013

  Lancasterforedraget med Leif Gr. Thomsen den 12.9. på Den gamle Grænsekro var en publikumsucces. Genforenenings- og Grænsemusets bestyrelse, som havde arrangeret foredragsaftenen glæder sig over det store fremmøde – 81 tilhørere benyttede sig af tilbuddet, så man var nødt til at sætte ekstra stole og et ekstra bord frem.

  Spændende og meget vidende fortalte den veloplagte foredragsholder om besætningen på Lancaster R5702 som den 15. februar 1944 blev skudt ned over Fjelstrup-området af en tysk natjager. Der blev berettet om luftkrigstaktik, udvikling af stærke flymotorer, om kontakten til de efterladte, om andre flytyper, om bemandingen på bombefly, udrustning, bomber, maskingeværers skydehastighed og kaliber, og naturligvis også en snak om mindestenene ved Avnøvig – rejst til minde om disse tapre britiske flyvere. I pausen blev bøger, kortmateriale og vragdele fra den nedskudte Lancaster studeret ivrigt af de fremmødte tilhørere.

  2013 - Lancasteraften - interesserede publikummerTo af tilhørerne overrakte i pausen en gave med til Genforenings- og Grænsemuseet – nemlig et drengekonfirmandur – et lommeur – med inskriptionen på bagpladen ”Til minde om din Fader”. Det var en gave, som, drenge, der havde havde mistet en far under 1. verdenskrig fik til deres konfirmation. Også piger fik et sådant – i en mindre udgave..

   

 • Foredrag om nedskudt Lancaster ved Fjelstrup

  Udgivet den 19. august 2013

  lancaster20flyLancasteren med en 7-mands besætning er nok det mest kendte af de store britiske bombefly fra 2. verdenskrig, hvor RAF primært anvendte det på natlige togter over Tyskland og de besatte områder. Sammen med Handley Page Halifax og Short Stirling udgjorde Lancaster grundstammen i RAF’s Bomber Command under 2. verdenskrig. Statistisk set, blev en Lancaster skudt ned på sit syvende togt

  En sådan nedskydning skete den 15. Februar 1944 for Lancaster R5702 over Fjelstrup-området. Om aftenen ved 20-tiden blev den lille by brutalt revet ud af hverdagen, da det store britisk bombefly brændende faldt ned ganske tæt på.

  Næste morgen kunne man se 6 døde flyvere, de fik lov at ligge der i 6 dage . . . .

  Beretningen herom giver Leif Gr. Thomsen os den 12. september kl. 19:30 på Den gamle Grænsekro.

  Leif Gr. Thomsen har gravet i historien, haft kontakt til de dræbte flyveres familier, til maskinens hjemmebase. Og så har han samlet effekter fra styrtet – og sat hele historien om nedskydningen på skrift. Men ikke nok med det, for Leif Gr. Thomsen er også ophavsmand og ildsjælen bag mindestenene ved Avnøvig – rejst til minde om disse tapre britiske flyvere.

  Arrangør er Genforenings- og Grænsemuseet. Billetter kan købes på Genforenings- og Grænsemuseet fra kl. 18:00 den 12.9.2013. Gratis adgang til museet fra kl. 18 – 19:30 for de, der afhenter billetter til foredraget. I en midtvejspause vil der være mulighed for at købe en forfriskning, øl, vand, et glas vin – eller kroens dejlige kaffe med hjemmebagt kringle, som kan bestilles inden foredragsstart.

   

   

 • FULD DAMP PÅ

  Udgivet den 31. juli 2013

  I øjeblikket er der fuld damp på aktiviteterne på Genforenings- og Grænsemuseet. På lørdag den 3. august er der Bagagerums-, trailer- og kræmmermarked på museets P-plads med helikopterrundflyvning. I år sprænger tilmeldingerne fra kræmmerne alle rammer. 44 kræmmere og godtfolk har meldt deres ankomst med deres salgseffekter – stort og småt.

  Den 6. august holder museet en hyggeaften for museumsvennerne, som en beskeden tak for den daglig frivillige indsats. Ialt 52 deltager i arrangementet, som omfatter hygge omkring grillen – foredrag ved Leo Ranlev med hans skærsliberhistorier og ”synneborrehistorier” ved Leif Gr. Thomsen.
  Se evt mere på https://www.facebook.com/#!/groups/380718502027/

  I haven, som aldrig har været flottere end nu, passer 5 trofaste ”plæneklipperpiloter” og andre 6 flittige havefolk på, at haven hele tiden viser sig flot og smuk, når gæsterne besøger museet.

  Kustoderne – 16 i tal – heraf to nytilkomne i år – passer godt på museets samlinger og sørger godt for museets gæster, hvad enten vi taler om grupper, familier eller enkeltpersoner.

  Om kort tid går et par bestyrelsesmedlemmer i gang med at planlægge en udstilling, som i 2014 – 150-året for slaget ved Dybbøl – en udstilling som skal fortælle om nederlagets konsekvenser i lokalområdet.

  Og så er det jo stort, at vi inden for de sidste 2 uger foruden mange interesserede danske gæster også har haft besøg fra Tyskland fra en familie med forbindelse til vores store genforeningshistorie – nemlig familie til en af de danske amtmænd, som var med i Dybbøl i 1920.

  Desuden besøg fra Færøerne af Karen – en ildsjæl – som er museumsleder på et spændende præstemuseum på Færøerne.

  – Og så endelig besøget af det 77-årige hollandske støttemedlem Hans Spa, som vil donere et beløb til museet. Han er personlig en god ven af forfatteren Jussi Adler Olsen. – Jussi Adler Olsen kunne i øvrigt vise Hans Spa Genforenings- og Grænsemuseets hjemmesideomtale med historien om Hans´ besøg på museet få dage før de to venner mødtes i København, har vi netop erfaret via mail fra Holland…..

   

 • Hollandsk støtte

  Udgivet den 21. juli 2013

  Hans A. SpaLørdag var en trofast gæst på besøg hos Genforenings- og grænsemuseet. Det var hollandske Hans A. Spa, som gerne ville se sit navn på en af sponsorplaketterne i forhallen. Det kræver naturligvis et sponsorat, og det var Hans Spa da også klar med.

  Den nu 77-årige Hans Spa har været støttemedlem siden museet slog dørene op i 1995, og har ofte besøgt museet på sine mange rejser til Danmark. Selvom han aldrig har boet i Danmark, er hans fascination af landet så stor, at han går på danskkursus hjemme i Groningen, så han både forstår og taler dansk.

  Hans Spas  relationer til Danmark ses  i øvrigt også af, at han har hjulpet den danske succesforfatter Jussi Adler-Olsen med korrekturlæsning af hollandske steder og veje i bogen Og hun takkede guderne.

   

 • 10. juli Mindegudstjeneste med indslag fra museet

  Udgivet den 14. juli 2013

  Udsendelse fra TV Syd fra 10. juligudstjenesten –
  krydret med små indslag fra Genforenings- og Grænsemuseet:

  http://www.tvsyd.dk/arkiv/2013/7/10?video_id=59692&autoplay=1

   

 • Kom med i museets åbne facebook-gruppe

  Udgivet den 1. juli 2013

  Bliv medlem af museets ÅBNE FACEBOOK-GRUPPE – og del den gerne med vennerne.
  https://www.facebook.com/#!/groups/380718502027/

 • SPECIELT for KRÆMMERE

  Udgivet den 1. juli 2013

  Gør en god handel den 3. august 2013:
  – ryd op derhjemme – lad andre blive glade – og tjen en skilling!

  Stadeplads: 3 meter for 110 kr. – hver ekstra meter +25 kr. (samme priser som i 2011)
  Feks. 4 meter: 110 kr. + 1 * 25 kr. – i alt 135 kr.
  5 meter: 110 kr. + 2 * 25 kr. – i alt 160 kr.
  6 meter: 110 kr. + 3 * 25 kr. – i alt 185 kr.

  – Salg af kopivarer, samt mad og drikke ikke tilladt.
  – Der må sælges alt, som ikke er i strid med gældende lovgivning.
  – Ingen salg af mad og drikkevarer til fortæring på pladsen.
  – Stadepladserne er på asfalt og der er ingen mulighed for strøm    

  Børnekræmmere GRATIS

   TILMELDING:
  Genforenings- og Grænsemuseet, på e-mail på: info@genforeningsmuseet.dk

  eller til: Kaj G. Nielsen: 2283 1879. Opkrævning sker INDEN 3. august 2013

  Vi glæder os til at se DIG!

   

 • Bagagerums- , Trailer- og Kræmmermarked

  Udgivet den 1. juli 2013

  Genforenings- og Grænsemuseet afholder for tredje gang Bagagerums-, Trailer- og Kræmmermarked.
  Det sker den 3. august 2013 fra kl. 9 – 16.på museets store parkeringsplads syd for museet.

  Der er p.t. tilmeldt 20 kræmmere og stadepladserne er ved at være udsolgte. Derimod er der stadig plads til flere børnekræmmere i museumarkedstegningmshaven. Børnekræmmerne deltager gratis – og dukker bare op uden tilmelding. Det er dog et krav, at det ikke er fars nedlagte legetøjsforretning, som børnene sættes til at realisere, men at det er børnenes egne ”overskudslagre” af tidligere fødselsdags- og julegaver, som de nu er vokset fra. Det forventes også, at der følger en voksen med børnene.

  Markedet holdes på en af de dage, hvor der er vinfestival i Christiansfeld. Dette og pladsens beliggenhed lige ud til vej nr. 170 – hvor formentlig rigtig mange mennesker vil passere denne lørdag – gør, at museumsbestyrelsen tror på, at markedet igen i år bliver en succes……

  Salgssortimentet er stort. Det spænder lige fra tante Odas standerlampe, Augusts hjemmelavede fuglehuse og Kajs antikke Olympia rejseskrivemaskine til 10.000 andre spændende ting.

  På marken ved siden af kræmmerne har en velvillig gårdejer igen i år givet tilsagn om plads til etablering af en lokal “heliport”, hvorfra man kan komme med på en helikopterrundflyvning og se Genforenings- og Grænsemuseet og Vinfestivalen i Christiansfeld i fugleperspektiv med den lokale helikopterpilot Morten Laugaard Nielsen ved rorpinden. De foregående år har rundflyvningen være en stor succes – og allerede nu, er der bestilte rundflyvninger. Ved museets indgang hygger krofar Lars Bo det meste af dagen om gæsterne med grill-pølser og andre lækkerier.

  Parkeringspladsen ved Den gamle Grænsekro overfor markedspladsen kan benyttes af markeds-gæsterne

   

 • Genforenings- og Grænsemuseet på Familiekanalen, Esbjerg

  Udgivet den 24. juni 2013

  Følg dette link, som fører til et interview med museets formand den 6. juni d.å.:
  http://familiekanalen.tv/?portfolio=kaj-g-nielsen-formand-for-genforenings-og-graensemuseet-lang-version

   

 • Historisk løbe-, trave,- gå- og “lunte”tur

  Udgivet den 4. juni 2013

  Søndag den 9. juni 2013 – kl. 10 sker det!

  Dagen, hvor det ”historiske” løb for motionsløbere og -vandrere afvikles med mulighed for at få genopfrisket den del af danmarkshistorien, som handler om Genforeningen.

  Arrangementet er åbent for alle. Løbere af alle slags, motionister, stavgængere, kapgængere, vandrere, familier med børn, børnebørn, hunde og barnevogne. Alle er velkomne – også til at være med i almindeligt søndagshyggeturs-slentretempo, hvor der kan samles appetit til frokost– samtidig med at man får en på ”opleveren”.

  Løbet skydes i gang af Borgmester Jørn Pedersen denne søndag i juni måned kl. præcis 10 på pladsen foran Genforenings- og Grænsemuseet. Der er to ruter på henholdsvis 2,7 og 6,0 km, som udgår fra Genforenings- og Grænsemuseet, Koldingvej 52, 6070 Christiansfeld.

  Undervejs er der indlagt spørgsmål ved de historiske poster. ”Risikoen” ved at svare rigtigt på posternes spørgsmål er højst, at man kan vinde en af de mange flotte præmier, som flere af byens handlende har sat på højkant til de forhåbentlig mange historieinteresserede løbere, motionister og -familier

  Vel hjemkommet fra løb eller travetur er der mulighed for at købe en grillpølse og få slukket tørsten. Den gamle Grænsekro tilbereder nemlig lækre pølser på grill på museets P-plads.

  Der kan parkeres på både kroens P-plads og på pladsen syd for Genforenings- og Grænsemuseet.

  Startgebyret – incl. en museumsbillet til Genforenings- og Grænsemuseet – er på beskedne 35 kr. for voksne. Børn mellem 10 og 15 år betaler 10 kr. – og børn under 10 år deltager gratis ifølge voksne.

 • Hundredeåret for Genforeningen i 2020

  Udgivet den 13. maj 2013

  Hundred-året for Genforeningen i 2020

  Genforenings- og Grænsemuseet har igen fostret idéer. Om idéerne er gode eller dårlige må andre vurdere, men i lyset af, at der nu kun er 7 år til 100-året for Genforeningen, tænkes der allerede langsigtet på jubilæumsår 2020 af de enkelte bestyrelsesmedlemmer – men også af den samlede bestyrelse.

  Museumsbestyrelsen har den holdning, at idéer skal have lov til at vokse – og de skal på sigt vise, om de kan slå rod og gro!

  En af idéerne, tænkt af et bestyrelsesmedlem, lyder – Mon det til den tid vil være muligt at formå Kongehuset til at deltage – med HKH Kronprinsen i spidsen for en kongelig ekvipage i et nostalgisk ridt over den slettede grænse – på en hvid hest? I 2004 viste HKH prinsesse Benedikte jo, at det var muligt med kongelig karetkørsel fra Christiansfeld til Genforenings- og Grænsemuseets P-plads, da Kongealléen skulle indvies.

  En anden idé kommer fra en museumsven og forfatter fra Værløse. Han har foreslået at vi sammen udgiver et lille bogværk med ham som medforfatter. Det er selvfølgelig ikke her, at indholdet i idéen skal røbes, men rent faktisk holdt vi et møde herom på museet den 14. maj – over en kop kaffe og en honningkage…..

  En tredie af idéerne lyder: Ville det være en idé med et friluftsspil om Genforeningen og tiden omkring denne i jubilæumsugen i 2020? Man kunne forestille sig et Genforeningsspil henlagt til Frederikshøj – eller til Genforeningspladsen i Christiansfeld. Med få trafikomkørsler og velvillige myndigheder, vil der disse to steder være mulighed for at at skabe den nødvendige ro og en god ramme for et sådant spil. Oven i købet måske som musical, hvor de gamle genforeningsmelodier vil kunne genkendes? Måske sidder der et eller andet sted i vores lokalområde en forfatter- eller komponist med de rigtige idéer hertil? – Og måske er der også potentielle skuespillere og sangere, som gerne vil gøre forsøget?

  Tankerne er tænkt – men ét står helt klart. Genforenings- og Grænsemuseet har desværre ikke mulighed for at løfte dette sidste forslag – andre må til. Men tanken ER nu tænkt og serveret. Vær så god!

   

 • SØNDERJYDER I KRIG – Foredrag den 29.maj 2013

  Udgivet den 13. maj 2013

  Flere end 70 millioner soldater deltog i Første Verdenskrig. Af dem var mere end 13 millioner tyske soldater.

  Af disse tyske soldater kom omkring 35.000 mænd fra Sønderjylland/Nordslesvig og blev indkaldt til den tyske hær i krigsårene. Mellem 5000 og 6000 af disse sønderjyder/nordslesvigere faldt på slagmarkerne og blev begravet i fremmed jord. Aldersspredningen var stor – fra rene drenge til midaldrende mænd. Der var familier, som mistede flere familiemedlemmer. Fædre og sønner. Sønner og svigersønner. Men en af dem, som på trods af alle odds overlevede denne skrækkelige krig var Arne Jørgensens farfar. Herom fortæller foredragsholder Arne Jørgensen fortæller:

  Udgangspunktet er min bedstefar (farfar), som var med, og som blev hårdt såret af et skud tværs igennem hovedet. Han overlevede, levede efterfølgende et normalt liv og blev 80 år. Jeg kendte ham rigtigt godt, idet han boede på aftægtslejligheden på det lille husmandssted, hvor jeg er vokset op. Senere har jeg – på heldig vis – fået hele hans deltagelse, forløb og sygehistorie afdækket. Bl.a. har jeg et røntgenbillede (fra 1929) af “hovedskuddet”, hvor hullerne i kraniet og kuglens vej igennem hjernen tydeligt ses. Min bedstefars forløb er hovedhistorien, men jeg har også min morfar med (han “gik over grænsen”), og også min kones bedstefædre, hvor den ene døde (hvor enkens historie også er spændende) og den anden slap uskadt igennem. De 4 skæbner fra vores lille familie er faktisk typiske for de skæbner, man oplevede i det sønderjyske.

  Foredraget vil hele vejen understøttet af mange billeder, som vises på power-point.

  Foredraget holdes på Den gamle Grænsekro overfor Genforenings- og Grænsemuseet. Pris for foredrag: 40,- kr
  I en midtvejspause vil der være mulighed for at købe en forfriskning, øl, vand, et glas vin – eller kroens dejlige kaffe med hjemmebagt kringle, som kan bestilles inden foredragsstart.

  Billetter kan købes på Genforenings- og Grænsemuseet, Koldingvej 52, Frederikshøj, 6070 Christiansfeld den 29.5.2013 fra kl. 18:00. Gratis adgang til museet fra kl. 18 – 19:30 for de, der afhenter billetter til foredraget.

   

 • 4 drenge besøgte museet

  Udgivet den 18. april 2013

  Fire drenge fra Fyn var glade for at kunne besøge Genforenings- og Grænsemuseet onsdag den 17.4. De 4 gæster fra Fyns land var på en historisk tur, som startede først på dagen på Dannevirkemuseet ved Slesvig. Derefter Historiecenter Dybbøl for afslutningsvis at besøge Genforenings- og Grænsemuseet inden turen sidst på dagen gik tilbage til Fyn.

  Fra venstre er det Magnus, Frederik og Mikkel. Tage Aabech i baggrunden var ”turleder” for børnebørnene.

   

 • Nyhed: GAVEKORT

  Udgivet den 15. februar 2013

  Nyhed: GAVEKORT til max. 12 personer: 500,- kr.
  Mangler De en spændende og ”anderledes” gave til en festlig lejlighed, kan vi anbefale et flot eksklusivt MUSEUMS-GAVEKORT til max. 12 personer – udstedt til besøg på museet med en helt personlig omvisning og fortælling på museet – med gruppen i centrum – og god tid til at nyde historiens vingesus. Gavekortet bestilles på tlf. 2283 1879 og kan med få undtagelser indløses efter aftale hele året! Gavekortbestilleren kan deltage gratis.

 • Ændringer i bestyrelsen

  Udgivet den 16. januar 2013

  Museets mangeårige næstformand Jens Jørgen Madsen har valgt at stoppe i museets bestyrelse, som derefter har fået følgende sammensætning: Klaus Astrup: Næstformand – Kristian Langborg-Hansen (suppleant) indtrådt som bestyrelsesmedlem – Jonas Thygesen (suppleant): Arkivar og bibliotekar. Ny suppleant: Christian Rasmussen, Anslet.
  Jens Jørgen Madsen har igennem årene været næstformand – bl.a. med ansvar for bygningerne og museumsarkivet. Museet har haft stor gavn af Jens Jørgens praktiske håndelag. Han ønskes alt godt fremover, hvor bl.a. familien og de andre fritidsinteresser og tillidshverv, som han er involveret i, kan dyrkes.
  Vi siger stor tak for de år og det arbejde, han har givet museet – en indsats, han senere i år vil blive hædret for med en messingplakette på museets sponsorvæg.

 • Genforenings- og Grænsemuseet med i P4 Trekantens julekalender

  Udgivet den 11. december 2012

  Genforenings- og Grænsemuseet med i P4 Trekantens julekalender

  Lyt med her:

  http://www.dr.dk/P4/Trekanten/Events/Julekalender/2012/9dec.htm

  Søndag den 9. december var der mulighed for et gratis museumsbesøg fra kl. 10 – 17 på Genforenings- og Grænsemuset. Oven i købet med flere sjove aktiviteter….

  Julemanden passede museet sammen med repræsentanter for bestyrelsen – og kl. 11 og kl. 14.30 læste julemanden højt af Peter Jul for juleartige børn. Der var også en gratis gættekonkurrence med sjove præmier og hos et par kreative ”værksteder” kunne købes bl.a. glaskunst, papirklip og juledekorationer lavet af tørrede svampe..

  Alle, som besøgte museet fik en museumsrabatbillet til næste sæson i 2013.

  Kl. lidt over otte om morgenen den 9.12. kunne man i radioen høre P4 Trekantens niende julekalenderafsnit om nisserne Slem og Uartig, som befandt sig et eller andet sted på Genforenings- og Grænsemuseet. – De blev eftersøgt af hr. Skovmose og frk. Fnug i morgenjulekalenderudsendelsen… 1.klasse fra Christiansfeld skole har tidligere på året været på besøg på museet for at blive inspireret til at lave forslag til en julekalenderlåge – og en af elevernes tegninger blev brugt som kalenderlåge til netop denne søndag. De øvrige meget fine kalenderlågeforslag, kan man se udstillet på museet.

 • 4.Quizaften: STOR TAK

  Udgivet den 26. oktober 2012

  sender museets bestyrelse til:

  Teatret Møllen, Haderslev – for lån af scene

  Honningkagehuset for 4 flotte honningkagehjerter til panelet

  Forfatter, advokat og suppleant i museets bestyrelse, Jonas Thygesen for 5 af hans bøger ”KUN LEGETØJ I DERES HÆNDER, som han sponserede

  Jørgen Ibenfeldt – fotografering

  AV-teknik, Haderslev – for teknik og elektronik u.b.

  Den gamle Grænsekro – for husly og en god kaffeaftale

  Pressen – for den flotte pressedækning

  Sydbank Kolding/Haderslev og Danske Bank – for billetsalgsindsats

  Vores dygtige pianist Bente Ibenfeldt og de 4 modige paneldeltagere

  De bestyrelsesmedlemmer, som har givet en hånd med, så aftenen bare forløb planmæssigt..

  Desuden alle de, som jeg ikke her blev nævnt

  alle vore veloplagte tilhørere

  – og så naturligvis fantastiske Frode Munksgaard, vores dygtige quiz-master, med tak for indsatsen – og de rigtig mange timer, han har brugt både solo – og sammen med os. Som eneste betingelse for at lege med, uden honorar, forlangte Frode Munksgaard, at der skulle være et pænt overskud til museet efterfølgende. Det har vi fået. Og mere til. Både i kroner og ører – men sandelig også i PR. Dertil en herlig aften. Vi har aldrig et øjeblik været i tvivl om, at Frode Munksgaard – sammen med de 2 borgmestre og 2 museumsinspektører – kunne og ville levere varen.

  Tak for en aften, vi vil huske længe.

   

 • 3. Quizaften: Hvem vandt?

  Udgivet den 26. oktober 2012

  Godt nok stod pointtavlen ved aftenens afslutning på 17 – 12 i Koldings favør; men vindere var vi alle sammen. Panelet havde vundet tilhørerne og flotte præmier uden smålig skelen til, hvem der havde fået flest point. Publikum havde vundet en god aften – og Genforenings- og Grænsemuseet vandt både good-will, PR samt et rigtig pænt tilskud til museumsdriften og de mange fremadrettede planer.

  Frode Munksgaard havde selv medbragt en personlig gave til hver paneldeltager – et historisk stik fra 1864 til hver – med bl.a. en klausul til Koldings borgmester om, at gaven skulle hænges op på borgmesterkontoret. ”Jeg kommer og tjekker om 14 dage”, lød det fra Munksgaard.

   

  Alle deltagere fik et støttebevis til museet. Aftenens quiz havde med al tydelighed vist, at den gratis adgang til museet, som følger med et støttebevis, sagtens kunne fortjene at blive anvendt….

  Jonas Thygesens bog ”Kun legetøj i deres hænder” med dedikation – sponseret af forfatteren, overraktes personligt af ham til paneldeltagerne. Jonas er suppleant i museumsbestyrelsen.

  Endvidere fik paneldeltagerne et stort og flot honningkagehjerte, som det hører sig til. Hjerterne – rene kunstværker – naturligvis bagt efter den originale og ægte opskrift – sponseret af det unge bagerpar Tove og Torben Jørgensen fra Honningkagehuset i Christiansfeld. Nede i salen sad et stolt seniorbagerægtepar Niels og Grethe Jørgensen, som blev bedt om at tage en stor tak med hjem til søn og svigerdatter for denne lækre honningkagespecialitet fra Christiansfeld.

  Frode Munksgaard fik i stedet for et honningkagehjerte et gavekort til Den gamle Grænsekro.

  Næst fix-punkt for et af museets arrangementer er JULEKALENDEREN den 9. december i samarbejde med PR4 Trekanten

   

 • 2. Quizaften: Lille sølvske – STOR overraskelse

  Udgivet den 26. oktober 2012

  Da Frode Munksgaard fløjtede Genforenings- og Grænsemuseets quiz-aften af, var det med et sidste spørgsmål, som relaterede til en fremvist sølvske med Kong Christian X´s kontrafej og inskriptionen 1940.

  Frode Munksgaard har i mange år været samler af effekter, som vedrører Christian den 10. Skeen hidrører fra Frode Munksgaards Christian d. X-samling, som siden 1998 har været udlånt til museet. Og så kom OVERRASKELSEN!!!

  Frode Munksgaard kundgjorde, at han ville forære den udlånte samling til Genforenings- og Grænsemuseet som en gave – til evig arv og eje. Spontant brød tilhørerne ud i begejstrede klapsalver – og museets formand blev så paf og mundlam, at han ikke fik sagt ordentlig tak for den flotte gave, som indebærer ca. 108 effekter – alle med relation til Christian d. 10. Det var en meget glad og taknemmelig bestyrelse OG formand, som efterfølgende måtte sunde sig over den fine gave – og store overraskelse.

   

 • 1. Quizaften: 129 tilhørere strømmede til en glad aften

  Udgivet den 26. oktober 2012

  Der blev grinet, jublet, lyttet, gættet, diskuteret, drillet, smilet ”indad”, gættet rigtigt, og joket med lune bemærkninger i en god ånd – men også ind imellem ”passet”, delt point ud – hele og halve – og panelet havde tilhørerne helt i deres hule hænder i alle 2 x 45 minutter, mens der blev spurgt, tænkt og svaret.

  Det er naturligvis quizpanelet bestående af borgmester Jørn Pedersen, Kolding, museumsinspektør Axel Johnsen fra Museet på Koldinghus, borgmester Jens Chr. Gjesing, Haderslev, museumsinspektør Lennart Madsen, Haderslev Museum og quizmaster Frode Munksgaard fra Borgmesterdysten – eller borgmester-tvekampen i al venskabelighed om man vil -– der tænkes på.

  Det var en herlig dyst hvor danmarkshistorien – 1848 – 1920 – blev sat under lup – med en skæv og gemytlig indgangsvinkel med quizmaster Frode Munksgaard som den enevældige dommer, der suverænt bestemte om svarene var rigtige.

  Et arrangement, museumsbestyrelsen har set frem til i laaaaaaang tid. En helt anderledes og hyggelig kulturoplevelse – end det, vi som museum normalt står for. Spørgsmålene blev vendt og drejet og de eftertænksomme miner var mange. En enkelt gang – i pausen – måtte Lennart Madsen hive sit sønderjyske leksikon op af tasken for at overbevise undertegnede, som var forfatter til spørgsmålet om Johanne på den hvide hest, om at HAN (Lennart Madsen) havde ret. Det gav røde ører hos spørgsmålets forfatter – og et forsinket ekstra point til dem fra ”Has´le”.

  Undervejs i programmet blev der naturligvis også sunget og spillet festligt akkompagneret af komponist og pianist Bente Ibenfeldt.

  Snart vil man kunne se uddrag om BORGMESTERDYSTEN i fjernsynet på TV Kolding – eller alternativt på pc´eren, hvis man går ind på http://www.tv-k.dk/

   

 • Borgmester-tvekamp

  Udgivet den 10. september 2012

  Borgmesterdyst – eller borgmester-tvekamp.
  Det er, hvad der er lagt op til på Den gamle Grænsekro den 24. oktober kl. 19:30. I al venskabelighed forstås.

  Det er Genforenings- og Grænsemuseet, der arrangerer dette spændende – og i vores lokalområde helt anderledes hyggelige – kulturarrangement med ægte caféstemning.
  Borgmester Jørn Pedersen, Kolding og borgmester Jens Chr. Gjesing, Haderslev har sagt ja til en dyst om historisk viden om tiden fra 1848 til 1920 – og Genforeningen – i et mix af muntre spørgsmål og præsentation af sjove effekter.
  Begge borgmestre assisteres af yderst kompetente museumsfolk.
  Jens Chr. Gjesing har således museumsinspektør Lennart Madsen, Haderslev Museum med på holdet. Jørn Pedersen assisteres af museumsinspektør Axel Johnsen fra Museet på Koldinghus.

  Frode Munksgaard på planlægningsbesøg på museet

  De i alt 190 billetter til denne festlige aften kan købes i Sydbank, Haderslev, Sydbank, Kolding eller Danske Bank, Christiansfeld fra den 19. september 2012. Billetprisen er 160 kr. pr. person inklusiv kaffe og kage i aftenens midtvejspause.
  De to hold quiz´es igennem 2 runder på hver ca. 30 minutters varighed med både ”hurtige” spørgsmål og mere dybdegående spørgsmål. Også forskellige effekter fra 1848 til 1920 vil blive lagt foran de to hold med snedige spørgsmål af forskellig slags. Der vil naturligvis være passende præmier til det vindende
  hold.
  Planlægningen af quiz-aftenen er foregået i et tæt samarbejde med et af museets støttemedlemmer, nemlig det kendte TV-ansigt, Frode Munksgaard, som for at støtte museet – kvit og frit – binder aftenen sammen som quizmaster.
  Der vil i aftenens løb også blive lejlighed til at synge et par sange, som pianist og komponist Bente Ibenfeldt fra Christiansfeld har lovet at akkompagnere til, ligesom hun vil ”hyggespille” for tilhørerne fra kl. 19 til arrangementet starter kl. 19.30.

   

 • Museets kræmmermarked 2012

  Udgivet den 7. august 2012

  Gårdejer Karsten Faaborg etablerede et par dage før Genforenings- og Grænsemuseets Bagage- Trailer- og Kræmmermarked en flot anlagt landingsmulighed på sin kornmark for helikopteren fra HELITOUR.DK , som med pilot Morten Laugaard Nielsen her fra Christiansfeld rundfløj interesserede gæster ved Genforenings- og Grænsemuseets kræmmermarked lørdag den 4. August.

  Antallet af kræmmere – i alt 38 – sprængte helt forventninger og rammer for museets arbejdende bestyrelsesmedlemmer. På et tidspunkt måtte to ikke-tilmeldte kræmmere holde i vent på naboparkeringspladsen før det lykkedes at få dem placeret.

  Ved den sydlige indkørsel arbejdede helikopteren ihærdigt med de flyvelystne gæster. Også næste år (2013) bliver der helikopterrundflyvning, har Helitour allerede meldt ud!

  Ved den nordre indkørsel til kræmmermarkedet var der en blanding af velduftende grillpølser og Harmonikabanditternes musik. De 4 musikanter fyldte dagen med deres gode og glade harmonikaspil, som trods et par regnbyger, smittede af på såvel kræmmere som købere.

  Ved dagens afsluttende snak med kræmmerne stod det klart, at det havde været en succes. Kun to var lidt forbeholdne, men mange af de øvrige var allerede klar til at bestille plads til næste års marked. Et enkelt kræmmerpar dristede sig endog til at sige, at markedet her ved hovedvej 170 var meget bedre end Vorbasse Marked. Meeeen – mon dog?

  Én ting var nagelfast: Genforenings- og Grænsemuseets Bagage- Trailer- og Kræmmermarked var en succes – og er kommet for at blive……..

   

 • REGNVÅDT LØB

  Udgivet den 10. juni 2012

  Det historiske Løb” – den 10.6.2012 kl.10
  Vejret var ikke særlig venligsindet overfor arrangørerne denne regntunge søndag morgen, hvor alle havde glædet sig til premieren på ”Det historiske løb” – som også gerne måtte gennemføres i spadseretempo.

  Løbeklubbens medlemmer, som skulle hjælpe, var klar til at indtage de historiske poster for at ”prøve” deltagerne i historiske spørgsmål….. Tyrstrup frivillige Brandværn mødte med brandbil og to førstehjælpsklare brandmænd. TV Syd var der – og museumsbestyrelsens repræsentanter havde startkort med mere klar til den store dag.

  Men regnvejret var ikke ideelt. Alligevel trodsede en lille skare det dårlige vejr. 25 deltagere, en hund og et barn i barnevogn blev sendt af sted efter at formanden for Kulturudvalget i Kolding Kommune, H.C. Jensen, kl. 10 præcis åbnede løbet og ønskede alle en god oplevelse – vejret til trods. Bl.a. roste han det samarbejde, som lå til grund for løbet, nemlig samarbejdet mellem 2 frivillige institutioner – det kulturbærende museum og den fritidssportslige løbeklub og ønskede alt godt for den nye tradition. Jytte Clausen fra Christiansfeld Løbeklub trykkede fodbold-båt-hornet i bund – og så gik – og løb – deltagerne ud på de to ruter.

  Begejstringen blandt deltagerne var ikke til at tage fejl af, da de kom tilbage. Mange våde ind til skindet, men alligevel havde alle haft en god oplevelse ud af det – og de fleste skulle lige smage en pølse ved grillen, som Den gamle Grænsekro havde stillet op ved museumsindgangen. Også et kig rundt i museet blev det til, inden spændingen blev udløst og de flotte præmier fra byens handlende skiftede hænder.

  Ideerne til næste års arrangement fløj igennem den regntunge luft og alle var enige om, at glæde sig til løbet næste år, og alle var også enige om, at næste år vil vejret bare være helt på arrangørernes side…. Sådan!

   

 • Unik gave til museet

  Udgivet den 3. juni 2012

  Vi modtager næsten ugentligt flotte, flotte gaver til museets udstillinger – eller til vores arkiv, hvor det modtagne kan bruges som kildemateriale. Det er vi meget glade og taknemmelige for.
  Indenfor de sidste to uger har vi bl.a. modtaget 6 fine fotostater fra de i 1920 slettede grænseovergange. Også et overvældende diplom – givet til en tysk soldat under 1 VK – for heltemodig indsats, har vi netop fået.

  Forleden modtog museet så igen en gave. En ganske unik gave fra et trofast støttemedlem i Ringkøbing.

  En flot pompøs træramme med mange symbolske billedudskæringer og en messingplakette i bunden, med følgende tekst: “A Monsieur Paul Claudel – Hommage de la Marseillaise” (Frit oversat: Til hr. Paul Claudel – Besætningen på la Marseillaise). Rammen indrammer et lille maleri af det franske orlogsfartøj “La Marseillaise”. Vi gætter på, at skibet er foreviget på Flensborg fjord – set fra en slugt på den danske side. Franske soldater blev nemlig sejlet til Flensborg af orlogsskibet – og med om bord var Paul Claudel.

  Det flotte billede kan snart ses i museets udstilling.

  Paul Claudel var Frankrigs repræsentant i Commission Internationale de Surveillance du Plebiscite Slesvig (CIS) som blev nedsat efter afslutningen af 1. Verdenskrig med det formål at gennemføre en folkeafstemning om områdets fremtidige tilhørsforhold til enten Danmark eller Tyskland. Kommissionen blev nedsat i henhold til Versailles-traktaten – altså fredstraktaten mellem 1. Verdenskrigs sejrherrer og Tyskland.

  Paul Claudel og de øvrige kommissionsmedlemmer blev foreviget på et maleri af maleren Harald Slott-Møller i 1922. De 5 forstudier til maleriet – og kommissionsmedlemmernes dørskilte (udlånt fra Museet på Koldinghus) fra hovedkvarteret i Flensborg, kan også ses på Genforenings- og Grænsemuseet.

  Den unikke billedgave

 • Historisk løb/travetur

  Udgivet den 23. maj 2012

  ALLE kan deltage...

  Søndag den 10. juni 2012 sker det!

  Dagen, hvor det ”historiske” løb for motionsløbere og -vandrere afvikles for første – men forhåbentlig ikke sidste – gang med mulighed for at få genopfrisket den del af danmarkshistorien, som handler om Genforeningen.

  Arrangementet er åbent for alle. Løbere af alle slags, motionister, stavgængere, kapgængere, vandrere, familier med børn, børnebørn, hunde og barnevogne. Alle er velkomne – også til at være med i almindeligt søndagshyggeturs-slentretempo, hvor der kan samles appetit til frokost (eller en lækker grillpølse) – samtidig med at man får en på ”opleveren”.

  Løbet skydes i gang af formanden for Kulturudvalget, H.C.Jensen denne søndag i juni måned kl. præcis 10 på pladsen foran Genforenings- og Grænsemuseet. Der er to ruter på henholdsvis 2,7 og 7,0 km.

  Undervejs er der indlagt spørgsmål ved de historiske poster. ”Risikoen” ved at svare rigtigt på posternes spørgsmål er højst, at man kan vinde en af de mange flotte præmier, som flere af byens handlende har sat på højkant til de forhåbentlig mange historieinteresserede løbere, motionister og -familier

  Vel hjemkommet fra løb eller travetur er der mulighed for at købe en grillpølse og få slukket tørsten ved Den gamle Grænsekro.

  Der kan parkeres på både kroens P-plads og på pladsen syd for Genforenings- og Grænsemuseet.

  Startgebyret – incl. en museumsbillet til Genforenings- og Grænsemuseet – er 35 kr. for voksne. Børn mellem 10 og 15 år betaler 10 kr. – og børn under 10 år deltager gratis ifølge voksne.

 • LIDT OM… – forskellige korte informationer

  Udgivet den 10. maj 2012

  Af Kaj G. Nielsen

  OM MUSEETS BAGAGERUMS-, TRAILER- OG KRÆMMERMARKED den 4. august 2012 på Genforenings- og Grænsemuseets P-plads – lige ud til hovedvej nr. 170 – kan oplyses, at 40% af stadepladserne nu er solgt. Priserne starter ved 110 kr. for 3 facademeter. Derefter +25 kr. pr. ekstra ønsket facademeter.

  Helikopterrundflyvningen ved markedet samme dag varetages i år af HELITOUR fra Vamdrup med lokale Morten Nielsen ved rorpinden. Morten er født og opvokset i Christiansfeld. Prisen for en rundflyvning vil i år uændret være 350 kr. Ture kan allerede nu bookes hos: Helitour.dk – Oplevelser i luften – tlf.: Mobil: +4560213303

  OM GEOCAHCHING i det historiske område omkring museet skriver Niels Nielsen, som sammen med Karl Jensen har lavet turen rundt i området: ”Jeg kan se på statistikken at “Genforeningen 1” har haft 134 besøg siden starten (sommeren 2011), og det er godt nok en del over vores forventninger. Der er også en del udlændinge som har besøgt cacherne. Især tyskere men også nogle hollændere og andre nationer. Vi har valgt at give dem “grønt låg” , det vil sige at koordinatet på GPS’en er det præcise findested, og man behøver ikke at kunne læse teksten for at finde cachen. Vi håber på en god sommer med masser af fund på cacherne”.

  OM FUGTRENOVERINGEN på museet er vi glade for at kunne orientere om, at den indvendige del næsten er tilendebragt. Nu mangler kun lægning af få gulv- og sokkelklinker – samt den udvendige renovering, men museet er nu fuldt funktionsdygtigt igen og blev planmæssigt åbnet til påsken i år.

  Det resterende arbejde udføres i løbet af uge 20.

  OM BESØGENDE GRUPPER: Interessen for gruppers besøg på museet kan mærkes. Vi har fået en del gruppebestillinger allerede. Nogle grupper besøger museet – og indtager efterfølgende kaffen på Den gamle Grænsekro. Enkelte holder f.eks. deres årlige møde i beboerforening eller lignende på denne måde.

  I fjor holdt bl.a. Venstre i Kolding Kommune et debatmøde om ” Muligheder og trusler for Region Syddanmark”. Regionsrådsmedlemmerne Jens Møller (V), Løgumkloster og Claus Warming (V), Kolding satte ved mødet fokus på det grænseoverskridende samarbejde, muligheder og trusler. Arrangøren kvitterede efterfølgende med en mail med denne tak: Jeg synes rammerne var fantastisk gode, hvilket jeg også har fået tilkendegivelser på, og kombinationen med kroen var perfekt. Vi var 30 deltagere som bestemt er fint og også passende. Kustoden var så flink kort at fortælle om museet, så det var et ekstra godt indslag. Jeg synes vi havde en rigtig god aften, i nogle dejlige rammer. Det siger vi mange tak for.

  OM DET HISTORISKE LØB: Vi arbejder på højtryk for at få løbet gjort ”løbeklart” til 10. juni. Alle kan deltage – også selv man bare vil nyde en historisk travetur. Nærmere info snarest på museets nyhedsside. Flotte præmier – sponseret af det lokale erhvervsliv – er at vinde for de deltagere, som klarer spørgsmålene ved rutens poster.

   

 • Klassisk italiensk biltræf

  Udgivet den 10. maj 2012

  KLASSISKE ITALIENSKE BILER MØDES VED GENFORENINGS- OG GRÆNSEMUSEET

  – af Kristian Langborg-Hansen

   

  Lørdag den 2. juni bliver parkeringspladsen ved Genforenings- og Grænsemuseet ved Christiansfeld fyldt med flotte gamle Fiat 500-biler. Det er Fiat 500 Klub Danmark, der som del af deres årlige træf, lægger vejen forbi museet. Træffet har deltagere fra hele landet.

  Fiat 500 Klub Danmark er naturligvis primært for biler af netop den model, men der bliver også plads til enkelte andre – eksempelvis en Fiat 600 og en Fiat 850 Sport Spider. Udover deres størrelse og form, som har gjort Fiat 500-bilerne til elskede klassikere, er de også kendetegnet ved at have motoren bagi.

  Træffets 15 – 20 charmerende biler, som alle er mellem 40 og 55 år gamle, ankommer til Genforenings- og Grænsemuseet klokken 13:30 lørdag den 2. juni, og de kan derefter beses på museets parkeringsplads frem til klokken 14:30.

  Biler og chauffører holder da deres pause i en længere tur i og omkring Christiansfeld, hvor de blandt andet skal til Christinero, Prætorius Torv og Skamlingsbanken, før de kører tilbage til deres lejrplads ved Haderslev.

  Selvom turen kan synes lang i en 50 år gammel bil, så er det for mange af deltagerne blot en smuttur. De har nemlig været med i den legendariske Tour Europa, hvor de i 2007 kørte fra Danmark til Italien for at fejre lanceringen af den nye Fiat 500 på den gamle Fiat 500’s 50 års fødselsdag.

  Bilerne kan ses i det sønderjyske område allerede fra fredag, hvor de om eftermiddagen ankommer til Haderslev, hvor de også overnatter frem til søndag.

  Fakta:

  Udstilling af Fiat 500-veteranbiler | Lørdag den 2. juni kl. 13:30 – 14:30 | Genforenings- og Grænsemuseet, Koldingvej 52, 6070 Christiansfeld | www.genforeningsmuseet.dk

   

 • HISTORISK LØB (eller TRAVETUR..)

  Udgivet den 2. marts 2012

  Fra venstre Frank Smits, Genforenings- og Grænsemuseet samt Jytte og Vagn "Vagge" Clausen fra Christiansfeld Løbeklub
  Fra venstre Frank Smits, Genforenings- og Grænsemuseet samt Jytte og Vagn “Vagge” Clausen fra Christiansfeld Løbeklub

  Planlægningsmøde på Genforenings- og Grænsemuseet. Hvornår, hvordan og hvorhenne? Der er meget at tage stilling til…..

   

   

 • Mediebalkon blev indviet – 10.2.2012

  Udgivet den 13. februar 2012

  Små hundrede gæster fandt den 10. februar vej til Genforenings- og Grænsemuseets indvielse af den nye mediebalkon, som har været undervejs i et års tid. Det er frivillige – bestyrelsesmedlemmer fra museet – der har bygget og indrettet balkonen. Økonomisk er projektet båret af midler fra flere gavmilde sponsorer.

  Da museets protektor H.E. Ingolf, Greve af Rosenborg og hustru, Grevinde Sussie var ankommet i ”Krone 24” og kommet ind i varmen, bød formanden for Genforenings- og Grænsemuseet, Kaj G. Nielsen, alle gæster velkommen og orienterede kort om balkonbyggeriet. ” Rom blev ikke bygget på en dag. Denne balkon ej heller. Den har et langt forløb bag sig – og et endnu længere foran sig. Vi kan ikke i dag præsentere ”den færdige løsning” – men kun begyndelsen på samme. Vi skal have udvalgt endnu flere bøger i håndbibliotekets reoler fra vores lager og endnu flere artikler, billeder og andet spændende skal lægges ind i søgemaskinen”, understregede Kaj G. Nielsen bl.a.

  Efterfølgende indviede Greve Ingolf balkonen ved at klippe den røde snor. Vel oppe på 1. sal på balkonen blev Greveparret, borgmester Jørn Pedersen og fung. Kulturudvalgsformand Bent Bechmann indviet i håndbibliotekets og søgemaskinens muligheder af henholdsvis Jonas Thygesen (bibliotekar på museet) og Kristian Langborg-Hansen (museets it-kyndige), da greven havde tændt den nye pc´er. Mens denne orientering foregik blev alle gæster nedenunder budt på en forfriskning, som var sponseret af bryggeriet Fuglsang.

  Herefter holdt fung. Kulturudvalgsformand en veloplagt og munter festtale, inden filialdirektør Merete Christensen, Danske Bank i Christiansfeld på 2 fondes vegne overrakte 7.000 kr. til museet.

  Museet kvitterer normalt for donationer ved at opsætte en messingplakette for pågældende sponsor på museets sponsorvæg. I fredags skulle 8 sponsorer hædres – men kun 6 var mødt frem. To sponsorer var nemlig taget på vinterferie. Inden arrangementet planmæssigt sluttede kl. 17.30 var der mulighed for alle gæster for at besigtige den flotte nye mediebalkon.

 • Festlig indvielse af medie-balkon

  Udgivet den 1. februar 2012

  ALLE ER VELKOMNE til at være med til den festlige indvielse af den flotte nye balkon ved museets protektor H.E. Ingolf, Greve af Rosenborg og hustru Grevinde Sussie, Koldings borgmester m.fl. fredag den 10.2.2012 kl. 16:30 til 17:30.

  Repræsentanter for museet har i den seneste tid haft travlt med færdiggørelse af balkon, sortering af bøger, installation af spændende fortællinger og billeder i den nye søgemaskine, skiltefremstilling o.m.a. til den store dag.

  Når greveparrets bil – “Krone 24” – på fredag den 10. februar atter parkeres på den vanlige plads foran museet, modtages parret af museets bestyrelse. Vel inde i varmen bydes alle fremmødte ganske kort velkommen, inden Greve Ingolf klipper den røde snor til balkonen – og dernæst – med et enkelt tryk – starter museets søgemaskine på 1. sal.

  Kristian L. Hansen og Jonas Thygesen – yngste skud i museumsbestyrelsen – vil orientere Greveparret om søgemaskinens og håndbibliotekets funktioner.

  Når balkonen er blevet præsenteret for Greveparret, vil Danske Bank, ved filialdirektør Merete Christensen, aflevere en pengegave til museet, hvorefter museets nyeste sponsorer skal på arbejde. Museets formand uddeler nemlig 8 messing-plaketter til nye sponsorer, som i dagens glade anledning selv får lov til at skrue disse op på museets stolthed – sponsorvæggen.

  Efterfølgende er der mulighed for alle fremmødte til at tage et kig på den nye balkon og museets udstillinger. Der vil også være mulighed for et gensyn med forfatteren/tegneren Leif Gr. Thomsen – og for at købe hans bog ”Genforeningen 1920 – en historisk fortælle- og malebog for familiens store og små”.

  Forfatteren til ”Kun legetøj i deres hænder”, Jonas Thygesen, kan også træffes. Hans bog kan ligeledes købes på dagen. Begge forfattere signerer gerne deres bøger.

  Man kan også købe Genforenings- og Grænsemuseets støttebevis og derved spare giroudgiften. Prisen for et støttebevis i 2012 er blot 150 kr.

  Der bydes på en lille forfriskning, som Bryggeriet Fuglsang i Haderslev sponserer.

  Museet åbner kl. 16:00 for de, der vil festligholde begivenheden sammen med museumsbestyrelsen – og der er naturligvis gratis adgang for alle.

 • TVEKAMP på museet

  Udgivet den 24. januar 2012

  I det netop med post udsendte Nyhedsbrev fra Genforenings- og Grænsemuseet skriver vi bl.a. om en ”QUIZ” – og ”GÆT HVAD DET ER?”-aften på museet og på Den gamle Grænsekro i det kommende efterår for alle interesserede – med Frode Munksgaard som tovholder.

  Vi har nu fået tilsagn fra 4 rigtig muntre ”kendisser” om at stille op til tvekamp om genforeningshistorien i dette “Kanonarrangement” på museet og på Den gamle Grænsekro den 24.10.2012 (aften).

  Arbejdstitlen på arrangementet er indtil videre: BORGMESTERDYST – Haderslev mod Kolding (eller omvendt).

  Borgmester Jørn Pedersen, Kolding og museumsdirektør Poul Dedenroth-Schou, Museet på Koldinghus dyster mod borgmester Jens Chr. Gjesing, Haderslev og museumsinspektør Lennart Madsen, Haderslev Museum i en hyggelig og munter dyst (quiz) om Genforeningen – og i et gætteri om effekter fra samme tid. – Altsammen bundet festligt sammen af det kendte TV-ansigt Frode Munksgaard.

  Men meget mere herom senere. Dette blot for at vore museumsvenner kan få sat et rettidigt – og stort uflytteligt – X i kalenderen – den 24.oktober 2012.

  Husk også indvielsen af museets nye mediebalkon den 10. februar 2012 kl. 16:30 – 17:30. Alle støttemedlemmer og venner af museet er velkomne, som udmeldt tidligere.

 • Succes

  Udgivet den 8. december 2011

  Frank Smits og Leif Gr. Thomsen har bemandet museets salgsbord i SuperBest

  Genforenings- og Grænsemuseets bestyrelse – og medbragte julemand – fik rigtig mange i tale ved julefremstødet i SuperBest, Christiansfeld søndag den 4.12. d.å.

  Julemanden begejstrede både små og store – og mange af de små bedyrede, at de sandelig var artige og indviede samtidig julemanden i deres julegaveønsker…

  Bestyrelsen – og tegner/forfatter Leif Gr. Thomsen – havde også travlt. 16 støttebeviser, 87 male- fortællebøger og flere andre af museets publikationer blev solgt i løbet af dagen og salget indbragte omkring 5300,- kr.

  Den helt store overraskelse for de travle handlende var dog museets gratis ”tombola”. 600 lodder – 1 gratis lod pr. person – med mulighed for at vinde en af de 40 fine præmier – lige fra store tøjbamser, fribilletter og gavekort til gratis rundvisning på museet for op til 10 personer – incl. et støttemedlemsskab i 2012 – som var sat på højkant. De flotte præmier var uden udgift for museet. Museet havde selv udstedt en del gavekort – resten af præmierne var sponsoreret.

  Mange hundrede fik en snak om museet – og – i tilgift – en flot museumsbrochure med hjem i indkøbstasken. Det var en af de gode dage.

 • Mandelgave og julemand

  Udgivet den 24. november 2011

  Årets mandelgave – eller julegave – til små og store

  Genforenings- og Grænsemuseets nye udgivelse: ”Genforeningen 1920 – en historisk fortælle- og malebog for familiens store og små”, sælges den 4. december i SuperBest i Christiansfeld. Prisen er 40 kr. pr. stk – eller 3 for 105,- kr.

  Malebogen – fortalt og tegnet af Leif Gr. Thomsen – er en oplagt idé til årets mandelgave – eller julegave – til alle aldersklasser….. Repræsentanter for Genforenings- og Grænsemuseets bestyrelse og forfatter/tegner Leif Gr. Thomsen står klar til at sælge malebøgerne til dig fra kl. 10 – 15.

  Måske kan Leif Gr. Thomsen overtales til at skrive en hilsen i museets malebog – som allerede har begejstret prinser og prinsesse på Amalienborg og Schackenborg.

  Hils på Genforenings- og Grænsemuseets julemand

  Samtidig  vil man kunne hilse på museets helt egen julemand – alias kustode Per Wive. Julemanden, som har små overraskelser til børnene, finder man inde i butikken. De voksne skal heller ikke snydes. I løbet af dagen har julemanden og bestyrelsen nemlig også overraskelser til de voksne. I gennemsnit vil der være en overraskelse til de voksne hvert 20. minut.

  Køb Genforenings- og Grænsemuseets støttebevis 2012 den 4.12. – og spar giroudgiften

  Repræsentanter for Genforenings- og Grænsemuseets tager imod bestillinger af museets støttebevis for 2012. Støttebeviset giver støttemedlemmerne gratis adgang til museet indenfor normal åbningstid i hele 2012. Prisen for et støttebevis i 2012 er blot 150 kr. For dette beløb er man med til at sikre Genforenings- og Grænsemuseets fortsatte formidling af den store begivenhed i danmarkshistorien, som Genforeningen i 1920 var.

  Bliv kustode – eller ad hoc-medarbejdende museums-ven

  Skulle man gå rundt med en drøm om at blive kustode på museet – eller på anden vis have lyst til en gang imellem at støtte museet som aktiv museumsven ved museets aktiviteter – er man også velkommen til en snak med bestyrelsen den 4.12. i SuperBest. Vi kan altid bruge hjælpsomme hænder.

  Forfatter og tegner Leif Gr. Thomsen i en stille eftertænksom stund

 • Præsentation af museets nye male-fortællebog

  Udgivet den 11. november 2011

  ”Genforeningen 1920 – en historisk fortælle- og malebog for familiens store og små” blev præsenteret på Genforenings- og Grænsemuseet den 10. november.

  Anført af tegner og forfatter Leif Gr. Thomsen farvelagde Peter, Mathias, Maja, Christine og Caroline fra Christiansfeld skole ivrigt siderne i malebogen.

  Ca. 30 – forældre, bedsteforældre, lokalpolitikere, støttemedlemmer og andre interesserede var mødt op, da formand Kaj G. Nielsen bød velkommen.

  Besøgstallet henover eftermiddagen var på 71 personer, og på denne første salgsdag solgtes på museet 42 historiefortællende malebøger – hvortil kommer 6 telefonbestillinger.

  Bogen er trykt i 600 eksemplarer – og trykning er muliggjort ved et sponsorat fra HELLE BILER i Kolding

  Eleverne, som udgjorde dommerpanelet, skulle hver især give fortælle- malebogen en sur eller smilende Smiley og gerne skrive en ledsagende bemærkning. Bl.a. skrev Christine: ”Den er Mega-god og tegningerne er fantastiske”. Forventeligt fik bogen derudover bedste bedømmelse: 5 smilende Smileys.

  Fortælle- og malebogen for familiens store og små sælges fra Genforenings- og Grænsemuseet for bare 40 kr. pr. stk.

  Hvis man ønsker den fremsendt pr. post er prisen 21,- kr. ekstra til porto (gælder maks. 2 bøger). Bøgerne sendes som B-post. Bestilling kan ske som mail til: info@genforeningsmuseet.dk

 • Museets hus-pianist: Koncert og ny CD-udgivelse

  Udgivet den 11. november 2011

  Komponist og pianist Bente Ibenfeldt

  Museets ”huspianist”  – som altid så beredvilligt stiller op, når der skal være ledsagemusik til museets arrangementer – Bente Ibenfeldt – har flere gange udgivet egne kompositioner i samarbejde med bl.a. Sønderjyllands Symfoniorkester, militærorkestre mfl. samt udgivet salmer på eget musik- og kunstforlag ”Bimus”.

  Nu har hun gjort det igen. Endnu en ny CD – med et anderledes og meget varieret repertoire.

  Bente siger: Genren er instrumental underholdning med bl.a. ”Schinkelbein” – en kærlighedserklæring til familiens kat, som blev 19 år. Desuden den flotte ”Gråsten march” og den smukke ”Tiden”, som oprindeligt blev uropført til millennium i Tyrstrup Kirke.

  I anledning af CD-udgivelsen giver Bente Ibenfeldt en lille koncert d. 17.11.2011 kl. 11 på Kolding Bibliotek, hvor hun på flygel giver smagsprøver fra den nye CD, sammen med nogle af sine tidligere kompositioner.

 • Økonomisk tilskud til balkonindretning

  Udgivet den 11. november 2011

  Fra Det Schaumnn´ske Familiefond har vi fået en fin økonomisk håndsrækning på 3.000 kr., som er øremærket til indretning af museets nye ”biblioteksbalkon”. Nu håber vi så snart at blive færdige med museets balkonudvidelse. Der mangler kun etablering af rækværk, ændring af lysforhold – og møblering. Museet har fået installeret fibernet. Det betyder, at alrm, brandalarm, overvågning, telefon og pc´ere nu kører på bredbånd. Møblerne er bestilt. En af museets unge suppleanter er på udkig efter den korrekte elektronik – og en anden af museets unge suppleanter glæder sig til at komme til at bestyre bogbestanden i det planlagte håndbibliotek. Vi planlægger indvielse af balkonen den 10. februar 2012.

 • Historieundervisning med farveblyanter

  Udgivet den 5. november 2011

  Malebogens forside

  Genforenings- og Grænsemuseet udgiver nu genforeningshistorien i børnehøjde, nemlig en male- og fortællebog for store og små om Genforeningen 1920, hvor farveblyanter og læs-let-tekster er en del af den taktik, der kan være med til at skabe øget historieinteresse hos de mindre og lidt større museumsgæster.

  Mød tegneren og forfatteren samt dommerpanelet – en håndfuld farve-læggende elever fra Christiansfeld skole – som efter en kort introduktion i farvelægningsteknikker af tegneren – selv skal i gang med at læse og farvelægge male- fortællebogen for at kunne bedømme den. Det sker på Genforenings- og Grænsemuseet torsdag den 10.11.2011 kl. 14.30, hvor alle er velkomne.

  Det er Leif Gr. Thomsen, tidligere bestyrelsesmedlem på Genforenings- og Grænsemuseet, i det daglige nu kontaktperson og guide for museets mange besøgende grupper, som for museet har tegnet og skrevet sig igennem Genforeningens historie – med en nem tilgang til denne – og med klar adresse til det lidt mindre publikum.

  Forfatteren og Genforeningsmuseet håber, at man med dette nye tiltag om, hvordan det har været at leve i Sønderjylland under tysk herredømme og hvorfor genforeningen betød så meget for så mange, kan øge den generelle historiebevidsthed hos denne målgruppe.

  Leif Gr. Thomsen mener bl.a., at det er nødvendigt at kende sin fortid for at kunne forstå sin nutid – og dermed være forberedt på fremtiden – og han minder om teksten på en genforeningsplakat fra 1920, som udtrykker folkenes ret til selvbestemmelse – som absolut ikke er nogen selvfølge.

  ”Genforeningen 1920 – en historisk fortælle- og malebog for familiens store og små” er en oplagt gaveidé til familiens mindste fra forældre og bedsteforældre, som naturligvis også gerne må læse op af hæftets ledsagende tekster.

  I dagens glade anledning er der gratis adgang på Genforenings- og Grænsemuseet for alle fra kl. 14.00 til 17.00.

 • Arbejdslørdag på museet

  Udgivet den 5. november 2011

  Der blev gået grundigt til værks i haven...

  Den 29.10. Kl. 08:00 mødte 12 personer op til Arbejdslørdag – og Havedag.

  Bestyrelse, Havelaug og museumsvenner var trukket i arbejdstøjet.
  Inde i museet var der mange gøremål – det er der jo til stadighed – og arbejdslysten var stor, så vi nåede rigtig meget i løbet af dagen.
  Udenfor i haven var der også stor aktivitet – anført af en af museets faste støtter, anlægsgartner Erling Stuke, som hvert forår og efterår leder slagets gang, når der skal vinter- eller forårsklargøres, arbejdede Havelauget og en museumsven intenst. Den store Kristtjørn mod syd blev fældet – og det gav et helt anderledes udsyn fra museet – og ligeledes et helt anderledes indtryk af museet for de biler, som dagligt kører forbi på hovedlandevejen.
  Frokosten – lækre, lækre håndmadder – blev sponseret af Madpaletten ved Oluf Lykke Nielsen.

 • Museumsudflugt

  Udgivet den 5. november 2011

  Fra Hudevad-smedjen

  Den 17. september var så igen den store dag for alle: Årets udflugt for kustoder, museumsvenner og bestyrelse. I alt 34 havde taget sig tid til at deltage. Rejseleder og turplanlægger var bestyrelsesmedlem Jens Jørgen Madsen.

  De lækre medbragte rundstykker – igen i år sponseret af Bager Jørgensen, Honningkagehuset” i Christiansfeld – blev indtaget på en fynsk rasteplads.

  Turen gik nemlig til Fyns land, hvor vi bl.a. skulle besøge Hudevad Smedje¬museum. Det var i denne gamle smedie, at Hudevad-smeden Hans Rasmussen sammen med sin svend Niels Lindeskov Hansen og en lærling fremstillede “Genforeningsbrønden” som i dag kan ses på Genforenings- og Grænsemuseet. Den svimlende fremstillingspris – dengang i 1920 – var 18.000 kr.

  Hudevad Smedje er fra 1907, men en endnu ældre smedje fra 1850’erne lå lige overfor på den anden side af vejen. Smedjen har først fungeret som almindelig landsbysmedje med skoning af heste og fremstilling af plove og hestevogne i samarbejde med naboen, som var karetmager. Med tiden blev dog kunstsmedningen den altdominerende aktivitet. Hudevad Smedje lukkede i 1971, men står som et velbevaret og fint eksempel på overgangen mellem håndværk og begyndende industri.

  Videre gik det via Damestenen også kaldt Hesselagerstenen på 1.000 ton – et stort klippestykke, som istidens gletchere bragte med fra den skandinaviske halvø. Det er Danmarks største vandreblok, 46 m i omkreds og 12 m høj. Rødgrå gnejs med sorte indeslutninger.

  Vi spiste vores middagsmad på en af de hyggelige fynske kroer – Øxendrup Kro – for at efterfølgende at afslutte eftermiddagens program med et besøg på Hestehavegaards Hverdagsmuseum i Årslev, hvor det meste af gården – inkl. beboelse – fungerer som et beboet museum. Her fik vi også den medbragte kaffe og lækkert hjemmebag som bestyrelsesmedlem Klaus Astrup havde bagt – – – eller var det hans hustru Sanne? Rigtig lækkert var det i hvert fald.

  De mange udstillingsgenstande stammer først og fremmest fra gården; men familie, venner, naboer og besøgende har også leveret museet mange spændende ting og sager. Museet er helt unikt og det var en meget spændende oplevelse for alle os fra Genforenings- og Grænsemuseet at besøge.

 • Politikere forhøjer museets budget

  Udgivet den 10. september 2011

  Partierne i Kolding Byråd har indgået et budgetforlig for 2012. Dette betyder, at Genforenings- og Grænsemuseet fra 2012 får hævet det årlige driftstilskud med 52.000 kr. om året til 126.000 kr. Desuden får vi 125.000 kr. til endelig, at få ordnet vores fugtproblemer i vægge og sokkel i den ældste udstillingsbygning.

  Den glædelige nyhed om den forhøjede kommunale støtte, nåede museet i går (8/9-2011) , da en journalist fra JydskeVestkysten ringede for at få den overraskede formands kommentar.

  Det forhøjede driftstilskud giver bl.a. museet mulighed for at gennemføre flere aktiviviteter og for indkøb af nødvendigt inventar. – Ja endda råd til noget så helt elementært som f.eks. annoncering i forbindelse med åbningstider, udstillinger og foredragsaftener.

  Museet har igennem årene søgt fondsmidler til mange tiltag. Flere fonde har glædeligvis set på ansøgningerne med stor velvillighed og har understøttet museet betydeligt med økonomiske tilskud. Bestyrelsen vil fortsat være afhængige af denne støtte og vil søge støtte hos fondene, når helt specifikke ønsker står på ønskesedlen.

  Fugtproblemet i den gamle fløj fra 1867, som bestyrelsen i flere år har ønsket løst, løses nu forhåbentlig i 2012 med tilskuddet på 125.000 kr.

 • Vellykket marked og helikopterrundflyvning

  Udgivet den 7. august 2011

  helimarked12Det var perfekt timing: Vejret, pladsforholdene, kræmmerne, helikopteraftalen, aftalen med landmænd om etablering af en landingsplads og etablering af ekstra parkeringsmuligheder, trafikafvikling, samarbejdet med Taps Borgerforening om opsætning af flag og Den gamle Grænsekro, som bød kræmmerne indenfor på et lækkert pølsebord imellem kl. 13 og kl. 15.
  Jo, alt gik op i en højere enhed, da museet den 6. august 2011 for første gang afviklede et såkaldt Bagagerums-, Trailer- og Kræmmermarked.
  34 hobbykræmmere og 7 børnekræmmere mødte op. Enkelte allerede kl. 06:30, mens repræsentanter for museumsbestyrelsen var ved at “kridte” banen op. I løbet af dagen dukkede også et par enkelte ikke-tilmeldte kræmmere op, men dem var der også lige plads til. Dagen igennem var der rigtig mange interesserede købere.
  En rundspørge blandt kræmmerne sidst på eftermiddagen viste, en udbredt tilfredshed med dagens forløb og salg. Flere ønskede allerede at bestille stadeplads – den samme som i år forstås – til et muligt næste års marked. Det skortede ikke på pæne ord om arrangementet, men også stor ros til kræmmerne fra museumsbestyrelsen. Da pladsen lukkede kl. 17 og alle kræmmerne var kørt hver til sit, lå der ikke et eneste stykke papir tilbage. Alt var ryddet op. Tak for det.

  Også helikopterrundflyvningen blev en stor succes. Helicopters DK´s pilot, Rico – og Malene fra firmaets ground-crew havde begge en travl lørdag – kun med få pauser imellem flyvningerne, som blev udført helt efter flygæsternes ønsker: Hvad vil du helst se fra luften? Hejlsminde, Christiansfeld eller?
  Mere end 50 personer blev rundfløjet – heriblandt en dreng på 8 år fra Christiansfeld, som fik turen i fødselsdagsgave af sin mor og far, som mente, at en pengegave var for kedelig og derfor vekslede den til en flyvetur. En anden nåede i løbet af dagen ud på to helikopterrundture over området….
  Piloten og hans medarbejder, som afslutningsvis takkede for en god dag ved at flyve en runde ind over museets P-plads, inden de satte kursen hjem mod Århus, udtrykte stor tilfredshed. For dem var dagen gået over al forventning.

  Nu skal bestyrelsen så evaluere arrangementet. Mon ikke vi arrangerer marked igen næste år……?

 • Helikopterrundflyvning den 6. august i år

  Udgivet den 15. juli 2011

  helikopter13Oplev smukke Christiansfeld og omegn, Genforenings- og Grænsemuseet og Christiansfeld Vinfestival fra oven!

  Priser fra 350 kr. pr. person.

  Lørdag d. 6 august 2011 afholder Genforenings- og Grænsemuseet kræmmermarked.

  Genforenings- og Grænsemuseet etablerer i denne forbindelse vores helt eget “heliport”. – Der flyves nemlig fra en mark lige ved siden af museets store P-plads. Der flyves fra kl. 10-18, så der bliver mulighed for at se museet fra luften; men også vinfestivalen i Christiansfeld vil naturligvis kunne ses ovenfra. Mere om vinfestivalen her: http://www.vinfestival-christiansfeld.dk/

  Teknisk arrangør af rundflyvningen er HelicoptersDK, som opereres gennem Newcopter. HelicoptersDK møder med deres 4 personers helikopter af mærket Robinson 44.

  Der tages forbehold for dårligt vejr samt teknik.

  For mere info ang. HelicoptersDK besøg www.helidk.dk, her er der mulighed for at lave en online bestilling. Det er også muligt at købe en tur direkte ved helikopteren.

  Der flyves med min. 2 passagerer, men der er plads til 3 passagerer i helikopteren.

  HelicoptersDK udfører alle former for helikopterflyvning i hele Danmark. Firmaets professionelle piloter leverer en sikker og kvalitetsbevist service, og sætter en ære i at give kunderne en flot og mindeværdig oplevelse.

 • Kro-kultur-ophold

  Udgivet den 8. juli 2011

  Den gamle Grænsekro  prøver nu i fællesskab med Genforenings- og Grænsemuseet  at tilbyde kroophold med kulturelt indhold, idet ikke alle gæster har lyst til et traditionelt kroophold med spisning og efterfølgende dans. Af samme årsag har kromanden nytænkt og man kan derfor nu på kroens hjemmeside læse følgende efterårstilbud:
  Kroophold med kulturoplevelser
  – mærk historiens vingesus
  Ved ankomst lørdag den 24. september eller 1. oktober på et week-end ophold på Den gamle Grænsekro fokuserer vi på vore gæsters ophold med følgende tilbud:

  Publikationen “En historisk slentretur – ved den gamle grænse” udleveres til gæsterne
  Kl. 14 – 16: Kaffe med honningkager ved ankomst
  Kl. 16 – 17:30: Besøg på Genforenings- og Grænsemuseet med rundvisning – og en kort orientering om brødremenighedsbyen Christiansfeld

  Grænsekroen - et hjørne af museet ses overfor

  Grænsekroen - et hjørne af museet ses overfor

  Desuden vil der være mulighed for
  – vandretur i det historiske genforeningsområde ad bl.a. Grænsestien
  – spændende skattejagt for geocachere
  – besøg i brødremenighedsbyen Christiansfeld
  – tur til flotte Skamlingsbanke og smukke Hejlsminde
  – besøg i Haderslev, Kolding og mange andre velholdte byer i det sydjyske

  Pris incl. hotelophold i dejligt dobbeltværelse, kaffe med honningkage, museumsbesøg, orientering om brødremenighedens by, Christiansfeld, aftensmad (2 retter a la carte) og en flot morgenmadsbuffet KUN: 675,- kr. pr. person.

 • Foto – fra grænsen 1920

  Udgivet den 8. juli 2011

  “Får I stadigvæk effekter til museet”? lyder et ofte stillet spørgsmål, somhalken12 vi kan besvare med et stort JA.
  For ikke længe siden fik vi mulighed for at få kopi af nogle privatfotos fra 1920 hos et støttemedlem. Et af disse er ganske specielt. Det viser spidsen af en væltet grænsesten – formentlig lige på det sted, hvor 1864-1920 grænsen havde sit forløb. Ved siden af – mod nord – en sten, der viser, at der er 12,7 km til Kolding og 39,8 km til Vejle. Mod syd en sten, der viser, at afstanden til Altona ved Hamborg er 236,3 km.

 • Museet får 10.000 kr.

  Udgivet den 5. juli 2011

  udkig-fra-museumsbalkonForsikringsselskabet Sønderjylland Øst G/S Fond har igen været i det gavmilde hjørne. I sidste måned var Genforenings- og Grænsemuseet blandt de heldige legatmodtagere, da forsikringsselskabet udloddede store beløb. Vi fik 10.000 kr., som skal anvendes i forbindelse med museets nye balkonbyggeri. På balkonen indrettes et lille bibliotek og der bliver også mulighed for museets gæster at gå på nettet. Byggeriet af balkonen ligger i øjeblikket stille p.g.a. sommerferie, men genoptages efter sommerferien. På billedet ses et vue fra balkonen ned over udstillingen i den nye sal.

  Inden for kort tid får museet internetadgang. TREFOR er leverandør til den nye hurtige internetforbindelse.
  Hen over sommeren har museet desuden fået etableret et nyt og sikrere alarmsystem og videoovervågning

 • Genforenings- og Grænsemuseet hånd i hånd med geocachere

  Udgivet den 27. maj 2011

  De 2 ildsjæle ses her ved Grænsestien– GPS-baseret formidling af Danmarkshistorien
  To ildsjæle indenfor området geocaching nar netop lagt en helt ny skattejagt ud på nettet, så ligesindede kan planlægge en spændende tur i det danske kulturlandskab. Niels Nielsen fra Hejsager og Karl Jensen fra Vilstrup har i disse dage lanceret en gps-baseret skattejagt i det historiske område omkring Genforenings- og Grænsemuseet. Alle håber, at det vil blive til glæde og fornøjelse for såvel skattejægere som museum.

  De to geocachere mener, at et sådant projekt er rigtig spændende. For det nye projekts skatte indeholder en historisk og naturmæssig kvalitet, som mange forventes at ville gå efter. Fra skattejægernes side gået sport i at være den første, der finder de forskellige skatte. Skattejagten blev offentliggjort i søndags – og samme dag havde flere skattejægere forsøgt sig, kunne man læse på geocachernes hjemmeside……..
  En “skat” eller en såkaldt cache kan indeholde f.eks. en lille børne- eller voksengave – som så forventes byttet med en anden gave af tilsvarende værdi efter motto´et “Byt fair – eller la´ vær´”
  På http://geocachingdanmark.dk/ kan man bl.a. læse, at geocaching er en moderne skattejagt for hele familien, hvor man bruger sin GPS til at finde frem til såkaldte “skatte”. På denne side kan man også finde oplysninger om, hvordan man kommer igang med geocaching og hvilket udstyr man får brug for.

  Det er en sport med bred appel, der har udviklet sig meget siden starten i 2000, og som i dag dyrkes på mange forskellige niveauer og af alle aldersgrupper. Alene eller i selskab med op til flere hundrede andre – året rundt, kloden rundt og på alle tider af døgnet.

  Nogen geocacher for at give familien en aktivitet og et mål med søndagsturen, andre for at fordrive tiden og se lidt af byen imellem to møder, nogle for at vise (eller få vist) vej til særligt interessante historie og naturoplevelser, nogle for udfordringernes skyld, andre igen kombinerer geocachingen med cykling, løb, udlandsrejser, sociale sammenkomster o.s.v.

  Hen over de senere år er blandt andre naturparker, biblioteker og turistkontorer rundt omkring begyndt at tilbyde geocaching oplevelser til understøttelse af lokal kultur- og naturformidling.
  – Og interessen for geocaching vokser. Inspiration og idéer til søndagsturen finder man på www.geocaching.com

 • Find din indre kræmmer frem….

  Udgivet den 24. februar 2011

  markedstegningGenforenings- og Grænsemuseet går nu nye veje for at skaffe økonomiske midler til museumsdriften.
  Som noget nyt forsøger bestyrelsen for første gang at etablere et Bagagerums-, Trailer- og Kræmmermarked på museets P-plads lige over for Den gamle Grænsekro. Det sker lørdag d. 6. august 2011 fra kl. 09.00-18.00.
  Her er mulighed for at give sig selv, familien eller vennerne en fælles dag med råhygge – og en helt, helt anderledes og sjov oplevelse!
  Museet råder over et par hundrede facademeter til de, der gerne vil sælge “lopper”. Opfordringen lyder derfor, at man – i stedet for at smide ting væk – rydder op i gemmerne derhjemme, fylder bil eller trailer – og stiller op til salg den 6.8. Private kan afsætte alle former for brugte genstande. Det kan erhvervsdrivende og handlende også, men disse skal have en bevilling til salg af brugte genstande. Der må ikke sælges mad og drikkevarer til fortæring på pladsen.
  På museets græsplæne kan alle interesserede børn gratis stille op til et børnekræmmermarked. Øvrige “loppesælgere” betaler en facademeterpris, som tilgår museets driftskonto.
  I løbet af dagen forsøges arrangeret helikopterrundflyvning.
  Bestilling af stadeplads kan indtil 1. juni ske til 2283 1879. Efter 1. juni benyttes museets tlf. 7557 3003, hvor kustoderne alle dage undtagen mandag (dagligt imellem kl. 10 – 17) sidder klar til at tage imod bestilling.
  Tilmelding kan også ske til: info@genforeningsmuseet.dk

 • MUSEETS NYHEDSBREV UDSENDT

  Udgivet den 18. januar 2011

  I disse dage udsendes omkring 700 breve indeholdende “Nyhedsbrev 2011” til Genforenings- og Grænsemuseets støttemedlemmer, potentielle støttemedlemmer, venner af museet m.fl.
  Nyhedsbrevene blev i sidste uge pakket og gjort klar til postal udsendelse af den samlede bestyrelse ved et hyggeligt aftenmøde.. En stor del af brevene ekspederes dog som “fodpost”, idet mange af de lokale forsendelser udbringes af bestyrelsen og museets venner, så man kan spare lidt på driftsbudgettet. Museets bestyrelse håber på, at der igen i år bliver taget godt imod Nyhedsbrevene og de indlagte girokort. Bestyrelsen håber tillige på, at man i 2011 kan nå op på samme niveau som i 2010 – nemlig knap 400 betalende støttemedlemmer.
  Nyhedsbrevet 2011 fortæller bredt om museets aktiviteter – men det ligger i sagens natur, at 90-års jubilæet for Genforeningen fylder rigtig meget i Nyhedsbrevet.
  Ønsker man at støtte museet med et støttemedlemsskab, som koster 100 kr. for 2011, kan man sende en mail til info@genforeningsmuseet.dk eller ringe på 2283 1879.

 • Vellykket og velbesøgt forfatteraften

  Udgivet den 13. oktober 2010

  “THYGE LEVER – THYGE LEVER” ved forfatteren Jonas Thygesen – et foredrag som Genforenings- og Grænsemuseet forleden havde inviteret til – samlede lige præcis 50 interesserede tilhørere. De fleste deltog også i museets åbent-hus-arrangement forud for foredraget, som foregik på Den gamle Grænsekro. De fremmødte gæster havde alle stor ros til foredragsholderen for et engageret og medrivende foredrag og flere benyttede sig af lejligheden til at købe hans bog – “Kun legetøj i deres hænder” – om oldefaderens deltagelse i 1. verdenskrig. En enkelt af de mange tilhørere havde taget turen fra København til Frederikshøj for at høre foredraget.

  Jonas Thygesen skriver hilsener i sine bøger

  Jonas Thygesen skriver hilsener i sine bøger

 • Besøg af Koldings viceborgmester

  Udgivet den 13. oktober 2010

  I forbindelse med 90-års festlighederne for Genforeningen – og Genforenings- og Grænsemuseets 15 års fødselsdag – den 10. juli i år holdt viceborgmester Søren Rasmussen fødselsdagstalen for museet. – Desværre uden at der dengang var mulighed for en grundigere omvisning, hvorfor et senere besøg blev aftalt. Genforenings- og Grænsemuseet fik derfor torsdag formiddag d. 7.10. igen besøg af viceborgmester Søren Rasmussen, Kolding kommune og fru Judith Rasmussen. Denne gang med meget bedre tid og en mere udførlig rundvisning på det lille museum.2010-sc3b8ren-rasmussen-pa-museumsbesc3b8g

 • Thyge lever – spændende forfatteraften

  Udgivet den 16. september 2010

  FORFATTERAFTEN PÅ GENFORENINGS- OG GRÆNSEMUSEET:”Thyge lever, Thyge lever” – forfatteraften den 7. oktober 2010
  “Thyge lever, Thyge lever” var hvad postmesteren i Stepping råbte, da der i 1916 kom et brev til Thyge Thygesens forældre i Stepping.

  Thyge Thygesens forældre havde et par uger forinden fået den hårde meddelelse, at deres søn var faldet i 1. verdenskrig under det store slag ved Somme i Frankrig.
  Dødsannoncen havde allerede været trykt i avisen, da der pludselig kom brev fra Thyge, som imod alle odds havde overlevet at blive begravet levende. Han skrev nu hjem til forældrene fra et lazaret i Tyskland.
  Thyge Thygesen skrev under hele sin soldatertid fra december 1914 til juli 1918 dagbog og et meget betydeligt antal breve hjem til forældrene. Dagbogen og brevene blev i efteråret 2008 udgivet af Thyge Thygesens oldebarn Jonas Schultz Thygesen med hjælp fra historiker Martin Bo Nørgaard i bogen “Kun legetøj i deres hænder”.
  Genforenings- og Grænsemuseet afholder denne spændende forfatteraften, hvor Jonas Schultz Thygesen ved uddrag fra bogen “Kun Legetøj i deres hænder” vil fortælle om, hvordan den menige soldat oplevede og overlevede 1. verdenskrig.
  Aftenens program:

  Kl. 18.30 til 19.45: Åbent museum på Genforenings- og Grænsemuseet. Bestyrelsens medlemmer står klar på museet til at fortælle og svare på spørgsmål….

  Kl. 20.00: Foredrag med Jonas Thygesen på Den gamle Grænsekro overfor museet.
  Foredraget – åbent for alle – foregår ikke på museet, men på Den gamle Grænsekro overfor.
  Tilmelding senest 4.10.2010 til tlf. 2283 1879 – PRIS: 90,- kr.
  Prisen dækker entre til museet, foredrag og kaffe med en ostemad på Den gamle Grænsekro

 • Større kommunalt tilskud

  Udgivet den 16. september 2010

  FORHØJET TILSKUD FRA KOLDING KOMMUNE
  Kolding kommunes byråd har – uansøgt og uopfordret – i enighed bevilliget Genforenings- og Grænsemuseet et forhøjet driftstilskud fremover. Helt eksakt vil museet fremover få 70.000 kr. i kommunalt tilskud. Det er en forhøjelse på 31.000 kr. Det kan man da kalde et skulderklap af de helt store…. Vi jubler og sender det samlede byråd i Kolding en MEGET STOR TAK for den tillid, der her er udvist museumsbestyrelsen og alle de frivillige omkring museet. Megen tak også til de “byrødder” fra DF, der stillede forslaget.

 • Museet igen betænkt af en fond

  Udgivet den 26. august 2010

  Glad bestyrelse

  Glad bestyrelse

  En telefonopringning til museets formand for nogen tid siden gjorde det klart, at Sergentgruppen, Hærens Gl. Fond, gerne så en ansøgning fra museet. En sådan blev hurtigt afsendt – og så ventede museumsbestyrelsen i øvrigt meget spændt.Forleden blev spændingen udløst, da formanden for fonden, Ove Christiansen, Fjelstrup, lagde vejen forbi museet – medbringende en check på 5.000 kr. til museumsbestyrelsen. Museet kvitterede med en lille messingplakette, som ophænges på museets sponsortavle.

  Formanden oplyser, at Fonden er oprettet i 1944 – og at der i dag er 235.000 kr. i Fonden. Det er renterne af dette beløb, som udloddes. Og således blev det i år Genforenings- og Grænsemuseet, som for anden gang, blev betænkt af fonden med nogle af disse midler.

  På billedet ses den modtagende, glade bestyrelse: Fra venstre: Best.medl. Knud Erik Dinesen, Peter Giødesen, Kustode Marie Jessen, Best.medl. Peder Graasbøll, Frank Smits, Formand for Sergentgruppen, Hærens Gl. Fond, Over Christiansen og næstf. Jens Jørgen Madsen. Formand, Kaj G. Nielsen, står bag kameraet.

 • Frivillige holder ukrudtet væk

  Udgivet den 10. august 2010

  Havelauget

  Havelauget

  Efter en lang sommer er det nok de færreste haveejere, der drømmer om mere havearbejde. Ikke desto mindre findes der faktisk en lille gruppe af hårdtarbejdende mennesker, der – ganske frivilligt – kaster sig over mere havearbejde, end de er forpligtet til.

  Det er Genforenings- og Grænsemuseets havelaug, som hele sommeren igennem – sammen med “plæneklipperpiloterne” – sørger for, at museets have ser flot og indbydende ud.

  Som alt andet arbejde på museet er havelaugets indsats frivillig og ulønnet – men de beundrende blikke og positive bemærkninger, haven får fra de besøgende, tjener dog, sammen med den årlige museumsudflugt som en slags belønning for en god indsats.

  Havelauget består indtil videre af 4 personer, som holder blomster- og plantebede og pladser omkring museet. Men ikke alt er havearbejde. Der er også tid til kaffe – og hyggesnak, når man mødes – og der er stadig plads til flere på holdet, oplyser tovholder Bente Hering Madsen (tlf. 7456 2260). Græsplænen slås på skift af “plæneklipperpiloterne”, der tæller 6 ildsjæle. Tovholder her er Peder Graasbøll (tlf. 2028 6188).

  Hvert forår og efterår får de frivillige havefolk assistance af den lokale anlægsgartner Erling Stuke, som har sponseret to årlige gennemgange af haven.

 • Besøg af Koldings borgmester

  Udgivet den 9. august 2010

  Museets formand Kaj G Nielsen (tv), borgmester Jørn Pedersen (mf) og bestyrelsesmedlem Peder Graasbøll (th)

  Museets formand Kaj G Nielsen (tv), borgmester Jørn Pedersen (mf) og bestyrelsesmedlem Peder Graasbøll (th)

  Mandag besøgte Koldings borgmester, Jørn Pedersen (V), museet. Museets formand, Kaj G. Nielsen gav borgmesteren en rundvisning i særudstillingen om sønderjyder i Første Verdenskrig.

  Suppleret af et par bestyrelsesmedlemmer bød museet på kaffe og en bid kage, mens videoen viste højdepunkter fra fejringen af 90-året for Genforeningen den 10. juli, som borgmesteren desværre var forhindret i at deltage i.

  Formiddagen blev afsluttet med en tur på et stykke ad den nyanlagte Grænsesti, hvilket også gav borgmesteren mulighed for at hilse på museets aktive havelaug, der var i fuld gang med hakkejern og kultivator i museumshaven.

 • TAK

  Udgivet den 30. juli 2010

  Genforenings– og Grænsemuseet sender

  en STOR og TAKNEMMELIG TAK

   

  til

   

  Flyverhjemmeværnets Musikkorps, Kolding – De 13 fanebærendeforeningers faneborg – Lorenz Asmussen – Donslund Vine – Honningkagehuset – Anlægsgartner E.Stuke og medarbejdere – Bryggeriet Fuglsang – Tyrstrupfrivillige Brandværn – Leif G. Thomsen og hans Ford A – Museets kustoder – Alle medhjælpende museumsvenner -Astrup Teltudlejning, Lunderskov – Taps Sti-laug – Dengamle Grænsekro – Komponist, pianist Bente Ibenfeldt ogtrompetist Carina Olesen, SMUK – Kulturudvalget, KoldingKommune – Kunstner og grafiker Jørgen Ibenfeldt – 1. viceborgmester Søren Rasmussen – Tyrstrup HerredsTidende – Kristian Langborg-Hansen – Flexlakering, Anslet – Jonas Thygesen – Museets Havelaug – Rengøringsholdet – Henning Madsen – Jørgen Bendorff, Tønder – Per Bomholdt, Kolding – Holger Larsen for buskørsel  – Christiansfeld Turistbureau – Bjarne og Anette Slivsgaard – Højgaard Lys og Lyd – Jørgen Henriksen – Plæneklipper-piloterne – Vamdrup Ford A-klub og de ca. 500 fremmødte gæster, æresgæster og festtalere.

   

  Genforenings- og Grænsemuseets bestyrelse siger TAK til alle Jer, som gjorde det muligt at arrangere et flot, festligt og værdigt 90 års Genforeningsjubilæum på museet – og en efterfølgende herlig 15 års fødselsdagsfest på Den gamle Grænsekro – den 10.7.2010.

 • Taler og gaver ved museets fødselsdag

  Udgivet den 11. juli 2010

  Mere end tre hundrede gæster deltog i Genforenings- og Grænsemuseets 15års fødselsdagsfest den 10.7. på Den gamle Grænsekro, hvor gæsterne blev diverteret med et ægte sønderjysk pølsebord – en rigtig udfordring for krofar Lars Bo Andersen.

  Koldings 1. viceborgmester Søren Rasmussen hold fødselsdagstalen for museet. Med sig havde han en “tilgodeseddel” til en kopimaskine til museet – et ønske, der længe har stået på bestyrelsens ønskeseddel.

  Fhv. kirkeminister Torben Rechendorff fulgte stærkt efter – i egenskab af formand for Christmas Møllers Mindefond – og som sådan kunne Torben Rechendorff overrække museet en fødselsdagscheck på 10.000 kr. som “en anerkendelse af det store og meget værdifulde arbejde, der er ydet på Genforenings- og Grænsemuseet gennem 15 år. Gaven skal især opfattes som et håndslag til de mange frivillige, der gennem de 15 år har udført et stort og fortjenstfuldt arbejde”.

  Fodfolkspionererne i Søgaard bragte ved præsidenten, Thorkild Thomsen, Tønder de hjerteligste lykønskninger. Foreningen lukker og slukker snart. Foreningens restbeløb på kontoen er generalforsamlingsmæssigt bestemt overdraget til Genforenings- og Grænsemuseet. – 3.000 kr. blev diskret overbragt til museets formand i går.

  Kaj G. Nielsen (t.v.) og kunstner Jørgen Ibenfeldt (t.h.)Endelig overrakte den kendte christiansfelderkunstner og grafiker Jørgen Ibenfeldt en flot akvarel af Genforeningsmuseet. Penselstrøgene var næppe tørre, men det skulle og måtte overrækkes på den historiske dato, mente Jørgen Ibenfeldt. Bestyrelsen vil nu lade akvarellen mangfoldiggøre som kort, der kan købes på museet.

  Afslutningsvis underholdt trompetist Carina Olesen (SMUK) og komponisten Bente Ibenfeldt med deres dejlige samspil – bl.a. et potpourri over danske sange – inden “dagens kamp blev fløjtet af” og gæsterne kunne fortsætte til mindegudstjenesten i det fri på Genforeningspladsen, som musikalsk blev ledsaget af Hjemmeværnsorkesteret fra Århus. Prædikant var biskop, emeritus Søren Lodberg Hvas. Der lød mange positive tilkendegivelser over dagens forløb.

 • Mange fejrede Genforeningen i Christiansfeld

  Udgivet den 10. juli 2010

  Der blev langsomt men sikkert bygget op til det store klimaks ved den kombinerede fejring af 90-året for Genforeningen og Genforenings- og Grænsemuseets 15-års fødselsdag.
  Den store festdag startede med højt solskin, og pladserne i det opstillede telt på plænen ved Genforenings- og Grænsemuseet blev hurtigt fyldt, og flere stole måtte sættes til. Flere fanebærere var med til at skabe den perfekte ramme om festlighederne.Fanebærere
  Flyverhjemmeværnets orkester gav koncert, og en række velrestaurerede veteranbiler fra Vamdrup Ford A-klub ankom på parkeringspladsen og skinnede om kap.
  Efterfølgende ankom de indbudte gæster, blandt andre dagens hovedtaler Sundheds- og Indenrigsminister Bertel Haarder og frue samt museets protektorer H.E. Grev Ingolf og Grevinde Sussie.
  I sin tale i anledning af 90-året for Genforeningen lagde Bertel Haarder vægt på det banebrydende demokrati, der i 1920 førte til, at Sønderjylland kunne stemme sig tilbage til Danmark. Hans tale omhandlede også de dansksindede, som var blevet tvunget til at deltage i første verdenskrig på tysk side, og han kom også omkring de nuværende udsendte danske soldater.
  H.E. Grev Ingolf åbnede særudstillingen på Genforenings- og Grænsemuseet. En særudstilling, som netop handler om de danske sønderjyder, der blev sendt i kamp på tysk side under første verdenskrig.
  Grevinde Sussie holdt indvielsestalen for den nye sti langs den gamle grænse. Stien, der starter ved museets parkeringsplads sydlige ende, har fået det officielle navn Grænsestien. Den er lavet af Taps Stilaug, og den følger den gamle grænse i cirka 500 meter.H.E. Grev Ingolf, Grevinde Sussie og Bertel Haarder i Ford A.
  Efter indvielsen af Grænsestien blev de flere hundrede fremmødte budt på vin, vand og honningkager, og de kunne nyde den smukke museumshave, som op til begivenheden var blevet klargjort af museets nye havelaug.
  Flere end 300 gæster havde valgt at indtage frokosten på Den gamle Grænsekro, som havde anrettet et ægte sønderjysk pølsebord. Festlighederne fortsatte på kroen, hvor duen Carina Olesen og Bente Ibenfeldt stod for den musikalske del af underholdningen.
  Mange af gæsterne benyttede sig af den gratis adgang til Genforenings- og Grænsemuseet om eftermiddagen, mens mange andre valgte at fortsætte fejringen af Genforeningen i Christiansfeld, hvor der blandt andet var en stor mindegudstjeneste i det fri ved biskop emeritus Søren Lodborg Hvas.

  Klik her for at se flere billeder fra festlighederne.

 • Knuds frakke i radioen

  Udgivet den 8. juli 2010

  Genforenings- og Grænsemuseets formand fortæller historien om lille Knuds frakke, hvordan den blev til, og hvordan den kom til museet. Det sker i et indslag på DR P4 i uge 29.

  Indlægget kan høres på DR’s hjemmeside.

  Knuds frakke

  Knuds frakke

 • Forberedelser til 10. juli

  Udgivet den 7. juli 2010

  Alt tegner til at gå op i en højere enhed lørdag den 10.7.2010
  Museet er næsten færdigmalet – museumsbogstaverne er renoveret  og genopsat. Det nyetablerede have-laug har sammen med anlægsgartner Stuke og plæneklipper-piloterne gjort en fantastisk indsat for at få haven til at se pæn ud. Taps Sti-laug har færdiggjort trampestien, der nu blot venter på den officielle åbning af navngivning. Den spændende særudstilling om ”Sønderjyder i krig” er næsten færdig, dagens arbejdsopgaver er fordelt – og drejebogen klar. Bl.a. kommer Greveparret efter alt at dømme til at køre i en åben Ford A A Phaeton fra 1930, når trampestien skal indvies og navngives.
  Der er tilmeldt 10 faner til faneborgen på museets p-plads, hvortil fejringen af 90-året for Genforeningen er henlagt – inden museet byder indenfor i have og museum. Den gamle Grænsekro har netop talt op, at 278 mennesker har tilmeldt sig museets 15-års fødselsdagsarrangement med sønderjysk pølsebord.

 • Mindegudstjeneste i det fri

  Udgivet den 5. juli 2010

  Når 90-året for Genforeningen fejres sker det blandt med en friluftsgudstjeneste på Genforeningspladsen i Christiansfeld, hvor biskop emeritus Søren Lodborg Hvas prædiker.

  Søren Lodborg HvadDe traditionelle smukke rammer i Tyrstrup Kirke skiftes 10. juli ud med de mindst lige så smukke omgivelser ved Genforeningspladsen i Christiansfeld. Det sker, når der holdes friluftsgudstjeneste i forbindelse med fejringen af Genforeningen.

  Prædiken bliver forestået af biskop emeritus Søren Lodborg Hvas fra Aalborg, som tidligere har været domprovst i Haderslev.

  Hjemmeværnets Musikkorps Århus spiller festlig orkestermusik en halv time før gudstjenesten, og de vil også spille til gudstjenestens præ- og postludium samt til salmerne.

  Gudstjenesten, som starter klokken 15, er åben for alle, og vil blandt andre have deltagelse af Hans Excellense Grev Ingolf og Grevinde Sussie samt indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder.

 • Ny gangsti langs den gamle 1864-1920 grænse

  Udgivet den 30. juni 2010

  Den 10. juli når 90-året for Genforeningen bliver fejret, får museet – museets fremtidige gæster og alle, der fremover besøger området – en gave, som museumsbestyrelsen har ønsket sig i mange år.
  Museets bestyrelse har nemlig over flere år ønsket at anlægge en sti langs den gamle grænse, som i 56 år adskilte Sønderjylland/Nordslesvig fra Danmark.

  De oprindelige planer og ønsker gik på, at stien skulle anlægges langs den gamle grænse fra museet til Kærmølle. Planerne var dengang så langt fremme, at den tidligere amtsborgmester tilbød, at Sønderjyllands Amt ville anlægge stien – og Christiansfeld kommunes daværende borgmester, Jørgen From, lovede, at kommunen ville vedligeholde en sådan sti. Dette projekt kuldsejlede imidlertid, da et par af de lodsejere, der blev bedt om at afgive den nødvendige stribe jord, var imod projektet.

  Da Taps Sti-laug erfarede, at en vandresti fortsat var på bestyrelsens ønskeliste, slog man straks til – og tilbød at anlægge en “trampesti” langs med den gamle grænse. Taps Sti-laug, som består af 8 – 10 frivillige, har i flere år specialiseret sig i at anlægge natur- og vandrestier i området omkring Taps. I alt ca. 18 kilometer er det efterhånden blevet til.

  Nu bliver det så til en delvis opfyldelse af museumsbestyrelsens store ønske. Den anlagte sti starter i den sydlige ende af museets parkeringsplads. Efter ca. 40 meters gang står man direkte ved det tidligere grænsevandløb – med udsigt til den prøjsiske nivellementssten på den anden side bækken, som dengang var tysk. Stien svinger herfra direkte mod øst og følger over ca. 450 meter den gamle grænse over til Den gamle Kongevej, hvor den udmunder og stopper tæt på det sted, hvor engang Høkkelbjerg Kro lå. Ingen er i tvivl om, at man derved har fået tilført området – Genforenings- og Grænsemuseet, gæsterne på Den gamle Kro og andre naturelskere – et godt og værdifuldt aktiv. Nu er man startet – første etape er anlagt – og museumsbestyrelsen håber fortsat, at det en gang vil lykkes at færdiggøre det oprindelige stiprojekt helt ud til Kærmølle.
  Stiens navn forbliver en hemmelighed indtil den 10. juli 2010, hvor den skal navngives og indvies officielt.

 • 15 års fødselsdagsfest med musikalsk underholdning

  Udgivet den 28. juni 2010

  Når Genforenings og Grænsemuseet den 10.7. holder fest, er det ikke kun 90-årsdagen for Genforeningen, der er i centrum. Museet fejrer nemlig også en anden mærkedag – nemlig museets egen 15-års fødselsdag.

  Den 10. Juli 2010 er det nemlig 15 år siden, at Dronning Margrethe II indviede museet. Museets bestyrelse har derfor delt festlighederne op i to afdelinger, idet 90-året fejres på museet – mens museets fødselsdag af praktiske årsager er flyttet fra museet over på Den gamle Grænsekro, hvor museumsbestyrelsen har bedt kromanden om at stå for den den kulinariske del med det sønderjyske pølsebord. Fejringen af fødselsdagsfesten på kroen har bestyrelsen selv taget sig kærligt af – og det bliver ganske festligt, idet komponist og pianist Bente Ibenfeldt, Christiansfeld og militærmusiker, trompetist Carina Olesen, Slesvigske Musikkorps vil underholde med et dejligt musikalsk indslag. Dette vil være deres fødselsdagsgave til museets fødselsdag…
  Carina Olesen (tv) og Bente Ibenfeldt (th)Bente Ibenfeldt, som har et imponerende CV, har tidligere indspillet en CD med egne kompositioner i samarbejde med Sønderjyllands Symfoniorkester. Alle melodier er i den romantiske genre, hvoraf titelmelodien “Kun et kys”, er en hyldest til Kronprinsparret i anledning af deres bryllup i maj 2004. Hendes seneste udgivelse er en DVD med Gråsten-marchen.
  Carina Olesen, Kornet, er uddannet trompetist og musikpædagog ved Det Jyske Musikkonservatorium i Århus. Hun spillede kornet i en pigegarde som ganske ung og elsker mixet mellem den bløde kornet og den mere rytmiske trompet. Carina harspillet i SMUK i tre et halvt år.

  Desuden vil Kolding Kommunes 1. viceborgmester Søren Rasmussen holde en fødselsdagsfesttale for museet. Også tidligere kirkeminister Torben Rechendorff har meldt sin ankomst til festen – med en overraskelse til museet. Museets protektor, Greveparret fra Egeland og Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder deltager ligeledes i denne del af museets jubilæumsfestligheder.

 • Atter en glad dag

  Udgivet den 25. juni 2010

  Nordea Fonden har betænkt Genforenings- og Grænsemuseet med 6.000 kr. Filialchef Inge Marie Wogensen overrakte den 24. juni på Fondens vegne den dejlige pengegave til bestyrelsen – repræsenteret ved Genforenings- og Grænsemuseets formand, Kaj G. Nielsen. Overrækkelsen skete i den smukke museumshave.

  Filialchef Inge Marie Wogensen, Nordea Bank, Christiansfeld og formand for Genforenings-og Grænsemuseet, Kaj G. Nielsen

 • To militære orkestre spiller til fejring af Genforeningen i Christiansfeld

  Udgivet den 25. juni 2010

  Flyverhjemmeværnets MusikkorpsIkke færre end to militære orkestre sætter fejringen af 90-året for Genforeningen i Christiansfeld i de rette musikalske rammer.

  Den første koncert finder sted på plænen foran Genforenings- og Grænsemuseet nord for Christiansfeld i forbindelse med det store Genforeningsarrangement den 10.7. fra 10:15 til 12:20. Her spiller Flyverhjemmeværnets Musikkorps, som til daglig har til huse på Staldgården i Kolding.

  Siden korpset blev stiftet i 1956 har de spillet ved talrige lejligheder af både civil og militær karakter; ikke blot i Danmark men i en lang række europæiske lande. Herhjemme er musikkorpset blandt andet kendt for koncerten i Øster Starup Kirke til minde om nedskydningen af en amerikansk flyver under 2. verdenskrig – en koncert, flere af den afdødes familiemedlemmer rejste til landet for at opleve.

  Repertoiret for Flyverhjemmeværnets Musikkorps er meget bredt, og det samme er orkestrets sammensætning. Flere af musikerne har haft 25 års jubilæum i orkestret, men der er også adskillige unge medlemmer.

  Af alle landets militære musikkorps er Flyverhjemmeværnets det eneste, som spiller i de blå hjemmeværnsuniformer.

  Også om eftermiddagen den 10. juli er der musik i gaden, idet Hjemmeværnets Musikkorps Århus spiller på Genforeningspladsen i Christiansfeld. Det sker fra kl. 14:30 og frem til friluftsgudstjenesten, der starter kl. 15. Orkesteret ledsager efterfølgende også gudstjenestens salmesang.

  Begge arrangementer er åbne og gratis for alle.

 • ALLE er velkommen til 90-års dagen for Genforeningen 10. juli 2010

  Udgivet den 7. juni 2010

  Genforenings- og Grænsemuseet
  – kl. 10.15 – 12.20:
  – H.E. Ingolf, Greve af Rosenborg og H.E. Grevinde Sussie
  deltager.
  – Flyverhjemmeværnets Orkester, Kolding giver koncert
  – Festtale ved Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder
  – Åbning af særudstillingen Sønderjyder i krig
  – Indvielse/navngivning af den nyanlagte trampe-sti
  langs den gamle grænse fra 1920.
  – Vamdrup Ford A-klub besøger museets P-plads med flere Ford
  T´ere og Ford A´ere.
  – Hygge i museumshaven
  Museet er lukket indtil kl. 12.30 – derefter GRATIS adgang for alle.

  Den gamle Grænsekro overfor museet
  – kl. 12.30 – 14.15:
  Deltag i et sønderjysk pølsebord – med indlagt underholdning. Komponist og pianist Bente Ibenfeldt, Christiansfeld og trompetist Carina Olesen fra Slesvigske Musikkorps vil underholde. Alle er velkommen. Pris: 80,- kr. – kun direkte tilmelding til kroen – tlf. 7557 – 3218

  Christiansfeld by
  – på Genforeningspladsen, Christiansfeld
  – kl. 14.30 til 15.00: Koncert ved Hjemmeværnets Musikkorps Århus.
  – kl. 15.00: Friluftsgudstjeneste på Genforeningspladsen i Christiansfeld bymidte. Prædikant er biskop emeritus Søren Lodberg Hvas, Ålborg.

  Handelsstandsforeningen deltager i fejringen og festligholdelsen af det runde historiske jubilæum med forskellige tiltag.
  Fra kl. 12.30 til kl. 17.00 gratis adgang til Brødremenighedens museum for alle
  Christiansfeld Lokalhistoriske Arkiv har sørget for en spændende appetitvækker til turister og fastboende – i ugerne op til jubilæet.

  Læs mere på: www.genforeningsmuseet.dkwww.christiansfeldkirker.dkwww.kultunaut.dk

  Arrangeret af Lokalhistorisk Arkiv, Christiansfeld – Handelsstandsforeningen, Christiansfeld – Menighedsrådet ved Tyrstrup kirke i samarbejde med Udvalget til afholdelse af nationale mindesamvær – Genforenings- og Grænsemuseet

 • Donationer og planer

  Udgivet den 1. juni 2010

  Nu kan Genforenings- og Grænsemuseet udvide igen!
  Sidst på eftermiddagen mødte nemlig Ivan Søgaard Larsen fra Sydbank Sønderjyllands Fond i Kolding op på museet. Med sig havde han en check på 10.000 kr., som bestyrelsesmedlem, tømrermester Klaus Astrup glad tog imod på museets vegne.
  Tidligere på året har museet desuden fået en donation fra Hans og Ingrid Jensens Fond på 25.000 kr. Endvidere har Sergentgruppen Hæren, Gl. Fond har givet tilsagn om 5.000 kr. – og Jenny og Bertram Knudsens Fond, Kolding har lovet museet en donation på 20.000 kr.

  Sydbank Sønderjyllands Fond

  På billedet ses bestyrelsesmedlem Klaus Astrup (tv), næstformand Jens Jørgen Madsen og filialchef Ivan S. Larsen, Sydbank Sønderjyllands Fond, Kolding

  Dermed kan museet nu få opfyldt et stort ønske om at kunne opføre en repos i museets nye sal. En sådan vil give museet ekstra 25 kvadratmeter, som skal indrettes til bibliotek og mediatek for museets gæster. Den forventes nu bygget henover den kommende vinter.

  Desuden har museet netop fået tilsagn om en donation fra Nordea Fonden på 6.000 kr. Dette beløb finansierer installation af automatisk lystænding i museets udstillinger – et ønske som også længe har stået på bestyrelsens ønskeseddel. Den automatiske lystænding har både et sikkerhedsmæssigt og økonomisk aspekt, idet lystænding og videoovervågning nu kører sammen. På samme tid håber bestyrelsen at kunne hente en besparelse hjem på el-forbruget.

 • Informationsaften for aldersgruppen 60+

  Udgivet den 28. maj 2010

  Museet har i øjeblikket 16 kustoder, men kan sagtens bruge flere hænder.. Der stilles ingen specielle krav om historisk viden, men det er vigtigt, at man har lyst til at snakke med andre mennesker.
  Hver af de frivillige, ulønnede kustoder har omkring 12 vagter a 3,5 timer på museet. Museet vil også gerne i kontakt med frivillige, der kunne tænke sig – en gang imellem – at give en hjælpende praktisk hånd på museet sammen med bestyrelsen. F.eks. i forbindelse med 90-års genforeningsfesten den 10.7.i år.

  Onsdag aften afholdtes derfor et informationsarrangement for museumsinteresserede – alle over 60 år. Ud over de tilmeldte sneg 5 ekstra personer sig med. Der deltog således 43 gæster fra nær og fjern, som fyldte godt i museets lille auditorium, hvor Kaj G. Nielsen fra museumsbestyrelsen orienterede om museets ide, opbygning og spændende effekter. Flere af de deltagende gæster medbragte effekter, som senere kan indgå i museets udstillinger. Flere købte også museets støttebevis og muligvis vender en enkelt eller to senere tilbage for at indgå i museet frivillige kustodekorps og dermed gik alt som forventet for de tilfredse bestyrelsesrepræsentanter.

 • 26 veteranknallerter på besøg

  Udgivet den 16. maj 2010

  Søndag den 16. maj fik museet besøg af 26 knallerter med mere end 25 år på bagen.

  veteranknallerterBesøget var en del af Stepping Markedsløb, som sendte knallertkørerne ud på 50 kilometers oplevelse i området mellem Stepping og Hejlsminde.

  På museet blev de budt velkommen af Kaj G. Nielsen og Leif G. Thomsen, som fortalte om området og dets historie.

 • Gratis museumsbesøg for årgang 60+

  Udgivet den 14. maj 2010

  GENFORENINGS- OG GRÆNSEMUSEET inviterer alle over 60 år til GRATIS museumsaften – med omvisning og foredrag om museet – ved Kaj G. Nielsen: ONSDAG d. 26. maj 2010 kl. 19.00. Tilmelding nødvendig på tlf. 2283 1879.

 • Genforenings- og Grænsemuseet får ny hjemmeside

  Udgivet den 14. april 2010


  Selvom de fleste af effekterne på Genforenings- og Grænsemuseet har mere end 90 år på bagen, er museets hjemmeside topmoderne. Museet har netop fået en ny hjemmeside sponseret af det lokale it-firma SoftFrontier.

  Kristian Langborg-Hansen opsætter plakette.Genforenings- og Grænsemuseets hjemmeside har gennemgået en større modernisering, og udover et opdateret design byder den nye side også på mange nye funktioner for museet og dets besøgende.
  En af de store fordele ved det nye websted er, at museet nu selv kan opdatere siderne og tilføje nye. Det betyder, at de der besøger museet – både i lokalerne nord for Christiansfeld og på hjemmesiden – kan se frem til opdaterede oplysninger om museet, og mange flere informationer er på vej på hjemmesiden. Kaj G. Nielsen, bestyrelsesformand for Genforenings- og Grænsemuseet, er begejstret for de mange muligheder, som den nye hjemmesider giver museet.
  Det nye websted er fuldt sponseret af det lokale it-firma, SoftFrontier, som har til huse i Stepping. SoftFrontiers direktør Kristian Langborg-Hansen udtaler: “Vi er glade for at kunne præsenter det nye websted for Genforenings- og Grænsemuseet. Det er en fornøjelse at hjælpe en lokal kulturinstitution og de mange frivillige, som får museet til at fungere i det daglige. Med den meget brugervenlige løsning museet har fået, er vi sikre på, at museet i fremtiden vil nyde at gøre flere og flere oplysninger og historier tilgængelige på internettet.”
  Tirsdag aften mødtes museumsbestyrelsen med Kristian Langborg-Hansen på Genforenings- og Grænsemuseet for at markere den officielle overdragelse af den nye hjemmeside. Ved den lejlighed kvitterede museumsbestyrelsen med at opsætte en beskeden messingplakette med giverens data på. Kristian Langborg-Hansen måtte dog selv i gang med skruetrækkeren for at sætte plaketten op på museets flotte sponsortavle – en opgave han ikke var spor ked af…….

 • 90-året for Genforeningen markeres i Christiansfeld

  Udgivet den 5. marts 2010

  90-årsdagen vil den 10.7.2010 blive markeret på behørig vis. Fire aktørerer, Tyrstrup kirkes menighedsråd, Lokalhistorisk Arkiv i Christiansfeld, Christiansfeld Handelsstandsforening og Genforenings- og Grænsemuseet vil, økonomisk støttet af Kulturudvalget i Kolding Kommune, være med til at give dagen indhold. – og vi håber, at rigtig mange vil være med til denne fejring. Alle er velkommen til at deltage i dagens program, som i skrivende stund ser således ud på tegnebrættet:
  Genforenings- og Grænsemuseet holder åbent hus med gratis adgang fra kl. 13- 17 på jubilæumsdagen, som i øvrigt også er museets 15-års fødselsdag. Fra kl. ca. 10.20 vil der være koncert med et militærorkester på museets plæne. Kl. 11.00 ankommer først undervisningsminister Bertel Haarder, som har lovet at holde dagens festtale. Et par minutter senere ankommer vore royale gæster, museets protektorpar, H.E. Ingolf, Greve af Rosenborg og H.E. Grevinde Sussie i “Krone 24″. Museets særudstilling om feltpostkort – sendt hjem af dansksindede sønderjyske krigsdeltagere under 1. verdenskrig i årene 1914 til 1918 erklæres for åben. Herefter vil der være afsløring af en “overraskelse”, som det vil være for tidligt at røbe her.
  Fra kl. 12 til ca. 14.30 kan alle interesserede deltage i et sønderjysk pølsebord på Den gamle Grænsekro – med indlagt musikalsk underholdning, leveret af bl.a. komponist og pianist Bente Ibenfeldt. Tilmelding til dette arrangement, som koster 80,- kr. pr. kuvert, er absolut nødvendig – og kan kun ske direkte til kroen på tlf. 75573218 fra indtil 7. juli 2010. Men hurtig tilmelding tilrådes.
  Klokken 15 samme dag er der mindegudstjeneste. Denne gennemføres som en friluftsgudstjeneste på Genforeningspladsen i Christiansfeld by. Prædikant vil være er biskop Søren Lodberg Hvas, Ålborg.
  I ugerne op til jubilæet vil Christiansfeld Lokalhistoriske Forening sørge for en spændende appetitvækker til turister og fastboende. Også Handelsstandsforeningen deltager i fejringen og festligholdelsen af det runde historiske jubilæum. Hvad de har “i posen” skal ikke røbes endnu.
  Det skulle glæde os, om rigtig mange vil sætte et STORT X i kalenderen den 10. juli 2010 – og deltage i festligholdelse af denne historiske dag. Vi håber tillige, at alle – især lokale – vil hejse Dannebrog på denne festdag.

 • Nyhedsbrev 2008

  Udgivet den 4. juni 2008

  4/6-2008 FEST PÅ MUSEET
  Søndag den 1. Juni blev Genforenings- og Grænsemuseets nye glasindgang indviet. Det skete i overværelse af H.E. Ingolf, Greve af Rosenborg og H.E. Grevinde Sussie og lidt over 100 glade mennesker.
  Greven holdt en kort tale – og klippede det røde bånd – hvorefter gæsterne indtog den nye udstillingsfløj, hvor alle museets stole var i brug. Desværre måtte over 30 gæster overvære festligholdelsen af, at vi nu har fået værtsskabet for Genforeningsbrønden fra Odense.
  Kulturudvalgsformand fra Kolding Kommune holdt en flot festtale for museet. Bl.a. sagde hun følgende:
  “Det kan godt være, at mange mennesker i dag tænker, hvad kan jeg bruge det til, og hvad har det af betydning for mit liv og min hverdag, hvad der skete i 1920?
  Men det har betydning, for ved at dykke ned i historien, så opdager man det savn og de kræfter som har været spil, når man ufrivilligt deles, når man splittes op. Når ens familie og dem man elsker pludselig bor “på den anden side”, og når man mister sit land, mister man også en stor del af sin identitet og sin selvforståelse. Det har været – og det viser meget af det I udstiller jo også – meget meget smerteligt for mennesker i denne del af landet, og man mærker det stadig, når man taler med dem den dag i dag.
  Og den historie kan – og skal – vi lære noget af”.
  Efterfølgende blev Genforeningsbrøndens 12 lys tændt. Som de første tændte Greveparret to lys – efterfulgt af repræsentanter fra Odense, Kolding og museet.
  På plænen blev det gode vejr nydt i fulde drag. Mange benyttede sig af lejligheden til at få sig en hyggesnak med hinanden. Museet bød på en sandwich og lidt drikkeligt. Drikkevarerne var sponseret af bryggeriet Fuglsang og SuperBest i Christiansfeld havde uden beregning leveret de lækre sandwich.

 • Legat på 15.000 kr.

  Udgivet den 27. maj 2008

  Museets repræsentant havde fredag den 23. maj den store glæde at kunne modtage et legat på 15.000 kr.
  Den glade giver var Forsikringsselskabet SØNDERJYLLAND ØST G/S´s FOND, som tidligere har betænkt museet med 10.000 kr. Overrækkelsen fandt sted i forsikringsselskabets kontorer i Haderslev ved en hyggelig reception, hvor selskabet glædede flere modtagere med legater. Blandt øvrige modtagere var Hjerndrup Sognegård, Vægterne i Haderslev og Lokalhistorisk Arkiv i Sdr. Bjert m.fl.

 • Invitation

  Udgivet den 3. maj 2008

  ..til åbning, indvielse og festligholdelse
  Søndag den 1. juni 2008 starter Genforenings- og Grænsemuseets sommersæson. På åbningsdagen vil vi gerne festligholde to begivenheder, som har betydning for museet:
  Museets nybygning – en glasarkade, som forbinder den gamle og den nye udstillingsfløj – er blevet færdig og skal indvies. Desuden vil vi gerne markere, at den såkaldte GENFORENINGSBRØND fra Odense nu endelig er kommet på plads i museets udstilling.
  Til disse festligheder inviteres støttemedlemmer, museets venner og andre interesserede til at deltage fra klokken 14.00 – til kl. ca. 16.00
  Museets protektor H.E. Ingolf, Greve af Rosenborg og hustru, H.E. Grevinde Sussie, deltager i festlighederne.
  Vejret på dagen? Højt solskin, naturligvis (håber vi) – med mulighed for at nyde den smukke museumshave.
  PÅ GLÆDELIG GENSYN.

 • Så er vi i gang – igen

  Udgivet den 9. december 2007

  SIDSTE ETAPE AF GENFORENINGS- OG GRÆNSEMUSEETS UDBYGNING ER STARTET
  Så er spaden endelig sat i jorden – og udgravningen til fundamentet til den glasarkade, som skal “samle” den gamle og den nye bygning – er gået i gang. I forrige uge flyttede nogle af museets bestyrelsesmedlemmer ca. 30 kvm fliser – og lørdag (8.10.) gik selve gravearbejdet i gang. I næste uge (tirsdag i uge 50) er det planlagt at fundamentet skal støbes. At de oprindelige byggeplaner nu kan færdiggøres skyldes, at Hans og Ingrid Jensen´s Fond har givet museet 120.000 kr. til projektet. Arkitekt Helge Petz har – som en donation – udarbejdet tegningerne til byggeriet, som forventes færdiggjort i løbet af foråret 2008. Vi håber, at kunne bringe en indvielsesdato i museets Nyhedsbrev, som udkommer i Januar 2008.
  JULEGAVE TIL MUSEET
  Så har vi været heldige igen….
  Fra KWIK SPAR i Taps har vi her i december fået tilsagn om 12.000 kr. Desuden har vi fra samme side fået tilsagn om et fremtidigt månedligt beløb, som der dog ikke kan sættes kroner på, da donationen er et resultat af den udlodning, som købmanden foretager i forbindelse med omsætningen i butikkens tilhørende spillehal.

 • Forhøjet driftstilskud til museet

  Udgivet den 8. november 2007

  Den 1. november d.å. havde bestyrelsen for Genforenings- og Grænsemuseet den dejlige oplevelse at kunne byde Kolding kommunes Kulturudvalg velkommen på
  Genforenings- og Grænsemuseet til en besigtigelse af – og orientering om – museet. Alle kulturudvalgsmedlemmer deltog i besøget.
  Anledningen var, at museums-bestyrelsen havde søgt Kulturudvalget om en forhøjelse af det årlige driftstilskud på 11.000 kr.
  På et Kulturudvalgsmøde senere samme dag vedtoges uden afstemning at hæve driftstilskuddet til Genforenings-og Grænsemuseet til 35.000 kr. pr. år fra 2008 at regne. En afgørelse, som museumsbestyrelsen tolker derhen, at Kulturudvalget værdsætter det store frivillige arbejde, som udføres omkring
  Genforenings- og Grænsemuseet i Christiansfeld. Museumsbestyrelsen tog selvsagt imod afgørelsen med stor glæde og åbne arme

 • Nyt fra Genforenings- og Grænsemuseet

  Udgivet den 3. oktober 2007

  KUSTODEARRANGEMENT
  Den 15. november d.å. samles kustoder og bestyrelse på Genforenings- og Grænsemuseet til et helt specielt arrangement. Sæsonen er slut – og skal nu afsluttes på hyggelig vis. Vi har altid haft tradition for at afslutte sæsonen med en faglig og social ekskursion til et andet museum. Dette har vi i år valgt at aflyse. I stedet for bliver vi hjemme og går på opdagelse på vores eget museum.
  kl. 16.30 mødes alle tilmeldte – i alt 38 personer – på Genforeningsmuseet. Her vil bestyrelsesmedlem Leif G. Thomsen lave en introduktion og tage imod kustoder og bestyrelse – som om det er et hold gæster, der besøger museet. Efter introduktionen vil der være en rundgang på museet. Så det er om at lytte godt efter – for her gives en virkelig kompetent gennemgang.
  Kl. ca. 18.00 fortsættes på Den gamle Grænsekro, hvor vi over en bid brød skal hygge os sammen – med et par sange og lidt oplæsning. Ved 20.30-tiden forventes det at alle kan ønske hinanden en god juletid.
  PENGE TIL MUSEET
  Et brev dumpede den 29.10. ind ad brevsprækken. Det var et svar på en ansøgning fra museet fra foråret – med et tilsagn om 10.000 kr. fra Det Schaumanns´ke Familiefond i Haderslev. En dejlig hilsen, som luner i den museale dagligdag.
  UDBYGNING AF MUSEET
  Museets næstformand, som også er ankermand på det seneste byggeprojekt på museet – etablering af en glasarkade, som skal samle den gamle og den nye bygning – har meddelt, at byggetilladelsen nu forventes at være “lige om hjørnet”. Det betyder, at museet snart igen kan sætte spaden i jorden til endnu et nybyggeri.
  Hans og Ingrid Jensen´s Fond har tidligere på året givet tilsagn om 120.000 kr. til projektet. Pengene vil blive frigivet, når byggeriet sættes i gang. Museumsbestyrelsen forventer at nybygningen kan stå klar engang først i det nye år.
  HAVEMAND
  Bestyrelsen søger efter en ny havemand.
  Museets hidtidige gartner, Viggo Nissen, som døde i en alt for tidlig alder i foråret 2007, bliver svær at erstatte. Alligevel håber bestyrelsen at der i kredsen af støttemedlemmer og museumsvenner findes en person med “grønne” fingre, som kunne tænke sig at være med i fællesskabet omkring museet. For den rigtige person er der tale om et spændende arbejde, som er ganske ulønnet. Lønnen for arbejdsindsatsen er alene glæden ved arbejdet og samværet med alle de andre “ildsjæle”. Interesserede læsere bedes kontakte et af museets bestyrelsesmedlemmer for nærmere orientering. Kustoderne og bestyrelsesmedlemmerne har hen over sommeren 2007 – på skift – forsøgt at tæmme ukrudt og græsplæne.
  BESØG AF KOLDING KOMMUNES KULTURUDVALG
  Museumsbestyrelsen har ansøgt Kolding Kommune om et forøget driftstilskud – samt anmodet om at kommunen harmoniserer tilskudsreglerne. Kulturelt Samråd, som Kulturudvalget hører i sådanne sager har udtalt sig ganske positivt til fordel for Genforenings- og Grænsemuseets ansøgning. Nu har Kulturudvalget så besluttet sig til at besøge museet. Oprindelig skulle besøget have været den 4.10. – men besøget er blevet rykket til torsdag den 1.11. kl. 08.30, hvor bestyrelsen vil glæde sig til at modtage det kulturelle udvalg for en orientering om museet og dets virke. Museet modtager p.t. 11.000 kr. om året i kommunalt tilskud. Desuden nyder vi fritagelse for ejendomsskat.

 • Genforeningsbrønden fra Odense

  Udgivet den 19. september 2007

  Genforenings- og Grænsemuseet har fået en ny attraktion – “Genforeningsbrønden” fra Odense.
  Efter afstemningen i 1920 skulle også Odense have sit genforeningsmonument i form af “en perle af dansk håndværksarbejde”, og her var det, at Grand Hotel og smeden fra Hudevad, Hans Rasmussen, kom ind. Efter tegninger af Jens Møller Jensen skulle Hans Rasmussen med hjælp fra sin svend, Niels Lindeskov Hansen (1899-1979), og lærling udføre det planlagte monument, der til den uhørte pris af 18.000 kr. skulle finansieres af lokale borgere og opstilles på Grand Hotel i den gamle palmehave.
  I december 1920 var det kolossale stykke kunstmedearbejde til minde om genforeningen fuldført efter i 14 måneder at have bestemt arbejdsplanen for smeden og hans hjælpere-i Hudevad. Om aftenen den 15. på det ny hotels indvielsesdag afsløredes den oplyste brønd over for et publikum bestående af ministre, politikere fra rigsdag, amt og byråd foruden embedsmænd og honoratiores i Odense, anført af Odenses borgmester A. P Henriksen (1865-1939).
  Brønden blev bl.a. omtalt som “et ypperligt stykke smedekunst, der her er præsteret, en pryd for dansk håndværkerkunst, udført med dygtig teknik og med udpræget kunstnerisk forståelse”.
  Brøndens tanke og symbolet deri var følgende: Ved genforeningen hejstes kransene på Danmarks Hus, og også over brønden er kransene hejst – en for Jylland og Sønderjylland, en for Sjælland, og en for Fyn, og over disse kranse er Odense-liljen sat som kronen over det hele. øverst i brøndens stamme er prentet genforeningsåret Anno 1920 og lysene skal symbolisere festblussene, glædesblussene. Underneden ser man lysklokkerne, der kaster lyset ned over vandet, og brøndens pragtfulde gitterværk består skiftevis af felter med ornamentik og af felter med mønstre. I felterne er der 8 låger, og under de 5 af disse står skrevet digte af Kaj Hofmann.
  I de sidste tre felter står givernes navne: “Denne brønd sattes af direktørerne Christian Richter Hartmann og Johannes Lekven som et minde om Sønderjyllands genforening med Danmark” og navnene Jens Møller Jensen og Hans Rasmussen – henholdsvis idémand og udøvende smedemester – der skabte brønden.
  Først i 1970´erne blev den overtaget af kommunen, da bygningen, hvori den var opmagasineret, blev solgt fra Grand Hotel.
  Kort tid efter var det tanken at transportere den til Hudevad, for at “Brønden” kunne blive istandsat, da Odense Smedelav ville udstille den ved laugets jubilæum. Det skete imidlertid alligevel ikke, og da samtidig en privat kunstsamler, nemlig Hans Rasmussens tidligere svend og medarbejder på “Brønden”, Niels Lindeskov Hansen, ifølge forlydender i Fyns Stiftstidende ønskede at indlemme den i samlingen, blev der fra Hudevad taget initiativ til at få den ført tilbage dertil, alternativt opstillet på Teknisk Skole i Odense.
  Løsningen blev i 1974 en aftale med Odense Kommune, hvorefter Hudevad kunne låne – og istandsætte – “Brønden”. Låneaftalen er senere blevet fornyet flere gange og har siden prydet receptionen i en anden af Hans Rasmussens mesterstykker, Hudevad Radiatorfabrik.
  Nu er radiatorfabrikken blevet solgt og skal bruges til andet formål, og derfor har Genforenings- og Grænsemuseet nu fået tilbudt at overtage “værtsskabet” for den flotte brønd – og det tager museets bestyrelse med glæde imod.

 • Kustodeudflugten

  Udgivet den 16. september 2007

  Lørdag den 16. September afholdt museet den årlige udflugt for kustoder, venner af museet og bestyrelsen. Bussen var delvis sponsoreret af “Svendes Busser”, Christiansfeld – og rundstykker og kage til formiddags- og eftermiddagskaffen var sponsoreret af Brødremenighedens Bageri.
  Turen gik til Rømø, hvor den navnkundige Rosa Schmidt var vores rejseleder henover dagen. Rosa Schmidt kan sammenlignes med et omvandrende leksikon med speciale i RØMØ´s historie, flora og fauna. Nu ved vi alle meget, meget mere om den spændende ø.

 • Sang- og oplæsningsaften

  Udgivet den 18. august 2007

  Genforeningsmuseets satsede på en god og stemningsfuld aften, fredag den 17.8., da bestyrelsen arrangerede en sang- og oplæsningsaften. Det viste sig at være en god satsning.
  For en sikkerheds skyld var der sat stole frem til 60 personer inkl.. museets reservestole. Et deltagerantal på mellem 20 og 30 ville have været et succes-kriterie. Men 61 personer mødte op for at være med. Og der blev læst op – der blev sunget – og der blev snakket. En veloplagt Lorenz Asmussen præsenterede den historiske baggrund for de sange, som Bente Ibenfeldt – museets “huspianist” – så flot spillede til. Skoleinspektør Leo Ranlev læste op af Dansksindede sønderjydske Krigsdeltageres beretninger fra 1. Verdenskrig. Det var beretninger fra fronten med både humor og alvor. Beretninger, som satte mange tanker i gang hos de fremmødte. Kaj G. Nielsen læste op af øjenvidneberetninger fra genforeningsdagene – herunder også en beretning skrevet af et medlem af Kongehuset. En beretning, som slet ikke var så forskellig endda fra de øvrige personers oplevelser af de store glædesdage.
  To af aftenens gæster overrakte til stor overraskelse og glæde for bestyrelsen fine gaver til museets udstilling. I pausen nød de mange gæster det milde sommervejr udenfor på plænen, hvor museumsbygningen flotte mosaik virkelig kunne nydes – set i lyset indefra. Levende fakler langs museets gangsti gjorde stemningen ekstra festlig. Rigtig mange af gæsterne opfordrede til at gennemføre lignende arrangementer, hvilket bestyrelsen tager til efterretning.

 • Sang- og oplæsningsaften

  Udgivet den 8. august 2007

  Den 17. August er der KULTURNAT i KOLDING.
  – Og selvfølgelig er GENFORENINGS- OG GRÆNSEMUSEET, Frederikshøj, Christiansfeld med på den gode idé. Museet holder derfor åbent helt til kl. 22.00.
  SANG- OG OPLÆSNINGSAFTEN
  Fra kl. 20.00 til 22.00 afholder museet et specialarrangement – nemlig to timer med sang og oplæsning. De fremmødte gæster skal sammen synge forskellige historiske sange, som alle blev sunget ved Genforeningen i 1920, vekslende med oplæsning af fortællinger om Dansksindede sønderjydske Krigs¬deltageres oplevelser i 1. Verdenskrig, 1914-1918 – og tekster fra Genforeningstiden.
  Oplæsning af de håndplukkede tekster ved fhv. skoleinspektør Leo Ranlev og Kaj G. Nielsen. Leo Ranlev er kendt som en dygtig oplæser – så der vil være grund til at glæde sig – også til denne del af programmet.
  Major Lorenz Asmussen vil før hver sang præsentere den historiske baggrund for den sang, der skal synges – musikledsagelsen står komponist og pianist Bente Ibenfeldt for. Hun har en hel stribe kompositioner med rod i det sønderjyske bag sig. Bl.a. har hun komponeret Gråsten-Marchen, Christiansfeld- og Årøsundvisen.
  MØD BENTE IBENFELDT
  Bente Ibenfeldt har tillige indspillet en CD med egne kompositioner i samarbejde med Sønderjyllands Symfoniorkester.
  Maxi-cd,ens titel er: ” Bente Ibenfeldt – Romances subtitel, Kun et kys”.
  Alle melodier er i den romantiske genre, hvoraf titelmelodien “Kun et kys”, er en hyldest til Kronprinsparret i anledning af deres bryllup i maj 2004.
  Forud for aftenens arrangement på museet, vil der fra kl. 19 – 20 være lejlighed til at møde Bente Ibenfeldt på museet – hvor hendes signerede CD også kan købes.

  GÅ PÅ MUSEUM OG VIND PRÆMIER….
  Dagens gæster vil kunne deltage i en konkurrence om at finde fejl i museumsudstillingen. De gæster, der kan påvise minimum 3 fejl i museets udstilling, vil blive belønnet med en lille gave, som man kan tage med sig hjem med det samme.
  Det arrangement, som bestyrelsen her har kreeret er lidt af et “sats”. Bestyrelsen har ingen ide om, hvorvidt en aften med ovenstående program kan trække publikum ind på museet. Men nu ligger det der altså – en ganske anderledes aften på det lille museum – og bestyrelsen håber så blot, at mange gæster vil finde vej til museet for at være med til at fylde aftenens stemningsfulde rammer ud.
  Pris: 40,- kr. pr. person incl. adgang til museet – gerne tilmelding til
  museet – tlf. 7557-3003 kl. 10 -17 (ej mandag)

 • Eftermæle

  Udgivet den 5. juli 2007

  Vi har i foråret 2006 mistet to bestyrelsesmedlemmer – nemlig Ole Barfod og Hans Jørgen Andersen.
  Både Ole og Hans Jørgen var værdifulde medlemmer af bestyrelsen, og hver især gjorde de på deres egen måde et solidt og gedigent stykke arbejde i bestyrelsen.
  Vi vil savne dem – og vil altid have de gode timer, som vi tilbragte sammen med dem, i kær erindring.
  På bestyrelsens vegne
  Kaj G. Nielsen

 • Indvielsen

  Udgivet den 15. juni 2007

  Endelig oprandt dagen. Bestyrelsen stod sammen med dagens hovedtaler, formanden for Sønderjyllands amts kulturudvalg, Anna Margrethe Ikast og de to blomsterpiger, bestyrelsesmedlem Peder Graasbølls børnebørn, Karoline 7 år og hendes søster Johanne på 5 år, klar ved museumsindgangen – og ventede spændt på Greveparrets ankomst.
  Museets protektor , Hans Excellence, Ingolf, Greve af Rosenborg, havde lovet at foretage den officielle indvielse ved at klippe det røde bånd til den nytilbyggede og nyindrettede fløj. Anna Margrethe Ikast havde lovet at holde dagen festtale.
  Der var blomster til både Grevinde Sussie og Anna Margrethe Ikast, hvorefter formanden for museet, Kaj G. Nielsen på plænen kunne byde alle velkommen. Herefter klippede Grev Ingolf den røde snor – og under musikledsagelse gik alle ind i den nye sal. Omkring 125 gæster var der – flere end bestyrelsen havde haft fantasi til at forestille sig – og flere end vi havde stole til. Men det gik. Enkelte måtte stå op.
  Musikken blev leveret af to af museets gode venner som en gave til museet – komponist Bente Ibenfeldt og trompetist Karl Johann Berkwill, som til daglig er militærmusiker og kunstmaler. Han har bl.a. tegenet 4 postkortmotiver fra museet, som sælges i museets reception for 20 kr. – incl. kuverter. Bente Ibenfeldt har bl.a. skrevet Hyldest til H.K.H. Kronprins Frederik og H.K.H. Kronprinsesse Mary – “Kun et kys”, som kan købes på museet for 70 kr.
  Og så var man klar til dagens egentlige arrangement – taler, overdragelse af malerier, afsked med trofaste venner af museet – alt sammen præsenteret i en festlig ramme af sang og musik.
  Kaj G. Nielsen bød velkommen til de mange gæster og gav herefter ordet til Anna Margrethe Ikast, som ved flere lejligheder havde givet udtryk for, at det var hende en kær opgave. Anna Margrethe Ikast holdt en både klog og tankevækkende tale for forsamlingen og høstede efterfølgende stort bifald herfor.
  En “tale for byggeriet” – et causeri over museets historie og ønske om allerede fra år to (1996) at kunne udvide – og frem til denne festlige dag, hvor drømmen endelig blev opfyldt. blev holdt af Kaj G. Nielsen .
  Efterfølgende kunne hæftet “Pigen på den hvide hest” præsenteres – med en stor tak adresseret til Eli Fredskilde – Johanne Herlaks datter. Vi modtog som et driftstilskud til museet 1000 hæfter af Eli Fredskilde (med hendes mormors dagbogsnotater), som sælges for 30,- kr. pr. stk. – Udgivelsen er støttet af Alvingfonden. Hæftet er omtalt andet sted i dette nyhedsbrev.
  Formanden for udvalget bag FREJ-malerierne, Albert Højgaard, overdrog dernæst disse malerier i museets varetægt. Det er almindelig kendt, at malerierne har ført en meget omtumlet og usikker tilværelse. Det har siden museets indvielse i 1995 været meningen at malerierne skulle placeres på museet – men den trange plads tillod desværre ikke dette.
  Vore to musikere spillede nu et smukt potpourri over danske fædrelandssange inden der blev afsluttet af Kaj G. Nielsen. I forbindelse med afslutningen blev der sagt farvel til vore gartnere Poul (85 år) og Malene Jørgensen (76 år), som siden 1993 har passet museumshaven. Desuden blev der sagt farvel til bestyrelsesmedlem Lorenz Asmussen, som ønskede at stoppe i bestyrelsen. Han har ligeledes været med siden starten i 1993. Alle tre blev udnævnt til æresmedlemmer for det store arbejde, de hver især har udført. Efterfølgende bød Kaj G. Nielsen velkommen til det nye gartnerpar Mona og Viggo Nissen, som nu har overtaget det store arbejde med at passe museumshaven. Inden festlighederne kunne forlægges til plænen bad N.P.Wiborg om ordet – og overrakte en gave til museet – en uniformshue, båret af en prøjsisk soldat under 1. verdenskrig.
  Så var det endelig så vidt, at man kunne indtage en forfriskning på plænen i det dejlige vejr, mens bestyrelsesmedlem Leif Gr. Thomsen sad klar i museets reception til at tage imod bestillinger af støttebeviser.
  Det blev en rigtig, rigtig god dag – som mange endnu taler om, når man møder dem rundt omkring. Dejligt.

 • Åbent hus 3. og 4. marts 2007

  Udgivet den 10. februar 2007

  Besøg os – der er gratis adgang begge dage fra kl. 10 – 17 – og se billederne fra FREJ og historien bag dem – som beskrevet herunder:
  Kaffen stod skænket op i halvandet år
  I år er det 50 år siden, at FREJ-billederne, malet af maleren Stefan Viggo Pedersen, blev indviet på forsamlingshusets 60-års fødselsdag – og det er i år også 110 år siden, at nedenstående begivenhed fandt sted.
  Beretningen er lavet af journalist Frode Kristoffersen i 1957 og bringes her med hans tilladelse:
  Der var støv på de tørre kager, og kaffen var størknet i kopperne.
  Men der var også gået halvandet år siden den tyske amtsforstander Valentiner i 1897 havde ladet gendarmerne stænge porten til den danske forsamlingsgård (FREJ) på selve indvielsesdagen.
  Efter sigende på opfordring af den tyske regeringspræsident og sikkert inspireret af udlændingårenes mest frygtede tyske skikkelse, overpræsident von Köller i Slesvig.
  Danskerne i Christiansfeld lod sagen indbringe for retten. Først i Haderslev, siden i Flensborg. Ja til sidst gik den til Rigsretten i Leipzig. Dermed var sagen nået uden for det nationalistiske kampområde og forsamlingshusbyggerne i Christiansfeld fik medhold. Amtsforstanderen måtte åbne døren og den danske befolkning i flækken med 800 mennesker, kendt for Brødremenighed og honningkager, satte sig til bordene, som havde stået urørte, mens sagen behandledes i tre instanser.
  Denne dag samledes over 100 mennesker for at markere jubilæum og indvielse af maleren Stefan Viggo Pedersens mindevæg i forsamlingsgården Frejs lyse sal. Ny Carlsbergfonden havde givet udsmykningen.
  Over grænsen for at feste
  I midten af det ene billede ses det sønderjyske landskab i fugleperspektiv, med Christiansfeld lidt syd for den gamle grænse ved Kolding og med skyer, der minder om, “at det haver så nyeligen regnet”. På det andet billede står den tyske amtsforstander bred og mægtig med tommeltotterne indenfor vesten og overvåger at hans gendarmer plomberer døren til danskhedens nye forsamlingshus, bygget af arkitekt Carl Volmer, København. Formanden for den “selskabelige forening”, som af tyskerne var blevet kendt “farlig for staten”, hed Christian Finnemann. Han er med på billedet og man ser ham byde sine danske meningsfæller plads i hestevognen. Han vil køre dem til sin gård i Taarning. Der kan de feste i stedet.
  Men da alle har fået sig bænket i Finnemanns gård, standser amtsforstanderen, der i tysk administration også har politimæssig myndighed, Finnemann i velkomsttalen:
  – Her må ikke opholde sig så mange mennesker! Der er ifølge forskrifterne for lavt til loftet og der findes ingen nødudgang, som kan bruges i tilfælde af brand.
  Alt var igen i opbrud, men så skar Finnemanns stemme gennem uroen: – Vi går over på den anden side af grænsen – og adskillige hundrede vandrede i flok og følge til Frederikshøj Kro i Danmark. Gendarmerne og amtsforstanderen stod og så bidsk efter dem ved grænsebommen.
  Sådan gik det dengang og først efter 1920 da Christian d. X var redet gennem de syv æresporte ved Christiansfeld, kom forsamlingsgården til at svare til sit navn – Frej – det sønderjyske dialektord for Fred. Da toges Dannebog op fra Kistebunden og det foldede sig ud for unge og ældre. Stefan Viggo Pedersen tredje billede viser hvordan.
  En revne over døren…
  Den standhaftige amtsforstander,som boede et par huse længere borte end forsamlingsgården, kunne følge udviklingen fra sit kontor. Han kikkede en dag i sine velmagtsår over brillerne og ud gennem vinduet., Så syntes han bestemt at have opdaget en farlig revne i muren over indgangen til Frej. Hans undersåtter måtte ikke udsættes for, at murene faldt ned over hovedet på dem. Frej blev således atter lukket i et halvt års tid.
  Ny retssag, og døren åbnedes.
  Måske var det ved indvielsen at man måtte drage til Haderslev. 300 danske i ca. 60 hestevogne. Man spiste på Concordia og skulle netop til at synge, tale og danse. Så kom gendarmerne – udkommanderet af amtsforstanderen og landråd dr. Mauve, Haderslev i fællesskab – med beskeden: Ingen sang og frem for alt ikke de forbudte danskforherligende strofer, ingen taler og i øvrigt måtte kvinder og mænd ikke opholde sig i samme lokale, når man havde rejst sig fra bordene.
  Amtsforstanderens folk overvågede at ordren blev efterlevet.
  Det danske foreningsliv fortsatte med begrænsninger i Frej´s rød-hvide bygning, mens tyskerne glædede sig over, at taget da heldigvis var sort. Sådan som det blev sagt i rigsretten i Leipzig af forsvareren for danskheden.

 • Nyhedsbrev 2007

  Udgivet den 3. februar 2007

  Vi glæder os til arbejdet i 2007. Museet vil byde på forskellige nyheder i den nye udstillingsfløj, som i højt solskinsvejr, blev indviet på den historiske Valdemarsdag d. 15.6.2006. Smukkere ramme kunne vi næppe have ønsket os.
  2006 blev et skelsættende år for museet – med et nogenlunde tilfreds-stillende besøgstal, som lå lidt under de foregående års besøg, hvilket uden tvivl skyldes, at museet i foråret var lukket for besøgende – på grund af museets om- og udbygning.
  Takket være mange flotte donationer fra forskellige fonde og private – og museets egenopsparing – fik vi i december 2005 mulighed for at gå i gang med byggeriet.
  Byggeriet gik i gang kort tid før jul 2005. Resultatet er blevet et flot byggeri, som alle kan være stolte over. Der blev taget et fint hensyn til museumshaven, som blev behandlet med nænsomhed og fingerspidsfornemmelse. Byggeriet blev afsluttet i maj måned 2006 og vi har dermed, som oprindelig ønsket, kunnet give “Frej-malerierne” gode og ordentlige udstillingsrammer.
  Den indvendige indretning af den nye fløj ser måske nok i skrivende stund lidt spartansk ud, men vi skal have vore udstillingsplaner på skinner – og hertil kommer, at museet på Koldinghus har foreslået et samarbejde, hvilket indebærer, at vi hen over foråret 2007 – om alt går vel – kan hente forskellige låneeffekter på Koldinghus, som skal udstilles på Genforenings- og Grænsemuseet. Bl.a. de gamle grænsebomme fra Kærmølle og forskellige andre genforeningsrelaterede effekter. Vore planer indebærer, at vi i den nye fløj får indrettet et lille foredragshjørne til besøgende grupper – at vi får et mindre håndbibliotek og et “mediatek” med 1 eller 2 pc´ere .
  Men lige nu tager vi altså det hele, sådan lidt med ro, for vi vil jo også gerne have skabt rum til vores effekter fra arkivet – og ikke mindst have tid til de indretningsmæssige ideer kan udføres optimalt.
  Bestyrelsens ansvarlige for – og tilsynsførende med – byggeriet har været næstformand Jens Jørgen Madsen. Det er ikke få timer, han har brugt. I byggeperioden har han været “på” rigtig mange gange. Det gjaldt også, da udstillingsfløjens indvendige del skulle færdiggøres.
  Museets øvrige bestyrelse og nogle af kustoderne har naturligvis også været i gang. På arbejdslørdage og hverdagseftermiddage og aftener. Indvendig, såvel som udvendig. Med at gøre rent, male, sætte vinduer i, indrette den nye reception, lægge fliser, grave drænrør ned, lave et kanonbatteri, nyindrette flere museumsafsnit o.s.v. Fra en glad formand skal lyde en velment og glad tak – og ledsaget af et stort 13-tal for den præstation – til alle, der har lagt tid og energi i dette arbejde.
  I øjeblikket har vi planer om udbygning af indgangspartiet, så vi kan få sat en glasfacade op, som kan forbinde museets to afdelinger. Noget af facaden er allerede købt og står opmagasineret hos en tømrer, men vi har p.t. ikke rigtig økonomisk mulighed for at færdiggøre det. Udvendig skal bygningerne have en overhaling inden sommersæsonen 2007 og det nye redskabsskur skal indrettes.
  Af andet kan nævnes, at vi har tilpasset museets vedtægter og forretningsorden til den nye kommunestruktur. Desuden har vi fået bekræftet, at byrådsmedlem Knud Erik Dinesen af Ny Kolding byråd er blevet udpeget til at repræsentere byrådet i bestyrelsen for Genforenings- og Grænsemuseet – og det glæder os meget.
  Som en del af den økonomiske strategi har vi siden 1995 altid reserveret en økonomisk “buffer” til minimum 1 års drift af Genforenings- og Grænsemuseet . Efter sidste års byggeri , som gjorde indhug i denne “buffer”, arbejder vi nu på at genopbygge en fornuftig saldo på bankbogen og håber derfor, at alle støttemedlemmer fortsat vil støtte os ved køb af støttebevis – eller på anden måde vil betænke os.
  Vi vil fortsat være taknemmelige for et hvert bidrag – dels til museets daglige drift – og dels til museets forsatte udbygningsplaner.
  Med disse ord vil jeg gerne opfordre læserne til et besøg på Genforenings- og Grænsemuseet i 2007. Vi skal nok tage rigtig godt imod Dem. På bestyrelsens vegne ønsker jeg Dem et rigtigt glædeligt nyt år – med tak for al hjælp og støtte i 2006.

 • Pigen på den hvide hest

  Udgivet den 1. februar 2007

  en livsberetning og et lille stykke Danmarkshistorie
  Ovenstående er titlen på et lille hæfte, som kan købes på Genforenings- og Grænsemuseet. Forhistorien er følgende:
  Eli Fredskilde har valgt en alternativ måde at støtte museet på, idet hun har foræret Genforenings- og Grænsemuseet 1000 ekspl. af et lille hæfte – som er en udgivelse af hendes mormors – Elisabeth Brarens – dagbogsnotater. Eli Fredskildes mor hed Johanne Herlak – og det var hende, som Kongen løftede op på sin hest under det berømte ridt over den gamle grænse.
  Hæftet på 28 sider er illustreret.
  Salget af det lille hæfte, som er udgivet med støtte fra Alving-Fonden skal understøtte museets drift, har Eli Fredskilde besluttet. Hæftet kan købes på museet – eller ved skriftlig bestilling til Genforenings- og Grænsemuseet, Box 58, 6070 Christiansfeld. Vi har ikke mulighed for EAN-fakturering. Medsend derfor venligst oplysning om leveringsadresse samt en crossed check på 40,- kr. til betaling for 1 hæfte, porto og leveringsomkostninger.
  Anbefaling:
  Hæftet kan også bestilles – og betales – sammen med Deres støttebevis for 2007 – blot De ved rubrikken “ANDET” på medsendte girokort påskriver hæftets titel.
  Kan anbefales som en god gaveidé.

 • Kviknyt

  Udgivet den 5. januar 2007

  Besøgstal fra 10.7.1995 til 5.1.2007 – 37.008 gæster
  Genforenings- og Grænsemuseet har siden april 2006 tilbudt udsendelse af smånyheder om museet pr. e-mail. Blot tilsend os Deres e-mailadresse på info@genforeningsmuseet.dk
  Efter at have haft sammebilletpris siden 1995, hæves denne fra 1.1.2007 til 30,- kr. for voksne – 15,- kr. for børn og 15,- kr. pr. person for grupper med mere end 20 personer.
  Som noget nyt har vi lavet et indstik i museets nye folder. Heri annoncerer 12 forretningsdrivende fra Christiansfeld med annoncer indeholdende forskellige rabatter til de turister, som også aflægger Brødremenighedens by, Christiansfeld, et besøg.
  Glasmosaikken, som museet fik i 2005 af Aase og Niels Pedersen fra Frederiks-sund, er blevet monteret i gavlvinduet i den nye udstillingsfløj, hvor det tager sig rigtig flot ud.
  Konserveringscentret i Vejle gennemgik i december måned Genforenings- og Grænsemuseets sikrings- og klimaforhold. Rapporten konkluderer bl.a., at der generelt ser ud til at være gode bevarings- og tyverisikringsforhold på Genforenings- og Grænsemuseet, men at der mangler brandalarm.
  Indvielsen af museets nye fløj kunne fejres med minimale omkostninger for museet. Igen et eksempel på den opbakning vi møder omkring museets arbejde – og netop fordi den frivillige indsats er blevet vort adelsmærke. Vi kunne på indvielsesdagen sætte tænderne i meget lækre sandwiches – leveret som en gave af SuperBest i Christiansfeld. Øl og vand er en gave fra Bryggeriet Fuglsang – og desserten, honningkagesnitterne, kom som vanlig fra vores faste støtte – Brødremenighedens Bageri.
  Museet havde i 2006 325 støttemedlemmer, som geografisk breder sig vidt. Fra Sydspanien over Færøerne til Nuuk på Grønland. Fra Esbjerg til Anholt. Fra Skagen til Padborg. En del i hovedstaden, men så absolut flest i vores eget lokalområde, Haderslev, Christiansfeld, Kolding.
  Ny kasserer: Frank Smits har overtaget kassererposten efter afdøde bestyrelsesmedlem Ole Barfod.
  HenningsHvidevareservice har netop foræret museet en funklende ny støvsuger.

 • Museets flagstang overlevede ikke stormen 1. januar

  Udgivet den 5. januar 2007

  De, der passerede Genforenings- og Grænsemuseet ved Frederikshøj på årets første nye dag – den 1. januar 2007 – mødte et trist syn. Flaget på museets 10-meter flagstang, som har været flittig brugt siden indvielsen af museet i 1995 var i dagens glade anledning, 1.Nytårsdag, hejst – men flagstangen bukkede under for den stærke storm – og knækkede midt over.
  På museet flages selvsagt på alle nationale flagdage – og når museet holder åbent. Også ved gruppebesøg uden for normal åbningstid hejses flaget for at festliggøre modtagelsen af vore gæster.
  Desværre er der så høj en selvrisiko på museets forsikring, at bestyrelsen ikke ad forsikringsmæssig vej kunne få flagstangen erstattet. Bestyrelsen håbede derfor, at man kunne finde en velgører, der ville donere en ny flagstang til museet, for man har efter sidste års byggeri af en ny udstillingsfløj ikke mange penge at rutte med. Som det måske er læserne bekendt, så får museet ingen statslige eller regionale tilskud, men alene et tilskud fra Kolding kommune (videreført tradition) på omkring 10.000 kr. pr. år – samt ejendomsskattefrihed.
  Efterskrift:
  To dage efter at vores flagstang knækkede, indgik en e-mail fra TISET HEGN- OG FLAGSTANGINDUSTRI A/S i Gram med følgende korte meddelelse: “Hej i foreningen- vi leverer Jer en ny 10 m. hvid træflagstang ved lejlighed”.
  – Det hører med til historien, at Tiset Hegn- og Flagstangindustri ved Holger Hübschmann også donerede museets første flagstang til museets indvielse i 1995
  Bestyrelsen blev meget glad og er meget taknemmelig.

 • DSK

  Udgivet den 2. januar 2007

  af Leif Thomsen

  I disse år er det 90 år siden, unge sønderjyder måtte drage i en krig, der, som man sagde, ikke var deres. De var borgere i en landsdel, der 50 år tidligere af Prøjsen/Østrig var taget fra Danmark med magt, og pr. definition var de nu prøjsere, hvad enten de ville være det eller ikke. 1. verdenskrig var som andre krige en barsk omgang, især på landjorden, idet moderne våben som maskingeværer og artilleri i forbindelse med pigtråd gjorde, at 4 års stillingskrig og anvendelse af gammeldags former for fodfolksangreb medførte tab for begge parter af uhørt størrelse. Det store Tyskland var jo ikke deres fædrene land, og den fjende, de stod overfor, kunne godt være soldater, som var deres brødre eller nærmeste familie, idet mange danske på det tidspunkt var emigreret til både Canada, Australien, New Zealand og USA. Ikke sært vendte de overlevende hjem med sår på både legeme og sjæl fra slagmarkerne på Vestfronten, Østfronten, Balkan, Afrika og fra de mange steder, hvor Kriegsmarinen havde deltaget i kampe på søen. 6000 kammerater blev derude, størstedelen uden kendt grav, idet de forsvandt i skyttegravenes mudder og morads eller fandt den våde grav på det store ocean. De hjemvendte krigsdeltagere blev af den alsiske folkedigter Martin N.Hansen beskrevet således i et vers i et af digtene: Hér er vi en flok, som hæ bjerre e lyv, Et bien kund go taft, og en arm kund blyv styv, Ja, sjel om en enkelt bløv bliend eller døv, Så fandt en det hovret og lyklet å løv’ Og komm hjem og vær glaj med Mari. I dag ved vi, hvordan det er svært for en soldat, der har oplevet alt det værste en krig bringer med sig, at komme videre. Aldrig vil minderne forlade hans sind, og den, der ikke har oplevet det, har svært ved at forstå, at erindringerne hænger så godt fast, at de kan give mareridt resten af livet ud. Derfor er det så godt for en gammel soldat at få en snak med en ligesindet, for de forstår hinanden. Når man har hørt deres snakken, kunne man godt få den opfattelse, at soldaterlivet dengang var det bare skæg og løjer. Det var det også, men nedenunder lurede det usagte, det som andre ikke forstod. Under en sådan samtale blev det i 1936 almindeligt kendt, at tyskerne under indtryk af nazismens fremmarch i Tyskland ville samle gamle krigsdeltagere, tyske som danske, til fælles “kammeratskabsaftener”, og skræddermester Wilhelm Hansen i Aller tog forbindelse med værten på forsamlingshuset “Frej” i Christiansfeld, Mathias Pors, for at snakke sagen igennem. Man blev enige om, at skulle de dansksindede krigsdeltagere samles, så skulle det være i en dansk forening. Således beretter viceskoleinspektør Jens Andersen, Gråsten, i en sammenfatning over historien om DSK, og den blev bragt i DSKs sidste årbog i 1972. Flere kammerater blev draget ind i problemet, og på et møde samme aften på “Frej” kom bankbestyrer Peter Ravn, malermester Johan Madsen, typograf Lauritz Christensen, arbejdsmand Karl Meyer og gårdejer Peter Autzen. Ravn og Pors skulle forfatte en indbydelse til et større møde, cirka 100 navne blev fundet i telefonbogen, og så kørte det hele. Interessen skulle vise sig at være enormt stor, selvfølgelig lovede alle hver på sin egn at vække interesse og tilslutning. Blandt de ivrigste agitatorer var møller Anton Houborg og urmager Jensen, og de tidligere krigsdeltagere sluttede godt op i rækkerne. Tiden var inde til en stiftende generalforsamling, og den fandt sted på “Frej” i Christiansfeld 11. november 1936, selve våbenstilstandsdagen, som for alle krigsdeltagere verden over er en dato af betydning, den dag i 1918 tav kanonerne, og man hørte igen fuglene synge. Foreningen kom til at hedde “Dansksindede Sønderjyske Krigsdeltagere 1914-18″, og i lovene slås det fast, at man vil “bevare, fremme og styrke alt, hvad dansk er”, en klar tilkendegivelse af, at man var rede til at danne front mod alle nazistiske bestræbelser, grænseflytning m.m. Foreningen skulle finde sine afdelinger rundt over hele Sønderjylland i hvert sogn, og ude omkring i landet opstod afdelinger i København, Odense, Aarhus, Fredericia, Ribe og Flensborg med i alt ca. 8000 medlemmer. Så stor var foreningen, at landet blev opdelt i amtskredse, hvis formænd skulle danne DSKs hovedbestyrelse. Et emblem skulle medlemmerne bære i jakkereversen, det var af sølv med de slesvigske løver på og bogstaverne DSK og årstallene 1914-18. Mange markante formænd har gennem årene udført et stort og uegennyttigt arbejde for foreningen, og det ville være på sin plads at nævne den første bestyrelse, men iflg. Jens Andersen oplyser de gamle protokoller intet herom. En ting, som optog de gamle krigsdeltagere meget, var etableringen af en dansk kirkegård ved byen Braine ved gode fondes hjælp. 79 sønderjyders kendte grave blev flyttet hertil, og gennem årene har mangen kammerat gjort rejsen derned for at dvæle en lille tid hos kammeraters grave, kammerater de sikkert ikke havde kendt, men som de følte for. I mange år forpligtede DSK sig til at sende en dannebrogsvimpel derned hvert år, en god skik der forsvandt i og med foreningens ophør. Byen Braine er venskabsby med Haderslev, der igen har en fællesgrav med franske fanger, der døde i Danmark under verdenskrigen, og mindesmærket her er bekostet af DSK, der herigennem viste taknemmelighed over for fransk offervilje. De helt store sammenkomster blev afholdt i forbindelse med årsmøderne, som gerne trak så mange DSKere til, at man måtte holde møderne på steder, der var store nok til at huse deltagerne. En særlig ting ved disse og andre møder var de talrige DSK-faner, der mødte op. Hver lokalforening havde sin fane, og der var helt klare regler for, ved hvilke lejligheder fanen skulle møde op. Rækken af årsmøder har kun været afbrudt under besættelsen, hvor man fandt det tilrådeligt at føre lav profil En del af sigtet med DSK var, at man skulle pleje kammeratskabet, og det var en opgave, som de enkelte afdelinger tog sig af. Her kendte man hinanden rigtig godt, man kunne støtte hinanden moralsk og i det hele taget finde forståelse indbyrdes. Ellers var DSK som regel repræsenteret ved alle nationale mindefester og højtideligheder, specielt i anledning af Genforeningsdage, Dybbøldage, årsdage for våbenstilstanden etc. Ikke sært gik en del af DSKerne ind i modstandsarbejdet under krigen, og en del måtte bøde herfor og drage i tysk koncentrationslejr. Nogle af dem gav deres liv i kampen for deres kære land, en af dem har ikke engang en kendt grav. Ret tidligt opstod i DSK en tanke om udgivelse af et skrift, idet alle de mange medlemmer jo måtte ligge inde med historier og oplevelser fra “dengang”, og som var værdige til at blive gemt til glæde og studium for eftertiden. Det hele mundede ud i, at der var tilslutning til udgivelsen af en årbog, og den første udkom i 1941. Allerede inden kammeraterne kendte den, indløb over 3000 bestillinger, så økonomien var i orden. I den første DSK-Årbog skriver biskop H.Fuglsang Damgaard i indledningen om kammeratskabsfølelsen, som han kendte den fra krigen, og han slutter: “Vi stod sammen ude på Europas slagmarker for at kæmpe for vor frihed og ret. Vi vil også stå sammen for at værne om Danmarks sag og for at bygge det nye Danmark. Måtte denne bog bidrage til at knytte os sammen og smelte os sammen til en enhed.” I en ubrudt række af år fra 1941 og til 1972 udkom den lille røde DSK-Årbog med bidrag, som der åbenbart var mange at øse af. Men foreningens medlemmer blev jo ældre, og naturnødvendigt fandtes ingen yngre til at overtage. Derfor besluttede man på årsmødet i Broager i 1972 at holde inde med udgivelsen, så 1972 udgaven skulle være den sidste. Og i dag, så mange år senere, har den heldige, der er i besiddelse af et sæt DSK-årbøger, en kilde af helt ekstraordinære dimensioner, hvis han vil sætte sig ind i et stykke Sønderjyllandshistorie, som man ellers ikke normalt finder i historiebøgerne. Her er nemlig krigens historie fortalt af soldaten, som befandt sig helt nede i mudderet. Her er ingen polerede afhandlinger som skrevet af en sejrherres hånd. Når man læser DSK-beretningerne, mærker man nok, at de morsomme beretninger fylder meget, men mellem linierne fornemmer man alvoren bag og alt det usigelige, det var så svært at håndtere. Mange beretninger er så nøjagtige, at man næsten, ved at rejse til stederne, hvor det hele foregik, kan genfinde lokaliteter. En rejse til Flandern, Somme, Sedan eller Verdun f.eks. vil give den interesserede yderligere viden og baggrund til forståelse af vore landsmænd, der kæmpede her for 90 år siden. En af skribenterne må nævnes, nemlig Nis Kock fra Sønderborg, fra vis hånd også findes bøgerne “Sønderjyder forsvarer Østafrika” og “Sønderjyder vender hjem fra Østafrika”. Nis Kock deltog som dansktalende marinesoldat i et af krigens mest fantastiske togter, hvor man med et lille dampskib forklædt som dansk fragtskib gennembrød den britiske blokade og sejlede under Island og ned gennem Atlanten for at gå syd om Afrika og op til Tysk Østafrika, hvor man skulle forsyne et krigsskib og landstyrkerne med våben og ammunition. Og frem kom de, men det lille skib blev skudt sønder og sammen af englænderne efter, at skibet var blevet losset. Herefter blev mandskabet indrulleret i den tyske hær under general Lethow Vorbeck til forsvar af området, der var under pres fra englændernes side. Rundt i junglen gik det, og det var under udførelsen af arbejdet med ændring af granater, Nis Kock fik en ung indfødt ved navn Ramasan som sin hjælper. Herom skriver Nis Kock i Årbog 1942: “Men det, der dybest har fæstnet sig i mine erindringer om Ramasan var, da han i slutningen af krigen nede i Makanderhøjlandet, medens vi så godt som fuldstændigt var omringet af englændere, spurgte mig om, om krigen her og i Europa nu ikke snart var til ende, thi nu længtes han snart tilbage til Daressalam. Jeg kunne inderlig godt forstå ham, men var lige så lidt som ham orienteret om krigens forløb i Europa. Men for at give ham nye forhåbninger, svarede jeg: “Jo, Ramasan, krigen må nu snart være til ende.” “Vender du så tilbage til Europa, Brana?” “Ja, Ramasan, det gør jeg, men når jeg måske senere igen vender tilbage til Afrika, vil du så igen være boy hos mig?” “Ja, Brana, det vil jeg gerne. Kva heri!” “Godnat Ramasan.”…. Jeg ville ønske, at jeg endnu engang kunne mødes med Ramasan. Men dette ønske vil ikke gå i opfyldelse.” Ligesom årbogen engang måtte høre op med at udkomme, lige sådan måtte foreningen DSK opløse sig, og det skete ved årsmødet 31. juli 1988 på Folkehjem i Aabenraa. Der var da 32 DSKere tilbage, og 18 faner var til stede. Hermed ophørte den “store” forening at eksistere, men mange lokalforeninger fortsatte deres virke lige så længe, nogen af de gamle levede. Og fanerne, ja, de blev bevaret i foreningerne lige til det sidste, ofte med en søn af en DSKer som fanebærer. En del faner befinder sig i den sognekirke, hvor de hører hjemme, ellers huses mange på Sønderborg Slot. Og den sidste DSKer, Lorenz Gram i Kolding, lukkede sine øjne 2. juledag 2004 105 år gammel for at drage op til sine kammerater, en æra var endegyldigt forbi. Her ses Lorenz Gram ved åbningen af museets særudstilling om DSK i 2003.

 • Støttebevismotiv 2007

  Udgivet den 1. januar 2007

  Af Lorenz Asmussen, fhv. medlem af museumsbestyrelsen
  Denne plakat er blevet tolket på helt forskellig vis alt efter om betragteren er dansk eller tysk.
  For en dansker vil flaget være et positivt symbol, og teksten vil opfattes som et udsagn om, at den bitre nød, d.v.s. undertrykkelsen af dansk sprog og sindelag og forfølgelsen af dansksindede vil ophøre, hvis landsdelen atter bliver dansk.
  En tysksindet vil opfatte plakaten som en opfordring til at stemme ud fra materielle motiver, og dette økonomiske argument er pakket ind i et af de stærkeste nationale symboler, så det fremtræder mere “rent” og tilforladeligt.
  Plakatens ophavsmand har sikkert anvendt ordene- “bitre nød” i den brede betydning. Men i samtiden blev plakaten opfattet anderledes. Det skyldes, at den udelukkende er anvendt i 2.zone, hvor hovedparten af befolkningen ikke tolkede plakaten ud fra dansk tradition. Der blev hurtig lavet et tysk gensvar i form af en løbeseddel, der blev klæbet over plakaten, hvorpå der stod: “Hellere tysk nød end dansk brød”.
  Plakaten er tegnet af Thor Bøgelund, tekst af Hans Ahlmann. Den er trykt i 20.000 ekspl. – størrelse 65×44,5 cm.
  Tekst i dansk oversættelse:
  Når flaget igen er hvidt og rødt, så er den bitre nød forbi.

 • Indvielse og ny brochure

  Udgivet den 18. juli 2006

  INDVIELSE:
  Den 15.6. 2006 blev Genforenings- og Grænsemuseets nye udstillingsfløj indviet. Ca. 125 støttemedlemmer og venner af museet deltog.
  Greveparret fra Egeland deltog – og H.E. Ingolf, Greve af Rosenborg foretog den officielle indvielse ved at klippe den røde snor over.
  Anna Margrethe Ikast, formand for Sønderjyllands Amts kulturudvalg holdt en smuk og velment festtale. Efterfølgende var et flot musikalsk indslag af trompetist Karl Johan Berkwill og komponist Bente Ibenfeldt.
  Det har siden museets indvielse i 1995 været meningen, at museet, når det engang blev udvidet, skulle huse de tre Frej-malerier, som siden nedrivningen af Frej, har ført en omtumlet tilværelse. Alle malerier relaterer tiden omkring Genforeningen. Senest har de hængt på Den gamle Grænsekro – men ved indgangen af dette nye museumsår, er de flyttet og kan altså nu beses på Genforenings- og Grænsemuseet.
  Albert Højgaard overgav på vegne af udvalget bag Frej-malerierne billederne i museets varetægt. Der er officielt tale om et udlån til museet indtil videre, så deres fremtid hermed sikres.
  Blandt gæsterne var også Eli Fredskilde – datter af Johanne Herlak (den lille pige, som Christian den X løftede op på sin hest under det berømte kongeridt over den slettede grænse).
  Eli Fredskilde har – med støtte fra Alving-fonden – foræret museet 1000 expl. af hæftet “Pigen på den hvide hest”, som består af hendes mormors dagbogsnotater. Denne donation er givet for at støtte musets daglige drift.
  Der blev taget afsked med museets trofaste gartnerpar siden 1995 – Malene og Poul Jørgensen – som nu har valgt at gå på en velfortjent pension. I forlængelse heraf kunne bydes velkommen til museets nye gartnere – ægteparret Mona og Viggo Nielsen.
  Endvidere blev der taget afsked med bestyrelsesmedlem Lorenz Asmussen, som har været med i arbejdet omkring museet siden foråret 1993, da ideen omkring et museum blev skudt i gang. Lorenz Asmussen er dog fortsat knyttet til museet som guide og kustode.
  NY BROCHURE:
  Museet har fået en ny brochure, som af interesserede kan afhentes på museet – eller på Christiansfeld Turistbureau. Den nye brochure er i farver og A5 format. I samtlige brochurer, som udleveres fra museets reception, ligger der et indstik med opfordring til at besøge Brødremenighedens Christiansfeld – byen med de mange seværdigheder – den unikke historie – og de mange gratis parkeringspladser. En række annoncører lokker i indstikket med forskellige interessante rabatter.

 • Flot gave til museet

  Udgivet den 23. april 2006

  Næstformand Jens Jørgen Madsen og bestyrelsesmedlem Lorenz Asmussen fik den 28.3. overrakt to værdifulde ure af urmager Olaf Henningsen i Haderslev.
  “Til minde om din fader« står der på de to ure, som urmager Henningsen overrakte museets to bestyrelsesmedlemmer.
  Anledningen var urmagerbutikkens 150 års fødselsdag, der ved samme lejlighed blev fejret i Henningsens hyggelige værksted bag butikken. Urene blev givet til faderløse børn efter 1. verdenskrig. Museet mangler nu blot de skrivelser, der dengang fulgte med urene fra Den Sønderjyske Fond.

 • Den nye udstillingsfløj

  Udgivet den 23. april 2006

  På grund af udvidelsen med den nye udstillingsfløj kan museet ikke tage imod gæster før 1. juni 2006. Vi glæder os meget til at præsentere nybyggeriet, som indvies den 15. juni 2006 kl. 15.00 ved en lille højtidelighed. Glasmosaikken, som museet fik i fjor at et pensionistægtepar fra Frederikssund, er, som noget af det første, blevet monteret i gavlvinduet, hvor det tager sig rigtig flot ud.

 • Malerierne fra Frej

  Udgivet den 23. april 2006

  Noget af det næste der skal på plads, er flytningen af de historisk værdifulde billeder fra den gamle danske forsamlingsgård FREJ (= sønderjysk ord for fred). Siden FREJ for mange år siden blev revet ned for at give plads for det nuværende Superbest i Christiansfeld, har de tre malerier levet en omtumlet tilværelse. I skrivende stund hænger de på Den gamle Grænsekro over for museet. Men ikke ret meget længere – for nu skal de – som skrevet – snart flyttes over på museet.

 • Museets gartnere stopper

  Udgivet den 23. april 2006

  Desværre har vi ikke længere nogen gartnere tilknyttet museet. Malene og Poul Jørgensen, som har passet museumshaven siden 1995 har med udgangen af 2005 ønsket at gå på en velfortjent “pension”. Skulle der i læserkredsen være nogen, der kender nogen, der kunne tænke sig at efterfølge Malene og Poul eller træde ind i rækken af kustoder, så hører vi meget gerne herom.
  Ny kasserer Frank Smits har indvilliget i at overtage kassererposten efter nyligt afdøde bestyrelsesmedlem Ole Barfod.
  Inden museet åbner til en ny sæson
  Inden museet åbner den 1. juni 2006 skal der foretages et stort oprydningsarbejde omkring museet og i haven generelt, ligesom der skal foretages en mindre flytning af nogen af de udstillede effekter.
  Men den helt store omforandring venter vi med til efteråret, idet museet på Koldinghus gerne vil indgå i et samarbejde med Genforenings- og Grænsemuseet. Dette betyder i praksis, at vi efter nytår vil kunne udstille effekter, som vi låner på Koldinghus. Bl.a. de gamle grænsebomme fra Kærmølle.
  Der er i øjeblikket rigtig mange gøremål for bestyrelsen, som snart kan ses i aktivitet på museet ved et antal arbejdslørdage, hvor der skal renoveres såvel ud- som indvendig. Skulle der være nogen blandt museets venner, som gerne vil give en hånd med, vil vi være meget taknemmelige.

 • Flot gave til museet

  Udgivet den 28. marts 2006

  Næstformand Jens Jørgen Madsen og bestyrelsesmedlem Lorenz Asmussen fik den 28.3. 2006 overrakt to værdifulde ure af urmager Olaf Henningsen i Haderslev.
  “Til minde om din fader« står der på de to ure, som urmager Henningsen overrakte museets to bestyrelsesmedlemmer. Anledningen var urmagerbutikkens 150 års fødselsdag, der ved samme lejlighed blev fejret i Henningsens hyggelige værksted bag butikken. Urene blev givet til faderløse børns konfirmation efter 1. Verdenskrig Museet mangler nu blot de skrivelser, der dengang fulgte med urene fra Den Sønderjyske Fond.

 • Indvielse af ny udstillingsfløj

  Udgivet den 14. februar 2006

  Vi står foran et spændende år.
  For nu får vi langt om længe den ekstra udstillingsplads, som vi har sukket efter, idet indsamlingen af midler til museets udvidelse nu endelig har udmøntet sig i en udvidelse af museet. Den 17.1.kunne vi holde rejsegilde – og kan nu se frem til indvielsen, som vores protektorpar har givet tilsagn om at deltage i. Indvielsen sker foregår d. 15. juni 2006 kl. 15.00.
  Samtidig har museet på Koldinghus tilbudt, at Genforenings- og Grænsemuseet vil kunne låne udstillingseffekter fra Koldinghus-museets samlinger.
  Bemærk også, at Kongens Allé – 285 lindetræer – der i forfjor blev blev plantet som en folkegave til det royale brudepar, H.K.H. Kronprins Frederik og H.K.H Kronprinsesse Mary, kan ses lige udenfor museet i en allé fra den nordlige Kongesten til Christiansfeld. Den bliver flottere og flottere
  Alle støttemedlemmer er selvskrevne gæster ved indvielsen. Til de af vore medlemmer, som har e-mail, kan vi tilbyde at tilsende smånyheder om museet i løbet af året – og invitation til indvielsen, når programmet er endelig kendt. Send blot Deres e-mailadresse til info@genforeningsmuseet.dk

 • 10.7.2005 Rechendorfs tale

  Udgivet den 18. juli 2005

  Jeg har fulgt tilblivelsen af Genforenings- og grænsemuseet fra starten. Ganske vist på afstand, men ikke mindre interesseret. Har fulgt med i museets opbygning og tingenes udvikling og ser meget frem til, at vi snart skal til indvielse af den tilbygning, I arbejder så energisk for at skaffe penge til.
  Når jeg har fulgt arbejdet og med stor glæde hvert år betalt det uhyre beskedne kontingent (skulle man ikke sætte det op?) og modtaget det af Leif Thomsen smukt kaligraferede medlemskort, er det naturligvis, fordi jeg mener, at museet har en klar mission.
  I Danmark har vi en kategori af museer, der kan benævnes “nichemuseer”. Altså små museer, der ikke påberåber sig at kunne klare alverdens kæmpeopgaver men som til gengæld koncentrerer sig om at kortlægge et lille, særligt afgrænset område.

  Den særudstilling museet præsenterer i disse måneder handler om det, som af mange i samtiden blev oplevet som tragedien, nemlig afstemningen i 2.zone d. 14. marts 1920. Mens afstemningen i 1.zone en måned tidligere som bekendt førte til meget betydelig dansk overvægt, så situationen – da man gjorde resultatet af afstemningen i 2.zone op – unægtelig noget anderledes ud: Næsten 52.000 personer (eller ca. 80%) stemte tysk og kun ca. 13.000 dansk. Ikke mindst tabet af Flensborg satte sig dybe spor hos mange.
  Ikke desto mindre førte de to afstemninger til den endelige grænsedragning. Der kom den altså til at ligge. Og der bliver den liggende. Men jeg synes, det er vigtigt, at museet også viser de dystre sider af livet i grænselandet. Dertil hører afstemningen l4.marts 1920.
  Må jeg ønske jer hjertelig tillykke med de første ti år! Det har været inspirerende og spændende at følge jeres arbejde. Der er fortsat nok at gøre. Held og lykke med fremtiden. Vi glæder os til indvielsen af udvidelsen!
  Og så har jeg en gave til jer. Jeg ved udmærket, at I ville foretrække en check så stor som mulig. Det har jeg ikke! Men heldigvis repræsenterer jeg da et foretagende, der har bidraget til det kommende byggeri.
  Men der er tale om noget helt andet:
  Alle ved, at kong Christians ridt over grænsen fandt sted den 10. juli, at den store folkefest på Dybbøl fandt sted den 11. juli og at kongen den l2. juli kører i bil til Tønder, hvor han jo bydes velkommen af den tyske borgmester. Men inden han kom så langt gjorde han et kort ophold i Kruså, hvor en gruppe danske sydslesvigere – især fra Flensborg – havde taget
  opstilling. Kongen stoppede op og hilste på de forsamlede.
  De medbragte to bannere: På det ene stod der: “Danske flensborgere hilser Danmarks konge” – og på den anden stod der: “Forposterne lever i håbet”. Sidstnævnte (og altså originalen!) – den med forposteme – har i mange år befundet sig på Grænseforeningens kontor i København. Fra i dag befinder den sig på museet her ved Frederikshøj!

 • 10.7.2005 Greveparrets overraskelse

  Udgivet den 18. juli 2005

  10. juli 2005 – hvad der OGSÅ skete:
  Ved markeringen af 85-året for Genforeningen – og af 10-års dagen for museets indvielse talte fhv. kirkeminister Torben Recehndorff. Herefter overrakte han museet et værdifuldt klenodie – et banner – som mødte Kong Christian d.10 på sin vej til Tønder d. 12. juli 1920 – nemlig i Kruså, hvor en gruppe danske sydslesvigere – især fra Flensborg – havde taget opstilling. På et af de to bannere, som de havde medbragt, stod der: “Forposterne lever i Haabet”.
  Dette banner befandt sig i mange år på Grænseforeningens kontor i København – men fremover kan det ses på Genforenings- og Grænsemuseet, som nu har fået det overdraget som gave.
  Herefter tog Grevinde Sussie ordet. Og det kom bag på hele forsamlingen. I en kort tale hædrede hun det frivillige arbejde, som kustoder og gartnere på museet udfører.
  Grevinden sagde bl.a.:
  Tillykke med fødselsdagen, til museet, dets bestyrelse, og – ikke mindst – til alle de frivillige hjælpere, (kustoder og gartnere). Uden deres ulønnede indsats havde det været umuligt at drive dette fine museum.
  10 år i museumshistorie er måske ikke lang tid, men omregner man de 10 år til antal åbningstimer – hvor museet har været bemandet af frivillig arbejdskraft – ja så bliver det til mange, mange timer.
  For kustoderne må det ind imellem være lidt ensomt, hvis det er småt med besøgende. Anderledes må det forholde sig, når der er mange gæster. Vi har fra besøgende hørt, at de har fået mangen en god “snak” med kustoderne, der altid er venlige og imødekommende
  Inden gæsterne kommer indenfor i museet går de gennem den smukke have. Haver skal passes for at være pæne. Alle – og dét gælder selvom ens have består af en altankasse – véd, at planter skal plejes og passes, hvis de skal tage sig ud. Mest arbejdskrævende er forår og sommer. Men også efterår og vinter er der meget at gøre.
  Herefter overrakte Greveparret på vegne af museumsbestyrelsen en boggave til hver enkelt kustode – nemlig bogen “Møllehave læser H.C.Andersen”. Greveparret tog bøgerne med hjem for – efterfølgende – at skrive en personlig hilsen i bøgerne til hver eneste af modtagerne. Det var en gave, som vakte stor, stor glæde.
  Inden det sønderjyske kaffebord, var der tid til, at de forsamlede – sammen med Greveparret og repræsentanter for bestyrelsen kunne gå ned til den sydlige Kongesten – sådan som det er tradition, når Greveparret besøger museet – for der at nedlægge blomster til minde om dagen.

 • Særudstilling om Zone II

  Udgivet den 25. maj 2005

  Program for 4. juni 2005:
  Kl. 15.00: Greveparret ankommer og modtages ved hovedindgangen.
  Kl. 15.07: Velkomst ved Kaj Nielsen
  Kl. 15.10: Bestyrelsesmedlem – Peter Giødesen – fortæller om særudstillingen – Zone II
  – Udstillingen åbnes (af H.E. Greve Ingolf) De tre bestyrelsesmedlemmer, som har arrangeret særudstillingen, næstformand Jens Jørgen Madsen, Peder Graasbøll og Peter Giødesen viser Greveparret rundt.
  Derefter nedlæggelse af buket ved Kongestenen (H.E. Grevinde Sussie)
  Kl. ca. 16.00: Vi tager afsked med Greveparret.
  Med udstillingen “AFSTEMNINGEN I ZONE II” ønsker Genforenings- og Grænsemuseet at berette om en begivenhed, som på sin måde var med til at sætte en streg under, hvor Kongeriget Danmarks grænse ligger mod syd.
  Med et valgresultat på 75% dansk og 25% tysk i Zone I den 10.2.1920 og et valgresultat, der viste 20 % dansk og 80 % tysk i Zone II den 14. marts 1920, bortfaldt behovet for en yderligere afstemning i en sydligere zone, ZONE III.
  Med tilsvarende fordeling af stemmerne i Flensborg by bortfaldt samtidig den politiske støtte til at give Flensborg en særstatus. Grænsen var trukket.
  Genforenings- og Grænsemuseet har som mål at belyse 1864 grænsen og Genforeningen i 1920 med baggrund i en fælles slesvigsk, historisk og kulturmæssig baggrund til vidnesbyrd for kommende generationer om en fredelig grænseoverskridende sameksistens og livet i øvrigt på begge sider af Kongeågrænsen. Det er vort mål, at særudstillingen om Zone 2 kan være med til at belyse dette.

 • Ny historiebog – å synnejysk

  Udgivet den 6. juni 2004

  Æ Synnejysk Forening præsenterede den 1. juni 2004 planerne om en ny historiebog om Sønderjyllands historie – på sønderjysk for de 10-15 årige. Foreningen havde besluttet at henlægge pressemødet til Genforenings- og Grænsemuseet. De tre idémænd ses på billedet siddende på bænken foran museet. Fra venstre er det Erik Haase, formand for foreningen – Jørgen Buch, historielærer på Haderslev Seminarium og René Rasmussen, arkivar på Det danske Centralbibliotek i Flensborg. De to sidstnævnte er bogens forfattere. Den færdige bog forventes præsenteret den 11.11.2004. Læs mere om den nye historiebog på foreningens egen hjemmeside:
  www.synnejysk.dk

 • Plantning af Kongens Allé

  Udgivet den 1. maj 2004

  Når Kongealléen den 4. maj skal plantes, er der også feststemning på Genforenings- og Grænsemuseet.
  Museet lukker i dagens glade anledning dørene op – og holder Åbent Hus for de godt to tusinde mennesker, som forventes til PLANT-ET-TRÆ´s folkegave-arrangement.
  Museet holder åbent fra 10 – 13 og igen fra 14 – 15. Bestyrelsen håber, at rigtig mange vil benytte lejligheden til at besøge museet – og hente inspiration til senere sommerudflugter med hjem – hvorfra i landet man nu end kommer.
  Museet får på dagen også royalt besøg, idet HKH Prinsesse Benedikte – før hun tager videre – har ønsket at se Genforenings- og Grænsemuseet. Bestyrelsen vil tage imod Prinsessen ved museets hovedindgang. Prinsessen – med følge – ledsages herfra af bestyrelsen op til museet, hvor bestyrelsesmedlem Lorenz Asmussen vil vise rundt. Inden Prinsessen drager videre vil museets gaver – et støttebevis – og et stort honningkagehjerte – blive overrakt Prinsessen.
  Plant et Træ´s program for dagen i øvrigt kan læses på organisationens hjemmeside: www.plant-et-trae.dk

 • Indsamling til udvidelse af museet

  Udgivet den 4. april 2004

  Indsamlingen af midler til museets udvidelse skrider langsomt frem. Foruden museets egen opsparing (gaver, arv og fondsmidler) på 100.000 kr. har vi haft den glæde at få tilsagn om 100.000 kr. fra Alvingfonden, 10.000 kr. fra Kong Frederik og Dronning Ingrids Fond, Amalienborg, 40.000 kr. fra Konsul George Jorck og hustru Emma Jorcks Fond, 20.000 kr. fra Carlsen-Langes Legatstiftelse samt senest 250.000 kr. fra Johanne og Ejnar Flach-Bundegaards Fond. I alt har vi således indsamlet 520.000 kr. – men der er fortsat et godt stykke vej til målet – de 2 millioner kroner.In

 • Åbning af særudstilling

  Udgivet den 24. juni 2003

  Søndag d. 15. juni 2003 åbnede museet igen en særudstilling. Denne gang om Dansksindede sønderjydske Krigsdeltagere – i daglig tale forkortet DSK. Museets protektor H.E. Ingolf, Greve af Rosenborg og Grevinde Sussie var igen med til at kaste glans over et af museets arrangementer. Greveparret medbragte en gave – et lille splitflag, som har hængt på Klitgården på Skagen. Også 104-årige Lorenz Gram fra Kolding var med til at gøre arrangementet vellykket. Lorenz Gram er den sidstlevende DSK er.

 • Jens Okking besøger museet

  Udgivet den 24. juni 2003

  Mandag den 16. juni havde museet besøg af den folkekære skuespiller Jens Okking. Jens Okking besøgte Den gamle Grænsekro overfor museet og fandt tid til en hurtig rundvisning på museet, som han syntes godt om.

 • Særudstilling om dansksindede sønderjydske krigsdeltagere

  Udgivet den 29. maj 2003

  Som et modtræk mod den voksende nazisme i 30´erne blev de gamle sønderjydske krigsdeltagere fra 1914 – 1918 enige om at reagere. Det begyndte en aften den 30.oktober 1936. Da sad 5 tidligere krigsdeltagere på Gæstgivergården Frej (det sønderjydske ord for FRED) i Christiansfeld , og som så ofte før, blev der talt om oplevelser under krigen. Samtalen kom også til at dreje sig om Nazismen i Sønderjylland. De 5 blev enige om at gøre et forsøg. Forenin-gens navn blev FORENINGEN AF DANSKSINDEDE SØNDERJYDSKE KRIGSDELTAGERE.
  Foreningens formål skulle være at samle alle dansksindede krigsdeltagere uden hensyn til stand og stilling eller partipolitisk sindelag til et værn om medlemmernes hjem mod nazismen.
  Foreningens første formand, bankbestyrer Peter Ravn, Christiansfeld motiverede dengang bl.a. foreningen således:
  Den 11.november 1918 blev vor frihedsdag. Da slap vi og vor hjemstavn ud af det preussiske regimente. Denne vor frihed vil vi værne, og vi vil bekæmpe de tyske lyster til en grænseflytning med alle de midler vor forening kan tilveje-bringe. Derfor Kammerater – ind i rækkerne til Danmarks Grænseværn.
  Første sammenkomst blev onsdag den 11.november 1936 kl. 20.00 på Frej i Christiansfeld. Medlemmerne blev bedt om at møde med familie. Mødet blev meget godt besøgt, foruden fra omegnskommunerne, kom der tidligere krigsdeltagere fra Haderslev, Østby, Vilstrup, Vojens, Gram, Rødding, Skodborg, Jels og Sommersted. Det blev et meget vellykket møde med mange talere. Der blev sunget mange nationale sange af den blå sangbog.
  Foreningens stiftelse blev enstemmigt vedtaget og næsten alle de mødte indmeldte sig med det samme.
  Den første forening blev stiftet i Haderslev den 18.februar 1937 og nu gik det slag i slag i Sønderjylland. Anton Houborg var foreningens utrættelige agitator og det blev næsten umuligt for bestyrelsen at efterkomme alle henvendelserne om at komme til stede for at hjælpe med stiftelse af en sogneforening. For at få flere med ind i arbejdet indkaldtes til møde på Folkehjem i Aabenraa den 21. september 1937. Mødet var besøgt af ca. 50 deltagere.
  Ved mødet besluttedes det at vælge en midlertidig bestyrelse for hele Sønderjyl-land, der så kunne overtage organisationsarbejdet i hver sin kreds.
  Oprettelsen af disse sogneforeninger gik alt for lang-somt. Hen på efteråret 1938 indkaldtes derfor atter til generalforsamling på Folkehjem i Aabenraa, og her blev man enige om at opdele landsdelen i 5 amtskredse med hver sin selvstændige bestyrelse. De fem amtskredsforrnænd skulle så være foreningens hoved-bestyrelse. Foreningen eksisterede i 52 år – indtil den blev nedlagt ved et møde på Folkehjem den 30.7.1988. 32 medlemmer lukkede og slukkede.
  “Tiden er inde. Jeg ved godt, at der er nogle, der mener, vi skal fortsætte. Men hvis vi bliver ved, bliver der ingen til at slutte”, sagde foreningens sidste formand Johannes Tjørnelund ved den lejlighed. Flere af de 32 fremmødte DSK´ere kunne ikke hilse de 18 faner stående. Også det ni-foldige hurra for Dronningen måtte nogle udråbe siddende. Kræfterne var sluppet op.
  Det blev vedtaget, at foreningens kassebeholdning på 5.572,94 kr. og de sidste faner skulle overgives til museet på Sønderborg Slot. Tilbage er nu kun én DSK´er.
  Fra d. 15. juni 2003 – og resten af sæsonen fortæller Genforenings- og Grænsemuseet, Frederikshøj ved Christiansfeld historien om foreningen: Dansksindede sønderjydske Krigsdeltagere.
  Udstillingen åbnes kl. 15.00 af museets protektor H.E. Ingolf, Greve af Rosenborg, Grevinde Sussie og – såfremt helbredet tillader det – den sidstlevende DSK´er – 104-årige Lorenz Gram fra Kolding.

 • Kanonerne fra Skamlingsbanke

  Udgivet den 29. marts 2003

  Et af museets våbeninteresserede – og -kyndige bestyrelsesmedlemmer har i vinterens løb gransket i kanonernes historie. Det viser sig, at kanonaffutager fra 17-hundredetallet altid var malet svenskrøde. Derfor har museumsbestyrelsen besluttet, at affutagerne males snarest muligt.