NYHEDER I 2022

Forleden kom der et brev til museet

Museet modtager stadig – næsten ugentligt – gaver som, med stor hengivenhed er blevet gemt og passet godt på af Genforeningens efterfølgende generationer. 

Dette lille mørnede flag blev i 1920 lagt ned i den afbillede kuvert hvorpå kan læses: 

“Det lille Dannebrogsflag som var anbragt foran paa Automobilen, som kørte de første embedsmænd over Grænsen. 12/2-20”

Blomsterhovedet (en tørret nellike) lå i samme kuvert, men derudover kendes historien bag gaven desværre ikke. 

Flag fra 1920
Brevet der var vedlagt flaget

“Super. Mægtig godt, kompetent og flot fremført. DET BLEV ET 13-TAL! Tak for det.”

Således afsluttede Genforenings- og Grænsemuseets formand under stormende klapsalver fra 42 fremmødte tilhørere den 10. juli sin tak til dagens foredragsholder, kgl. våbenmaler og særlig sagkyndig i heraldiske spørgsmål i Kongehusets Ordenskapitel, historiker og heraldiker Ronny Andersen, som i løbet af fem kvarter førte tilhørerne igennem sit spændende foredrag “LØVER, ELEFAN-TER, HJERTER OG VILDMÆND  –  HERALDIKENS  SPÆNDENDE VERDEN” med en efterfølgende meget stor spørgelyst fra de begejstrede tilhørere.

Også en tak og en smuk buket blomster fik Ingrid Jensen, Hejlsminde, som igennem mange år har støttet museet økonomisk. Senest også med et tilskud på 75.000 kr., som sammen med Kolding Kommunes  og Genforenings- og Grænsemuseets økonomiske støtte, gjorde det muligt at gennemføre museets idéforslag til kommunen om kunstinstalationen, bronzeskulptur og -bronzebånd ført over vej og cykelsti direkte på den slettede 1864-1920 grænse, udført af billedhugger Flemming Jarle, Vejle.
Installationen får nu endelig et info-skilt, til de mange besøgende turisters orientering, har Kolding Kommune lovet.