Deutsch
English
  • Ny historiebog – å synnejysk

    Udgivet den 6. juni 2004

    Æ Synnejysk Forening præsenterede den 1. juni 2004 planerne om en ny historiebog om Sønderjyllands historie – på sønderjysk for de 10-15 årige. Foreningen havde besluttet at henlægge pressemødet til Genforenings- og Grænsemuseet. De tre idémænd ses på billedet siddende på bænken foran museet. Fra venstre er det Erik Haase, formand for foreningen – Jørgen Buch, historielærer på Haderslev Seminarium og René Rasmussen, arkivar på Det danske Centralbibliotek i Flensborg. De to sidstnævnte er bogens forfattere. Den færdige bog forventes præsenteret den 11.11.2004. Læs mere om den nye historiebog på foreningens egen hjemmeside:
    www.synnejysk.dk