Deutsch
English
 • Museets gartnere stopper

  Udgivet den 23. april 2006

  Desværre har vi ikke længere nogen gartnere tilknyttet museet. Malene og Poul Jørgensen, som har passet museumshaven siden 1995 har med udgangen af 2005 ønsket at gå på en velfortjent “pension”. Skulle der i læserkredsen være nogen, der kender nogen, der kunne tænke sig at efterfølge Malene og Poul eller træde ind i rækken af kustoder, så hører vi meget gerne herom.
  Ny kasserer Frank Smits har indvilliget i at overtage kassererposten efter nyligt afdøde bestyrelsesmedlem Ole Barfod.
  Inden museet åbner til en ny sæson
  Inden museet åbner den 1. juni 2006 skal der foretages et stort oprydningsarbejde omkring museet og i haven generelt, ligesom der skal foretages en mindre flytning af nogen af de udstillede effekter.
  Men den helt store omforandring venter vi med til efteråret, idet museet på Koldinghus gerne vil indgå i et samarbejde med Genforenings- og Grænsemuseet. Dette betyder i praksis, at vi efter nytår vil kunne udstille effekter, som vi låner på Koldinghus. Bl.a. de gamle grænsebomme fra Kærmølle.
  Der er i øjeblikket rigtig mange gøremål for bestyrelsen, som snart kan ses i aktivitet på museet ved et antal arbejdslørdage, hvor der skal renoveres såvel ud- som indvendig. Skulle der være nogen blandt museets venner, som gerne vil give en hånd med, vil vi være meget taknemmelige.