Deutsch
English
 • Mindegudstjeneste i det fri

  Udgivet den 5. juli 2010

  Når 90-året for Genforeningen fejres sker det blandt med en friluftsgudstjeneste på Genforeningspladsen i Christiansfeld, hvor biskop emeritus Søren Lodborg Hvas prædiker.

  Søren Lodborg HvadDe traditionelle smukke rammer i Tyrstrup Kirke skiftes 10. juli ud med de mindst lige så smukke omgivelser ved Genforeningspladsen i Christiansfeld. Det sker, når der holdes friluftsgudstjeneste i forbindelse med fejringen af Genforeningen.

  Prædiken bliver forestået af biskop emeritus Søren Lodborg Hvas fra Aalborg, som tidligere har været domprovst i Haderslev.

  Hjemmeværnets Musikkorps Århus spiller festlig orkestermusik en halv time før gudstjenesten, og de vil også spille til gudstjenestens præ- og postludium samt til salmerne.

  Gudstjenesten, som starter klokken 15, er åben for alle, og vil blandt andre have deltagelse af Hans Excellense Grev Ingolf og Grevinde Sussie samt indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder.