Deutsch
English
 • Mediebalkon blev indviet – 10.2.2012

  Udgivet den 13. februar 2012

  Små hundrede gæster fandt den 10. februar vej til Genforenings- og Grænsemuseets indvielse af den nye mediebalkon, som har været undervejs i et års tid. Det er frivillige – bestyrelsesmedlemmer fra museet – der har bygget og indrettet balkonen. Økonomisk er projektet båret af midler fra flere gavmilde sponsorer.

  Da museets protektor H.E. Ingolf, Greve af Rosenborg og hustru, Grevinde Sussie var ankommet i ”Krone 24” og kommet ind i varmen, bød formanden for Genforenings- og Grænsemuseet, Kaj G. Nielsen, alle gæster velkommen og orienterede kort om balkonbyggeriet. ” Rom blev ikke bygget på en dag. Denne balkon ej heller. Den har et langt forløb bag sig – og et endnu længere foran sig. Vi kan ikke i dag præsentere ”den færdige løsning” – men kun begyndelsen på samme. Vi skal have udvalgt endnu flere bøger i håndbibliotekets reoler fra vores lager og endnu flere artikler, billeder og andet spændende skal lægges ind i søgemaskinen”, understregede Kaj G. Nielsen bl.a.

  Efterfølgende indviede Greve Ingolf balkonen ved at klippe den røde snor. Vel oppe på 1. sal på balkonen blev Greveparret, borgmester Jørn Pedersen og fung. Kulturudvalgsformand Bent Bechmann indviet i håndbibliotekets og søgemaskinens muligheder af henholdsvis Jonas Thygesen (bibliotekar på museet) og Kristian Langborg-Hansen (museets it-kyndige), da greven havde tændt den nye pc´er. Mens denne orientering foregik blev alle gæster nedenunder budt på en forfriskning, som var sponseret af bryggeriet Fuglsang.

  Herefter holdt fung. Kulturudvalgsformand en veloplagt og munter festtale, inden filialdirektør Merete Christensen, Danske Bank i Christiansfeld på 2 fondes vegne overrakte 7.000 kr. til museet.

  Museet kvitterer normalt for donationer ved at opsætte en messingplakette for pågældende sponsor på museets sponsorvæg. I fredags skulle 8 sponsorer hædres – men kun 6 var mødt frem. To sponsorer var nemlig taget på vinterferie. Inden arrangementet planmæssigt sluttede kl. 17.30 var der mulighed for alle gæster for at besigtige den flotte nye mediebalkon.