Deutsch
English
  • Lektørudtalelse fra Dansk Biblioteks Center (DBC)

    Udgivet den 15. juni 2014

    Museets genudgivelse af bogen om Kongeågrænsen er nu blevet vurderet i en lektørudtalelese af DBC.

    Lektørudtalelse

    DBC leverer data og formidlingsløsninger til bibliotekerne, så borgerne let finder den information de søger og bliver præsenteret for dem på en forståelig og anvendelig måde. Bl.a. udsender de lektørudtalelser, som skal styrke det enkelte bibliotek i at tage stilling til anskaffelse af et materiale. En lektørudtalelse skal indeholde en vurdering af anvendelsesmuligheder/målgruppe/niveau, en beskrivelse af bogen,  en sammenligning med anden relevant litteratur til målgruppen inden for genren/emne og en vurdering af bogens kvalitet og en samlet konklusion. Se lektørudtalelsen på denne side.