Deutsch
English
 • Indvielsen

  Udgivet den 15. juni 2007

  Endelig oprandt dagen. Bestyrelsen stod sammen med dagens hovedtaler, formanden for Sønderjyllands amts kulturudvalg, Anna Margrethe Ikast og de to blomsterpiger, bestyrelsesmedlem Peder Graasbølls børnebørn, Karoline 7 år og hendes søster Johanne på 5 år, klar ved museumsindgangen – og ventede spændt på Greveparrets ankomst.
  Museets protektor , Hans Excellence, Ingolf, Greve af Rosenborg, havde lovet at foretage den officielle indvielse ved at klippe det røde bånd til den nytilbyggede og nyindrettede fløj. Anna Margrethe Ikast havde lovet at holde dagen festtale.
  Der var blomster til både Grevinde Sussie og Anna Margrethe Ikast, hvorefter formanden for museet, Kaj G. Nielsen på plænen kunne byde alle velkommen. Herefter klippede Grev Ingolf den røde snor – og under musikledsagelse gik alle ind i den nye sal. Omkring 125 gæster var der – flere end bestyrelsen havde haft fantasi til at forestille sig – og flere end vi havde stole til. Men det gik. Enkelte måtte stå op.
  Musikken blev leveret af to af museets gode venner som en gave til museet – komponist Bente Ibenfeldt og trompetist Karl Johann Berkwill, som til daglig er militærmusiker og kunstmaler. Han har bl.a. tegenet 4 postkortmotiver fra museet, som sælges i museets reception for 20 kr. – incl. kuverter. Bente Ibenfeldt har bl.a. skrevet Hyldest til H.K.H. Kronprins Frederik og H.K.H. Kronprinsesse Mary – “Kun et kys”, som kan købes på museet for 70 kr.
  Og så var man klar til dagens egentlige arrangement – taler, overdragelse af malerier, afsked med trofaste venner af museet – alt sammen præsenteret i en festlig ramme af sang og musik.
  Kaj G. Nielsen bød velkommen til de mange gæster og gav herefter ordet til Anna Margrethe Ikast, som ved flere lejligheder havde givet udtryk for, at det var hende en kær opgave. Anna Margrethe Ikast holdt en både klog og tankevækkende tale for forsamlingen og høstede efterfølgende stort bifald herfor.
  En “tale for byggeriet” – et causeri over museets historie og ønske om allerede fra år to (1996) at kunne udvide – og frem til denne festlige dag, hvor drømmen endelig blev opfyldt. blev holdt af Kaj G. Nielsen .
  Efterfølgende kunne hæftet “Pigen på den hvide hest” præsenteres – med en stor tak adresseret til Eli Fredskilde – Johanne Herlaks datter. Vi modtog som et driftstilskud til museet 1000 hæfter af Eli Fredskilde (med hendes mormors dagbogsnotater), som sælges for 30,- kr. pr. stk. – Udgivelsen er støttet af Alvingfonden. Hæftet er omtalt andet sted i dette nyhedsbrev.
  Formanden for udvalget bag FREJ-malerierne, Albert Højgaard, overdrog dernæst disse malerier i museets varetægt. Det er almindelig kendt, at malerierne har ført en meget omtumlet og usikker tilværelse. Det har siden museets indvielse i 1995 været meningen at malerierne skulle placeres på museet – men den trange plads tillod desværre ikke dette.
  Vore to musikere spillede nu et smukt potpourri over danske fædrelandssange inden der blev afsluttet af Kaj G. Nielsen. I forbindelse med afslutningen blev der sagt farvel til vore gartnere Poul (85 år) og Malene Jørgensen (76 år), som siden 1993 har passet museumshaven. Desuden blev der sagt farvel til bestyrelsesmedlem Lorenz Asmussen, som ønskede at stoppe i bestyrelsen. Han har ligeledes været med siden starten i 1993. Alle tre blev udnævnt til æresmedlemmer for det store arbejde, de hver især har udført. Efterfølgende bød Kaj G. Nielsen velkommen til det nye gartnerpar Mona og Viggo Nissen, som nu har overtaget det store arbejde med at passe museumshaven. Inden festlighederne kunne forlægges til plænen bad N.P.Wiborg om ordet – og overrakte en gave til museet – en uniformshue, båret af en prøjsisk soldat under 1. verdenskrig.
  Så var det endelig så vidt, at man kunne indtage en forfriskning på plænen i det dejlige vejr, mens bestyrelsesmedlem Leif Gr. Thomsen sad klar i museets reception til at tage imod bestillinger af støttebeviser.
  Det blev en rigtig, rigtig god dag – som mange endnu taler om, når man møder dem rundt omkring. Dejligt.