Deutsch
English
 • Indvielse og ny brochure

  Udgivet den 18. juli 2006

  INDVIELSE:
  Den 15.6. 2006 blev Genforenings- og Grænsemuseets nye udstillingsfløj indviet. Ca. 125 støttemedlemmer og venner af museet deltog.
  Greveparret fra Egeland deltog – og H.E. Ingolf, Greve af Rosenborg foretog den officielle indvielse ved at klippe den røde snor over.
  Anna Margrethe Ikast, formand for Sønderjyllands Amts kulturudvalg holdt en smuk og velment festtale. Efterfølgende var et flot musikalsk indslag af trompetist Karl Johan Berkwill og komponist Bente Ibenfeldt.
  Det har siden museets indvielse i 1995 været meningen, at museet, når det engang blev udvidet, skulle huse de tre Frej-malerier, som siden nedrivningen af Frej, har ført en omtumlet tilværelse. Alle malerier relaterer tiden omkring Genforeningen. Senest har de hængt på Den gamle Grænsekro – men ved indgangen af dette nye museumsår, er de flyttet og kan altså nu beses på Genforenings- og Grænsemuseet.
  Albert Højgaard overgav på vegne af udvalget bag Frej-malerierne billederne i museets varetægt. Der er officielt tale om et udlån til museet indtil videre, så deres fremtid hermed sikres.
  Blandt gæsterne var også Eli Fredskilde – datter af Johanne Herlak (den lille pige, som Christian den X løftede op på sin hest under det berømte kongeridt over den slettede grænse).
  Eli Fredskilde har – med støtte fra Alving-fonden – foræret museet 1000 expl. af hæftet “Pigen på den hvide hest”, som består af hendes mormors dagbogsnotater. Denne donation er givet for at støtte musets daglige drift.
  Der blev taget afsked med museets trofaste gartnerpar siden 1995 – Malene og Poul Jørgensen – som nu har valgt at gå på en velfortjent pension. I forlængelse heraf kunne bydes velkommen til museets nye gartnere – ægteparret Mona og Viggo Nielsen.
  Endvidere blev der taget afsked med bestyrelsesmedlem Lorenz Asmussen, som har været med i arbejdet omkring museet siden foråret 1993, da ideen omkring et museum blev skudt i gang. Lorenz Asmussen er dog fortsat knyttet til museet som guide og kustode.
  NY BROCHURE:
  Museet har fået en ny brochure, som af interesserede kan afhentes på museet – eller på Christiansfeld Turistbureau. Den nye brochure er i farver og A5 format. I samtlige brochurer, som udleveres fra museets reception, ligger der et indstik med opfordring til at besøge Brødremenighedens Christiansfeld – byen med de mange seværdigheder – den unikke historie – og de mange gratis parkeringspladser. En række annoncører lokker i indstikket med forskellige interessante rabatter.