Deutsch
English
 • IGEN et godt arrangement på Genforenings- og Grænsemuseet

  Udgivet den 22. februar 2018

  Den 21.2. holdt Christiansfelds lokale forfatter, N.P. Wiborg et foredrag om de russiske krigsfanger, som han har skrevet en bog om.

  Foredraget samlede 59 tilhørere fra nær og fjern, som kom for at høre om Sønderjylland/Nordslesvig, som ind til Genforeningen i 1920 var tysk område. Fra 1915 tog man imod et stigende antal krigsfanger, især russiske, fra 1. verdenskrigs slagmarker.
  Fra to hovedlejre, en ved Løgumkloster og en ved Bajstrup ved Tinglev, blev de via en række mindre lejre fordelt til arbejdsopgaver rundt om i hele landsdelen især indenfor landbruget.

  Fra krigsudbruddet i august 1914 og frem til krigsafslutningen i november 1918 blev en stor del af den mandlige befolkning i Sønderjylland/Nordslesvig indkaldt til krigstjeneste, og især inden for landbruget blev dette meget føleligt og medførte store vanskeligheder for den fortsatte drift af såvel store som små ejendomme.

  Men ikke kun landbruget blev ramt af indkaldelserne, også industri- og håndværksvirksomheder og den kommunale drift fik akut behov for tilført arbejdskraft.
  Det stigende antal krigsfanger gjorde det også muligt for de lokale myndigheder at iværksætte en række mandskabskrævende anlægsopgaver.

  De tildelte krigsfanger blev derfor et kærkomment – og nødvendigt – supplement til den arbejds-styrke, der var til rådighed.
  Ud fra tilgængelige beretninger synes især de russiske krigsfanger at have ydet en stor indsats og generelt set været vel lidte rundt om i sognene. Denne interessante verdenshistorie tryllebandt forsamlingen i mere end en time. Efterfølgende var der mulighed for at stille supplerende spørgsmål til Wiborg, købe hans bog om emnet – og oven i købet få den signeret.