Deutsch
English
 • GRÆNSESTI langs 1864-grænsen

  Udgivet den 10. april 2014
  Grænsestien ved museet, som også "geocacherne" har taget til sig...

  Grænsestien ved museet, som også “geocacherne” har taget til sig…

  Kolding Kommune har netop inviteret til et dialogmøde på Den gamle Grænsekro  omkring en etablering af en grænsesti.  For museumsbestyrelsen på Genforenings- og Grænsemuseet er det jo et særdeles glædeligt tiltag.  Idéen om en grænsesti har  ligget højt på museets ønskeliste siden 1997 – og så sent som for et par år siden var et par bestyrelsesmedlemmer fra museet til møde med repræsentanter fra Kolding Kommune omkring disse planer omkring en sti – både mod vest og øst set fra museet.
  Desværre har museets bestyrelse og frivillige ikke haft kræfterne til at løfte opgaven, så derfor modtages nyheden med stor glæde af bestyrelsen på museet, som nu kan se frem til at idéen måske kan effektueres.

  Genforenings- og Grænsemuseet indviede i 90-året for Genforeningen i 2010  ca. 500 meter grænsesti imellem hovedlandevej 170 og Tingskovhedevej øst for museet i håb om, at denne anlæggelse kunne være en spydspids for de videre planer for en grænsesti  ført ned til Kærmølle. Allerede i 1997 (22.1.1997)  afholdt Genforenings- og Grænsemuseet et møde med de lodsejere som ejede jord langs den gamle grænse imellem Genforenings- og Grænsemuseet og Kær Mølle. Mødet handlede om en mulig sti langs den gamle 1864-1920 grænse – i første omgang  planlagt fra Genforenings- og Grænsemuseet til Kærmølle.

  Udover lodsejerne og museumsbestyrelsen deltog  H.E. Ingolf, Greve af Rosenborg, Amtsborgmester i Sønderjyllands Amt, Kresten Phillipsen (som lovede amtslig anlæg af en mulig sti), borgmester i Christiansfeld Kommune, Jørgen From (som lovede kommunal vedligehold af en mulig sti) og som naturfaglig bisidder en begejstret statsskovridder – Carsten Ørnsholt.

  Ideen var, at lodsejerne skulle afgive/låne os en bræmme på 2 meters bredde over deres grunde  – langs med det gamle grænseforløb – et stykke jord, som på grund af gældende lovgivning alligevel ikke måtte bruges til dyrkning af noget som helst.
  Det handlede altså om, at få skabt en stemning og opbakning blandt de implicerede lodsejere, forankret i  – og motiveret ved – den succes museumsbestyrelsen havde haft i forbindelse med etablering af Genforenings- og Grænsemuseet – og således, at et stiprojekt kunne fremstå som en naturlig videreførelse af museets formidling.

  Der var ved mødet stor begejstring for tanken blandt de 17 deltagende lodsejere. Der var i alt 41 lodsejere impliceret i stien. De øvrige lodsejere (minus 2) viste også stor velvilje. Det blev dog således, at de to lodsejere, som ikke var med på ideen, fik lukket projektet. Ganske vist overvejede vi et stianlæg FREM til den første af de to lodsejere – for der at slutte stien. Men ideen blev henlagt – for igen siden at blive taget op et par gange – internt i bestyrelsen.
  Senere anlagde andre en sti omkring Hejlsminde Nor. Dette kunne måske være Grænsestiens fortsættelse – så man kunne føre grænsestien videre fra Kærmølle helt til Hejlsminde igennem dette smukke natur- og historiebugnende landskab.

  En avisartikel i JydskeVestkysten om, at man ude vestpå påtænkte et lignende stiprojekt langs med Kongeåen satte nye tanker i sving hos museumsbestyrelsen hos Genforenings- og Grænsemuseet: Hvad om vi på sigt fik gennemført vores eget stiprojekt som oprindelig tænkt – med en færdiggørelse af stien ud til Hejlsminde efterfulgt af en fortsættelse mod vest,  som kunne forbindes med den – af andre – planlagte  sti langs Kongeåen?  Herved kunne man præsentere en hel grænsesti tværs over Sønderjylland FRA Vester Vedsted TIL Hejlsminde. Måske et projekt til indvielse i 2020 – 100 året for Genforeningen. Eller før.
  Det er vel det, som nu skydes i gang af Kolding Kommune? Vi glæder os til at være med i arbejdet og håber, at planerne må lykkes.