Deutsch
English
 • Genforeningsbrønden fra Odense

  Udgivet den 19. september 2007

  Genforenings- og Grænsemuseet har fået en ny attraktion – “Genforeningsbrønden” fra Odense.
  Efter afstemningen i 1920 skulle også Odense have sit genforeningsmonument i form af “en perle af dansk håndværksarbejde”, og her var det, at Grand Hotel og smeden fra Hudevad, Hans Rasmussen, kom ind. Efter tegninger af Jens Møller Jensen skulle Hans Rasmussen med hjælp fra sin svend, Niels Lindeskov Hansen (1899-1979), og lærling udføre det planlagte monument, der til den uhørte pris af 18.000 kr. skulle finansieres af lokale borgere og opstilles på Grand Hotel i den gamle palmehave.
  I december 1920 var det kolossale stykke kunstmedearbejde til minde om genforeningen fuldført efter i 14 måneder at have bestemt arbejdsplanen for smeden og hans hjælpere-i Hudevad. Om aftenen den 15. på det ny hotels indvielsesdag afsløredes den oplyste brønd over for et publikum bestående af ministre, politikere fra rigsdag, amt og byråd foruden embedsmænd og honoratiores i Odense, anført af Odenses borgmester A. P Henriksen (1865-1939).
  Brønden blev bl.a. omtalt som “et ypperligt stykke smedekunst, der her er præsteret, en pryd for dansk håndværkerkunst, udført med dygtig teknik og med udpræget kunstnerisk forståelse”.
  Brøndens tanke og symbolet deri var følgende: Ved genforeningen hejstes kransene på Danmarks Hus, og også over brønden er kransene hejst – en for Jylland og Sønderjylland, en for Sjælland, og en for Fyn, og over disse kranse er Odense-liljen sat som kronen over det hele. øverst i brøndens stamme er prentet genforeningsåret Anno 1920 og lysene skal symbolisere festblussene, glædesblussene. Underneden ser man lysklokkerne, der kaster lyset ned over vandet, og brøndens pragtfulde gitterværk består skiftevis af felter med ornamentik og af felter med mønstre. I felterne er der 8 låger, og under de 5 af disse står skrevet digte af Kaj Hofmann.
  I de sidste tre felter står givernes navne: “Denne brønd sattes af direktørerne Christian Richter Hartmann og Johannes Lekven som et minde om Sønderjyllands genforening med Danmark” og navnene Jens Møller Jensen og Hans Rasmussen – henholdsvis idémand og udøvende smedemester – der skabte brønden.
  Først i 1970´erne blev den overtaget af kommunen, da bygningen, hvori den var opmagasineret, blev solgt fra Grand Hotel.
  Kort tid efter var det tanken at transportere den til Hudevad, for at “Brønden” kunne blive istandsat, da Odense Smedelav ville udstille den ved laugets jubilæum. Det skete imidlertid alligevel ikke, og da samtidig en privat kunstsamler, nemlig Hans Rasmussens tidligere svend og medarbejder på “Brønden”, Niels Lindeskov Hansen, ifølge forlydender i Fyns Stiftstidende ønskede at indlemme den i samlingen, blev der fra Hudevad taget initiativ til at få den ført tilbage dertil, alternativt opstillet på Teknisk Skole i Odense.
  Løsningen blev i 1974 en aftale med Odense Kommune, hvorefter Hudevad kunne låne – og istandsætte – “Brønden”. Låneaftalen er senere blevet fornyet flere gange og har siden prydet receptionen i en anden af Hans Rasmussens mesterstykker, Hudevad Radiatorfabrik.
  Nu er radiatorfabrikken blevet solgt og skal bruges til andet formål, og derfor har Genforenings- og Grænsemuseet nu fået tilbudt at overtage “værtsskabet” for den flotte brønd – og det tager museets bestyrelse med glæde imod.