Deutsch
English
 • Genforenings- og Grænsemuseets historik 2 – Sådan startede det hele

  Udgivet den 14. juli 2018

  20.April 1993
  Ideen fødes af en borger i kommunen og fremsendes til Christiansfeld Kommunes koordineringsudvalg

  17. August 1993
  Kulturudvalget – sag nr. 231: Forslag om etablering af et “Genforeningsmuseum”. Kulturudvalget foreslår nedsættelse af en arbejdsgruppe med det formål, at udarbejde et præcist oplæg incl. finansiering.
  Til arbejdsgruppen foreslås Skolekonsulent Kaj Nielsen, Museumsinspektør Per Ole Schovsbo og Hotelejer Lars Bo Andersen, Den gamle Grænsekro. Som Kulturudvalgets repræsentant udpeges Peder Graasbøll.

  23. September 1993
  1. møde i den nedsatte arbejdsgruppe med Poul Erik Jørgensen som referent. Gruppen enedes bl.a. om at
  – placeringen på arealet overfor Den gamle Grænsekro er velegnet.
  – 1995 vil være velvalgt som indvielsesår (75-året for Genforeningen).
  – den mest realistiske mulighed er en ubemandet “pavillonmodel” baseret på plancheudstillinger evt. suppleret med et par køretøjer.
  – der også foretages sonderinger om mere omkostnings¬krævende løsninger.
  Desuden blev det vedtaget at udvide arbejdsgruppen med Albert Højgaard Jensen, Lorenz Asmussen og Ole Barfod.