Deutsch
English
 • Genforenings- og Grænsemuseet har medvind i 2014.

  Udgivet den 24. september 2014
  Trappen fra 1877 fører til nuværende arkiv på 1. sal

  Trappen fra 1877 fører til nuværende arkiv på 1. sal

  Genforenings- og Grænsemuseet har medvind i 2014.
  Sådan skriver JydskeVestkysten i dag, og det er da også ganske rigtigt. Museet har indtil nu haft et travlt, godt og positivt år, men tre begivenheder “topper” – og har især gjort indtryk.

  Museet fik Kolding Kommunes Kulturpris 2014. – Museet fik af et ægtepar testamenteret 922.850,25 kr. og museet fik den 18. september den glædelige meddelelse, at Kolding Kommunes Byråd har afsat en million kroner i 2017 til museets ønske om en tilbygning.

  ØNSKET om TILBYGNING har stået højt på bestyrelsens ønskeseddel i mange år – og omfatter en tilbygning  indeholdende nyt arkiv incl. brandbokse, pc ére og anden nødvendig arkivindretning – i stueplan. Desuden værksted med faciliteter til småreparationer, indramning af billeder, forberedelse af særudstillinger m.v., et kontor, et te-køkken og gerne – hvis det er en mulighed – en kombineret udstillings-foredragssal – med plads til 70 personer, hvor der kan synges, vises film, holdes foredrag og oplæsninger m.v.; men der er naturligvis mange løse ender: indretning med møbler, av-udstyr, brandsikre skabe, fyrets kapacitet, tyverisikring, alarm m.m. at tage stilling til.

  Desuden forestår en nødtørftig, men nødvendig LOFTSRENOVERING i den ældste bygning.
  Loftet rummer i dag museets arkiv på bare ca. 20 kvm – og kontor – ca. 16 kvm. En renovering vil bl.a. indeholde nedrivning af skorsten (p.g.a. løbesod), ny trappe til førstesalen, idet den nuværende trappe er fra 1877 – og ganske nedslidt. Eksisterende vægge fornyes og ny gulvbelægning lægges. Både lofter og vægge ny-isoleres – og derudover skal også el-installationerne have et “løft”.

  Alt dette, som bestyrelsen i flere år har drømt om, er nu pludselig i løbet af 2014 kommet indenfor realiserbar rækkevidde. Forventning til ønskernes finansiering har udviklet sig ret hurtigt, for indtil 17. august i år, var vejen frem at ansøge fonde om hjælp til museets ønsker.
  Ind fra sidelinien kom så omtalte arv – og her i september 2014 Byrådets flotte tilsagn om en rund million i 2017. En helt ny situation, som vi nu med tak vil forholde os til.  

  Sidstnævnte betyder, at bestyrelsen nu har tiden indtil 2017 til – med professionel hjælp  (arkitekt m.fl.) – at projektere den – OPTIMALE mulighed – for en til- og ombygning. Og dermed få et stort ønske opfyldt i forhold til en velfungerende museumsdagligdag. Og det er vi rigtig mange, som glædes over – ja helt fra Roskilde og Tønder er der kommet mails med glade ønsker til museets frivillige.

  I øvrigt har følgende begivenheder været i focus på museet i 2014 (enkelte kan vi endnu glæde os til):

  02-03-2014
  Kolding Kommunes Kulturpris
  14-03-2014
  Genudgivelse af bog om Kongeågrænsen
  03-04-2014
  Foredrag om Grænsegnedarmeriet 1839-1869 ved forfatter Aage Emil Hansen
  13-05-2014
  Donation: Odd Fellow Loge nr. 15, Kolding – 5.000 kr.
  17-05-2014
  Bustur til Frederiksborg Slot og Kastellet – 46 personer deltog
  01-06-2014
  Historisk løbe-lunte-travetur (årligt tilbagevendende)
  01-06-2014
  Vandreudstilling: Fokus 1864 åbnes
  09-06-2014
  Klaver foræret af en Berdiin Olesens Fond, Kolding
  10-06-2014
  Donation: Forsikringsselskabet Sønderjylland Øst: 10.000 kr.
  10-07-2014
  DSK fane fra Fjelstrup kirke overdrages museet
  02-08-2014
  Museets kræmmermarked med 55 kræmmere (årligt tilbagevendende)
  17-08-2014
  Museet er gjort til universalarving: Arven er på 822.850,25 kr.
  10-09-2014
  Kollegialt museumsbesøg på Sygeplejemuseet i Kolding
  18-09-2014
  Kolding Kommunes budget vedtages: Museet får 1.000.000 kr. til museumsudvidelse i 2017
  30-09-2014
  Foredrag om 1864 ved fhv. vicepræsident i Våbenhistorisk Selskab, Niels Elsborg, København
  11-11-2014
  Foredrag: Overmod og romantik i 1863/64  – ved fhv. skoledirektør Ib Hansen, Kolding
  ????
  Sangaften på museet
  Fremadrettet
  Der skal bl.a. arbejdes med Stiprojekt langs grænsen , Nyhedsbrev og museets tilbygning omkring arkivforhold