Deutsch
English
 • Genforeningen på plejehjem

  Udgivet den 26. august 2021

  Christiansfeld-Centeret har siden januar i fjor lånt forskellige udstillingseffekter af Genforenings- og Grænsemuseet til centerets genforeningsudstilling i anledning af 100-året for Genforeningen i 2020. Altsammen dubletter. Udlånet forlængedes i 2021 da markeringen af 100-års jubilæet, fordi coronaen umuliggjorde mange af de festligheder, som var planlagt over hele landet i 2020.

  Udlånet til Centeret satte for alvor skub i museumsbestyrelsens idé om at etablere et par udlånskasser til kommunens plejehjem med med dubletter af museets genforeningseffekter, som kommunens plejehjem kan låne til glæde for vores ældre medborgere, pårørende og de daggæster, som har deres gang på plejehjemmene.

  Idéen er indtil videre blevet præsenteret som en “prøveballon” på to plejehjem og er blevet vældig godt modtaget på Kongebrocenteret i Christiansfeld og Olivenhaven i Kolding. Lånetiden aftales individuelt med plejehjemmene.

  Alle effekter til udlån er dubletter, som i stedet for at samle støv på museets arkiv, nu bliver tilbudt at blive udstillet på nogle af kommunens plejehjem. Plejehjemmene kan også låne en eller flere udstillingsmontrer af museet til formålet. De udlånte effekter tåler alle at blive taget ud af montren til beboernes berøring og nostalgi-kig.

  Den første lånekasse forventes udlånt om ca. 14 dage til Kongebrocenteret.

  Museumsinspektør Louise Klinge, Christiansfeld-Centeret afleverede i dag de lånte effekter tilbage til Genforenings- og Grænsemuseets frivillige arkivmedhjælper, Harald Kjøde