Deutsch
English
 • Fra bomberegn til Ridderkors

  Udgivet den 22. september 2021

  Erindringsbogen er skrevet af fvh. statsskovfoged Bjørn Døssing, alsidig forfatter med mange udgivelser af naturbøger for både børn og voksne. Bjørn Døssing – også kendt som idémand og inspirator bag Kongens Allé, lige uden for Genforenings- og Grænsemuseets vinduer. Alléen var er en folkegave til Kronprinsparrets bryllup den 14.5.2004 og var en genplantning af den allé, som kong Christian X red igennem, da han den 10. juli 1920 markerede, at Nordslesvig var kommet hjem til Danmark.
  Det dog mennesket Bjørn Døssings erindringer med hovedvægt på barndommen i Tyskland under 2. verdenskrig og livet på børnehjem i efterkrigsårene, som gør den spændende, rørende og velfortalte forfatters erindringer så særdeles læseværdige. Museet har af Bjørn Døssings familie fået tilbudt, uden omkostning at overtage et restoplag til salg på museet til fordel for museets drift. Det er selvsagt en donation, vi er meget taknemmelige for.

  Bogen kan derfor sælges på Genforenings- og Grænsemuseet for kr. 70,- – Bogen også fremsendes som pakkepost. Prisen vil da inkl. porto udgøre kr. 120,- kr.
  Bogen bestilles med en email til museet, som fremsender bogen, når betaling og bestilling er tilgået museet. Se nærmere herom på museets hjemmeside.