Deutsch
English
 • Forhøjet driftstilskud til museet

  Udgivet den 8. november 2007

  Den 1. november d.å. havde bestyrelsen for Genforenings- og Grænsemuseet den dejlige oplevelse at kunne byde Kolding kommunes Kulturudvalg velkommen på
  Genforenings- og Grænsemuseet til en besigtigelse af – og orientering om – museet. Alle kulturudvalgsmedlemmer deltog i besøget.
  Anledningen var, at museums-bestyrelsen havde søgt Kulturudvalget om en forhøjelse af det årlige driftstilskud på 11.000 kr.
  På et Kulturudvalgsmøde senere samme dag vedtoges uden afstemning at hæve driftstilskuddet til Genforenings-og Grænsemuseet til 35.000 kr. pr. år fra 2008 at regne. En afgørelse, som museumsbestyrelsen tolker derhen, at Kulturudvalget værdsætter det store frivillige arbejde, som udføres omkring
  Genforenings- og Grænsemuseet i Christiansfeld. Museumsbestyrelsen tog selvsagt imod afgørelsen med stor glæde og åbne arme