Deutsch
English
 • Fokus 1864 – lokale historier i Kolding Kommune

  Udgivet den 9. januar 2014

  Logo_Fokus 1864I anledning af 150-året for slaget på Dybbøl og tabet af Sønderjylland er Koldings lokalhistoriske institutioner og foreninger gået sammen om en fælles vandreudstilling. Udgangspunktet er 1864 og hvilke konsekvenser det fik for området. Gennem 9 roll up bannere fortælles en række lokale historier med afsæt i forskellige steder i kommunen. Ligesom fortællingerne er en rejse rundt i kommunen, således vil udstillingen også gennem de næste 9 måneder i 2014 rejse rundt i hele Kolding Kommune.

  Udstillingen åbnes torsdag den 16. januar – på den historiske dag, hvor Bismarck afgav sit ultimatum til danskerne. Åbningen finder sted på Christiansfeld Bibliotek kl. 15.00. Her vil bl.a. Kulturudvalgets formand Jesper Elkjær tale og Tågelund Koret vil stå for den musikalske underholdning. Der er gratis adgang og alle er velkomne!

  INVITATION TIL UDSTILLINGSÅBNING

  Åbning af FOKUS 1864:

  Torsdag den 16. januar 2014 kl. 15.00 på Christiansfeld Bibliotek, Gl. Kongevej 3, Christiansfeld

  Program:

  – ”Slumrer sødt i Slesvigs jord” v. Tågelund Koret
  – Tale ved kulturudvalgsformand, Jesper Elkjær
  – ”Det haver så nyligen regnet” og ”I Danmark er jeg født” v. Tågelund Koret
  – Tale v. Poul Berrig, Kongeåmuseet (introduktion til udstillingen og udstillingskonceptet)
  – Tale ved Jytte Ludvigsen, Christiansfeld Lokalarkiv
  – Udstilling og reception

  På vegne af Lokalhistorisk Udvalg

  Lene Wul, Stadsarkivar

  Udstillingen er skabt i regi af Lokalhistorisk Udvalg og kommunens kulturpulje har venligst støttet udstillingen.

  Udstillingens bidragsydere:
  Lokalhistorisk Arkiv for Hejls-Hejlsminde
  Genforenings- og Grænsemuseet
  Christiansfeld lokalarkiv
  Lunderskov Lokalarkiv
  Kongeåmuseet i Vamdrup
  Historisk Samfund for Sydøstjylland
  Kolding Stadsarkiv

  Derudover har Museet for Koldinghus bidraget med historisk konsultation og sparring under hele forløbet.