Deutsch
English
 • FIN MARKEDSDAG

  Udgivet den 3. august 2014

  Det blev en fin markedsdag i går – lørdag den 2. august – bl.a. begrundet i det gode vejr og den omstændighed, at Jens Peters og Sunes marker blev færdighøstede før markedsdagen – og dermed gav os den luksus, at vi kunne disponere over hele 2 marker. Det gav mulighed for et indtag af alle de kræmmere, som var sat på venteliste. I alt deltog 55 kræmmere i dagens arrangement og det gav en pæn skilling til museets daglige drift. Vi fik en fantastisk pressedækning op til dagen. Ugen før i Christiansfeld Ugeavis og JydskeVestkysten. I ugen lige op til arrangementet: presseomtale i Kolding og Haderslev ugeaviser. Den elektroniske omtale har jeg ikke styr på – udover, Facebook, Kultunaut og museet egen hjemmeside.

  I løbet af dagen opsøgte en landmand os med tilbud om bl.a. slåning og naturpleje omkring Grænsestien u.b. – og en gæst afleverede effekter til museets udstilling.
  Flere gange i løbet af dagen så stærk trafik på hovedlandevejen, at det gav kø-kørsel.

  Som i fjor: stor ros fik vi af kræmmere og markedsgæster for et hyggeligt og velbesøgt arrangement, som vi også skal se som en reklame for museet med alle de mange positive ambassadører, som forlod pladserne imellem kl. 15 og 16 uden at efterlade sig så meget som eet stykke affald.