Deutsch
English
 • Donationer og planer

  Udgivet den 1. juni 2010

  Nu kan Genforenings- og Grænsemuseet udvide igen!
  Sidst på eftermiddagen mødte nemlig Ivan Søgaard Larsen fra Sydbank Sønderjyllands Fond i Kolding op på museet. Med sig havde han en check på 10.000 kr., som bestyrelsesmedlem, tømrermester Klaus Astrup glad tog imod på museets vegne.
  Tidligere på året har museet desuden fået en donation fra Hans og Ingrid Jensens Fond på 25.000 kr. Endvidere har Sergentgruppen Hæren, Gl. Fond har givet tilsagn om 5.000 kr. – og Jenny og Bertram Knudsens Fond, Kolding har lovet museet en donation på 20.000 kr.

  Sydbank Sønderjyllands Fond

  På billedet ses bestyrelsesmedlem Klaus Astrup (tv), næstformand Jens Jørgen Madsen og filialchef Ivan S. Larsen, Sydbank Sønderjyllands Fond, Kolding

  Dermed kan museet nu få opfyldt et stort ønske om at kunne opføre en repos i museets nye sal. En sådan vil give museet ekstra 25 kvadratmeter, som skal indrettes til bibliotek og mediatek for museets gæster. Den forventes nu bygget henover den kommende vinter.

  Desuden har museet netop fået tilsagn om en donation fra Nordea Fonden på 6.000 kr. Dette beløb finansierer installation af automatisk lystænding i museets udstillinger – et ønske som også længe har stået på bestyrelsens ønskeseddel. Den automatiske lystænding har både et sikkerhedsmæssigt og økonomisk aspekt, idet lystænding og videoovervågning nu kører sammen. På samme tid håber bestyrelsen at kunne hente en besparelse hjem på el-forbruget.