Deutsch
English
 • CORONA AFLYSNINGER

  Udgivet den 12. marts 2020

  Som følge af Corrona-epidemien er Genforenings- og Grænsemuseets herunder nævnte tiltag og arrangementer, med forbehold for kommende ministerielle udmeldinger om forsamlingers størrelse, tidshorisont, person-afstandskrav m.m. aflyst og museet lukket til/med 8. juni.2020.

  Som reglerne er i øjeblikket, kan museet hverken leve op til kravet om forsamlingers størrelse (max. 10 personer) eller 2 meters afstandskravet. Pr. dags dato har 66 grupper (=> 2.133 gæster) ud af 164 bestilte grupper i 2020 aflyst deres besøg på museet.

  Museets bestyrelse frygter en yderligere forlængelse af disse regler og dermed yderligere busgruppeaflysninger. Vi håber, at regeringen med et snarligt fornuftigt varsel melder en plan ud om, hvad der skal ske efter 10. maj i år.

  Omfattet af Coronaændringerne er:

  Arrangementet med foredrag om SØNDERJYSK KOMMANDO den 5. maj UDSÆTTES til 2021.

  Det årlige info-møde for museumsværter den 19. maj AFLYSES. Det forsøges at lave en alternativ vagtplansløsning for sommer og efterår, som vi håber museumsværterne vil tage godt imod.

  Fællesarrangement med DGI den 25.5. AFLYSES, da DGI har udskudt deres del af arrangementet til 2021.
  museets amputerede andel i arrangementet UDSÆTTES til 2021 og forsøges koblet som oprindelig planlagt med den til 2021 udsatte DGI-STAFET.

  Fejring af Genforeningsdagen 15.6.AFLYSES. Nogen af de planlagte aktiviteter fra 15.6. KUNNE måske flyttes til en mulig markeringen af 10.7.2020.

  Fejring af Genforenings- og Grænsemuseets egen 25-års jubilæumsdag den 10.7.2020:
  En mindre markering af museets egen 25-års dag ønskes, men det er ikke betimeligt  at tænke planlægning, før vi kender regeringens næste udspil m.h.t  lovligt antal forsamlede personer, afstandskriterier m.m.

  Fejring af 100-året for Genforeningen ved den slettede 1864-1920-grænse – 10.7.2020 – med afsløring af bronze-bånd nedlagt i vejbane og cykelsti samt afsløring af bronzeskulptur UDSÆT­TES til 2021, hvor dette arrangement forventes at være en del af den samlede, forsinkede Genforeningspakke med fejring af Genforeningens 101-ÅRS DAG med omdrejningspunkt i det royale besøg i dagene omkring 15.6.2021.

  Sommeråbent 1. juni til 31. august: Gruppebesøg aflyses måske I denne periode – men adgang for max. 10 gæster på museet ad gangen (nuværende præmis) forventes opretholdt. Dette antal tilladte gæster ad gangen KAN naturligvis ændre sig med nye ministerielle udmeldinger.