Deutsch
English
 • Bustur og fine gaver!!

  Udgivet den 19. maj 2014

  Så blev Kolding Kulturpris 2014-pengene brugt, da 45 frivillige fra Genforenings- og Grænsemuseet  lagde turen omkring Sjælland fra kl. 7 – 20 den 17. maj. Det blev en stor oplevelse for de fleste. Fra morgenstunden var humøret højt – og vejret godt.

  Humøret ekstra højt, fordi der dagen før var indløbet en melding fra Berdiin Olesens Fond om, at Fonden vil donere et beløb til indkøb af et elektrisk klaver til museet, så museets arrangementer kan suppleres med sang og musik.

  Første stop i Knudshoved, hvor de medbragte, hjemmebagte, boller blev nydt. Videre gik det til Frederiksborg Slot til den imponerende 1864-udstilling, slottes øvrige samlinger, slotskirken, slotshaven – og derefter en lækker frokostplatte – inden turen gik til Kastellet i København, hvor et af Genforenings- og Grænsemuseets trofaste støttemedlemmer – vicepræsident i Våbenhistorisk Selskab, Niels Elsborg, til daglig guide på Kastellet  – tog imod gruppen og i løbet af små 2 timer guidede rundt på Kastellet, i Kastellets samlinger, 6 x 6 alen små soldaterlejligheder, Kastel

  Niels Elsborg overrækker København Skoledirektions skrift fra 1920 til Kaj G. Nielsen

  Niels Elsborg overrækker København Skoledirektions skrift fra 1920 til Kaj G. Nielsen

  kirken og den skumle fængselscelle, hvor Struensee tilbragte sin sidste tid inden han blev halshugget på Fælleden.

  Niels Elsborg havde overraskende en gave med til museet – nemlig et lille skrift – kort over og beskrivelse af Sønderjylland – som Elsborgs far – ligesom alle andre skoleelever modtog i 1920 – udgivet af Københavns Kommunalbestyrelse. “Til minde om den lykkelige Dag i Danmarks Historie, da Nordslesvig genforenes med Fædrelandet….. for at du kan lære Sønderjyllands Kort, dets ejendommelige Landskaber og dets danske Førere gennem Trængselstiderne at kende….Der er flere Danske tilbage syd for vor Grænse, ligesom vi har faaet tysksindede og tysktalende Medborgere indenfor Danmarks Omraade. Vi Danske vil alle behandle Tyskerne hos os godt og vil virke for, at der på samme maade vises Retfærdighed mod de Danske i Mellemslesvig. Syng af dit fulde Hjerte de smukke ange om dit Fædreland og dit Modersmaal”, slutter Skoledirektionens introduktion til skriftet.