Deutsch
English
  • Anke Spoorendonk, foredrag på Genforenings- og Grænsemuseet

    Udgivet den 4. marts 2018

    Anke Spoorendonk holdt onsdag den 14. marts et spændende, engageret, hjertevarmt og meget nærværende foredrag på Genforenings- og Grænsemuseet. Man kunne høre en knappenål falde til gulvet, mens de 42 fremmødte gæster intenst lyttede til hendes causeri om hendes familiemæssige forhold, opvæksten i barndommens Slesvig, oplevelserne som feriebarn i Århus, den gymnasiale uddannelse i Flensborg på Duborgsskolen – og senere Københavns Universitet – hvorefter hun fik job på Duborgsskolen. Den politiske vinkel, hendes virke indenfor SSW, som førte hende til Landdagen i Kiel til en 3-dobbelt ministerpost, kom hun også ind på.

    De politiske mærkesager, først og fremmest det danske mindretals ligestilling med flertalsbefolkningen i Slesvig.Holsten og den grænseoverskridende politik ind over den dansk-tyske grænse med et mål om at fremme de politikområder, der er vigtige for samfundet ved inspiration af danske og nordiske forbilleder, har altid haft en stor plads i Anke Spoorendonks hverdag, og de fylder stadig meget, fortalte hun forsamlingen. – Efter foredraget svarede den veloplagte politiker-pensionist på spørgsmål fra de fremmødte.