Deutsch
English
 • AKTIVITETER på museet i 2020

  Listen opdateres løbende

  Genforenings- og Grænsemuseets arrangementer i 2020:

   100-års jubilæums-pin sælges fra 1. januar 2020<
  Fra 1. januar 2020 sælges museets flotte 100 års jubilæums-pin til knaphullet, hatten eller blusentil fordel for museets drift. Den måler 2,3 cm og koster 40 kr.

  10.2. 2020 kl. 9:30 – ca. 13:00
  Bogudgivelse  af Steffen Riis´2-bindsværk om Genforeningen
  I samarbejde med Danmarkssamfundet og forfatter Steffen Riis udgives Steffen Riis´2-bindsværk om Genforeningen: Bind 1:Vi vil hjem, hjem til Danmark. Bind 2: Genforeningsfesterne juli 1920.

  Den bærende idé med værket har været at sætte de 100-år gamle tekster om Genforeningen i bøger og aviser sammen med de tusindvis af billeder, der findes på arkiver, museer, Det kongelige Bibliotek og ikke mindst på tidens postkort, til en samlet fortælling om den række af historiske begivenheder, der i årene 1918-1920 bragte Sønderjylland hjem til til Danmark. Samlet set er værket på 590 sider med mere end 950 illustrationer. Samlet pris 499,- kr. – forudbestillingsrabat på 100 kr.  Yderligere oplysninger om værket fås på følgende e-mailadresser:

  kolding@danmarkssamfundet.dk eller steffenriis@privat.dk.

  AFLYST: 14.3.2020 kl. 14:00 – 15:30
  Bogudgivelsen af museets “Jubilæumsskrift 1993 – 2020” og publikationen “1920-grænsen”
  Genforenings- og Grænsemuseet udgiver et Jubilæumsskrift om museets udvikling og fantastiske historik fra idéen blev født i 1993 til 2020.

  Museet udgiver ved samme lejlighed en publikation om 1920-grænsens “skæve” historier, som hidtil har været vist som en plancheudstilling på museet. – Publikationen fortæller bl.a. om grænsedragningen ved Kobbermølle, Padborg, Rudbøl, motorvejen og om 2 landmænd ved Padborg og Højer, som ikke kan komme hjem til deres danske gårde uden at køre igennem Tyskland. Forfatteren til “1920-grænsen”, Hans Peter Nissen, fortæller.
  Gratis adgang – Alle er velkommen.
  Sted: Genforenings- og Grænsemuseet –
  INFO på www.genforeningsmuseet.dk/aktivitetsplan/

  AFLYST: 5.5.2020 kl. 14:00 – 15:30
  Sønderjysk Kommando – 100 år
  Vi mindes med et foredrag 100-års dagen for SØNDERJYSK KOMMANDO´s ankomst til Sønderjylland/Nordslesvig. Museet udgav bogen “Sønderjysk Kommando”, 80 sider, skrevet af forfatter Steffen Riis i 2014. SØNDERJYSK KOMMANDO, som var et specialkorps oprettet til at afløse de allierede tropper i Afstemningszone 1 efter Afstemningen i 1920. SØNDERJYSK KOMMANDO rykkede ind i den genvundne landsdel den 5. maj 1920 og virkede indtil 1923. Grænsegendarmerne, der samme dag flyttede fra Kongeaaen til den nye grænse, fortæller foredragsholderen også om.

  Forfatteren, Steffen Riis, er dagens foredragsholder

  Entré 40 kr. – Bogen kan kun købes på Genforenings- og Grænsemuseet.
  Sted: Genforenings- og Grænsemuseet –
  INFO på www.genforeningsmuseet.dk/aktivitetsplan/

  AFLYST: 25.5.2020 – Operation træ-mærkning
  Messingskilte med nummer påmonteres 271 lindetræer på Kongens Allé fra den nordlige Kongesten til indkørslen til Christiansfeld. Symbolsk påmonteres det allersidste messingnummerskilt den 25.5. Kongens Allé var en folkegave til kronprinsparrets bryllup 14. maj 2004. Interesserede turister kan efter den 25.5.2020 på en INFO-tavle se, hvilket træ deres hjemkommuner plantede i 2004.
  Program:
  Sted: Genforeningspladsen i Christiansfeld, Kirkegårdvej, 6070 Christiansfeld
  Start:
   Genforeningspladsen i Christiansfeld, Kirkegårdvej, 6070 Christiansfeld
  16:00 Udlevering af armbånd og eftertilmeldinger.
  17:00 Depechen hentes v. Tyrstrup Kro og bringes til Genforeningspladsen.
  17:00 Underholdning v. Kolding Mandskor på Genforeningspladsen.
  17:30 Åbningstale v. Kolding Kommunes Borgmester Jørn Pedersen.
  17:45 Løb starter 

            Løbet er delt op i 2 etaper: 2,5 km til Genforenings- og Grænsemuseet, stop
           undervejs. 
            Derefter 3 km tilbage til Genforeningspladsen.
  17:50 Gåtur starter

           Turen er delt op i 2 etaper: 2,5 km til Genforenings- og Grænsemuseet, stop
           undervejs.
           Derefter 3 km gåtur tilbage til Genforeningspladsen.
  18:15 Ankomst og samling ved Genforenings- og Grænsemuseet.
           (Løb- og gåtur pauses i 1 time)
  18:30 Skiltning ved Kongealléen 
            5 stk. messingskilte skal slåes i 5 Lindetræer ved Genforenings- og
           Grænsemuseet af borgmester Jørn Pedersen, Holger Jacobsen
           (frivillig i Stafet
  2020), Kaj Nielsen (formand i Genforenings
           – og Grænsemuseet), 1 løbedeltager og 1
  gå-deltager skal slå
           skiltene i træerne. 
  18:45 Gratis entré på Genforenings- og Grænsemuseet
            Historisk skattejagt
            Mulighed for køb af forplejning

  19:30 Løbe- og gårute genoptages (3 km til mål på Genforeningspladsen)
  20:30 Eventen slutter og stafet-depechen løbes ud af eventbyen 

  AFLYST: 15.6.2020: Foredrag: Genforeningen lever …..
  et vedkommende og spændende foredrag ved formand for Genforenings- og Grænsemuseet, Kaj G. Nielsen.
  Foredraget holdes på Genforenings- og Grænsemuseet, Koldingvej 52, 6070 Christiansfeld
  Kl. 14:00: Kolding Bykor: Koncert på museets plæne
  Kl. 15:00 – ?? – Gratis hestevognstur i det historiske område
  Kl. 16:00 Foredrag: Genforeningen lever …..
  Gratis adgang
  Sted: Genforenings- og Grænsemuseet –
  INFO på www.genforeningsmuseet.dk/aktivitetsplan/

  10.7.2020
  Genforenings- og Grænsemuseets 25-års jubilæum forsøges gennemført

  Genforenings- og Grænsemuseet markerer i år 102-årsdagen for Våbenstilstanden for 1. verdenskrig i 1918.

  Mød forfatter Helle Juhl, som med udgangspunkt i sin bog ”Mathildes krig” fortæller om en dansk kvindeskæbne under Stillehavskrigen 1914-1918.
  Max. 50 pladser. Derfor er tilmelding nødvendig på tlf. 22831879 eller på e-mail info@genforeningsmuseet.dk
  Foredraget starter den 11.11.2020 kl. 15:00, på museet og museet er åbent for publikum fra kl. 14:00. Entré 40 kr.
  Mulighed for at købe en original “
  Remembrance Poppy Erindringsvalmue”
  lavet af papir.

  Bogen fortæller en autentisk historie om kvinden, som blev en lille brik i det store politiske spil omkring Første Verdenskrig.Helle Juhl er journalist og forfatter til flere bøger om blandt andet landboliv, barndomshistorie og kvindeliv.

  Hovedpersonen Mathilde blev født i Oksbøl, og som helt ung udvandrede hun til USA, blev gift med en tysk missionær, Charles, og i 1912 blev de udsendt som missionærer af American Board of Commissioners for Foreign Missions til Marshalløerne, som på det tidspunkt var tyske kolonier.

  Alting ændrede sig til det værre, da Første Verdenskrig brød ud, og Japanerne besatte øerne, og da de fandt ud af, at Charles og Mathilde var tyske statsborgere, startede problemerne for alvor. Kunne de blive på øerne, eller ville de blive deporteret til Japan eller Tyskland?

  Helle Juhl bygger sin fortælling på et omfattende kildemateriale, indberetninger og rapporter til missionsselskabet, gamle aviser, breve, både private og offentlige, og overleveringer fra efterkommere.
  Første Verdenskrig satte også sine spor langt væk fra Europa.