Deutsch
English
  • Ændringer i bestyrelsen

    Udgivet den 16. januar 2013

    Museets mangeårige næstformand Jens Jørgen Madsen har valgt at stoppe i museets bestyrelse, som derefter har fået følgende sammensætning: Klaus Astrup: Næstformand – Kristian Langborg-Hansen (suppleant) indtrådt som bestyrelsesmedlem – Jonas Thygesen (suppleant): Arkivar og bibliotekar. Ny suppleant: Christian Rasmussen, Anslet.
    Jens Jørgen Madsen har igennem årene været næstformand – bl.a. med ansvar for bygningerne og museumsarkivet. Museet har haft stor gavn af Jens Jørgens praktiske håndelag. Han ønskes alt godt fremover, hvor bl.a. familien og de andre fritidsinteresser og tillidshverv, som han er involveret i, kan dyrkes.
    Vi siger stor tak for de år og det arbejde, han har givet museet – en indsats, han senere i år vil blive hædret for med en messingplakette på museets sponsorvæg.