Deutsch
English
  • 2. Quizaften: Lille sølvske – STOR overraskelse

    Udgivet den 26. oktober 2012

    Da Frode Munksgaard fløjtede Genforenings- og Grænsemuseets quiz-aften af, var det med et sidste spørgsmål, som relaterede til en fremvist sølvske med Kong Christian X´s kontrafej og inskriptionen 1940.

    Frode Munksgaard har i mange år været samler af effekter, som vedrører Christian den 10. Skeen hidrører fra Frode Munksgaards Christian d. X-samling, som siden 1998 har været udlånt til museet. Og så kom OVERRASKELSEN!!!

    Frode Munksgaard kundgjorde, at han ville forære den udlånte samling til Genforenings- og Grænsemuseet som en gave – til evig arv og eje. Spontant brød tilhørerne ud i begejstrede klapsalver – og museets formand blev så paf og mundlam, at han ikke fik sagt ordentlig tak for den flotte gave, som indebærer ca. 108 effekter – alle med relation til Christian d. 10. Det var en meget glad og taknemmelig bestyrelse OG formand, som efterfølgende måtte sunde sig over den fine gave – og store overraskelse.